«ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ. Ἡ πολυ-πολιτισμικότητα εἶναι στρατηγικὴ ΜΗ ἐνσωμάτωσης!»

λληνικότητα σημαίνει

Γράφει ὁ Θανάσης Κ., antibaro.gr

.               Ἀκοῦμε τελευταῖα ὅτι πρέπει, λέει, νὰ «ἐνσωματώσουμε» τοὺς …λαθρομετανάστες ποὺ μᾶς ἔρχονται πιὰ κατὰ μιλιούνια (κυριολεκτικὰ) – συνεχῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα. Κι ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτό, εἶναι, λέει… «ρατσιστὲς» καὶ «Ἑλληναράδες»! (Συμπλ. Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: καὶ «δὲν εἶναι ἀληθινοί χριστιανοί» κατὰ μία εὐφάνταστη ἑρμηνεία !!!)
.               Ὅλα αὐτὰ εἶναι λάθη, ψέματα, διχαστικὰ καὶ ὑβριστικὰ πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό.
Πρῶτον εἶναι λάθη, διότι, ἀφοῦ ἔτσι τὸ θέλουν, πρέπει νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἑξῆς ἐρώτημα:
Πόσους νομίζουν ὅτι μπορεῖ νὰ «ἐνσωματώσει» ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία;
Δέκα, εἴκοσι, τριάντα χιλιάδες; Νὰ τὸ συζητήσουμε…
Μήπως 100 χιλιάδες, 200 χιλιάδες, μισὸ ἑκατομμύριο, δύο ἑκατομμύρια; Ἐδῶ τί νὰ συζητήσουμε;
.               Ἂς μᾶς ποῦν πόσους νομίζουν ὅτι πρέπει καὶ ἀντέχει νὰ «ἐνσωματώσει» ὁμαλὰ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία.
.               Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν ἕνα ἀνώτατο ἀριθμό, γιατί ἁπλούστατα δὲν τὸν ξέρουν! Ἢ μᾶλλον τὸν ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει.
.               Ἀπὸ τὸ 2012 ὼς τὸ 2015 οἱ ροὲς πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἦταν ἀπολύτως ἐλεγχόμενες (γι’ αὐτὸ καὶ περναγαν τότε ἀπὸ Λιβύη σὲ Μάλτα-Ἰταλία, πρὸς Εὐρώπη…)
.               Τὸ 2015, ἄνοιξαν τὰ σύνορα ἀπὸ τὴν Τουρκία πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ 9 μῆνες ἀργότερα ἔκλεισαν τὰ σύνορα τοῦ «Βαλκανικοῦ διαδρόμου», ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴ Κεντρικὴ Εὐρώπη. Τότε πέρασε συνολικὰ περὶ τὸ 1,5 ἑκατομμύριο, ἐνῶ τελικὰ παγιδεύτηκαν στὴ χώρα γύρω στὶς 70 χιλιάδες!
.               Κι ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ φετινοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς ἦλθαν κι ἄλλες 40 χιλιάδες κατὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα.
.               Ἐνῶ ὑπῆρχαν ἀπὸ παλαιότερα μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀκόμα (ποὺ στὴν τριετία 2012-15 μειώνονταν).
.               Ἔτσι συνολικὰ βρίσκονται παράνομα στὴ χώρα μας κοντὰ στὸ 1 ἑκατομμύριο! (Ἄλλοι μιλᾶνε γιὰ διπλάσιο ἀριθμό, ἐμεῖς θὰ ἀρκεστοῦμε στὸν πιὸ συντηρητικό: ἂς ποῦμε ἕνα ἑκατομμύριο!)
.               Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του ἀντιπροσωπεύει ἕνα παράνομο πληθυσμὸ γύρω στὸ 10% τοῦ κανονικοῦ! Ποὺ δὲν ξέρουμε τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα του, δὲν εἴμαστε σίγουροι κὰν ἀπὸ ποῦ κατάγονται καὶ τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν.
.               Οἱ τελευταῖες 110 χιλιάδες ποὺ μᾶς ἦλθαν μάλιστα μετὰ τὸ 2015 (68 χιλιάδες ἐπισήμως ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄλλες 40 χιλιάδες ποὺ ἦλθαν ἀφ᾽ ὅτου ἔπεσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ) εἶναι καὶ οἱ πιὸ «ἐπικίνδυνοι». Γιατί σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς παλαιότερους, εἶναι ἀπολύτως ὀργανωμένοι, δικτυωμένοι καὶ ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὰ κυκλώματα τῶν λαθρο-διακινητῶν ποὺ τοὺς ἔφεραν καὶ τῶν ΜΚΟ ποὺ τοὺς ὑποδέχονται καὶ τοὺς περιθάλπουν ἐδῶ. Καὶ βεβαίως μουσουλμάνοι – κάποιοι καὶ φανατικοί.
.               110 χιλιάδες στὴν συντριπτική τους πλειονότητα ΜΗ πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, στὴ συντριπτική τους πλειονότητα νεαροὶ ἄντρες ποὺ ἔχουν ἤδη παρανομήσει μπαίνοντας (ὅλοι ἔχουν πεῖ ψέματα ὅτι ἔχουν… χάσει τὰ διαβατήριά τους) καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουν παρανομήσει πλειστάκις ἀφ᾽ ὅτου μπῆκαν – στὰ hot spots, ἢ μὲ ἐπιθέσεις τους κατὰ ἀστυνομικῶν ἢ κατοίκων στὶς περιοχὲς ὅπου ἐγκαθίστανται.
Ξέρετε τί θὰ πεῖ 110 χιλιάδες νεαροί, ὀργανωμένοι καὶ δικτυωμένοι; Καὶ κάποιοι μὲ τζιχαντιστικὲς διαθέσεις;
.               Ἡ Ἀστυνομία μας δὲν ἔχει πάνω ἀπὸ 50 χιλιάδες μάχιμους (καὶ ἄν…). Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας μὲ τὸ ζόρι φτάνουν τοὺς 100 χιλιάδες μάχιμους.
.               Αὐτοὺς θέλουν νὰ «ἐνσωματώσουν»! Αὐτοὺς ποὺ δὲν ξέρουμε μὲ βεβαιότητα κὰν ποιοὶ εἶναι, ἀπὸ ποῦ μᾶς ἦλθαν, τί ἐπιδιώκουν.
.               Καὶ σὲ ἀριθμοὺς ποὺ σίγουρα εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐλέγξουμε (πρὶν δοῦμε πῶς θὰ τοὺς «ἐνσωματώσουμε»);
.               Πρῶτα-πρῶτα τοὺς ρώτησαν τοὺς ἴδιους, ἂν θέλουν νὰ ἐνσωματωθοῦν;
.               Ἀφοῦ οὔτε τὰ πραγματικά τους στοιχεῖα ταυτότητας δὲν δίνουν καὶ δὲν ξέρουμε. Πῶς εἴμαστε βέβαιοι γιὰ τὶς ἀπώτερες προθέσεις τους;

.               Δεύτερο λάθος: Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 2015 ὅσοι ἔρχονταν στὴν Ἑλλάδα ἤθελαν νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα, νὰ πᾶνε στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη. Ὕστερα ἔκλεισε ὁ «Βαλκανικὸς διάδρομος» πρὸς τὰ βόρεια, ἀλλὰ συνέχισαν νὰ μᾶς ἔρχονται.
.               Αὐτοὶ εἴτε θέλουν νὰ φύγουν (ὅπως οἱ προηγούμενοι), εἴτε κάτι ἄλλο ἐπιδιώκουν ἐδῶ. Λαθρο-ἐποικισμό; Δὲν ξέρουμε. Ξέρουμε ὅμως ὅτι αὐτὸ τὸ ἀπαγορεύει ἡ Συνθήκη τῆς Γενεύης γιὰ τοὺς Πρόσφυγες (ἄρθρο 49).
.               Σὲ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες, οἱ μετανάστες ποὺ πῆγαν ἐκεῖ ἔφτασαν νόμιμα, ἦταν ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ὅταν δὲν συμπεριφέρονταν σωστά, στέλνονταν πίσω στὶς πατρίδες τους ἀμέσως – καὶ πάντως ἐκεῖνοι ποὺ παρέμειναν ἤθελαν νὰ μείνουν ἐκεῖ.
Οὔτε μπῆκαν παράνομα, οὔτε ἔμειναν ἐκεῖ παρὰ τὴ θέλησή τους! Ἐδῶ ὅσοι μᾶς ἦλθαν μπῆκαν ὅλοι παράνομα καὶ θέλουν νὰ πᾶνε ἀλλοῦ!
.               Ἑπομένως δὲν μποροῦν νὰ ἐνσωματωθοῦν! Τελεία καὶ παύλα.-
.               Γιατί οὔτε οἱ ἴδιοι ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν ἐδῶ, οὔτε οἱ τοπικὲς κοινωνίες τοὺς θέλουν, ἀφοῦ δὲν ξέρουν κὰν ποιοὶ εἶναι.
.               Τί δὲν καταλαβαίνουμε;

.               Τρίτον, ἀκόμα καὶ στὶς χῶρες ὅπου οἱ μετανάστες πῆγαν νόμιμα καὶ ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἐλεγχόμενοι – χῶρες ὅπως ἡ Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία – ἡ «ἐνσωμάτωσή» τους ἀπέτυχε! Ἰδιαίτερα, μάλιστα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ παιδιά τους ποὺ γεννήθηκαν ἐκεῖ.
.               Τὸ ὁμολόγησαν ἤδη ἀπερίφραστα, ἡγέτες ὅπως ἡ Ἄγγελα Μέρκελ (ἡ πολυ-πολιτισμικότητα ἀπέτυχε πλήρως στὴ Γερμανία!), ὁ Νικολὰ Σαρκοζὶ κι ὕστερα ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὴ Γαλλία, ὁ Τόνυ Μπλὲρ καὶ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον στὴ Βρετανία. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι ἡ «ἐνσωμάτωση» στὴν «πολυ-πολιτισμιτικότητα» ἀπέτυχε παντοῦ!
.               Γιατί ἁπλούστατα ἀκόμα καὶ κάποιοι ἀριστεροὶ δυτικοευρωπαῖοι κατάλαβαν (ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 2000) ὅτι πολυ-πολιτισμικότητα εναι στρατηγικ ΜΗ νσωμάτωσης!
.               Εναι πιλογ δημιουργίας χωριστν πολιτισμικν γκέτο πο ναπαράγουν συνεχς τν ντιπαλότητά τους: κα μεταξύ τους (δι-φυλετικς τριβς) κα μ τν πλειοψηφία τς πόλοιπης κοινωνίας.

.               Μεταξὺ αὐτῶν, ὁ ὑπεύθυνος μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῶν Ἐργατικῶν της Βρετανίας, ὁ ἔγχρωμος καὶ ἀριστερῆς προέλευσης Trevor Phillips ποὺ ἔδωσε μάχη ἤδη ἀπὸ τὸ 2005 νὰ καταργηθεῖ ἡ πολυ-πολιτισμικότητα!
.               Ἀκριβῶς γιατί εἶναι πολιτικὴ ΜΗ ἐνσωμάτωσης.
.               Καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τῆς ἐνσωμάτωσης στὴ Βρετανικότητα: στὴν κοινὴ ταυτότητα τῶν Βρετανῶν πολιτῶν!
.               Τὸ ἀντίστοιχο θὰ λέγαμε σήμερα: Ν νσωματωθον σοι εναι νόμιμοι, στν λληνικότητα: στν κοιν ταυτότητα τν λλήνων.
.               Ἡ πολυ-πολιτισμικότητα δὲν λειτούργησε! Ἀκόμα καὶ ἐκεῖ ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀφειδῶς (Γαλλία), ἀκόμα κι ἐκεῖ ποὺ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τέλεια ὀργανωμένες κρατικὲς δομὲς (Γερμανία).
.               Καὶ μὴ ξεχνᾶτε, ἐκεῖνοι προσπάθησαν νὰ ἐνσωματώσουν πληθυσμοὺς ποὺ τοὺς ἔφεραν νόμιμα, οἱ κοινωνίες τους τοὺς ἀποδέχθηκαν καὶ οἱ ἴδιοι ἤθελαν νὰ μείνουν.
.               Κι ἐρχόμαστε ἐμεῖς σήμερα, νὰ θέλουμε νὰ υἱοθετήσουμε ἕνα «πανθομολογούμενο» λάθος, γι νά «νσωματώσουμε» λαθρομετανάστες πο οτε νόμιμα μπκαν, οτε λέγχονται φ᾽ ὅτου μπκαν, οτε ο τοπικς κοινωνίες τος θέλουν. Κα – τ κυριότερο: – οτε θέλουν ο διοι ν μείνουν κα ν νσωματωθον στν λλάδα.

.               Τέταρτον, εἴδαμε τὴ συγκινητικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴν (προχθεσινὴ) μαθητικὴ παρέλαση μὲ τὸν ὄμορφη 17χρονη μαθήτρια ἀπὸ τὴ Νιγηρία, τὴ Μερσὶ Οὐζόρ, νὰ παρελαύνει ἀγέρωχη καὶ σοβαρή, σημαιοφόρος μὲ τὴ γαλανόλευκη. Καὶ παραδίπλα τὴ μητέρα της, νὰ τὴν καμαρώνει δακρυσμένη.
.               Ποιός δὲν συγκινήθηκε μὲ αὐτὴ τὴν εἰκόνα; Ὅλοι μας τὴν εἴδαμε καὶ τὴν καμαρώσαμε!
.               Ἀλλὰ περίπτωσή της δείχνει τι «νσωματώσαμε» να ξένο παιδ πο γεννήθηκε δ. Κα τ νσωματώσαμε πο; στν λληνικότητα!
Τν κάναμε ν νιώθει περηφάνεια πο παρελαύνει μ τ θνικό μας σύμβολο. Ατ εναι «νσωμάτωση» στν λληνικότητα!
Δ
ν εναι πολυ-πολιτισμικότητα!
Πολυ-πολιτισμικότητα εναι ΜΗ
νσωμάτωση.
.               Ἡ Μερσὶ Οὐζὸρ ποὺ παρέλασε προχθὲς – ὅπως καὶ ὁ Γιάννης Ἀντεντεκοῦμπο ποὺ ἔδινε μαθήματα σεβασμοῦ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας πρὶν λίγα χρόνια – ατ τ δύο παιδι εναι πολ πι λληνες στν ψυχή, π τ σούργελα πο πγαν προχθς ν διακωμωδήσουν τν παρέλαση στ Νέα Φιλαδέλφεια, δίνοντας βλακώδη παράσταση silly walk.
.               Ἂν εἶχα νὰ διαλέξω μὲ ποιοὺς θὰ ἤθελα νὰ νιώθω «συμπατριώτης»– δηλαδὴ μέλος τῆς ἴδιας ἐθνικῆς κοινότητας – θὰ προτιμοῦσα χίλιες φορὲς τὸν Γιάννη Ἀντεντοκοῦμπο καὶ τὴν 17χρονη Μερσὶ Οὐζόρ, ἀπὸ τὶς «βλαμμένες»… μεγαλοκοπέλες (κι ὄχι βέβαια, «μαθήτριες») ποὺ πῆγαν νὰ χλευάσουν τὴν παρέλαση.
.               Ὅμως, ἂν υἱοθετούσαμε τὴν πολυ-πολιτισμικότητα, δὲν θὰ βγάζουμε ἄλλα τέτοια Ἑλληνόπουλα σὰν τὸν Γιάννη καὶ τὴν Μερσί. Θὰ βγάζουμε περισσότερες ἀπὸ τὶς «βλαμμένες», ποὺ μισοῦν τὴν Ἑλληνικότητα.
.               Ἕλληνες εἶναι οἱ τῆς ἡμετέρας παιδείας συμμετέχοντες! Ἡμετέρα Παιδεία εἶναι ἡ Ἑλληνικότητα.
.               Ἡ πολυ-πολιτισμικότητα δὲν ἐνσωματώνει στὴν ἡμετέρα Παιδεία. Καταργεῖ τὴν ἡμετέρα Παιδεία!
.               Οἱ γονεῖς τῆς Μερσὶ ἦλθαν πρὶν 20 χρόνια. Κι ἐκείνη γεννήθηκε ἐδῶ. Δὲν τοὺς δώσαμε ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἦλθαν ἐπιδόματα καὶ δουλειές. Πάλεψαν κι ἔμειναν ἐδῶ γιατί τὸ ἤθελαν. Ὄχι γιατί ξέμειναν καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ πᾶνε ἀλλοῦ. Ἔμαθαν τὴ γλώσσα, ἀγάπησαν τὴν Ἑλλάδα, ἔκαναν οἰκογένεια ἐδῶ καὶ νεθάρρυναν τ παιδιά τους ν νσωματωθον! Κα ν σέβονται τ χώρα που λθαν κα τος δέχθηκε.
.               Τί σχέση ἔχουν αὐτὰ τὰ λαμπρὰ παραδείγματα μὲ ὅσους ἦλθαν παράνομα, λένε ψέματα, παρανομοῦν συνεχῶς, διακινοῦν παράνομα πράγματα, θέλουν νὰ πᾶνε ἀλλοῦ – καὶ πρὶν πᾶνε ἀλλοῦ, θέλουν νὰ φέρουν καὶ ὅλη τὴν εὐρύτερη φαμίλια τους, σὲ μία χώρα ποὺ δὲν χωράει αὐτοὺς ποὺ ἤδη ἔχει;
.               Μερσ κα Γιάννης νσωματώθηκαν, γιατί θέλησαν ν γίνουν μέρος τς μετέρας Παιδείας. Κι εμαστε περήφανοι κα γι τος δύο.
.               Ἀλλὰ ὁ Χασὰν μὲ τὰ τρία διαφορετικὰ ὀνόματα, ἀπὸ τέσσερις διαφορετικὲς χῶρες, ποὺ θέλει νὰ πάει ἀλλοῦ, ποὺ ὅσο εἶναι ἐδῶ παραβίασε ἤδη τὸν
μισὸ Ποινικὸ Κώδικα καὶ δὲν ξέρουμε οὔτε ποιὸς εἶναι, οὔτε ποῦθε κρατάει ἡ σκούφια του, δὲν θὰ ἐνσωματωθεῖ ποτέ!
.               Καὶ στὸ μεταξὺ οἱ διάφοροι Χασάν, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, κάνουν καὶ δηλώσεις: ὅτι θέλουν ἐμεῖς λέει, νὰ προσαρμοστοῦμε στὰ δικά τους!
.               Ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ ἡ ἐπιβολὴ τῆς Σαρίας! Δηλαδὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ Νόμου, ποὺ παραβιάζει τὸ δημοκρατικό μας Σύνταγμα, ἀπὸ τὸ πρῶτο ἄρθρο (καὶ τὸ Προοίμιο) ὼς τὸ τελευταῖο!
.               Ὅποιος ταυτίζει τὸ Γιάννη καὶ τὴν Μερσὶ μὲ τοὺς λαθρο τῆς τελευταίας πενταετίας, ἁπλῶς τοὺς προσβάλλει βάναυσα.
.               Καὶ ἐκείνους καί μᾶς. Καὶ κυρίως προσβάλλει τὴν Ἑλληνικότητα, ποὺ σμιλεύεται ἐδῶ καὶ χιλιετίες καὶ γνωρίζει πολὺ καλὰ τί νὰ ἀγκαλιάζει καὶ νὰ ἐνσωματώνει μὲ ἀγάπη καὶ τί νὰ ἀποβάλει ἀμείλικτα. Καὶ ἀδυσώπητα.

ΥΓ.1 Ὁ γράφων ἔχει γεννηθεῖ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχει ἀνιόντες συγγενεῖς ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἡ ἑλληνικὴ ΔΕΝ ἦταν ἡ πρώτη γλῶσσα ποὺ ἔμαθε, ἔχει ζήσει πολλὰ χρόνια ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχει δεύτερου βαθμοῦ συγγενεῖς (ξαδέλφια κλπ.) ποὺ δὲν εἶναι Ἕλληνες καὶ δὲν ζοῦν στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε μαθήματα Οἰκουμενικότητας δὲν δέχεται…

ΥΓ.2 Θὰ μποροῦσα νὰ ΜΗΝ εἶμαι Ἕλληνας. Ἐπέλεξα νὰ εἶμαι.
Οἱ περισσότεροι γεννήθηκαν Ἕλληνες ἀπὸ τύχη. Ἐγὼ ἔγινα κατ’ ἐπιλογήν. Ὁπότε καὶ μαθήματα Ἑλληνικότητας δὲν δέχομαι.

ΥΓ.3 Ὁ χειρότερος ρατσισμὸς σήμερα εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀσκεῖται σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων! Μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους. (Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐγώ, ποὺ ἡ πρώτη σχέση ποὺ εἶχα μὲ τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο, ἦταν μὲ τὸ Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν, ὅταν μὲ ἔφερε, μικρὸ παιδὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ «ξένη» μάνα μου…)

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: