ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΗΜΙΤΗΣ, ΤΣΙΠΡΑΣ καὶ τὸ ΦΑΝΑΡΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Σημίτης,
Τσίπρας καὶ τὸ Φανάρι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἀνέχθηκε γιὰ πολὺ τὴν παρουσία καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου στὶς ΗΠΑ. Χωρὶς ἐνδοιασμοὺς τὸν ἐκδίωξε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, ὅταν τὸν θεώρησε ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ἐξουσία του. Αὐτό, ἂν καὶ ἦταν συντοπίτης του, ἀπὸ τὴν Ἴμβρο, πολὺ πρεσβύτερός του στὰ χρόνια – εἶχε γεννηθεῖ τὸ 1911 καὶ ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι γεννημένος τὸ 1940, καὶ εἶχαν πνευματικὴ συγγένεια – ἡ ἀδελφὴ τοῦ Ἰακώβου εἶχε βαπτίσει τὸν Βαρθολομαῖο.
.               Μετὰ ἀπὸ ἀνηλεῆ πόλεμο ἀπὸ τὸ Φανάρι ὁ Ἰάκωβος ὑποχρεώθηκε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1995 νὰ παραιτηθεῖ προφορικὰ στὸν Βαρθολομαῖο σὲ συνάντησή τους, στὴ Ζυρίχη. Ἡ παραίτηση, παρὰ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Πατριάρχου, «διέρρευσε» ἀμέσως στὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα», ἂν καὶ ἐνεργοποιήθηκε ἕνα χρόνο μετά, στὶς 29 Ἰουλίου 1996. Ὁ πρωθυπουργὸς Α. Παπανδρέου στὶς 24 Αὐγούστου 1995, παρὰ τὴ σοβαρὴ ἀσθένειά του, ἀντέδρασε στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ ὑποχρεώσει τὸν Ἰάκωβο σὲ παραίτηση καὶ νὰ τὴν κοινολογήσει, μόλις αὐτὴ ὑποβλήθηκε προφορικά. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἔγραψε, μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ ἄριστες σχέσεις συνεργασίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση κυρίως σὲ θέματα τῆς ἐθνικῆς μας ὁμογένειας ἄφηναν τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν θὰ αἰφνιδιασθοῦμε σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ὑπερβαίνει τὰ πλαίσια μίας ἁπλῆς ἐσωτερικῆς μεταβολῆς στὴν λειτουργία τοῦ σώματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Οἱ προεκτάσεις του ἐπηρεάζουν ἀναμφιβόλως καὶ τὶς προοπτικὲς προωθήσεως τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων».
.               Ὁ Βαρθολομαῖος, παρὰ τὶς ἀπόψεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, δὲν ἄλλαξε ἄποψη. Στὴν ἐπιστολὴ-ἀπάντησή του πρὸς τὸν Α. Παπανδρέου ἔγραψε ὅτι «ἡ μήτηρ Ἐκκλησία διὰ τὸ κύρος αὐτῆς… δὲν δύναται νὰ ἀναθεωρήση τὴν ἀποδοχὴν τῆς οἰκείᾳ βουλήσει ὑποβληθείσης παραιτήσεως τοῦ Σεβ. Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Ἰακώβου…». «Οἰκείᾳ βουλήσει», μὲ τὴν σπάθη πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴ του ὁ Ἰάκωβος… Ὑπάρχει συνέχεια στὴν κακοποίηση τῆς ἀλήθειας. Μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐλπιδοφόρου ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου Θεόληπτος, σὲ συνέντευξή του στὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» σημείωσε πὼς «πάντοτε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο φρόντιζε οἱ ποιμενάρχες αὐτῆς τῆς Ἐπαρχίας νὰ εἶναι ἀξιόλογοι,….ὅπως ὁ Ἰάκωβος Κουκούζης…».
.               Ὑποστηρικτὴς τοῦ Ἰακώβου ἔναντι τῶν ἐπιθέσεων τοῦ Φαναρίου ἦταν ὁ πρωθυπουργὸς Κων. Μητσοτάκης. Πίστευε ἀκράδαντα ὅτι ἦταν «μία σημαντικὴ ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ φυσιογνωμία», ὅτι ἦταν «στυλοβάτης τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀμερικῆς» καὶ ὅτι «μαχόταν σθεναρὰ γιὰ τὰ ἐθνικά μας δίκαια». Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1991 ὁ πατριάρχης Δημήτριος ἀπεβίωσε καὶ ὁ Κων. Μητσοτάκης, ὡς πρωθυπουργός, θέλησε νὰ προωθήσει τὸν Ἰάκωβο γιὰ Πατριάρχη. Δὲν τὰ κατάφερε. Ὁ Βαρθολομαῖος εἶχε δουλέψει πολὺ καλὰ τὴν ὑποψηφιότητά του καὶ δὲν ἄφησε κανένα περιθώριο στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ ἐπιχειρήσει τὴν προώθηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰακώβου.
.               Ὁ Κων. Μητσοτάκης σὲ συνέντευξή του στὸν Δρα Ἀθανάσιο Π. Γραμμένο (9 Δεκεμβρίου 2011) σημείωσε: «Πολὺ γρήγορα ἀντελήφθημεν ὅτι τὰ πράγματα ἦσαν τελείως ξεκάθαρα μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὅτι ὁ σημερινὸς Πατριάρχης (Βαρθολομαῖος) εἶχε τὴν ὑποστήριξη τῆς ὁλότητας τῶν μελῶν καὶ δὲν κάναμε κὰν προσπάθεια πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ – καὶ ἐγκαταλείψαμε κάθε σκέψη».
.               Ὁ Κων. Μητσοτάκης σεβόταν ὡς θεσμὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ πάνω ἀπὸ τὸν σεβασμὸ ἔβαζε τὴν ἀλήθεια, τὸ δίκαιο καὶ τὰ καλῶς ἐννοούμενα συμφέροντα τῆς χώρας. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ διαφώνησε ἀπολύτως μὲ τὸ Φανάρι στὸν πόλεμο ποὺ ἄνοιξε κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Προκαθημένου Της Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
.               Μετὰ τὴν ἐπιτυχία του στὴν πατριαρχικὴ ἐκλογὴ καὶ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ἰακώβου ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέλεξε σὲ αὐτὴν δικό του ἄνθρωπο, τὸν Μητροπολίτη Ἰταλίας Σπυρίδωνα, ἀπόφοιτο τῆς Χάλκης. Μὲ πρότασή του καί, ὅπως πάντα, μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου ὁ Σπυρίδων ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς στὶς 30 Ἰουλίου 1996. Κυβέρνηση Σημίτη τότε. Γιὰ τὸν Σπυρίδωνα ὑπῆρξε ἰσχυρὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸν τότε Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν Θεόδ. Πάγκαλο καὶ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία. Ὅμως ὁ Πατριάρχης ἦταν ἀνένδοτος στὴν ἐπιλογή του.
.               Οἱ ἀγῶνες τοῦ Σπυρίδωνος γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα ἔκαμαν τὸν Πάγκαλο νὰ ἀλλάξει στάση ἀπέναντί του. Σὲ ταξίδι του στὴ Νέα Ὑόρκη τὸν διαβεβαίωσε ὅτι ἔχει τὴν στήριξή του στὸν πόλεμο ποὺ τοῦ εἶχε κηρύξει τὸ Φανάρι. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1999, λίγους μῆνες πρὶν ὑποχρεωθεῖ σὲ παραίτηση, ὁ Σπυρίδων ἐπισκέπτεται τὴν Ἀθήνα. Τοῦ γίνεται ἐγκάρδια ὑποδοχὴ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σημίτη καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Στὴν ὁμιλία του πρὸς τὰ μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ μίλησε ἀνοικτὰ «γιὰ συμφέροντα ἰδιοτελῆ, ποὺ ζητοῦν ἀφελληνισμένη Ὀρθοδοξία, προσαρμοσμένη σὲ δῆθεν ἐκσυγχρονισμένα δυτικὰ πρότυπα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα θέλουν προσωπικὰ προνόμια καὶ ἐξουσίες καὶ ἐπιδιώκουν δικούς τους ἰδιοτελεῖς στόχους».
.               Τὸ Φανάρι ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπαρνήθηκε τὸ «δικό του παιδὶ» καὶ τὸ ὁδήγησε σὲ παραίτηση ταπεινωτική, ἀφοῦ δὲν ἄφησε στὸν Σπυρίδωνα τὸν τίτλο τοῦ πρώην Ἀμερικῆς, ἀλλὰ τοῦ ἔδωσε τὸν τίτλο τοῦ Μητροπολίτου Χαλδίας… Παραδόξως καὶ ἐνῶ ὁ Σπυρίδων εἶχε λάβει διαβεβαιώσεις γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸν τότε ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν Γ. Α. Παπανδρέου, ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε στὴ Νέα Ὑόρκη, αὐτὴ ὄχι μόνον δὲν τὸν ὑποστήριξε, ἀλλὰ συνεργάσθηκε μὲ τὸ Φανάρι γιὰ τὴν ἀντικατάστασή του…
.               Μετὰ τὸν Σπυρίδωνα ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εὑρισκόμενος σὲ προφανῆ δύσκολη θέση, ὑποχρεώθηκε νὰ ἐπιλέξει σὲ αὐτὴν τὸν ἰδιαιτέρου ἠθικοῦ κύρους καὶ μεγάλου θεολογικοῦ βεληνεκοῦς Μητροπολίτη Βρεσθένης Δημήτριο, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ κυβέρνηση Σημίτη δὲν ἀντέδρασε στὴν ἐκλογή. Ἀντίθετα στὴν ἐνθρόνισή του, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999, ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ πολυπληθῆ ἀντιπροσωπεία. Ἄλλο ἂν ἐξακολούθησε νὰ ὑπονομεύει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ὁμογένεια…
.               Ὥσπου, μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀποφάσισε ὅτι πρέπει ὁ Δημήτριος νὰ ὑποχρεωθεῖ σὲ παραίτηση – καὶ αὐτός– καὶ πώς, λόγῳ τῆς ἀβελτηρίας τῆς κυβέρνησης Τσίπρα, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τοποθετήσει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς τὸν πιὸ πιστό του ἀκόλουθο, αὐτὸν ποὺ ἔχει ἐνστερνιστεῖ τὶς σκέψεις του καὶ τηρεῖ τὶς ὁδηγίες του, ὡς πρὸς τὸν χειρισμὸ τῆς Ὁμογένειας στὶς ΗΠΑ.
.               Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη δὲν θὰ κριθεῖ μόνο ἀπὸ τὴν ψῆφο τῶν Ὁμογενῶν, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴ στάση της ἔναντι τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου στοὺς χειρισμούς τους στὰ ἐθνικὰ ζητήματα. Ἐκεῖ θὰ κριθεῖ ἄν, ὅπως ὁ Κων. Καραμανλὴς καὶ ὁ Κων. Μητσοτάκης, πάνω ἀπὸ συναισθηματισμοὺς καὶ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα, βάζει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: