ΗΘΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἠθικὸς ξεπεσμὸς πρώην ἀξιωματούχων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Οἱ παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλὴμ παρακολουθοῦν μὲ αἰσθήματα ἀποστροφῆς τὸν ἠθικὸ ξεπεσμὸ πρώην ἀξιωματούχων τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποστροφὴ ἀφορᾶ ὅσους, ὅπως ἀποδεικνύεται, προσκολλήθηκαν σὲ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ὑψηλὴ θέση καὶ ἐξ αὐτῆς κοινωνικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ὀφέλη. Ὅσο κατεῖχαν τὶς συγκεκριμένες ὑψηλὲς θέσεις ἔδειχναν ὅτι ὑποστήριζαν τοὺς ἡγέτες καὶ εὐεργέτες τους στὶς σκληρὲς ἐπιθέσεις, ποὺ δέχονταν. Φαίνονταν ὅτι ἐνδιαφέρονταν γι’ αὐτούς. Ὅλα αὐτὰ κράτησαν ὅσο αὐτοὶ ζοῦσαν ἢ εἶχαν τὴν ἐξουσία. Τότε τοὺς κολάκευαν. Μετὰ ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχαν μόνο ἐγωκεντρισμὸ καὶ ὠφελιμιστικὲς βλέψεις.
.             Ὅταν ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ζωὴ ἢ ἀπὸ τὴν ἐξουσία οἱ συγκεκριμένοι ἡγέτες, οἱ εὐεργετηθέντες ἀπὸ αὐτοὺς χωρὶς αἰδὼ καὶ μὲ ἐντυπωσιακὴ εὐκολία προσκολλήθηκαν στοὺς θανάσιμους ἀντιπάλους ἢ καὶ ἐχθρούς τους. Μὲ τὴν ἐλαστικότητα τῆς συνειδήσεώς τους, μὲ τὴν μανία τους στὴν προβολὴ καὶ μὲ τὴν ἱκανότητά τους στὴν κολακεία ἐπιτυγχάνουν νὰ διατηροῦν θέσεις καὶ νὰ ἀποκτοῦν τὴν εὔνοια τῶν νέων ἰσχυρῶν, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν.
.             Ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν πιστοὶ στοὺς ἡγέτες καὶ στὶς ἰδέες, ποὺ αὐτοὶ ὑπηρετοῦσαν, ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς καιροσκόπους. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπικριτές τους πιστεύουν ὅτι καὶ κατὰ τὴν περίοδο, πού, ὑποτίθεται, ὅτι ἐργάζονταν ὑπὲρ αὐτῶν, διατηροῦσαν γέφυρες καὶ ἔδιναν πληροφορίες πρὸς τοὺς ἀντιπάλους τους, ὡς ἐπένδυσή τους γιὰ τὸ μέλλον. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἄλλοτε θεωρούμενοι ἀντίπαλοί τους μπροστά τους δείχνουν χαρούμενοι, ποὺ τώρα προσκολλήθηκαν σὲ αὐτούς. Πίσω τους ὅμως τοὺς κουτσομπολεύουν, οἰκτίροντας τὴν ἐνέργεια καὶ τὸν χαρακτήρα τους.
.             Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τῶν σύγχρονων ἀσυνείδητων ὠφελιμιστῶν καὶ θεσιθήρων περιγράφεται ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Καβάφη στὸ ποίημά του «Ἂς φρόντιζαν» (1930). Ὁ ἀνώνυμος, πιθανότατα φανταστικός, πρωταγωνιστὴς ἔζησε περὶ τὸ τέλος τοῦ 2ου αἰώνα π.Χ. Στὴν ἀρχὴ αὐτοδιαφημίζεται:
«Ἀπὸ στρατιωτικὰ ἔχω μίαν ἰδέα, κ’ ἔχω φιλίες μὲ ἀρχηγοὺς τῶν μισθοφόρων. Εἶμαι μπασμένος κάμποσο καὶ στὰ διοικητικά. Στὴν Ἀλεξάνδρεια ἔμεινα ἕξι μῆνες πέρσι. Κάπως γνωρίζω (κ’ εἶναι τοῦτο χρήσιμον) τὰ ἐκεῖ: τοῦ Κακεργέτη βλέψεις καὶ παληανθρωπιές, καὶ τὰ λοιπά». Κουτσομπολιὰ καὶ πασαλείμματα τὰ προσόντα του… Ὅμως, τρομάρα του, πίστευε ὅτι ὅποιος πολιτικὸς ἡγέτης, ποὺ κανέναν δὲν ἐκτιμοῦσε, τὸν ἔπαιρνε κοντά του καὶ τοῦ ᾽δινε ἀξίωμα «θὰ ἦταν στὴν χώρα ὠφέλιμος». Καὶ ἐξηγεῖ: «Θ’ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὸν Ζαβίνα πρῶτα, κι ἂν ὁ μωρὸς αὐτὸς δὲν μὲ ἐκτιμήσει, θὰ πάγω στὸν ἀντίπαλό του, τὸν Γρυπό. Κι ἂν ὁ ἠλίθιος κι αὐτὸς δὲν μὲ προσλάβει, πηγαίνω παρευθὺς στὸν Ὑρκανὸ» (Σημ. Ὁ Ὑρκανὸς βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων, ἐχθρὸς τῶν Ἑλλήνων). Καὶ συνεχίζει ὁ ἄγνωστος καιροσκόπος: «Θὰ μὲ θελήσει πάντως ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς. Κ’ εἶν’ ἡ συνείδησίς μου ἥσυχη γιὰ τὸ ἀψήφιστο τῆς ἐκλογῆς. Βλάπτουν καὶ οἱ τρεῖς τους τὴ Συρία. Ἀλλά, κατεστραμμένος ἄνθρωπος τί φταίω ἐγώ. Ζητῶ ὁ ταλαίπωρος νὰ μπαλοθῶ. Ἂς φρόντιζαν οἱ κραταιοὶ θεοὶ νὰ δημιουργήσουν ἕναν τέταρτο καλό. Μετὰ χαρᾶς θὰ πήγαινα μ’ αὐτόν».-

 

 

 

 

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: