Η ΤΥΠΙΚΗ πλέον ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝΥΜΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ

Πρτα βγαίνει ψυχή, στερα τ χούι.

Χρστος Γιανναρς

ἐφημ. «καθημερινή», 03.11.19

.               Ἔστω μὲ ἐρασιτεχνική, τοῦ μέσου πολίτη πληροφόρηση, ἡ περιθωριακὴ ἐπιφυλλίδα θέλει νὰ καταγράψει, σχεδὸν μὲ τίτλους, τὰ προβλήματα ποὺ ἡ ἀντιμετώπισή τους κρίνει τὴ συνέχεια τῆς κρατικῆς ὑπόστασης τοῦ Ἑλληνισμοῦ: Ἂν θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ὑπάρχει ἢ ἂν θὰ διαμελιστεῖ καὶ μοιραστεῖ σὲ γείτονες λαοὺς καὶ ἀλλόφυλους μετανάστες τὸ ἑλληνώνυμο σημερινὸ κρατίδιο. Ἂν θὰ ξαναβρεῖ συλλογικὴ ταυτότητα καὶ «νόημα» ἱστορικῆς ὕπαρξης ἢ ἂν θὰ συντηρεῖται προσχηματικά, γιὰ νὰ ἐξυπηρετοῦνται ἐφήμερες σκοπιμότητες τοῦ ΝΑΤΟ, τῶν ΗΠΑ, τῆς Ε.Ε. ἢ κρυμμένων σὲ ἀνώνυμους χρηματοπιστωτικοὺς κολοσσοὺς Κροίσων.
.               Πρῶτο, βέβαια, κατεπεῖγον πρόβλημα, τὸ δημογραφικό. Οἱ προβλέψεις ἐπικείμενης ραγδαίας κατάρρευσης τῶν σημερινῶν ἀναλογιῶν στὴ σύνθεση τοῦ ἐγχώριου πληθυσμοῦ εἶναι συγκεκριμένες καὶ ρεαλιστικὰ τεκμηριωμένες. Ἡ διεθνὴς ἐμπειρία διαθέτει δοκιμασμένες πρακτικές, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων, ἱκανὲς νὰ ἀναχαιτίσουν τὸ μοιραῖο. Ὅμως ὁ ὁλοκληρωτισμὸς τῆς διεθνοποιημένης ἰσχύος τῶν «Ἀγορῶν» ἔχει κατορθώσει τὸ ἀπίστευτο: Οἱ ἄλλοτε στρατευμένοι τυφλὰ στὰ ὁράματα τοῦ ὁμογενοποιημένου διεθνοῦς προλεταριάτου, μάχονται σήμερα μὲ πάθος γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ διεθνισμοῦ τῶν «Ἀγορῶν». Ὅποιον μιλάει γιὰ «δημογραφικὸ» τὸν ἐξουδετερώνουν μὲ τὴ ρετσινιὰ τοῦ «ἐθνικιστῆ», τοῦ «ἀκροδεξιοῦ», τοῦ «νεοναζιστῆ» (βλ. στὴ χώρα μας τὴ «Ριζοσπαστικὴ Ἀριστερά»).
.               Δεύτερο κατεπεῖγον πρόβλημα: Εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατο νὰ ἐπιβιώσει ἕνα κρατικὸ σχῆμα, ὅπου τὰ 6/10 τοῦ πληθυσμοῦ συνωστίζονται σὲ μία πρωτεύουσα ἐξωφρενικοῦ πολεοδομικοῦ παραλογισμοῦ. Τέτοια ἐγκλήματα πολιτικῆς ἀνευθυνότητας ἔχουν ὁπωσδήποτε ἡμερομηνία λήξεως, ἐγγύτατη καὶ δυστυχῶς ἀναπόφευκτη.
.              Τρίτο πρόβλημα: Ἔχουν ἀκόμα βραχύτερη προοπτικὴ κοινωνίες, στὶς ὁποῖες τὸ 15% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν φορολογουμένων καταβάλλει τὸ 53% τοῦ συνολικοῦ φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων. Ἡ ἀδικία διαλύει κοινωνίες.
.               Τέταρτο πρόβλημα: Ἀποκλείεται κατηγορηματικὰ νὰ ἐπιβιώσει σήμερα μία κοινωνία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει ἐκλείψει τὸ εἶδος τοῦ δημόσιου λειτουργοῦ καὶ πλεονάζουν πληθωρικὰ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ὁ δημόσιος ὑπάλληλος εἶναι ἡ παρασιτικὴ ἀπομίμηση τοῦ δημόσιου λειτουργοῦ. Δὲν ἦταν προσωπική του ἐπιλογὴ νὰ ἀρνηθεῖ τὸν στίβο τοῦ ἰδιωτικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, προκειμένου νὰ ὑπηρετήσει κάποιον τομέα τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν. Στὴν Ἑλλάδα τοῦ παρακμιακοῦ συγκεντρωτικοῦ κράτους (ἀπὸ τότε ποὺ σκόπιμα ξεριζώθηκε ὁ πανάρχαιος θεσμὸς τῶν αὐτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων), τὸ κίνητρο γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς δημοσιοϋπαλληλικῆς «καριέρας» ἦταν, κατὰ κανόνα, ἀσφυκτικὰ ἀτομοκεντρικό: τὸ ἰσόβιο καὶ τακτὸ εἰσόδημα, οἱ προνομίες ἀργιῶν, ἡ ἀνεξέλεγκτη προαγωγή, οἱ ἀτελείωτες ἐφευρέσεις ἐπιδομάτων, ἡ αὐτονόητη ἀτιμωρησία (πλὴν ποινικῶν) ἐγκλημάτων.
.               Πέμπτο κατεπεῖγον πρόβλημα: Ἡ δεδομένη καὶ πανθομολογούμενη κατάρρευση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ στὴν Ἑλλάδα συστήματος – ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο ὣς καὶ τὶς μεταπτυχιακὲς σπουδές. Ἡ κατάρρευση εἰδικὰ τῆς Παιδείας σὲ μία κοινωνία εἶναι, κατὰ κανόνα, πρώτη φάση διάλυσης καὶ ἀποδιοργάνωσης τῆς συλλογικότητας στὸ σύνολό της.
.               Τὸ παρανοϊκὸ μίσος γιὰ ὁτιδήποτε εἶναι «δημόσιο», ἡ καταστροφικὴ ὑστερία ποὺ ἀχρηστεύει μεθοδικὰ τὰ σήματα τῆς τροχαίας κίνησης, τὶς πινακίδες ὀνομασίας τῶν δρόμων, τὶς προτομὲς καὶ τὰ διακοσμητικὰ γλυπτὰ σὲ δημόσιους χώρους, αὐτὴ ἡ ἀσύδοτη ἔκρηξη πρωτογονισμοῦ καὶ βαρβαρότητας κυοφορεῖται, ἐκτρέφεται καὶ τελικὰ ὀχυρώνεται μέσα στὰ σχολικὰ καὶ πανεπιστημιακὰ κτήρια, σπουδαστήρια, γραφεῖα. Καὶ διαρκεῖ αὐτὸς ὁ ἐφιάλτης στὴν Ἑλλάδα σαράντα πέντε (45) χρόνια τώρα. Δὲν εἶναι εὐθύνη καὶ ἁρμοδιότητα τῆς ἀστυνομίας αὐτὸ τὸ παγιωμένο ἔγκλημα, εἶναι ἀποκύημα τοῦ μηδενισμοῦ ποὺ συνιστᾶ τὴ «φιλοσοφία» τοῦ «προοδευτικοῦ» ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος καὶ τὴν «προοδευτικὴ» λογικὴ («χωρὶς αἰδὼ ἢ λύπην») τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Συμβουλίου.
.               Ἕκτο, κρισιμότατο πρόβλημα, ἡ θεσμοποιημένη ἀτιμωρησία τῶν πρωταιτίων τῆς παρακμιακῆς ἀποσύνθεσης καὶ ἔσχατης ἀνυποληψίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ σήμερα. Δὲν ὑπάρχει, ἴσως, σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη εὐτελέστερο καὶ ἀναξιοπρεπέστερο νομικὸ αἰσχρούργημα ἀπὸ τὸ ἄρθρο 86 τοῦ ἑλλαδικοῦ Συντάγματος «περὶ ποινικῆς εὐθύνης ὑπουργῶν» καὶ ἀπὸ τοὺς «ἐκτελεστικοὺς νόμους» ποὺ τὸ συνοδεύουν. Μόνο ἡ πλειοψηφία τοῦ κοινοβουλίου μπορεῖ νὰ παραπέμψει σὲ ἀνακριτικὴ διερεύνηση καὶ δικαστικὴ κρίση ἔγκλημα βουλευτῆ – ὑπουργοῦ – πρωθυπουργοῦ, ποτὲ ἕνα πολίτης ἢ ἀριθμὸς πολιτῶν – εἶναι ἀπόλυτα σίγουρος ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης ὅτι «κόρακας κοράκου μάτι δὲν βγάζει». Ἔτσι, οἱ πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ ὑπουργοί ποὺ βύθισαν τὴ χώρα στὸν ἐξωφρενικὸ ὑπερδανεισμό, στὴν ἐφιαλτικὴ χρεωκοπία καὶ τελικὰ στὴν ἀνδραποδώδη ὑποδούλωση στοὺς δανειστές της, αὐτοὺς τοὺς ἐξολοθρευτὲς τῶν ἐλπίδων (συχνὰ καὶ τῆς ζωῆς) πολλῶν, πάμπολλων συνανθρώπων τους, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴ Δικαιοσύνη. Συνεχίζουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν ἀδιάντροπα: Ἀρθρογραφοῦν, ἀγορεύουν στὴ Βουλή, κλαυσαυχενίζονται στὶς τηλεοπτικὲς ὀθόνες – μόνο στὸν δρόμο δὲν τολμοῦν νὰ ἐμφανιστοῦν οἱ μυσαροί.
.               Ἐνδεικτικά, βεβαίως, εἶναι τὰ ἕξι προβλήματα ποὺ προδιαγράφουν τὸ ἱστορικὸ τέλος (ἂν ὄχι καὶ τὴν τυπικὴ ἐξαφάνιση) τοῦ ἑλληνώνυμου κρατιδίου. Τὰ ἴδια ἢ ἀνάλογα ἔχουν προβληθεῖ καὶ ἀναλυθεῖ πολλὲς φορὲς μὲ δημόσιο λόγο. Χωρὶς νὰ προκαλέσουν τὴν παραμικρὴ ἀντίδραση.
Ὅταν ἡ αὐτοκτονικὴ ὑστερία κυριαρχήσει, δὲν ἀναχαιτίζεται οὔτε μὲ τὴ λογικὴ οὔτε μὲ τὸ συναίσθημα: ἡ ροπὴ γιὰ τὴν πτώση στὸ κενὸ εἶναι ἀπαρεμπόδιστη – ἡδονικὸς ἴλιγγος.
.               Καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ἑνὸς φιλόδοξου, ὑποτίθεται, νέου στὴν ἡλικία πολιτικοῦ εἶναι καταγωγικὰ κυριαρχημένη ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴλιγγο. Τ βεβαιώνουν στελέχωση το πουργείου ξωτερικν κα το πουργείου Παιδείας, σύδοτη καταισχύνη το ραδιοτηλεοπτικο πεδίου. Γιὰ νὰ ἐπαληθεύεται τὸ λαϊκὸ γνωμικό: «Πρῶτα βγαίνει ἡ ψυχή, ὕστερα τὸ χούι».

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: