ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὴ Λιβύη. Τελικὰ μόνοι μας βγάζουμε τὰ μάτια μας…

Ο λληνικς γελοιότητες μ τν ΑΟΖ κα τ Λιβύη:
Τελικ
μόνοι μας βγάζουμε τ μάτια μας…

τοῦ Μάριου Εὐρυβιάδη
Καθηγητῆ Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Ἱστορίας
στὸ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴν μεγαλύτερη ἀκτογραμμὴ στὴ Μεσόγειο, μὲ 13,676 χιλιόμετρα ἢ 8,498 μίλια. Καὶ εἶναι σχεδὸν διπλάσια ἀπὸ τὴν ἀκτογραμμὴ τῆς Τουρκίας, ποὺ ἔχει 7,200 χιλιόμετρα ἢ 4,474 μίλια.
.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀκτογραμμὲς στὸν κόσμο. Εἶναι 12η. Ἡ Τουρκία εἶναι 20η.
.             Ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεγαλύτερη ἀκτογραμμὴ ἀπὸ τὸ Μεξικό, ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ἀπὸ τὴν Βραζιλία, ἀπὸ τὴν Κροατία, ἀπὸ τὴν Δανία καὶ βέβαια ἀπὸ τὴν Τουρκία.
.             Πρῶτος εἶναι ὁ Καναδᾶς μὲ 202,080 χιλιόμετρα. 2η ἡ Νορβηγία. Μετὰ ἡ Ἰνδονησία (νησιωτικὸ κράτος). Μετὰ ἡ Ρωσία. Ἀκολουθοῦν: Φιλιππίνες, (νησιωτικὸ κράτος) Ἰαπωνία (νησιωτικὸ κράτος), Αὐστραλία (νησιωτικὸ κράτος) Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Νέα Ζηλανδία (νησιωτικὸ κράτος), ἡ Ἀνταρτική, ἡ Κίνα. Ἡ Ἑλλάδα (νησιωτικὸ κράτος) ἀκολουθεῖ τὴν Κίνα ποὺ ἔχει 14,500 χιλιόμετρα. Μετὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο (νησιωτικὸ κράτος) μὲ 12,429 χιλιόμετρα.
.             Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν θὰ τὸ μάθετε ἀπὸ καμία ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Σίγουρα ὄχι ἀπὸ τὶς δύο τελευταῖες. Ἀντίθετα ἀναπαρήγαγαν καὶ ἀναπαράγουν τὴν Τουρκικὴ προπαγάνδα πὼς ἡ Τουρκία ἔχει τὴν μεγαλύτερη “ἠπειρωτικὴ ἀκτογραμμὴ” στὴ Μεσόγειο. Ναί, τὴν ἔχει. Ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει τίποτα. Δὲν ἔχει τὴ μεγαλύτερη ἀκτογραμμή. Αὐτὴ τὴν ἔχει ἡ Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεῖζον. Ἡ ἀκτογραμμὴ ὁλόκληρη. Ὄχι ἕνα μέρος της.
.             Μὲ μία μισὴ ἀλήθεια, οἱ τουρκαλάδες ἐποφθαλμιοῦν τὴ μισὴ Ἑλλάδα- τὴν νησιωτικὴ Ἑλλάδα. Καὶ οἱ μισὲς ἀλήθειες εἶναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ τὰ ψέματα. Ἀποτελοῦν τὸν βασικὸ καὶ κρίσιμο συντελεστὴ τῆς προπαγάνδας. Δεῖτε τὶς συνεχόμενες δηλώσεις τῶν Τούρκων. Ποτὲ δὲν ἀναφέρονται στὴν “ἀκτογραμμή” τους στὴ Μεσόγειο. Πάντα ἀναφέρουν πὼς ἔχουν τὴ μεγαλύτερη “ἠπειρωτικὴ ἀκτογραμμὴ” τῆς Μεσογείου, ὑποβάλλοντας, ἔτσι, πὼς “δικαιοῦνται” τὸ “μερίδιο τοῦ λέοντος” στὴν ΑΟΖ τῆς Μεσογείου, πρὸς ζημία τῆς γειτονικῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου.
.             Μὲ τὸ ἀνατολίτικο αὐτὸ “εὐφυολόγημα” οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν νὰ ἀκυρώσουν τὴ μισὴ Ἑλλάδα. Προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀκρωτηριάσουν. Δὲν ὑφίσταται, λένε, ἑλληνικὴ ἐδαφικὴ κυριαρχία στὰ ἑλληνικὰ νησιά. Δὲν ἔχουν ἐπήρεια τὰ νησιά. Δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα. Δὲν ἔχουν ΑΟΖ. Δὲν ἔχουν τίποτα. Ἡ Ρόδος, ἡ Κάρπαθος, ἡ Κάσος, τὸ Καστελλόριζο/Μεγίστη καὶ πάει λέγοντας. Καὶ τώρα, μαθαίνουμε, δὲν ἔχει ἐπήρεια οὔτε ἡ Κρήτη. Τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι γιὰ τοὺς Τούρκους ἀνύπαρκτα. Εἶναι φαντάσματα. Σὲ λίγο θὰ τοὺς ἀκούσουμε νὰ λὲν πὼς καὶ ἡ Πελοπόννησος εἶναι νησί, χωρὶς καὶ αὐτὸ ἐπήρεια στὴ θάλασσα.
.             Αὐτὴ λοιπὸν τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἔχει οὐσιαστικὰ ἑλληνοποιήσει τὸ ἑλληνικὸ κράτος, κάνοντας τὴ δουλειὰ τῶν Τούρκων: ἀκυρώνοντας τὸ ἴδιο τὴ μισή του ἐπικράτεια. “Δεῖτε τὴν ἀκτογραμμή τους”, μᾶς συμβούλεψε παλαιότερα ὁ ΥΠΕΞ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατρούγκαλος. Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε πρόσφατα καὶ ὁ κ. Δένδιας, ΥΠΕΞ τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχῶς καὶ ὁ Νίκος Κοτζιᾶς μὲ τὴν ἀτυχῆ του δήλωση νὰ μὴν εἶναι “μονοφαγάδες” οἱ Ἕλληνες ἀναφορικὰ μὲ τὴν ΑΟΖ. Παρέπεμψε καὶ αὐτὸς – ποὺ γνωρίζει καλύτερα- στὴ μεγάλη τουρκικὴ “ἀκτογραμμή”.
.             Ἔρχομαι τώρα καὶ στὶς γελοιότητες μὲ τὴ Λιβύη. Τὶς ἑλληνικὲς γελοιότητες. Καταρχὰς νὰ ποῦμε πὼς στὴ Λιβύη σήμερα μαίνεται ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ οὐσιαστικὰ ἄρχισε τὸ 2011, μὲ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Καντάφι ἀπὸ τοὺς Δυτικούς. Συγκρούονται δύο μεγάλες φατρίες, μία μὲ ἕδρα τὴν Τρίπολη στὰ δυτικὰ καὶ μία μὲ ἕδρα τὴν Βεγγάζη, στὰ ἀνατολικά. Ἡ φατρία τῆς Τρίπολης ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὡς ἡ ἐνδιάμεση- μέχρι νὰ συμφωνηθοῦν ἐκλογὲς- νόμιμη κυβέρνηση τῆς χώρας. Τὸ Κοινοβούλιο ὅμως τῆς χώρας βρίσκεται στὴ Βεγγάζη. Καὶ ἡ φατρία τῆς Βεγγάζης ἐλέγχει τὰ τρία τέταρτα τῆς χώρας καὶ σχεδὸν ὅλη τὴν ἀκτογραμμῆ. Τὸ δὲ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἔχει ἐπιβάλει ἐμπάργκο ὅπλων κατὰ τῶν δύο φατριῶν.
.             Τουρκία καὶ Κατάρ, ὑποστηρίζουν μὲ φανατισμὸ τὴ φατρία τῆς Τρίπολης καὶ τὴν τροφοδοτοῦν μὲ ὅπλα. Χωρὶς Τουρκία καὶ Κατὰρ ἡ φατρία τῆς Τρίπολης, ποὺ εἶναι ἰσλαμοφασιστική, θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ καταρρεύσει. Τουρκία καὶ Κατάρ, ὑπενθυμίζω, ὑποστηρίζουν ἐπίσης μὲ τὸν ἴδιο φανατισμὸ τοὺς ἀποκεφαλιστὲς- τρομοκράτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στὴ Συρία. Τὰ δύο κράτη ἔχουν ἐπίσης διπλωματικὴ ἐκπροσώπηση στὴν Τρίπολη, ὅπως καὶ παρὰ πολλὲς ἄλλες χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὅλες οἱ Μεγάλες Δυνάμεις. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀποῦσα, ἐπικαλούμενη τὶς συνθῆκες ἀνασφάλειας ποὺ ἐπικρατοῦν στὴ χώρα. Οἱ ΗΠΑ, τῶν ὁποίων ὁ πρέσβης δολοφονήθηκε ἄγρια- κάηκε σὲ ἐπίθεση τὸ 2012- εἶναι παροῦσες, διότι ἔχουν συμφέροντα νὰ ὑπερασπισθοῦν.
.             Καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχει συμφέροντα νὰ ὑπερασπιστεῖ, μείζοντα μάλιστα. Ἀλλὰ εἶναι ἀποῦσα. Προφανῶς πιστεύουν στὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ πὼς μὲ τοὺς σαλωνάτους καὶ τὴ γραβάτα ἐξυπηρετοῦνται καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ἀφήνουν λοιπὸν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν Τουρκία νὰ ἁλωνίζει ἐλεύθερα στὴν Τρίπολη, γνωρίζοντας τὶς συγκεκριμένες προθέσεις τῆς Ἄγκυρας.
.             Ἡ Ἀθήνα περιορίζεται στὴν ὑπεράσπιση τῶν ἑλληνικῶν συμφέροντων “ἐξ ἀποστάσεως”, μέσῳ τοῦ πρέσβη τῆς φατρίας τῆς Τρίπολης στὴ Ἀθήνα. Πάνω στὸν ὁποῖο ξέσπασε ὁ ΥΠΕΞ κ. Δένδιας γιὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Ὑπουργείου του νὰ προκαταλάβουν τὶς μηχανοραφίες τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν φατρία τῆς Τρίπολης. Οἱ μηχανοραφίες αὐτὲς ἀνακοινώθηκαν πρόσφατα μὲ τὴν ἐξαγγελία ὑπογραφῆς, μεταξὺ ἄλλων, καὶ “Μνημονίου Κατανόησης ἐπὶ τῶν Θαλασσίων Δικαιοδοσιών” ἀνάμεσα σὲ Τουρκία καὶ Λιβύη.
.             Τί περιέχει τὸ Μνημόνιο δὲν γνωρίζουμε. Ὅμως ἀπὸ τοὺς ἀλαλαγμοὺς τῶν Τούρκων φαίνεται νὰ ὑπάρχει πρόθεση ὁριοθέτησης ΑΟΖ μὲ Λιβύη, ἡ ὁποία ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ θὰ πρέπει θὰ ἀκρωτηριασθεῖ ἡ Ἑλλάδα βάση τοῦ Τουρκικοῦ σκεπτικοῦ περὶ “ἠπειρωτικῆς ἀκτογραμμής”. Καὶ ὁ κ. Δένδιας ἀπειλεῖ τὸν φουκαρὰ τὸν Λίβυο πρέσβη μὲ ἐκδίωξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν τοῦ ἀποκαλύψει “ἐδῶ καὶ τώρα” τὸ περιεχόμενο τῆς συμφωνίας. Δὲν ἀπειλεῖ κὰν νὰ διακόψει διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τὴν Τρίπολη. Γιὰ τὸν πραγματικὸ δράστη, τὴν Τουρκία, οὔτε λόγος.
Ὡστόσο τὰ παραπάνω εἶναι τὰ λιγότερα. Στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ εἰδικὰ στὸ ζήτημα θαλασσίων συνόρων καὶ τῆς ΑΟΖ, ἡ Ἀθήνα κυνηγᾶ τὴν οὐρά της ἐδῶ καὶ δεκαετίες, πλανεμένη πὼς ἔτσι ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα θὰ ἐξανεμιστεῖ ὡς διὰ μαγείας.
.             Ὅπως ἔχουν ἐπισημάνει πολλοί, μὲ πρῶτο τὸν Θεόδωρο Καρυώτη- σὲ πιὸ πρόσφατο κείμενο στὸν ἰστότοπο Hellas Journal “Οἱ παρανοϊκοὶ Χάρτες τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ: Κωμικοτραγικὴ καὶ παράνομη ὀριοθέτηση”- ἡ Τουρκία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἑλληνικῆς χούντας, ἔχει δημοσιοποιήσει καὶ καταχωρίσει δεκάδες διεκδικητικοὺς χάρτες γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ Μεσόγειο ποὺ ἀκρωτηριάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐξαφανίζουν τὴν Κύπρο. Καὶ ἀντίθετα μὲ τὴ Λευκωσία ποὺ πολεμᾶ τὴν Τουρκία σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ φόρα καὶ ὀργανισμοὺς στὸ ζήτημα αὐτὸ – μὲ χάρτες, γεωγραφικὲς συντεταγμένες, ἐπιχειρήματα καὶ διμερεῖς διακρατικὲς συμφωνίες, ὑψώνοντας ἔτσι ἕνα νομικὰ ἀδιαπέραστο τεῖχος γιὰ τὴν Ἄγκυρα- ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτόλμησε ποτὲ νὰ παρουσιάσει ἔστω καὶ ἕναν χάρτη τῶν δικῶν τῆς διεκδικήσεων γιὰ ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ. Ἡ Ἀθήνα δὲν ἀποτολμᾶ οὔτε κὰν νὰ διαρρεύσει ἕνα τέτοιο “ἀνεπίσημο” χάρτη.
.             Περιορίζεται μόνο σὲ ἀναφορὲς στὸ διεθνὲς δίκαιο γενικὰ καὶ στὸ δίκαιό της θάλασσας, συγκεκριμένα. Πολὺ καλὰ πράττει. Ὅμως ἀκόμη καὶ οἱ περὶ διεθνοῦς δικαίου τοποθετήσεις τῶν Ἀθηνῶν χαρακτηρίζονται ἀπὸ συνεχεῖς καὶ ἐπαλαμβανόμενες κενοτυπίες.
.             Θὰ ἀναφερθῶ σὲ μόνο ἕνα πολὺ συγκεκριμένο παράδειγμα ὡς πρὸς τὴ ζημιὰ ποὺ συντελεῖται κατὰ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων, μὲ τὸ νὰ ἀφήνει ἡ Ἑλλάδα τὸ πεδίο ἐλεύθερο στὴν Τουρκικὴ “χαρτογραφικὴ” προπαγάνδα. Ἐπὶ προεδρίας Ὀμπάμα καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἔρωτας τοῦ νεόκοπου προέδρου μὲ τὸν Ταγὶπ Ἐρντογὰν βρίσκονταν σὲ φάση κλιμάκωσης- ὁ ἀμερικανὸς ἀποκαλοῦσε τὸν Τοῦρκο τὸν “καλύτερό του φίλο” καὶ τὸν ἐπισκέφθηκε στὸ πρῶτο του εὐρωπαϊκὸ ταξίδι- οἱ ἐπίσημες ἀμερικανικὲς ὑπηρεσίες “διέρρευσαν” ἕνα “ἐνεργειακὸ” χάρτη τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου γραμμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα τῆς Ἄγκυρας.
.             Οἱ διεκδικήσεις τῆς Ἄγκυρας στὸν χάρτη ἐπικαλύπτουν ὅλη τὴν περιοχή, ἀκυρώνουν τὴν ἐπήρεια Καστελορίζου, Ρόδου, Νάξου, κλπ. καὶ πλησιάζουν τὴν Κρήτη. Ὅλοι δὲ οἱ ἐνεργειακοὶ ἀγωγοὶ ὁδηγοῦν στὴν Τουρκία. Ἐπειδὴ ὁ χάρτης τῆς ΑΟΖ τῆς Κύπρου ὑπάρχει, ἐμφανίζεται στὸν ἀμερικανικὸ χάρτη ἔστω καὶ ἂν τὰ γραφικά τοῦ φίλο-τουρκικοῦ χάρτη τὸν “ἐπικαλύπτουν” μὲ τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις. Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ὑφίσταται ἑλληνικὸς διεκδικητικὸς χάρτης, ὅλη ἡ περιοχὴ παρουσιάζεται ὡς τουρκικὴ διεκδίκηση. Σήμερα ποὺ σὲ αὐτὲς ἔχουν προστεθεῖ καὶ τουρκικὲς οἱ διεκδικήσεις ποὺ καταλήγουν … στὴ Λιβύη, ὁ ἑπόμενος ἐπίσημος ἀμερικανὸς χάρτης θὰ συμπεριλαμβάνει καὶ αὐτές.
.             Ἡ ὅλη φαιδρότητα τῆς Ἀθήνας ἐπιβεβαιώθηκε πανηγυρικὰ καὶ μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Τοῦρκο-Λιβυκοὺ Μνημονίου. “Τελείως ἀδόκιμη» καὶ ” παντελῶς ἀγεωγράφητη” χαρακτήρισε ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ τὴν προσπάθεια καθορισμοῦ ΑΟΖ μεταξὺ Τουρκίας καὶ Λιβύης. “Αντιβαίνει,” ἐξήγησε, “κάτι τὸ ὁποῖο ὁ καθένας μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι ἀνάμεσα στὶς δύο χῶρες ὑπάρχει ὁ μεγάλος ὄγκος τῆς Κρήτης”. Ὑπάρχει, λοιπόν, καὶ ἡ νῆσος Κρήτη ποὺ ἀποτελεῖ μέρος τῆς νησιωτικῆς ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδας. Κάτι ὅμως ποὺ τόσο ὁ κ. Δένδιας ὅσο καὶ ὁ Συριζαῖος προκάτοχός του δὲν “διαπίστωναν”, ὅταν συμβούλευαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ προσέξει καὶ νὰ λάβει στὰ ὑπόψη τὴ μεγάλη “ἀκτογραμμὴ” τῆς Τουρκίας ἀναφορικὰ μὲ τὶς διεκδικήσεις τῆς τελευταίας.
.             Ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἕλληνα ΥΠΕΞ ὑπάρχει καὶ μία ἀκόμη πιὸ πρόσφατη δήλωσή του, ὅπου καὶ πάλι ὁ ἴδιος δημιουργεῖ ἀμφιβολίες ὡς πρὸς τὴ ἐπήρεια τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδας καὶ κατ᾽ ἐπέκταση δημιουργεῖ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν κυριαρχία στὴ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Ὁ κ. Δένδιας ἐξήγησε πὼς ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει νὰ γίνει δεκτὴ μία ἀντίληψη “ὅτι τὰ νησιὰ δὲν ἔχουν ὑφαλοκρηπίδα κι αὐτὸ τὸ ἐπιδιώκει ἱστορικὰ καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὸ Καστελόριζο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ποὺ πολλὰ εἶναι πολὺ μεγάλα νησιά”.
.             Ἐδῶ ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σὲ ζητήματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μιλᾶ γιὰ γιὰ τὸ “μικρὸ” Καστελλόριζο καὶ γιὰ “ἄλλα” νησιὰ τοῦ Αἰγαίου “ποὺ εἶναι πολὺ μεγάλα νησιά”. Μίλησε πρὶν καὶ γιὰ τὸν “ὄγκο” τῆς Κρήτης. Ἀντιλαμβάνεται ὁ ἔντιμος Ὑπουργὸς τί παραδέχεται μὲ τὶς διαφοροποιήσεις ποῦ κάνει; Ἀντιλαμβάνεται τί ὑποδηλώνουν οἱ ἀποχρώσεις τῶν δηλώσεών του ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία;
.             Ἀντιλαμβάνονται στὸ ΥΠΕΞ πῶς κατανοεῖ τὰ πράγματα ὁ προϊστάμενός τους καὶ τί μηνύματα στέλνει ἀναφορικὰ μὲ τὴν κυριαρχία τοῦ κράτους, ποὺ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀδιαίρετη;

ΠΗΓΗ: hellasjournal.com

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: