ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-3 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μέρος Γ΄

Mέρος Α´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μύδροι κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας

.           Μύδρους ἐξαπέλυσαν κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 12ης Ὀκτωβρίου γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα. Ἐξέφρασαν μίσος καὶ ἀντιπάθεια γιὰ τοὺς Ρώσους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς τους, αἰσθήματα ποὺ βεβαίως δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Χριστό. Οἱ γεμάτοι χολὴ λόγοι τῶν περισσοτέρων ἦσαν ἄσχετοι πρὸς τὸ συζήτηση θέμα.
.         Τί ἔχουν κάνει καὶ τί κάνουν οἱ Ρῶσοι κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι γνωστὰ στοὺς ἐπαΐοντας. Πῶς σκέφτονταν γιὰ τὴν «τρίτη Ρώμη» ἐπίσης. Εἶναι γνωστὴ ἡ σκέψη τοῦ Ντοστογιέφσκι στὸ «Ἡμερολόγιο τοῦ συγγραφέα» ποὺ ἔγραψε. Τὸ κεφάλαιο τοῦ Μαρτίου 1877 ἔχει τίτλο «Μία φορά, ἀργὰ ἢ γρήγορα ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ καταστεῖ δική μας». Ὁ μεγάλος Ρῶσος συγγραφέας ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία ἡ Ρωσία νὰ ἀπελευθερώσει τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς Τούρκους, νὰ καταστεῖ προστάτιδα τῶν Ὀρθοδόξων καὶ νὰ εἶναι «ἡ μητέρα Ἑλλήνων καὶ Σλάβων καὶ ὄχι ἡ ἡγεμονίδα τους». (Dostoiefski “Journal d’ un ecrivain”, Gallimard, 11e edition, 1951, p. 476-482).
.         Ὁ πανσλαβισμὸς ἔχει τὴν ἐξήγησή του. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα (1877 – 1878) διεξήχθη ὁ Ρωσο – τουρκικὸς πόλεμος καὶ εἶχε προηγηθεῖ ὁ Κριμαϊκὸς πόλεμος (1853-1856), ὅπως ἐπίσης ἡ πολιτικὴ διαμάχη Γαλλίας καὶ Ρωσίας (1851) γιὰ τὴν προώθηση τῶν συμφερόντων τῶν Λατίνων ἢ τῶν Ὀρθοδόξων ἀντιστοίχως στοὺς Ἁγίους Τόπους. Στὴ διαμάχη ἀπεδείχθη τὸ δίκαιο τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὸ 1852 ἐκδόθηκε διάταγμα ὑπὲρ τοῦ ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ποὺ κατοχυρώθηκε ἀπὸ τὸ Συνέδριο τοῦ Βερολίνου, τὸ 1878.
.         Ἀπὸ τὰ μέσα ἕως τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ ρεύματος τοῦ ρωσικοῦ μεσσιανισμοῦ καὶ πανσλαβισμοῦ, ποὺ εἶχε ὡς ἐκκλησιαστικὴ ἐκδήλωση τὴν φιλοδοξία ἡ Ρωσία νὰ ἀπελευθερώσει τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ νὰ ἔχει λόγο στὰ τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἐπίσης νὰ ἔχει ἀνάμειξη στὰ ἐκκλησιαστικὰ τῶν Ἱεροσολύμων πράγματα.
.         Αὐτὰ εἶναι γνωστά. Ὅμως τὸ θέμα στὴν Ἱεραρχία δὲν ἦταν νὰ ἐξετάσει τὴν Ἱστορία τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως δὲν ἦταν νὰ ἐξετάσει τὶς ἀδικίες ποὺ ἔχουν γίνει σὲ βάρος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἢ τὴν ἐκ μέρους του ἐκμετάλλευση τῆς ἀδυναμίας τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ ρωσικοῦ ἐμφυλίου πολέμου, τὸ 1917 καὶ κατόπιν. Ἡ Ἱεραρχία συνεκλήθη τὸν περασμένο Ὀκτώβριο γιὰ νὰ κρίνει ἂν ἦταν σύμφωνη μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἡ ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Δὲν στήθηκε δικαστήριο ἱστορικὸ γιὰ τὶς φιλοδοξίες τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας σὲ βάρος τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων, ὅπως δὲν ἔχει στηθεῖ γιὰ τὶς στὸ πέρασμα τῶν χρόνων ἀδικίες σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας, τῆς Γερμανίας, τῆς Ἰταλίας, ἢ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.
.         Στὴν κρίση τῶν Μητροπολιτῶν δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ χωροῦσαν ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ πάθη, ὅπως κακίες, κουτσομπολιά, ἐθνοφυλετισμοί, πικρίες, κοσμικοῦ χαρακτήρα ἀνταγωνισμοί. Οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἦσαν ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ τί ἔπραξαν αἱ Σύνοδοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Μόσχας στὴν Οὐκρανία. Ἡ εὐθύνη τους ἦταν νὰ κρίνουν κατὰ τὴν Ἐπισκοπική τους συνείδηση τὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Καὶ δὲν τὸ ἔπραξαν.
.         Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας εἶπε ὅτι γίνεται ἐκ μέρους τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μία προσπάθεια πανσλαβισμοῦ ἐναντίον τῆς ρωμιοσύνης, ποὺ πορεύεται μὲ ταπείνωση καὶ προσευχή. Ἐννοοῦσε προφανῶς τὸ Φανάρι… Ἐπίσης μίλησε γιὰ ἐκκοσμίκευση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ δικαιολόγησε μὲ τὸ ὅτι σὲ Συνέδριο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στὴν Ἱσπανία, στὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος συμμετέσχε, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων κάθισε κοντὰ σὲ ἀλλοθρήσκους καὶ ὄχι στοὺς Ὀρθοδόξους!..
.         Ὁ Σεβ. Γουμενίσσης ἀναφέρθηκε σὲ «ἱστορικὰ λάθη τῶν Ρώσων», ἀλλὰ καὶ στὸ ἱστορικὸ λάθος τοῦ Φαναρίου, ποὺ κατέταξε τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία στὴν πέμπτη θέση στὰ πρεσβεῖα τιμῆς καὶ ἔτσι, κατὰ τὴν ἄποψή του, φούντωσε ἡ μεγάλη ἰδέα τῶν Ρώσων, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴν Ἅλωση καὶ μετὰ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει Ἑλληνισμός… Προφανῶς ὁ Σεβ. κάπου τὸ ἔχει ἀκούσει, ἢ τὸ ἔχει διαβάσει…
.         Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου σημείωσε ὅτι μετὰ τὴν Ἅλωση οἱ Ρῶσοι σχεδὸν ὅλα τὰ χρόνια ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Μόσχα εἶναι ἡ τρίτη Ρώμη. Δὲν στενοχωρήθηκαν καθόλου οἱ Ρῶσοι, ὅπως ἀνέφερε, μὲ τὴν Ἅλωση, ἀλλὰ ἦσαν πολὺ χαρούμενοι, γιατί ἔτσι θὰ ἐπιδίωκαν ἡ Μόσχα νὰ γίνει ἡ «τρίτη Ρώμη». Κάπου καὶ ὁ Σέβ. Ναυπάκτου τὸ διάβασε στὸ πρωτότυπο…
.         Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας εἶπε πὼς ἂν ἡ ὑπὸ τὸν Ἐπιφάνιο «Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» μεταδίδει τὰ Ἄχραντα Μυστήρια σὲ Οὐνίτες, τὸ ἴδιο κάνει καὶ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία! Ἀνέφερε μία τόσο βαριὰ κατηγορία σὲ βάρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ παραθέσει κάποιο στοιχεῖο, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ ἀνοσιούργημα τῶν σχισματικῶν. Ἀντίθετα τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ συλλειτουργία σχισματικῶν Οὐκρανῶν μὲ Οὐνίτες εἶναι πολλά. Τελευταῖο, ἡ συμμετοχή, στὶς 4 Νοεμβρίου 2019, τοῦ ἱερέως τῶν σχισματικῶν Βλαντίμιρ Στεφάνκο στὴ Θεία Λειτουργία τῶν Οὐνιτῶν στὸ χωριὸ Γερμάκοβα, τῆς περιφερείας Τερνόπολης.
.         Ὁ Σεβ. Φιλίππων κατηγόρησε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ὅτι προκάλεσε τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία, χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὶς γνῶμες τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Προφανῶς εἶδε τὸ ἀρνητικὸ φὶλμ τῶν γεγονότων. Τὸ Φανάρι ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ἐνήργησε χωρὶς νὰ ἐρωτήσει καμία Ἐκκλησία, ἰσχυριζόμενο μάλιστα ὅτι εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ πράξει ἔτσι! Καὶ προφανῶς ἐκεῖνο προκάλεσε τὴ ρήξη καὶ τὸ σχίσμα. Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία σήμερα δέχεται ἐπίθεση καὶ ἀμύνεται.
.         Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ τὸ πρόβλημα τὸ δημιούργησε ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ αὐτὴ τὸ διατηρεῖ, ἀφοῦ δὲν δέχεται τὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου(!!!). Ὑποστήριξε ἐπίσης ὅτι ὁ πανσλαβισμὸς ξεκίνησε ἐπὶ Στάλιν… Ἡ σταλινικὴ καὶ γενικὰ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση χρησιμοποίησε τὴν αἰχμάλωτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν προπαγάνδα της, ἀλλὰ δὲν ξεκίνησε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν της ὁ πανσλαβισμός.
.         Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων παρότρυνε τοὺς ἄλλους Μητροπολίτες νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἑνότητα ποὺ ἐκφράζει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, χωρὶς νὰ κάνουν δεκτὲς τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνα. Γιὰ τὶς αἰωρούμενες ἀπειλὲς καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς γιὰ τὶς «Νέες Χῶρες» ἀπὸ τὸ Φανάρι οὐδεὶς φυσικὰ λόγος. Οὔτε γιὰ τὸ σχίσμα, ποὺ τὸ Φανάρι προκάλεσε σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία.
.         Ὁ Σεβ. Κορίνθου μίλησε ἐλεύθερα ὑπὲρ τοῦ Φαναρίου καὶ ἀπέρριψε τὶς ἀόριστες ἀπειλὲς (Σημ. Προφανῶς ἀπὸ τοὺς Ρώσους) διασπάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς ἤδη διασπασμένης ἀπὸ τὸ Φανάρι σὲ Αὐτοκέφαλη καὶ «Νέες Χῶρες» καὶ χωρὶς νὰ περιλαμβάνονται οὔτε στὴ μία κατηγορία οὔτε στὴν ἄλλη ἡ Κρήτη, ἡ Δωδεκάνησος καὶ οἱ Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους… Κατηγόρησε ὅλους τοὺς Ρώσους ἱεράρχες ὅτι εἶναι «ὑπὸ τὴν μπότα τοῦ Στάλιν», χωρὶς νὰ ἐξηγήσει τί ἐννοοῦσε. Εἶναι πάντως γνωστὸ ὅτι ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα ἔχουν καθεστὼς ἀπόλυτης μοναρχίας, μὲ πρῶτο τὸ Φανάρι. Σημείωσε ἀκόμη ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων σέβεται κάποια πράγματα καὶ ὑποστήριξε ὅτι ποτὲ ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος δὲν ἀναγνώρισε τὸν Ὀνούφριο. Προφανῶς δὲν ἔχει πληροφορηθεῖ τὶς σχετικὲς δηλώσεις του. Κατηγόρησε ἐπίσης τοὺς Οὐκρανοὺς τῆς ὑπὸ τὸν Ὀνούφριο κανονικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἦσαν πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ προσκύνημα, ὅτι τὴν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶχαν μαζί τους καρφίτσες καὶ τρυποῦσαν τοὺς Ἕλληνες προσκυνητὲς γιὰ νὰ περνοῦν μπροστά!… Αὐτὰ τὰ κουτσομπολιὰ ἐλέχθησαν σὲ κρίσιμη συζήτηση γιὰ τὸ κανονικὸ θέμα τῆς ἀναγνωρίσεως ἢ ὄχι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας…
.              Ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ πῆγε μακρύτερα τὸ θέμα. Διεκτραγώδησε τί ἄσχημα πέρασαν οἱ Ἑλλαδίτες Μητροπολίτες κατὰ τὴν Σύνοδο στὸ Κολυμπάρι (Σημ. Τὸ 2016) ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες τῆς… Σερβίας! Αὐτὸ τί σχέση ἔχει μὲ τὸ κανονικὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας μόνον ὁ ἴδιος γνωρίζει. Ἐπίσης παραπονέθηκε ὅτι οἱ σλαβικὲς Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας καὶ τῆς Βουλγαρίας οὐδέποτε μνημονεύουν τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ὡς Οἰκουμενικό… Τί σχέση ἔχει τὸ πῶς ὀνομάζουν κάποιοι τὸν Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὸ Οὐκρανικό;… Καμία. Τὸ μόνο ποὺ ἐξέφραζε ὁ Ἱερισσοῦ καὶ οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες ἦταν ἡ ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων γιὰ τὸ θέμα. Αὐτὴ ἀναπληρώθηκε μὲ ἀοριστίες γιὰ τὸ πόσο κακοὶ εἶναι οἱ Ρῶσοι ἀπέναντι τῶν Ἑλλήνων καὶ μὲ μίαν ἀντίληψη ὅτι τώρα τὸ Φανάρι ἐφαρμόζει στὴ Μόσχα τὸ ἰουδαϊκὸ «ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος».
.         Γιὰ τὸ αἴτημα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο νὰ ἀποκτήσει Ναὸ στὴν Ἀθήνα ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία μίλησε ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν. Εἶναι ἀληθὴς ὁ λόγος του, ἀλλὰ πάντα ἰσχύει τὸ ποιὰ σχέση ἔχει τὸ ἐν λόγῳ θέμα μὲ τὸ Οὐκρανικό.
.         Ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου ἔφτασε στὴν Βαυαροκρατία, ποὺ ὑπῆρξε στὴν Ἑλλάδα. Εἶπε ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία εἶχε εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν της ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, γιατί οἱ Βαυαροὶ ἀντέγραψαν τὴ ρωσικὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας!!! (Σημ. Ἐννοοῦσε ἐπὶ Τσάρου Μεγάλου Πέτρου). Ἐπίσης κατηγόρησε τοὺς Ρώσους ὅτι μὲ τοὺς Βαυαροὺς προσπάθησαν νὰ ἀποκόψουν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο!… Ἐπίσης κατηγόρησε τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ὅτι αὐτὰ ποὺ κάνει (Σημ. Δὲν εἶπε ποιὰ) εἶναι ἀπὸ κίνητρα πονηρὰ καὶ καθόλου ἐκκλησιαστικὰ καὶ χριστιανικά… Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς ντὲ φάκτο Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ νεοσύστατου Κράτους τῆς Ἑλλάδος ἦσαν ὁ Κοραὴς καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης. Καὶ οἱ δύο δὲν ἦσαν ρωσόφιλοι. Κάθε ἄλλο. Ἀντίθετα εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ ἄσπονδος ἐχθρός τους καὶ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων ἦταν ἐκ τῶν φανατικῶν ὀπαδῶν τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.
.         Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ταξίδεψε στὴ Ραβέννα καὶ κατηγόρησε τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὅτι στὸν Διάλογο μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς συνεργάσθηκαν μὲ τοὺς Γερμανοὺς Ρωμαιοκαθολικούς, γιὰ νὰ τὸν τορπιλίσουν καὶ νὰ τὸν διακόψουν… Θὰ ἐπαναλάβουμε πάλι τί σχέση ἔχει ἡ Ραβέννα μὲ τὸ Οὐκρανικό… Ἀλλὰ καὶ ἂν τὸ ἔπραξαν οἱ Ρῶσοι, καλῶς τὸ ἔπραξαν. Μάλιστα μὲ βοήθεια Ρωμαιοκαθολικῶν; Καταπληκτικό… Ὁ Σεβ. θίγει ἐπίσης τὸ θέμα ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὑποστήριξε μὲ ἐπιτυχία τὸν Πατριάρχη τῆς Μόσχας στὶς ἐνέργειές του νὰ μὴν καταστεῖ ἡ Οὐκρανικὴ Οὐνιτικὴ Ἐκκλησία Πατριαρχεῖο. Πράγματι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης βοήθησε. Ἂν πάντως σκεφτόταν μακροπρόθεσμα, δὲν ἤθελε τὸ οὐνιτικὸ Πατριαρχεῖο, γιατί ὅπως διαμόρφωσε ὁ ἴδιος τὴν κατάσταση θὰ ὑπῆρχε στὴν Οὐκρανία Ἐκκλησία Ὀρθόδοξη μὲ ἁπλὸ Προκαθήμενο καὶ παράλληλα Οὐνίτης Πατριάρχης…
.         Ὁ Σεβ. Ὕδρας παραπονέθηκε ὅτι κανένας ἀπὸ ὅσους ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ Οὐκρανικὸ θέμα δὲν καταδίκασε τὰ μύρια ὅσα κακά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας… Καὶ σημείωσε ἔτσι γενικὰ τὸν ἐθνικισμό της, τὸν ἰμπεριαλισμό της καὶ ὅλα ὅσα ἔκαμε στὴν ἱστορία της… Ἀνέφερε πάντως καὶ ἕνα παράδειγμα, τὴν πικρὴ ἐμπειρία ἀπὸ τοὺς Ρώσους στὴν Κορέα, στὴν ὁποία Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἶναι ὁ κατὰ σάρκα ἀδελφός του. Καὶ τὰ τῆς Κορέας βεβαίως δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ Οὐκρανικό. Ἀποτελοῦν ὅμως μίαν ἀκόμη ἔνδειξη ἐκδικητικότητας πρὸς τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία.
.         Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας κατηγόρησε τοὺς Ρώσους κληρικούς, ὅτι ὅταν τὴν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος διαπραγματευόταν μὲ τοὺς Ἀρμενίους, ποὺ δὲν τὸν ἄφηναν νὰ ἀσκήσει τὰ δικαιώματά του στὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, δὲν προέταξαν τὰ στήθη τους γιὰ νὰ τὸν ὑποστηρίξουν, ὅπως ἔκαναν οἱ Ἕλληνες Ἐπίσκοποι… Ὁμοίως καὶ αὐτὸ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ Οὐκρανικό…
.                Ἀπὸ ὅσα ἀναφέρθηκαν καὶ ἀσφαλῶς θὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ποὺ δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ συλλεγοῦν, ὁ ἀναγνώστης ἀντιλαμβάνεται τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο ἔγινε ἡ συζήτηση στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ σοβαρὸ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Ἕπεται ἡ συνέχεια.-

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ-4 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: