ΑΤΥΧΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀτυχὴς ἀνάμιξη στὸ Οὐκρανικὸ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἀτυχὴς ἦταν ἡ ἔμμεση ἀλλὰ σαφὴς ἀνάμιξη τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Σημειώνεται ὅτι αὐτὸ ἔχει σοβαρὲς γεωπολιτικὲς προεκτάσεις, μὲ ἐνεργὸ ἀνάμιξη τῶν κυβερνήσεων τῆς Ρωσίας ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ τῶν ΗΠΑ, τῶν χωρῶν – μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τοῦ Βατικανοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη. Στὸ θέμα ὀρθῶς δὲν ἔχουν ἀναμιχθεῖ οἱ κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου καὶ φρονίμως ποιῶν ἔχει ἀποστασιοποιηθεῖ ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Βολοντιμὶρ Ζελένσκι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν προκάτοχό του Πέτρο Ποροσένκο, ὁ ὁποῖος, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, προκάλεσε τὸ ὅλο πρόβλημα.
.               Ὁ κ. Παυλόπουλος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Ἰσραὴλ ἐπισκέφθηκε τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλο καὶ ἀπαντώντας στὴν προσφώνηση τοῦ Πατριάρχου εἶπε: «Προσβλέπομε Μακαριώτατε, ἀναφέροντες ὡς κορυφαῖον παράδειγμα ἐκεῖνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὴν ἀμέριστη στήριξή σας πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο διὰ τὴν ἐκπροσώπηση καὶ στήριξη τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἰδίως στοὺς σημερινοὺς χαλεποὺς καὶ ταραγμένους καιρούς μας».
.               Ὁ κ. Πρόεδρος ἀναφέρει ὡς κορυφαῖο παράδειγμα ὑποστήριξης τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ὑποστήριξη Αὐτῆς ὑπῆρξε στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα καὶ προκάλεσε τὴν διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καὶ τοὺς Μητροπολίτες ποὺ τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν σχισματικῶν στὴν Οὐκρανία. Ἡ παρότρυνση τοῦ κ. Παυλόπουλου πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων μπορεῖ, ἐκ τῶν πραγμάτων, νὰ θεωρηθεῖ ἀπὸ εἰρωνικὴ ἕως προσβλητικὴ πρὸς αὐτόν.
.               Πρῶτον τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ πρώτη ἱδρυθεῖσα Ἐκκλησία καὶ εἶναι τὸ τέταρτο πρεσβυγενὲς Πατριαρχεῖο. Ἑπομένως δὲν ἔχει οὔτε τὴ θέση οὔτε τὴ σχέση ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ Φανάρι. Δεύτερον τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἔχει λάβει θέση – καὶ ὁ κ. Παυλόπουλος θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζει – ἀντίθετη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ Φαναρίου στὸ Οὐκρανικὸ καὶ ὑπῆρξε ἀλληλογραφία γιὰ τὸ θέμα μεταξὺ τῶν δύο Πατριαρχῶν, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν ἀντίθεσή τους. Καὶ τρίτον στὴν Ἐκκλησία κάθε ὑποστήριξη δὲν βασίζεται στὴ φυλετικὴ σχέση ἢ σὲ κοσμικὸ ὑπολογισμό, ἀλλὰ στὴν Ἀλήθεια καὶ στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Ὁ κ. Παυλόπουλος πρὶν συμβουλεύσει τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ Ἕλληνες Ἀρχιεπίσκοποι Ἀλβανίας καὶ Κύπρου δὲν ἔχουν ἀκολουθήσει τὸ Φανάρι στὸ Οὐκρανικό, καὶ γιατί τὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου ὑποστηρίζουν μόνο τρεῖς ἀπὸ τὶς δεκατέσσερις τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
.               Ὁ κ. Παυλόπουλος ἔκαμε καὶ ἕνα ἀκόμη ἀτόπημα. Ἀπευθυνόμενος στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων μίλησε γιὰ τὸ Φανάρι καὶ δὲν εἶπε οὔτε μία λέξη συμπαθείας γιὰ τὸ δοκιμαζόμενο ἐκεῖ Πατριαρχεῖο καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες –μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας–, ποὺ φυλᾶνε ἐκ μέρους ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου τὰ Πανάγια Προσκυνήματα. Σημειώνεται ὅτι πέντε ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Παυλόπουλου τὸ Πατριαρχεῖο καταδίκασε τὴ σὲ βάρος του ἄσκηση βίας ἐκ μέρους τῶν Ἀρμενίων στὸ Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως, στὴ Βηθλεέμ.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: