O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -2 «Ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά)

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
-2-

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2206, 01.10.2019
ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»

.                    Ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν ἔρθει, ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς πολέμιος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ προσποιηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Θὰ ἔρθει σὲ μία κρίσιμη περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ πεῖ: «ἐγὼ εἶμαι ὁ Χριστός. Ἦρθα γιὰ τὴν δευτέρα μου παρουσία. Δῶστε μου δύναμη γιὰ νὰ σᾶς σώσω». Καί, ὅπως τονίζουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ προσποίησή του θὰ εἶναι ἄριστη. Θὰ φανερωθεῖ ὡς τέλειος «Χριστός». Θὰ δείχνει ταπεινός, ἤρεμος, γλυκύς, γεμάτος ἀγάπη, καλοσύνη, συγχωρητικότητα, εὐσπλαχνία. Θὰ εἶναι ἀνεξίκακος. Θὰ χρησιμοποιεῖ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας γιὰ νὰ ἀπαντᾶ σὲ αὐτοὺς τοὺς λίγους πραγματικοὺς καὶ ὁμολογητὲς πιστοὺς ποὺ θὰ τὸν πολεμοῦν. Θὰ λέει π.χ. Σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις, δῆθεν ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα: «Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄ 34). Ἔτσι θὰ ἐξαπατήσει τὰ πλήθη.
.               Καὶ ὁ ἀποστατημένος ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ κόσμος θὰ τὸν πιστέψει. Οἱ μὲν κατ’ ὄνομα «Χριστιανοὶ» τῆς ἐποχῆς ἐκείνης θὰ τὸ δεχθοῦν ὡς τὸν Χριστό, ποὺ ἦρθε δῆθεν γιὰ τὴν Δευτέρα του Παρουσία. Οἱ δὲ Ἑβραῖοι ὡς τὸν ἀπὸ αἰώνων ἀναμενόμενο Μεσσία τους. Ἔτσι παραπλανημένοι οἱ ἄνθρωποι θὰ τοῦ παραδώσουν ἀπόλυτη ἐξουσία. Καὶ ἐκεῖνος θὰ ἐπιβάλει σὲ ὅλο τὸν κόσμο φρικτὴ δικτατορία. Τότε θὰ γίνει φανερὴ καὶ ἡ ἄλλη σημασία τοῦ ὀνόματός του, αὐτὴ τοῦ ἀντιτιθέμενου πρὸς τὸν Χριστό, τοῦ προσώπου ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Χριστό. Θὰ ἐπιβάλει τέτοιο τυραννικὸ καθεστώς, ποὺ ὅμοιό του οὔτε ὑπῆρξε οὔτε πρόκειται νὰ ὑπάρξει ἄλλο στὸν κόσμο. Ὁ προφήτης Δανιὴλ χρησιμοποιεῖ μία διατύπωση ποὺ δηλώνει ἐκφραστικότατα τὸ μέγεθος τῆς καταπιέσεως, ποὺ θὰ ἀσκήσει τὸ τέρας αὐτὸ στὴν γῆ. Λέει δηλαδὴ ὅτι θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά: «ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (Δαν. η´ 25). Καὶ ἡ πραγματικότητα θὰ εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς: τὸ ὄργανο τοῦ σατανᾶ θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἐλέγξει ἀκόμη καὶ τὴν ἀναπνοὴ τῶν ἀνθρώπων. Θὰ ἀπαιτήσει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς ὁ μοναδικὸς θεός, ὁ κύριος τῶν πάντων. Οἱ ἡμέρες τῆς τυραννίας του θὰ εἶναι ὑπερβολικὰ θλιβερές. Καὶ εἶναι νὰ μᾶς πιάνει πραγματικὸς τρόμος, καθὼς βλέπουμε τὶς ἐφιαλτικὲς δυνατότητες ποὺ παρέχει ἡ σημερινὴ τεχνολογία γιὰ ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πάντων. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι σταδιακὰ στήνεται ποδομή, πο να τυραννικ καθεστς θὰ μποροσε ν τν χρησιμοποιήσει γι τέτοιο πόλυτο λεγχο λου τοῦ πλανήτη. Ἀντίχριστος! Ἕνα ὄνομα. Φριχτὸ καὶ ἀπαίσιο. «Ἔρχεται», μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστής. Ἔρχεται! Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς λέξεως θὰ τὸ πραγματευτοῦμε σὲ ἑπόμενο ἄρθρο μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -3 «Ἡ ἄρνηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου».

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: