ΤΕΛΙΚΑ, Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ («Ἔπρεπε νὰ παρουσιαστεῖ μία ἀφορμή, ὅπως ἡ ἀπειλὴ ἐξάπλωσης τοῦ κορονοϊοῦ, γιὰ νὰ ξεράσουν ἀπὸ μέσα τους, τοὺς τόνους χολῆς ποὺ εἶχαν φυλαγμένους, τὰ διάφορα ψευτοπροοδευτικὰ τρόλς, σὲ τηλεόραση καὶ social media»)

Τελικά, ἡ Θεία Κοινωνία εὐθύνεται γιὰ ὅλα!

Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

.               Μάθατε τὰ τελευταῖα νέα; Ἐντοπίστηκε τὸ ἐπίκεντρο τοῦ προβλήματος, τῆς μετάδοσης καὶ ἐξάπλωσης τοῦ κορονοϊοῦ στὴν Ἑλλάδα… Διάσημοι εδικο μαϊντανολόγοι – μπαρουφολόγοι ποφάνθηκαν: Γι λα φταίει τ μυστήριο τς Θείας Κοινωνίας!
.               Ὅλα τὰ δεινὰ ἐκεῖ κρύβονται! Τὸ κακὸ θὰ ἔρθει μέσα ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες!
.               Ἄλλωστε ὅλες οἱ ἄλλες πηγὲς πιθανοῦ κινδύνου μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἔχουν περιοριστεῖ καὶ μᾶς ἔμεινε νὰ ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ τὴ λαβίδα τοῦ ἱερέα, ἔτσι δὲν εἶναι;
.               Αὐτὸ τὸ τόσο ἱερὸ (γιὰ μία τεράστια μερίδα ἀνθρώπων) μυστήριο, ταξίδεψε ἄθικτο καὶ ἀπαράλλακτο μέσα στὴν ἀδυσώπητη ροὴ δύο χιλιάδων χρόνων ἱστορίας, ἐπιβιώνοντας καὶ χαρίζοντας ἐλπίδα, μέσα ἀπὸ πολέμους, κατοχές, ἐπιδημίες καὶ καταστροφές.
.               Μέσα σὲ εἴκοσι αἰῶνες, κάτω ἀπὸ τὴ βαρυσήμαντη «σκιὰ» τοῦ δισκοπότηρου βρέθηκαν νὰ κοινωνοῦν μὲ δέος: αὐτοκράτορες, φιλόσοφοι, ὁπλαρχηγοὶ τῆς ἐπανάστασης, ἐπιστήμονες παγκόσμιας ἐμβέλειας, πρωθυπουργοί, μεγάλοι λογοτέχνες καὶ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος καὶ ἀκόμα ἕνα ἀμέτρητο πλῆθος σημαντικῶν καὶ ἀκτινοβόλων προσωπικοτήτων.
.               Ὅμως ἡ ἱστορία μᾶς ἐπιφύλασσε κοσμογονικὲς ἐκπλήξεις. Δὲν τὰ εἴχαμε δεῖ ἀκόμα ὅλα. Ἔπρεπε νὰ φτάσουμε αἰσίως ἕως τὸ σωτήριον ἔτος 2020, γιὰ νὰ ἐμφανιστεῖ μία κυρία Ἀκρίτα καὶ νὰ ἀναρωτηθεῖ εἰρωνικὰ «ἂν ἔχει κοινωνήσει ὁ Πρωθυπουργός».
.               Ἔπρεπε νὰ γράψει τὸ χρονοκοντέρ: 20 αἰῶνες καὶ 20 χρόνια, γιὰ νὰ μιλήσει ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς, ἕνας κύριος Πολάκης καὶ νὰ ἀποκαλέσει «χριστιανοταλιμπάν», αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν πὼς ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ γίνει φορέας ἀσθενειῶν.
.               Ἔπρεπε νὰ παρουσιαστεῖ μία ἀφορμή, ὅπως ἡ ἀπειλὴ ἐξάπλωσης τοῦ κορονοϊοῦ, γι ν ξεράσουν π μέσα τους, τος τόνους χολς πο εχαν φυλαγμένους, τ διάφορα ψευτοπροοδευτικ τρόλς, σ τηλεόραση κα social media.
.               Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ γράφουν ἱστορία καὶ μένουν σὲ αὐτὴ καὶ ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους ἡ ἱστορία τοὺς «γράφει» στὰ παλιά της τὰ παπούτσια…

Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἀπολύτως βασικά.

.               Τὸ νὰ εἰρωνεύεσαι ἢ νὰ χλευάζεις ἕνα μυστήριο, ποὺ γιὰ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ συμπολιτῶν σου, εἶναι ἱερό, δὲν εἶναι προοδευτισμός. Δὲν ἔχει καμία σημασία τὸ ὅτι δὲν πιστεύεις στὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου. Τὸ νὰ μὴ σέβεσαι μία θρησκεία, ὁποιαδήποτε καὶ νὰ εἶναι αὐτή, εἶναι προϊὸν ἔλλειψης πολιτισμοῦ. Ἀκόμα χειρότερα, εἶναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ.
.               Ὑπάρχουν ἄρθρα τοῦ Συντάγματος ποὺ ἀπαγορεύουν τέτοια συμπεριφορὰ (ἄρθρο 199 περὶ καθύβρισης θρησκεύματος καὶ ἄρθρο 200 περὶ διατάραξης θρησκευτικῶν συναθροίσεων), ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ Σύνταγμα τὸ κατάντησαν κουρελόχαρτο, πρῶτοι οἱ πολιτικοί.
.               Γιὰ κάποιο «περίεργο» λόγο, ἀκόμα καὶ ὁ περιβόητος ἀντιρατσιστικὸς νόμος δὲν καλύπτει τὶς ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης θρησκείας, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε. Ὡς συνήθως ἔχουμε ἄλλα μέτρα καὶ ἄλλα σταθμὰ κατὰ περίπτωση.
.               Ἔτσι, ἔχουμε ἄλλες μορφὲς κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζονται ὡς μιάσματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑπάρχει ἄφθονη ἀνοχὴ σὲ politically correct κοινωνικὸ ρατσισμὸ ἐναντίον τοῦ χριστιανισμοῦ… ἀλλὰ ἀκόμα καὶ trendy ρατσισμὸ τύπου Ἀκρίτα, ἀκολουθώντας τὸν ψευτοπροοδευτικὸ παλμὸ ποὺ ἀγαπᾶ νὰ εἰρωνεύεται ὁτιδήποτε θεωρεῖται ἱερὸ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
.              Κοινωνικὴ κριτικὴ μὲ ρατσιστικὴ χροιά, ἀλλὰ πῶς; Ἐπιλεκτικά. Ἐπιτηδευμένα. Χωρὶς ἴχνος ἀντικειμενικότητας.
.               Τὸ πνεῦμα συγκαταβατικότητας, ἐλεύθερης σκέψης καὶ ἀνοχῆς, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ὥριμη στάση τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν, εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του ἀνοιχτὸ σὲ κριτική. Γι᾽ αὐτὸ καὶ γίνεται εὔκολα, πεδίο φθηνοῦ κιτρινισμοῦ ἀπὸ τοὺς διάφορους ἐπιτήδειους.
.               Ὅμως δν βλέπουμε ν σκον κριτικ μ τ διο πάθος κα πρς λλες θρησκεες… γιατί ραγε; Μήπως γιατί πολ πλά, φοβονται ν τ κάνουν;
.               Ἰσχυρίζονται πὼς ὁ ἰὸς θὰ μεταδοθεῖ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ δὲν βλέπουμε νὰ ἀσχολοῦνται καθόλου μὲ τὶς συναθροίσεις ποὺ γίνονται σὲ ἑκατοντάδες παράνομα τζαμιὰ ποὺ λειτουργοῦν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Συναθροίσεις σὲ ὑπόγεια καὶ ἡμιυπόγεια ὅπου εἶναι ἄγνωστο ἐὰν τηροῦνται ἔστω βασικοὶ κανόνες προφύλαξης καὶ ὑγιεινῆς.
.               Ὄχι. Μόνο οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες θὰ φέρουν τὸ κακό.
.               Ὅλως περιέργως, δὲν ἀκοῦμε ἀκόμα προτάσεις γιὰ νὰ περιοριστεῖ ἢ νὰ σταματήσει ἡ κίνηση σὲ σημεῖα ὅπου ρέει ζεστὸ χρῆμα, ὅπως τράπεζες, δημόσιες ὑπηρεσίες, μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, καταστήματα ἑστιάσεως καὶ καφετέριες, μουσεῖα, κινηματογράφους κ.α.
.               Γιὰ τὸν κορονοϊό, ἡ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ ἀποτελεῖ ἕναν κύριο καὶ ἄμεσο τρόπο μετάδοσης, ἴσως καὶ τὸν σημαντικότερο, σύμφωνα μὲ κάποια δημοσιεύματα. Δὲν εἴδαμε καμιὰ πρωτοβουλία στὸ νὰ κλείσουν οἱ οἶκοι ἀνοχῆς…
.               Ὄχι. Μόνο οἱ ἐκκλησίες θὰ φέρουν τὸ κακό.
.               Δὲν εἴδαμε παρόμοιες θερμὲς ἀντιδράσεις καὶ κριτικὴ στὰ social media, γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους ποὺ ἀψήφησαν τὴν ἀπαγόρευση τῶν καρναβαλιῶν καὶ βγῆκαν στοὺς δρόμους μαζικὰ νὰ διασκεδάσουν.
.               Ὄχι. Εἴπαμε μόνο οἱ ἐκκλησίες θὰ φέρουν τὸ κακό.
.               Μέχρι ὅμως νὰ ἔρθει τὸ «κακὸ» ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες.., καλὸ θὰ εἶναι κάποιοι νὰ κάνουν λίγη ἐξάσκηση στὶς τεχνικὲς ρίψης λάσπης καὶ στὴν χρησιμοποίηση προπαγάνδας ἔτσι ὥστε νὰ μοιάζει πιὸ φυσικὴ καὶ λιγότερο ἐπιτηδευμένη…
.               Ἔτσι μπορεῖ νὰ κερδίσουν καὶ κανέναν follower παραπάνω…

ΠΗΓΗ: sportime.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: