ΑΙΣΘΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὼν ἀπὸ τὴ διπλὴ ἑορτὴ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.              Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπουσίασε ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν χθές, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὴν ὁποία πανηγυρίζει ὁ συγκεκριμένος Ναός, καὶ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς καθιέρωσης τῆς 25ης Μαρτίου ὡς Ἐθνικῆς Ἐπετείου, τὸ 1838, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δὲν τελέστηκε ἡ Δοξολογία στὴν Πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ Ἀρχιεπίσκοπο ἢ ὁποιονδήποτε ἄλλον Ἀρχιερέα, ἀλλὰ ἀπὸ ἁπλὸ ἱερέα.
.              Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὑποβάθμιση τοῦ διπλοῦ πανεθνικοῦ ἑορτασμοῦ δὲν ἔχει καμία δικαιολογία. Ἂν ἤθελε δημοσίως νὰ τιμήσει τὴν ἡμέρα καὶ τὴν διπλὴ μεγάλη ἑορτὴ καὶ δὲν ἤθελε νὰ τελέσει ὁ ἴδιος τὴ Θεία Λειτουργία, θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν παρὼν καὶ νὰ χοροστατοῦσε ἀπὸ τοῦ Θρόνου, ὅπως κάνει ἀνελλιπῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ ἐκεῖ ἔχουν ληφθεῖ μέτρα ὅπως στὴν Ἑλλάδα. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν παρὼν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος καὶ νὰ τελοῦσε ὁ ἴδιος τὴ Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτή, ἔστω μόνος καὶ μὲ τὴν ἐξ ἀποστάσεως παρουσία τῶν ἐφημερίων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἔτσι θὰ τιμοῦσε τὴ διπλὴ ἑορτή. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν παρὼν καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο, νὰ τὸν ἀκούσουν οἱ πιστοὶ νὰ τοὺς μιλάει ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἡμέρα, γιὰ τὴ δοκιμασία ποὺ περνᾶνε, νὰ τοὺς δώσει παρηγοριὰ καὶ κουράγιο. Φτάνει πιὰ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς πιστοὺς ἐξ ἀποστάσεως καὶ μέσῳ μηνυμάτων διὰ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων. Τὸ πρόσωπο μετράει, ὄχι τὰ ἀπρόσωπα μηνύματα.
.                    Καὶ ἂν δὲν θέλησε νὰ παραστεῖ ὁ ἴδιος καὶ νὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴ Δοξολογία, μποροῦσε νὰ στείλει ἕναν βοηθὸ του Ἐπίσκοπο νὰ Τὶς τελέσει. Δέκα Ἐπισκόπους ἔχει, ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο τους. Νὰ δώσει ἐντολὴ νὰ Τὶς τελέσει αὐτὸς ΜΟΝΟΣ ὁ βοηθὸς Ἐπίσκοπός του μὲ ἕναν διάκονο καὶ χωρὶς δικηροτρίκηρα καὶ πομπές. Ἄλλη τιμὴ δίδει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν παρουσία Ἀρχιερέως καὶ ἄλλη μὲ ἕνα ἱερέα, ἔστω ἀρχιμανδρίτη, ἔστω πρωτοσύγκελλο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀκόμη καὶ σὲ μικρὰ χωριά, ὅταν πανηγυρίζει ὁ Ναὸς τους, οἱ πιστοὶ θέλουν τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτη, γιατί γι’ αὐτοὺς εἶναι ξεχωριστὴ ἡμέρα. Πολὺ περισσότερο ἡ διπλὴ γιορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου, μὲ τὸ ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ βάρος ποὺ ἔχει.
.                   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποβάθμισε τὴν διπλὴ ἑορτὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτό. Στὴ δοκιμασία ποὺ περνάει ἡ χώρα μας ἔχει ἀφήσει τοὺς ἱερεῖς ἀβοήθητους καὶ χωρὶς πνευματικὴ καθοδήγηση. Δὲν εἶναι τίποτε γι’ αὐτοὺς ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐγκυκλίου μὲ τὰ κυβερνητικὰ μέτρα καὶ τίποτε ἄλλο. Οἱ ἡμέρες αὐτὲς γιὰ τοὺς ἱερεῖς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικῆς ἀργίας. Εἶναι σῆμα κινδύνου καὶ σειρήνα συναγερμοῦ. Πρέπει ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα, ποὺ νὰ εἶναι ἕνας συνδυασμὸς τῶν ὑγειονομικῶν κανόνων καὶ τῶν περιορισμῶν ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὴ μία καὶ τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη. Νὰ ἐπιτραπεῖ λ.χ. νὰ τελοῦνται σὲ ΟΛΕΣ τὶς Ἐκκλησίες οἱ Ἀκολουθίες καὶ οἱ Θεῖες Λειτουργίες ἀπὸ ἕναν ἱερέα καὶ ἕναν ψάλτη καὶ ὅποιος πιστὸς ἐπιθυμεῖ νὰ λάβει τὴ Θεία Κοινωνία εἴτε νὰ τηλεφωνεῖ στὸν ἱερέα, εἴτε νὰ τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν, ποὺ πρόκειται νὰ κοινωνήσουν. Τώρα οἱ ἀκαθοδήγητοι ἱερεῖς κινοῦνται ἱεραποστολικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἀπὸ μόνοι τους καὶ αὐτοσχεδιάζει, ὅπως νομίζει ὁ καθένας… Οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς ἀντὶ νὰ παραμένουν ἄπραγοι στὶς Μητροπόλεις τους θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι σὲ συνεχῆ ἐγρήγορση καὶ σὲ μεταξύ τους ἐπικοινωνία καὶ νὰ προβληματίζονται γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρωτόφαντο ζήτημα τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια.-

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: