ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ τοῦ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΑΡΓΚΟ»

«ερς» πόλεμος: «Μαύρη λίστα» π τ Πατριαρχεο τς Μόσχας
γι
λληνικ
ς Μητροπόλεις

ΠΗΓΗ: protothema.gr

«Casus belli» ἡ ἀναγνώριση τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος – Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης Κύριλλος ἀποφάσισε νὰ  σταματήσει νὰ μνημονεύει, μετὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο – Καί… ἀπαγορευτικὸ γιὰ ἔξι Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδας

.                 Στὰ ἄκρα ὁδηγεῖ τὴν «ἱερὴ» ἀντιπαράθεση μὲ τὸ Φανάρι καὶ τὴν Ἀθήνα τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ Αὐτοκέφαλου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φαίνεται πὼς ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ στὸν Ρῶσο Πατριάρχη, κ. Κύριλλο, νὰ λάβει τὴν ἀπόφαση νὰ σταματήσει νὰ μνημονεύει, μετὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.
.                 Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπὸ τὴ σημερινὴ (χθεσινή) Θεία Λειτουργία στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Σωτῆρος στὴ Μόσχα, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δὲν μνημόνευσε τὸν προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐν λόγῳ ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀναμεταδόθηκε ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ρωσικῶν πρακτορείων εἰδήσεων, τὰ ὁποῖα ἔκαναν λόγο γιὰ σφοδρὰ ἀντίποινα. Μάλιστα, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων εἶχε προηγουμένως φροντίσει νὰ κάνει γνωστὸ ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σταματάει τὴν κοινωνία τῆς Εὐχαριστίας μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Ὁ ἴδιος εἶχε τονίσει ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ διατηροῦσε τὴν κοινωνία μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τὸ οὐκρανικὸ σχίσμα.

Καὶ «μαύρη λίστα» ἑλληνικῶν Μητροπόλεων ἀπὸ τὴ Μόσχα

.                 Τὰ ρωσικὰ «ἀντίποινα», δέ, δὲν σταματοῦν ἐδῶ. Μόλις χθές, Σάββατο, τὸ philenews.com ἔγραψε ὅτι τὸ κέντρο προσκυνημάτων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας συνέταξε λίστα ἐπισκοπῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ δὲν συστήνονται ἀπὸ τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ ἐπίσκεψη.
.                 Ἡ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶχε δηλώσει πρὸ ἡμερῶν ὅτι δὲν θὰ εὐλογήσει προσκυνηματικὰ ταξίδια σὲ ἐκεῖνες τὶς ἐπισκοπὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν ὁποίων οἱ ἐπίσκοποι θὰ εἰσέλθουν σὲ λειτουργικὴ κοινωνία μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς «νέας ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας.
.                 Τὸ Κέντρο Προσκυνημάτων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας ἐξήγησε ὅτι γιὰ τὴν ὥρα ὑπάρχουν ἔξι τέτοιες ἐπισκοπές: ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδᾶ, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἄρτης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης, μὲ κέντρο τὰ Τρίκαλα καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος, μὲ κέντρο τὸν Βόλο.
.                 Τὴν ἴδια ὥρα οἱ προσκυνητὲς μποροῦν νὰ ἐπισκέπτονται τὸν Ἄρειο Πάγο, μέρος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπηύθυνε τὸ κήρυγμά του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καθὼς δὲν βρίσκεται σὲ ἐκκλησιαστικὴ κατοχή, ἀλλὰ ἀνήκει στὴν Ἀκρόπολη καὶ θεωρεῖται μουσειακὴ περιοχή.
Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐπέλεξε τὶς συγκεκριμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες μὲ τὸ ἑξῆς σκεπτικό: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀναγνώρισε τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο, ἐνῶ οἱ Ἐπίσκοποι τῶν ἄλλων πέντε Μητροπόλεων συλλειτούργησαν μὲ ἱερωμένους τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

«Ναὶ μέν, ἀλλά…» ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

.                 Τὴν ἔντονη ἀπαρέσκειά του γιὰ τὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλο, ἐξέφρασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. «Τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας τὴν θεωρῶ ἀπαράδεκτη. Δὲν κόβουμε τὴ μνημόνευση ἑνὸς ἄλλου Προκαθημένου, ἐπειδὴ διαφωνοῦμε μὲ μία θέση του. Μόνο ἐὰν γίνει αἱρετικὸς κάποιος, διακόπτουμε κοινωνία μαζί του. Καὶ αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι οὔτε ὁ Οἰκουμενικὸς οὔτε ὁ Ἀθηνῶν εἶναι αἱρετικοί. Αὐτό, βέβαια, δὲν σημαίνει ὅτι συμφωνῶ μὲ αὐτούς. Ἂν καὶ προσπαθήσαμε νὰ μεσολαβήσουμε, ὥστε νὰ γίνει μία συνάντηση πρὸς ἐξεύρεση λύσης, ἐν τούτοις αὐτὸ δὲν ἄρεσε καὶ ἔτσι δὲν ἐπιμείναμε. Ἀλλὰ οὔτε ὁ Οἰκουμενικὸς θέλει νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Μόσχας, οὔτε κι ὁ Μόσχας θέλει νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Οἰκουμενικό. Γι᾽ αὐτὸ ἐξ ἄλλου καὶ ὡς Ἐκκλησία Κύπρου τηροῦμε μία οὐδέτερη στάση, διότι δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν στάση κανενὸς ἀπὸ τοὺς δύο καὶ δὲν προχωρήσαμε στὴ μνημόνευση κανενὸς νέου Προκαθημένου», εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου.
.                 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν ἐξαρτήσεων τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Μόσχα, διατηρεῖ ἀποστάσεις ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας.

Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»:

1. Ἆραγε τὸ «ἐμπάργκο» στὶς Μητροπόλεις αὐτὲς εἶναι νέος ἱεροκανονικὸς τρόπος ἀντιδράσεως;

2. Ἆραγε, ὅταν ὁ Προκαθήμενος μιᾶς Ἐκκλησίας μνημονεύει τοὺς ἄλλους Προκαθημένους, αὐτὸ δὲν ἐπάγεται ὅτι ἐκπροσωπεῖ ὅλη τὴν Ἱεραρχία Της; Ὁπότε πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ «ἐμπάργκο» νὰ ἐπιβάλλεται μόνον σὲ μερικὲς Μητροπόλεις;

Τελικῶς στὴν Ρωσία φαίνεται πὼς ἐπικρατεῖ μιὰ πρωτόφαντη ἐκκοσμικευμένη «ἐκκλησιολογία».

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: