Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΝΕ τὶς ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε τὶς ἐπιλογές του…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε τὶς ἐπιλογές του, ὡς πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν κατὰ τὴν τακτικὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου καὶ ὡς πρὸς τὸν χειρισμὸ τοῦ Οὐκρανικοῦ. Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸν Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρο, γιὰ τὰ ὀνομαστήριά του, ἀνακοίνωσε τοὺς ἐκλεκτούς του, πού, σχεδὸν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐκλεγοῦν Μητροπολίτες εἰς Φθιώτιδα, Λῆμνο καὶ Αἰγιάλεια.
.             Γιὰ τὴν πλούσια σὲ παράδοση καὶ πολυπληθῆ Μητρόπολη Φθιώτιδος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προαλείφει τὸν στενό του συνεργάτη, Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν Συμεών. Νέος στὴν ἡλικία ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς (42 ἐτῶν) καὶ νέος στὴν ἱερωσύνη ( διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 2011). Στὸ βιογραφικό του περιγράφει μὲ λεπτομέρεια τὶς θέσεις ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Στὴ λεπτομερῆ ἀφήγηση τῆς ζωῆς του γράφει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἀπὸ δεκαεπταετίας, τὸ 2002, «ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὴ ΓΣ τοῦ τμήματος ὡς ὑποψήφιος Διδάκτωρ στὸν τομέα Δογματικῆς Θεολογίας». Ἐπίσης γράφει ὅτι «κατέχει τιμητικὸ δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν». Ἱδρύματος τοῦ ὁποίου, ἀπόντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προεδρεύει.
.             Γιὰ τὴν Μητρόπολη Λήμνου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προορίζει τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἱερόθεο Καλογερόπουλο. Μητρόπολη ἀκριτικὴ καὶ μικρὴ αὐτὴ τῆς Λήμνου. Σὲ αὐτὴν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει καὶ ἄλλους Μητροπολίτες καὶ ἔτσι νὰ τοὺς ὑποχρεώσει, πέραν τῆς ὑποχρέωσης ποὺ θὰ κάνει νὰ αἰσθάνεται ὁ ἐκλεγησόμενος. Ὁ π. Ἱερόθεος ὑπηρετεῖ ὡς πρωτοσύγκελλος στὴ Μητρόπολη Μεσογαίας. Προηγουμένως ὑπηρέτησε ἐπὶ μακρὸν στὴ Μητρόπολη Ἀττικῆς. Τὴν ἐκλογή του ὑποστηρίζουν, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος καὶ ὁ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. Διονύσιο πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Ζακύνθου, Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Καὶ ὑπὸ τοὺς δύο συνεργάσθηκε καὶ τοὺς ἔχει ἀφήσει θετικὲς ἐντυπώσεις.
.             Στὴ Μητρόπολη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχθηκε νὰ προωθήσει τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἱερώνυμο Κάρμα. Ὁ π. Ἱερώνυμος εἶναι Α΄ Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, στὰ Καλάβρυτα. Πρόκειται γιὰ σεμνὸ καὶ ταπεινὸ κληρικό, ποὺ λόγῳ τῆς συμπεριφορᾶς του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἔχει συμπάθειες στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Πολλοὶ Ἱεράρχες θὰ τὸν ψηφίσουν ἐλπίζοντας ὅτι ὡς Μητροπολίτης θὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος τῆς εὐθύνης ποὺ θὰ ἀναλάβει.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος θὰ προωθήσει καὶ δύο βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοχάρης, ποὺ ἔχει ἀνέλθει στὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ ὁ τῆς «πνευματικῆς οἰκογενείας» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐπελέγη καὶ ὑπηρετεῖ στὸ Γραφεῖο Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συνεχίζει στὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογὲς νὰ παραβαίνει τὶς ἀπόψεις ποὺ εἶχε ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν. Μὲ τοὺς τρεῖς, ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν, ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ μὲ τὸ «ἀπαράδεκτο σύστημα ἐκλογῆς», ὅπως τὸ θεωροῦσε, θὰ ἔχει ἐκλέξει 36 Μητροπολίτες καὶ ἀρκετοὺς βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Ἕνας ἐκ τῶν ὑπερμάχων τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος προέβαλε τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἐφαρμογὴ τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος. Ἀπὸ καιρὸ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προάσπιση τῶν ἐπιλογῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλὰ σιωπᾶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὸ Οὐκρανικὸ

.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Τρίπολη, ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ φέρει ἐκτὸς Ἡμερησίας Διατάξεως στὴν Ἱεραρχία τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, τὴν τελευταία ἡμέρα καὶ μετὰ τὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογές. Οὐσιαστικὰ ἔτσι ἐπιδιώκει νὰ περάσει ἡ ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας χωρὶς συζήτηση καί, ἑπομένως, χωρὶς ἐντάσεις.
.             Οἱ συμμετέχοντες στὶς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτες γνωρίζουν τὸ πῶς ἐξελίσσεται ἡ τελευταία ἡμέρα, μὲ τὶς ἐκλογές. Θὰ παραθέσω τὸ σχετικὸ σενάριο. Μακάρι νὰ πέσω ἔξω. Κατὰ τὴ διαδικασία ὑπάρχει χαλαρότητα. Ὅταν ἀρχίζουν οἱ ψηφοφορίες οἱ περισσότεροι εἶναι ὄρθιοι, ὅταν δὲν πηγαίνουν στὴν κάλπη, μερικοὶ συζητοῦν σὲ «πηγαδάκια», ἄλλοι ἐξέρχονται τῆς αἰθούσης συνεδριάσεων καὶ παίρνουν κάτι ἀπὸ τὸ τραπέζι γιὰ νὰ φᾶνε ἢ νὰ πιοῦν, ἄλλοι βλέπουν τὰ σύγχρονα τηλέφωνά τους. Μερικοί, ἀφοῦ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ψηφοφορίες, βιάζονται νὰ φύγουν γιὰ τὶς Ἐπαρχίες τους, χωρὶς νὰ περιμένουν τὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ξέρουν… Ἄλλοι περιμένουν γιὰ νὰ συγχαροῦν τοὺς ἐκλεγμένους καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὸ ἐκ μέρους τους μικρὸ καὶ μεγάλο μήνυμα.
.             Σὲ αὐτὴ τὴ χαλαρότητα καὶ στὸ πνεῦμα πολλῶν Μητροπολιτῶν τοῦ «τελειώσαμε, πᾶμε νὰ φύγουμε», ὅταν πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συζητηθεῖ τὸ Οὐκρανικὸ πολλοί, οἱ περισσότεροι τοῦ περιβάλλοντός του, θὰ φωνάξουν νὰ μὴ συζητηθεῖ, ἀλλὰ νὰ ἐξουσιοδοτηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος… Ταυτόχρονα θὰ συνθηματολογήσουν ὅτι «εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ἑπομένως μὲ τὸ Φανάρι». Κάποιοι θὰ ἀντιδράσουν ὅτι τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ συζητηθεῖ πρὶν παρθεῖ ἡ ἀπόφαση, οἱ φωνὲς τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ θὰ ἐνταθοῦν καὶ μέσα σὲ πανδαιμόνιο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ πεῖ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…» καὶ θὰ λήξουν ἔτσι οἱ ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας… Ἔτσι ἐν μέσῳ θορύβου καὶ διαμαρτυριῶν τὸ θέμα τῆς κατὰ παράβαση κάθε ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἠθικοῦ Κανόνος ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας θὰ περάσει θετικὰ γιὰ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι σοβαρότατες γι’ Αὐτήν. Περιγράφτηκαν σὲ ρεπορτὰζ στὴν ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ, μὲ τίτλο «Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» (3/5/2019, σελ. 1).
.             Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ Μητροπολίτες ὀφείλουν γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ νὰ σκεφθοῦν γεωπολιτικὰ καὶ ἐθνοφυλετικὰ εἶναι ἀπαράδεκτο. Ἐπιδιώκεται ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ πνευματικὴ ὁδηγὸς πρὸς σωτηρία, ποὺ ὁμολογεῖ τὴν ἀλήθεια, χωρὶς νὰ σκέφτεται τὶς ἐπιπτώσεις, νὰ μετατραπεῖ σὲ ὑποτελῆ κοσμικῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτοὶ κοιτᾶνε μόνο τὰ συμφέροντά τους καὶ ἁπλὰ θὰ Τὴν χρησιμοποιήσουν. Πάντα ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἀπέναντί Της. Θὰ εἶναι πολὺ λυπηρό, ἂν τὸ πιὸ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῶν τελευταίων αἰώνων, ὅπως τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία, δὲν θὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα καὶ μὲ αἴσθημα ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: