Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ τῆς ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σχετικ μ τν πόφαση 210/2020 τς λομελείας
το
Συμβουλίου τς
πικρατείας
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

(13.2.2020)

.                   Μετὰ ἀπὸ δημοσιεύματα καὶ ἐπιπόλαιες ἀνακοινώσεις ὅτι δῆθεν τὸ ΣτΕ ἔκρινε ὡς συνταγματικὴ τὴν ἀφαίρεση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) διευκρινίζεται πρὸς λήξη τῶν παρανοήσεων:
.                   Τὸ ἄρθρο 1 τοῦ διατάγματος ὀργάνωσης τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠΕΘ τοῦ ἔτους 2018 (Προεδρικὸ Διάταγμα 18/2018) παρέλειψε νὰ ἀναφέρει τὴν «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης» τῶν μαθητῶν ἐντὸς τῶν σκοπῶν τοῦ Ὑπουργείου. Στὴν ἐπίδικη ὑπόθεση κλήθηκε ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ νὰ κρίνει ἐὰν ἡ παράλειψη αὐτὴ ἀποτελοῦσε κατάργηση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τοῦ Ὑπουργείου καὶ ἐὰν τὸ Διάταγμα ἐπιχειροῦσε παρανόμως νὰ καταργήσει τὸ ἄρθρο 16 πάρ. 2 τοῦ Συντάγματος, ποὺ τὴν προβλέπει ὡς ὑποχρεωτική.
.                   Τὸ ΣτΕ ἔκρινε ὅτι ἡ παράλειψη ἀναφορᾶς τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ στὸ Διάταγμα δὲν ἀποτελοῦσε παράβαση τοῦ Συντάγματος, χι πειδ πιτρέπεται φαίρεση τς θρησκευτικς γωγς π τν κπαίδευση, λλ πειδ ρκε τι θρησκευτικ γωγ δη προβλέπεται στ Σύνταγμα (16 παρ. 2) καὶ στὸν νόμο 1566/1985, στε δν παιτετο πανάληψή της στ διάταγμα ργάνωσης τν πηρεσιν το ΥΠΕΘ.
.                   Στὴ δικαστικὴ ἀπόφαση ἀναφέρεται ὅτι ἡ μὴ ἐπανάληψη τῶν σκοπῶν τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος – μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης – στὸ ἀνωτέρω διάταγμα τοῦ Υ.Π.Ε.Θ. «δὲν ἔχει τὴν ἔννοια ὅτι οἱ σκοποὶ αὐτοὶ παύουν νὰ ἀποτελοῦν σκοποὺς τῆς παιδείας κατὰ παράβαση τοῦ Συντάγματος» καὶ ἐπιπλέον «διότι οἱ βασικοὶ σκοποὶ τῆς παιδείας καθορίζονται ἀπὸ συνταγματικὲς καὶ νομοθετικὲς διατάξεις (ἄρθρο 16 παρ. 2 Συντ. καὶ ἄρθρα 1, 4, 5 καὶ 6 ν. 1566/1985), κατὰ τὸ μέρος δὲ ποὺ οἱ διατάξεις αὐτὲς ἐπαναλαμβάνονται ἢ μὴ στὸ ὀργανωτικὸ διάταγμα τοῦ ὑπουργείου στεροῦνται αὐτοτελῶν κανονιστικῶν συνεπειῶν» – δηλαδὴ δὲν ἔχει ἔννομη σημασία ἐὰν θὰ ἐπαναληφθοῦν στὸ Προεδρικὸ Διάταγμα, διότι θὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἐπανάληψη ρυθμίσεων, ποὺ ἤδη ἰσχύουν ἐκ τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ νόμου 1566/1985.
.                   πλειοψηφία κα μειοψηφία τν δικαστν τς λομέλειας διαφώνησαν μόνο, ἐὰν νομοτεχνικ παιτετο ν παναλαμβάνονται ο σκοπο το Συντάγματος κα το νόμου 1566/1985 στ κείμενο το διατάγματος τοῦ ΥΠΕΘ. Κανες μως δν διετύπωσε τν κρίση τι παράλειψη ναφορς τους στ διάταγμα ποτελοσε μμεση κατάργησή τους.
.                   Συνεπῶς ἀντίθετα μὲ ὅσα διαδόθηκαν χωρὶς κατανόηση τοῦ σκεπτικοῦ της, ἡ ἀπόφαση 210/2020 τοῦ ΣτΕ δὲν ἔκρινε ὅτι παύει νὰ ἐντάσσεται στοὺς σκοποὺς τῆς δημοκρατικῆς παιδείας ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἡ ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης, γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ τέκνα ὀρθοδόξων χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ἔχει ἐκδώσει κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἀποφάσεις ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ (660/2018, 926/2018, 1749/2019 καὶ 1750/2019).

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/greek/holysynod

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: