ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-6 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μέρος ϛ΄

Mέρος Α´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´:
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-3 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Δ´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-4 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ε´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-5 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πεδίο γεωπολιτικῆς ἀντιπαράθεσης ἡ Οὐκρανία

.               Μῆλον τῆς ἔριδος παραμένει ἡ Οὐκρανία. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ χῶρες σύμμαχοί της στὸ ΝΑΤΟ – μαζί τους καὶ τὸ Βατικανό-, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Ρωσία. Ἡ πλευρὰ τῆς Δύσης ἐπιδιώκει νὰ ἀποκόψει πλήρως τοὺς Οὐκρανοὺς ἀπὸ τοὺς ὅμαιμους καὶ ὁμόδοξούς τους Ρώσους. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ χρησιμοποιεῖ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ Ρωσία μὲ κάθε τρόπο προσπαθεῖ νὰ διατηρήσει ὄχι μόνο τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ταυτότητα τῶν Ρώσων τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιρροή της στὴ ἐν λόγῳ χώρα. Ὁ ἀγώνας μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Ρωσίας γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἐπικρατήσει στὴν Οὐκρανία ἐξελίσσεται καὶ εἶναι ἀμείλικτος. Εἶναι συνέχεια τῶν ἀπὸ αἰώνων ἀγώνων ἐπικράτησης ἐπὶ τῶν Οὐκρανῶν τῶν Βατικανοῦ, Πολωνίας καὶ Λιθουανίας καὶ τῆς ἀντίστασης ποὺ προέβαλλαν οἱ Ὀρθόδοξοι Ρῶσοι τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Οὐκρανίας.
.               Ἀπὸ τότε ποὺ γράφτηκε τὸ ρεπορτὰζ «Τὸ Φανάρι καὶ ἡ γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ»*ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) ) ὑπῆρξαν γεγονότα καὶ ἄλλα βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη. Στὶς 3 καὶ 4 τρέχοντος μηνὸς Δεκεμβρίου θὰ διεξαχθεῖ στὸ Λονδίνο «μίνι» συνάντηση κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Κατ’ αὐτὴν ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς Συμμαχίας Γιενς Στόλτενμπεργκ θὰ ἐπιδιώξει νὰ ὑπάρξει κοινὴ πολιτικὴ ἔναντι τῆς Ρωσίας στὸ Οὐκρανικὸ καὶ στοὺς πυρηνικοὺς ἐξοπλισμούς. Πρὸς τοῦτο ὁ Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ στὶς 28 τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου ἐπισκέφθηκε τὸν Γάλλο Πρόεδρο Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ προσπάθησε νὰ τὸν πείσει νὰ συναινέσει στὴν κοινὴ ἀντιμετώπιση τῆς Ρωσίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Γάλλος Πρόεδρος μίλησε γιὰ «ἐγκεφαλικὸ θάνατο» τῆς Συμμαχίας καὶ τηρεῖ ἔναντι τῆς Ρωσίας μίαν ἄλλη πολιτικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῆς γραφειοκρατίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Ἐμμ. Μακρὸν ὁ κοινὸς ἐχθρός τῆς Συμμαχίας δὲν εἶναι ἡ Ρωσία, ἀλλὰ ἡ τρομοκρατία, τὴν ὁποία ἀπὸ κοινοῦ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν.
.               Ἐνῶ ὅμως οἱ ΗΠΑ ἐμφανίζονται σὲ ὀξεία ἀντιπαράθεση μὲ τὴ Ρωσία γιὰ τὴν Οὐκρανία, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἐν λόγῳ χώρας οἱ Οὐκρανοὶ αἰσθάνονται ἀφημένοι ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ προδομένοι, ὅπως οἱ Κοῦρδοι. Ὅπως ἔγραψαν, ἀπὸ τὸ Κίεβο ὁ Ἀντριου Ε. Κράμερ καὶ ἡ Λάρα Τζέϊκς ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον, στοὺς «Νιοῦ Γιορκ Τάϊμς» (18 Νοεμβρίου 2019, σελ. 1 καὶ 6) «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι τώρα εὐρέως ἀποῦσες ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ διαδικασία γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τοῦ πολέμου στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία, κατὰ δήλωση Οὐκρανῶν καὶ Δυτικῶν ἀξιωματούχων στὸ Κίεβο». Στὸ ἐν λόγῳ ρεπορτὰζ οἱ Ἀμερικανοὶ δημοσιογράφοι ἐπισημαίνουν ὅτι τελευταίως ἐξ αἰτίας τῆς πρακτικῆς τῆς κυβέρνησης Ντ. Τρὰμπ στὴν Οὐκρανία ἔχει ἀποδυναμωθεῖ ἡ ἀμερικανικὴ καμπάνια περὶ προστασίας τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ρωσικὴ βουλιμία καὶ ἀντιστρόφως ἔχει καλὰ ἀποτελέσματα ἡ ρωσικὴ προπαγάνδα, ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν εὐημερία τῶν Οὐκρανῶν, ἀλλὰ μόνο γιὰ τὰ συμφέροντά τους. Σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο ρεπορτὰζ ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση εἶναι ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τὴν ἔντονη ἀντιρωσικὴ προπαγάνδα δημοσκόπηση οὐκρανικῆς ἑταιρείας τὸν περασμένο Σεπτέμβριο ἔδειξε ὅτι τὸ 54% τῶν Οὐκρανῶν ἔχουν θετικὴ ἄποψη γιὰ τὴ Ρωσία καὶ διατηροῦν μὲ τοὺς Ρώσους στενοὺς προσωπικοὺς καὶ πολιτισμικοὺς – ἐκκλησιαστικοὺς δεσμούς.
.             Μία ἄλλη ἐξέλιξη στὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἔχουν ἐπίπτωση καὶ στὰ ἐκκλησιαστικά, εἶναι ἡ συνάντηση, ἡ ἐπονομαζόμενη Νορμανδία Τέσσερα, ποὺ θὰ λάβει χώρα στὶς 9 τρέχοντος μηνὸς Δεκεμβρίου στὸ Παρίσι καὶ θὰ συμμετάσχουν ἐκπρόσωποι τῶν Γαλλίας, Γερμανίας, Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας. Τὸ γεγονὸς ἔχει προκαλέσει δυσφορία στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Μεγ. Βρετανίας, ποὺ δὲν συμμετέχουν.
.               Ἄλλη σημαντικὴ παράμετρος γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Οὐκρανία εἶναι ἡ πολιτικὴ τοῦ προέδρου τῆς χώρας Βολοντιμὶρ Ζελένσκι. Εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ προηγουμένου προέδρου Ποροσένκο. Ἐκεῖνος ἀκολούθησε μίαν ἔντονα ἐθνικιστικὴ πολιτική, μὲ σφοδρὴ ἀντιρωσικὴ προπαγάνδα. Πρὸς ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν του χρησιμοποίησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, στὸ ὁποῖο προσέφερε πλούσια ἀνταλλάγματα γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του. Ὁ Ζελένσκι ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο νὰ ἔχει σταθερὲς ἐθνικὲς θέσεις, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἔναντι τῆς Ρωσίας μετριοπαθὴς καὶ ἕτοιμος γιὰ συζητήσεις μὲ τὸν Πρόεδρο Βλαντιμὶρ Πούτιν. Βεβαίως ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει ἐντὸς τῆς χώρας του τὶς ἀντιδράσεις τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων του, ποὺ διακρίνονται γιὰ τὸν λαϊκισμό τους. Πρὸς δημιουργία μίας καλύτερης ἀτμόσφαιρας στὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν   πρόσφατα ἡ Ρωσία ἐπέστρεψε στὴν Οὐκρανία τρία πλοῖα τοῦ οὐκρανικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, τὰ ὁποῖα εἶχαν καταλάβει πέρυσι δικά της πολεμικὰ πλοῖα, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι εἶχαν εἰσέλθει στὰ χωρικά της ὕδατα.
.               Ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ζελένσκι διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, χωρὶς νὰ ἀκολουθεῖ τὴν καταπιεστικὴ πολιτικὴ σὲ βάρος τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἐφάρμοσε ὁ προκάτοχός του Ποροσένκο. Ὁ Ζελένσκι στὶς 8 Αὐγούστου 2019, μὲ τὴν εὐκαιρία ἐπίσκεψής του στὴν Τουρκία, ἐπισκέφθηκε στὸ Φανάρι τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Κατὰ τὴ συνάντησή τους, ὅπως τὰ πρακτορεῖα Ρόϊτερς καὶ Ἀσοσιέτεντ Πρὲς ἔγραψαν, ὁ Οὐκρανὸς Πρόεδρος διαβεβαίωσε τὸν Πατριάρχη ὅτι «οἱ πολιτικὲς ἀρχὲς τῆς Οὐκρανίας δὲν παρεμβαίνουν πλέον στὶς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας». Τὸ BBC ἀναφερόμενο στὴ συγκεκριμένη ἐπίσκεψη ἔγραψε ὅτι ἐνῶ εἶχε σχεδιασθεῖ ἀπὸ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Οὐκρανικὴ Προεδρία νὰ δημοσιευθεῖ ἕνα κοινὸ ἀνακοινωθέν, ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν Βόλ. Ζελένσκι, τελικὰ αὐτὸ δὲν πραγματοποιήθηκε. Γιατί δὲν ὑπογράφηκε, τὴν εὐθύνη πῆρε ἡ Οὐκρανικὴ Προεδρία, χωρὶς νὰ δώσει ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἄρνησή της. Πάντως ἡ στάση τοῦ Βολ. Ζελένσκι στὸ Φανάρι ἱκανοποίησε τὸν Μητροπολίτη Οὐκρανίας Ὀνούφριο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
.               Στὶς 28 Νοεμβρίου 2019 τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας ἔγραψε ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς χώρας Βλαντιμὶρ Μποροτνιάσκι δήλωσε ὅτι γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα ψηφίστηκε νόμος μὲ βάση τὸν ὁποῖο τὸ κράτος δὲν παρεμβαίνει στὶς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ παράλληλα πρόσθεσε ὅτι νόμος ἐπίσης ὑπάρχει, ποὺ προβλέπει τὴ μετονομασία τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὥστε «ὅλοι νὰ καταλαβαίνουν ὅτι τὸ κέντρο ἐπιρροῆς στὴν ἐν λόγῳ Ἐκκλησία βρίσκεται στὴ Μόσχα».
.               Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὑποστηρίζει ὅτι δὲν ἀναμιγνύεται στὰ πολιτικὰ πράγματα. Ὅμως τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο Ἰντερφὰξ ἔγραψε ὅτι σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ Πρόεδρος Ζελένσκι στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι «1+1» εἶπε ὅτι κατὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πατριάρχη συζήτησε, μεταξὺ ἄλλων, τὴν στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ κατάσταση στὴν Ντόνμπας (Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, ἡ ὁποία ἐλέγχεται ἀπὸ Ρώσους κατοίκους της καὶ στὴν ὁποία ὑπάρχει στρατιωτικὴ ἔνταση), ὅπως καὶ γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς Κριμαίας, τὴν ὁποία τὸ 2014 προσάρτησε ἡ Ρωσία.
.               Σημειώνεται ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης συμμετέσχε σὲ συνέδριο μὲ καθαρὸ πολιτικὸ καὶ ἰδεολογικὸ περιεχόμενο. Συγκεκριμένα στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2019 συμμετέσχε στὸ Συνέδριο τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «Forum 2000», στὴν Πράγα. Πρόκειται γιὰ τσεχικὸ ὀργανισμό, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν πρῶτο πρόεδρο τῆς Τσεχοσλοβακίας καὶ τῆς Τσεχίας Βάκλαβ Χάβελ, μὲ διεθνῆ ἰδεολογικὴ στρατηγικὴ τὴν προώθηση τῆς παγκοσμιοποίησης. Ὅπως γράφεται στὸ σκοπό του, «σχεδιάζει τὴ διαδικασία παγκοσμιοποίησης καὶ σημειώνει διεθνῶς τὰ θετικά της ἀποτελέσματα». Οἱ εἰσηγήσεις καὶ οἱ συζητήσεις στὰ Συνέδρια ποὺ διοργανώνει ἐξερευνοῦν καὶ ἀναλύουν μεταξὺ ἄλλων «τὶς ρίζες τῆς τρομοκρατίας, τὸ ρόλο τῆς θρησκείας καὶ τὶς ἀνθρωπολογικὲς θεωρίες σύγκρουσης τῶν πολιτισμῶν».
.               Μεταξὺ τῶν κατὰ καιροὺς ὁμιλητῶν τοῦ Forum 2000 ἦσαν οἱ Δαλάϊ Λάμα**, Τζὸρτζ Σόρος, Χένρι Κίσινγκερ, Μάντελεν Ὀλμπράϊτ καὶ τὸ ζεῦγος Μπὶλ καὶ Χίλαρι Κλίντον. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἔκαμε ἕνα χαιρετισμὸ 15 λεπτῶν, ποὺ εἶχε ὡς θέμα «Ὑπεύθυνες πολιτικὲς γιὰ ἕναν βιώσιμο πλανήτη». Ἡ ὁμιλία του περιστράφηκε στὸ περιβάλλον, ἀφοῦ εἶναι ὁ «πράσινος πατριάρχης». Μέσα στὶς πολλὲς εἰσηγήσεις τοῦ συνεδρίου ὁ χαιρετισμός του φάνηκε ὡς μία τυπικὴ παρουσία, ἡ ὁποία βοήθησε τοὺς ἰδεολογικοὺς σκοποὺς τῶν ὀργανωτῶν, χωρὶς νὰ προσφέρει κάτι τὸ οὐσιαστικὸ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ στὸ Φανάρι. Σημειώνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης μετέβη στὴν Πράγα, ἀλλὰ δὲν συναντήθηκε μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο Τσεχίας καὶ Σλοβακίας Ραστισλάβ. Ὁ συγκεκριμένος πρωθιεράρχης ὑποστηρίζει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία καὶ δὲν ἔχει ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς.
.              Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης εἶχε καὶ ἔχει ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὶς κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ ὡς πρὸς τὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ θέμα. Στὶς 14 Ἰουλίου 2019 σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ Οὐκρανικοῦ πρακτορείου TSN Σεργκέϊ Γκαλτσένκο ὑποστήριξε ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιέσεις ἀπὸ κυβερνήσεις πρὸς τὶς «ἀδελφὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες». Τὰ γεγονότα δὲν τὸν δικαιώνουν. Στὸ ἴδιο πρακτορεῖο καὶ στὴν ἴδια συνέντευξη ὁ Πατριάρχης προεξόφλησε ὅτι ἡ πρώτη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας θὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Σὲ αὐτὸ βγῆκε ἀληθινός.
.               Νωρίτερα καὶ συγκεκριμένα στὶς 6 Μαΐου 2019 ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ Τζέφρι Πάϊατ συνόδευσε τὸν πρεσβευτὴ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὰ ζητήματα θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν Σάμιουελ Μπράουνμπακ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱερώνυμο. Ὁ κ. Μπράουνμπακ προωθεῖ διὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων τὴν γεωπολιτικὴ τῶν ΗΠΑ. Μετὰ τὴ συγκεκριμένη συνάντηση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἄλλαξε στάση. Ἀπὸ ἀρνητικὸς ἢ σκεπτικὸς ποὺ ἦταν γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας καὶ μὲ παγωμένες τὶς σχέσεις του μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη τὸν προσκάλεσε στὸ Δήλεσι, ὡς νὰ μὴν εἶχε συμβεῖ τίποτε μεταξύ τους. Στὶς 22 Μαΐου οἱ δύο Προκαθήμενοι εἶχαν κατ’ ἰδίαν συνάντηση στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Τότε ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Κατὰ τὴν διήμερη παραμονή του στὴν Ἀθήνα ὁ Οἰκ. Πατριάρχης δέχθηκε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πρέσβη τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα Τζ. Πάϊατ…
.               Ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ δὲν ἀπέκρυψε τὴν ἀνάμιξή του στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τῆς Οὐκρανίας. Ἐπισκέφθηκε πάλι τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὶς 22 Νοεμβρίου 2019. Μετὰ τὴ συνάντηση δήλωσε ὅτι μίλησαν γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα καὶ τόνισε ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ἦταν «ἱστορικῆς σημασίας» καὶ ὅτι «οἱ ΗΠΑ ἀναγνωρίζουν τὴ σοφία μὲ τὴν ὁποία κινήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸ ἐν λόγῳ ζήτημα». Ὁ ἴδιος ἀμερικανὸς διπλωμάτης μιλώντας στὴ διημερίδα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ περιοδικοῦ «The Foreign Affairs: The Hellenic Edition» στήριξε γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος συντάχθηκε μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Οἰκ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τάχθηκε ὑπὲρ τῆς χορήγησης αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας. Ἀπαντώντας στὸν Ἀμερικανὸ πρέσβη ἡ πρεσβεία τῆς Ρωσίας τόνισε μεταξὺ ἄλλων τὴν ἀλαζονικὴ καὶ συμφεροντολογικὴ στάση τῶν ΗΠΑ στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας καὶ τὶς κατηγόρησε ὅτι ὄχι μόνο περιφρονοῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ τὴν ὑπονομεύουν κιόλας. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ γραφειοκράτες τοῦ ὙπΕξ τῶν ΗΠΑ οὐδὲν γνωρίζουν περὶ Ὀρθοδοξίας. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχουν ἀντιληφθεῖ καὶ προωθοῦν εἶναι τὸ ὅτι τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ τὶς βοηθήσει στὸ νὰ μειώσουν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ρωσίας στὴν Οὐκρανία.
.               Γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀνάμιξη τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων τους στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ὁ ἐπικεφαλῆς μίας ἀπὸ τὶς σχισματικὲς παρατάξεις Μακάριος Μάλετιτς σὲ συνέντευξή του στὸ Οὐκρανικὸ «Κανάλι 24», στὶς 7 Μαρτίου 2019, ὑπογράμμισε ὅτι χωρὶς τὴν ὑποστήριξη τῶν Δυτικῶν Κρατῶν ὁ Πατριάρχης δὲν θὰ εἶχε δώσει τὴν Αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία.
.               Ἀνάλογες μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο πολιτικὲς παραινέσεις δέχθηκε καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος. Ἦταν γιὰ λύπηση, ὅταν ἀνακοίνωσε τὴν «κωλοτούμπα» του καὶ ἀπὸ θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο κανονικῆς Ἐκκλησίας ἀναγνώρισε τοὺς σχισματικοὺς καὶ εἶπε γιὰ τὸν νεαρὸ Προκαθήμενό τους καλὰ λόγια. Προφανῶς εὑρισκόμενος σὲ ἀμηχανία ὅταν ἀνακοίνωσε τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσης του στὶς κάμερες τῆς τηλεόρασης, μίλησε γιὰ τὸ Συνοδικὸ σύστημα καὶ ὅτι ἡ πλειοψηφία τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου ἔτσι ἀποφάσισε… Τώρα τὸ θυμήθηκε. Ἕως τότε ἴσχυε Καὶ στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας τὸ Πατριαρχικὸ σύστημα… Πάνω στὴν ἀμηχανία του εἶπε ἐπίσης ὅτι στὴν ἀπόφασή του ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ ἔδειξε τὸν πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στὴν Αἴγυπτο, ποὺ στεκόταν δίπλα του…
.               Δὲν ἦταν μόνο αὐτό. Ὁ Θεόδ. Καλμοῦκος, ἐπὶ χρόνια συνεργάτης τοῦ Ἀντώνη Διαματάρη, ἰδιοκτήτου τῆς ἐφημερίδας «Ἐθνικὸς Κῆρυξ» τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ σήμερα Ὑφυπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, ἁρμοδίου γιὰ τὶς ἐκτὸς συνόρων Ἑλληνικὲς Ἐκκλησίες, ἔγραψε ὅτι ἡ πρὸ ἑβδομάδων ἐπίσκεψη τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ στὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας «ἦταν ὄντως καθοριστικῆς σημασίας». Καὶ δὲν ἔμεινε ἐκεῖ. Μὲ ὕφος ἀπαράδεκτα ἀλαζονικὸ συνιστᾶ στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλο νὰ προχωρήσει ἄμεσα στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας «γιατί ἔχει ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα» καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα συνιστᾶ «νὰ ἀφήσει κατὰ μέρος τὰ γνωστὰ Ζωικὰ τερτίπια, νὰ ἀναλογισθεῖ τὸ ὅτι ἔγινε Προκαθήμενος τὸ ὀφείλει στὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο καὶ νὰ παύσει νὰ παίζει παίγνια καὶ παρελκυστίνδες (sic)».
.               Τὰ ὅσα ἔγραψε ὁ Θεόδ. Καλμοῦκος δικαιώνουν ἀπολύτως τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας ὁ ὁποῖος σὲ ἄρθρο του στὴν «Καθημερινὴ» τὴν Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου 2019 (σελ. 13) ἔγραψε ὅτι «οἱ διαφαινόμενες ἑκατέρωθεν πολιτικὲς πιέσεις τραυματίζουν τὸ πνευματικὸ κύρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ἡ κινητοποίηση ἀνευθύνων προσώπων, γιὰ νὰ λοιδοροῦν ἐκείνους ποὺ διατυπώνουν διαφορετικὲς ἐκτιμήσεις, κολακεύοντας συγχρόνως ὅσους ὑποστηρίζουν, εὐτελίζει τὸν διορθόδοξο διάλογο σὲ μία κρίσιμη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἐποχή». –

*Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ σὲ δύο συνέχειες, στὶς 9 καὶ 11 Ἰανουαρίου 2019 καὶ στὶς 14 Ἰανουαρίου σὲ ἰστοσελίδες καὶ μπλογκς μὲ τὰ ὁποῖα συνεργάζομαι. Πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν μου τὸ ἀποστέλλω πάλι μαζὶ μὲ τὸ παρόν.  

**Εἶναι ὁ μόνος θρησκευτικὸς ἡγέτης ποὺ ἔχει συμμετάσχει, ἀλλὰ σημειώνεται ὅτι παράλληλα εἶναι σὲ ἐξορία κρατικὸς ἡγεμόνας τοῦ Θιβέτ.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-7 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: