ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ καὶ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ –3 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀμερικῆς καὶ τὸ Κυπριακὸ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μέρος Α´: ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ καὶ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ καὶ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ –2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

.          Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος (1999 – 2019) εἶναι ὁ τρίτος, μετὰ τὸν Ἀθηναγόρα καὶ τὸν Μιχαήλ, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὅμως εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης. Οἱ τέσσερις προηγούμενοι (Ἀθηναγόρας, Μιχαήλ, Ἰάκωβος καὶ Σπυρίδων) σπούδασαν σὲ αὐτήν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος φοίτησε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν ὅπου ἔλαβε τὸ πτυχίο του μὲ ἄριστα καὶ ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ ἐπίσης μὲ ἄριστα.
.          Νέος καὶ λαϊκὸς ἀκόμη ἐντάχθηκε στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων “Η ΖΩΗ” καὶ συνέδεσε ἀπὸ τότε τὴ ζωή του μὲ τὴν Κύπρο. Στὴν περίοδο 1955 – 1959 καὶ ἀπὸ ὑπεύθυνη θέση στὴ Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση, μαζὶ μὲ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφό του Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος στὶς μεγάλες κινητοποιήσεις στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις γιὰ τὴν αὐτοδιάθεση καὶ τὴν Ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα.
.          Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ἀναγνωρίζων τὶς πολύχρονες ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸν χειμαζόμενο Ἑλληνισμὸ τῆς Κύπρου καὶ γενικότερα στὸν Ἑλληνισμὸ τὸν προσκάλεσε στὴν Κύπρο καὶ στὶς 11 Φεβρουαρίου 2018 τοῦ ἀπένειμε τὴν ἀνωτάτη διάκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τὸ Μέγα Χρυσοῦν Παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Παρόντες στὴν ἀπονομὴ οἱ Ἱεράρχες – μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας, οἱ Ἀρχηγοὶ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.
.          Στὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν τιμώμενο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου περιέγραψε τὴν προσφορά του πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Ὁ κ. Δημήτριος ἀνέλαβε τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Διασπορᾶς δεχόταν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση Σημίτη σφοδρὴ ἐπίθεση ἀντιεκκλησιαστικῆς ἰδεολογικῆς προπαγάνδας. Σκοπός της νὰ ἀποσπασθεῖ ὁ λαὸς ἀπὸ τὶς ρίζες του καὶ τὸ βασικὸ στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς του, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ στὴ Διασπορὰ ὁ μηδενιστικὸς ἰδεολογικὸς φανατισμὸς ἐπιχειρήθηκε νὰ ὑποκατασταθεῖ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ κρατικὰ – κομματικὰ σχήματα. Ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρξει ἔντονη ἀναταραχὴ στοὺς κόλπους τῆς Ὁμογένειας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος πέτυχε ὁ Ἑλληνισμὸς τῶν ΗΠΑ νὰ βγεῖ ἀλώβητος ἀπὸ τὴ δοκιμασία τῆς ἐπίθεσης τῶν ἐθνομηδενιστῶν, νὰ εἰρηνεύσει, νὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ κομματικὰ – προπαγανδιστικὰ κέντρα καὶ νὰ ἐνταθεῖ ἡ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας προσπάθειά του νὰ ἐπιβιώσει σὲ ἕνα ἔντονα ἀφομοιωτικὸ περιβάλλον. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ συνέντευξή του πρὸς τὸν γράφοντα εἶχε τονίσει ὅτι ἀγωνίζεται νὰ πείσει τοὺς τότε στὴν Ἑλλάδα ἰθύνοντες πὼς χωρὶς τὴν Ἐκκλησία στὴν Ἀμερικὴ δὲν θὰ ὑπῆρχε καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει Ἑλληνισμός.
.          Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου αἰτιολογώντας τὴν ἀνωτάτη τιμητικὴ διάκριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πρὸς τὸν κ. Δημήτριο τόνισε σχετικά: «Ἀσφαλῶς ἀναλαμβάνοντας τὴ διαποίμανση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς κατανοοῦσε ὅτι ἡ κύρια ἀποστολή του ἦταν ποιμαντική…. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στάθηκε ἀκλόνητος στὶς Ἱερὲς ἐπάλξεις τοῦ καθήκοντος. Μὲ τὸν λόγο, τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἐν γένει παρουσία του συμφιλίωσε τὰ διεστῶτα καὶ πύργωσε στὶς ἀγωνιῶσες ψυχὲς τῶν πιστῶν αἰσιοδοξία, πίστη, καὶ δυνάμεις ἀγωνιστικότητας γιὰ τὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική τους ἐπιβίωση».
.          Ἐξ ἴσου σημαντικὸ χαρακτήρισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος στὸν τομέα τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ τῶν δεσμῶν τῶν μεταναστῶν μὲ τὴν Ἑλλάδα. «Ὁ κ. Δημήτριος καταλάβαινε πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ μόνο προπύργιο στὰ ξένα γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς γλώσσας καὶ γιὰ τὴν προώθηση γενικότερα τῆς ἑλληνομάθειας καὶ τῆς πατρώας εὐσέβειας». Τρίτος στόχος, πού, κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ἐπιδίωξε καὶ πέτυχε ὁ κ. Δημήτριος ἦταν «ἡ παραμονὴ τῶν ὁμογενῶν στὴν πατρώα πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἡ προσήλωση στὴ μητέρα Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο».
.          Ἐκεῖνο ὅμως, ὅπως σημείωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, ποὺ κατέστησε περισσότερο γνωστὸ τὸν κ. Δημήτριο στὴν Κύπρο ἦταν ἡ ἐνασχόλησή του μὲ τὸ ἐθνικὸ θέμα Της καθὼς καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἑλληνικὰ ἐθνικὰ θέματα, ὅπως τὸ Μακεδονικό, δοθέντος μάλιστα ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι γόνος τῆς Μακεδονικῆς γῆς, ἀφοῦ γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶπε, μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Χρυσόστομος: «Ζώντας στὴ χώρα, ποὺ εἶναι σήμερα πρώτη ὑπερδύναμη, ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ἡ ἕδρα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐκεῖ ποὺ γίνονται πολιτικὲς ζυμώσεις γιὰ διάφορα θέματα, θεώρησε πὼς ἦταν πρώτιστο καθῆκον του νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Κρατώντας μὲ συχνὲς ἐγκυκλίους του, τοὺς ἀποδήμους σὲ ἐγρήγορση, ἐνημερώνοντας ξένες ἀντιπροσωπεῖες, τὴν Κυβέρνηση καὶ τὸν Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, συντονίζοντας διάφορες ὁμάδες ποὺ δροῦν ἐκεῖ, προσπαθεῖ νὰ πείσει γιὰ τὸ δίκαιό του ἀγώνα μας καὶ νὰ ἀποσπάσει εὐνοϊκὴ πρὸς τὴν πλευρὰ μᾶς τοποθέτηση. Θεωρεῖ ὅτι ἔχει καθῆκον νὰ ὑπερασπιστεῖ ὄχι τὴ χώρα καταγωγῆς του, ἀλλὰ τὴ χώρα ποὺ ὑπερασπίστηκε πιστὰ τὶς πανανθρώπινες ἀξίες καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὸν πολιτισμένο κόσμο».
.          Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος βαθύτατα συγκινημένος γιὰ τὴν ὑψίστη τιμὴ ποὺ τοῦ ἀποδόθηκε ἐξέφρασε στὸν   Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου, κλῆρο καὶ λαό, τὶς βαθύτατες εὐχαριστίες του καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του. Στὴν ὁμιλία τοῦ ἀναφέρθηκε στὸ Κυπριακὸ καὶ τόνισε: «Παλεύουμε μὲ κάθε τρόπο νὰ κρατοῦμε τὸ Κυπριακὸ ἀνοικτό, ὅπως καὶ θέματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἰδιαίτερά της λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Ἀγωνιζόμαστε νὰ κρατήσουμε ἀνοικτὰ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸν Ἑλληνισμό, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».
.          Στὰ πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν Κύπρο ὁ τ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἐπισκέφθηκε τὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο στὴ Λευκωσία, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Κύπρου κ. Χρυσόστομο. Ἀπευθυνόμενος στοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου, τοὺς κάλεσε νὰ μιμηθοῦν τοὺς ἐθνομάρτυρες τοῦ κυπριακοῦ ἔπους, οἱ ὁποῖοι, ὅπως εἶπε, «ὄντως, τίμησαν τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ χριστιανική τους ἰδιότητα». Καὶ πρόσθεσε: «Ἡ ἡρωική τους πορεία πρὸς τὸν θάνατο, δηλαδὴ τὴν ἀθανασία, καὶ τὰ ὑπέροχα κείμενά τους, τὰ ὁποία μᾶς κληροδότησαν ὡς ἱερὰ παρακαταθήκη, ἂς ἀποτελοῦν γιὰ ὅλους μας καὶ ἰδιαίτερα γιὰ σᾶς πηγὴ ἔμπνευσης καὶ χρεωστικῆς πορείας γιὰ ἕνα εὐτυχέστερο μέλλον σὲ μία ἐλεύθερη πατρίδα, στὴν ὁποία νὰ βασιλεύουν οἱ ἀρχὲς τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, ὅπως τὶς διατύπωσε ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς στοχασμὸς καὶ τὶς τελειοποίησε ὁ Χριστιανισμός».
.          Στὶς 18 Μαρτίου 2019 καὶ στὴν τελευταία, πρὸ τοῦ ἐξαναγκασμοῦ του σὲ «ἑκούσια» παραίτηση, ἐπίσκεψή του στὸν Πρόεδρο Τράμπ, γιὰ τὴν 32η ἐτήσια ἐκδήλωση ποὺ φιλοξενεῖ ὁ Λευκὸς Οἶκος πρὸς τιμὴν τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ὁμογένειας καὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 198ης ἐπετείου τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ἀπευθυνόμενος στὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο, εἶπε μεταξὺ ἄλλων, ὡς λόγια – παρακαταθήκη, τὰ ἀκόλουθα: «Ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἔχομε βρεθεῖ στὸ Λευκὸ Οἶκο γιὰ τὴν Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας καὶ ἔχομε πάντοτε θέσει ζητήματα ἐλευθερίας ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ στὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, στὴ δικαιοσύνη γιὰ τὴν Κύπρο καὶ στὸ κατάλληλο ὄνομα γειτονικοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα Βαλκανικοῦ κράτους…».
.           Κοινὰ στοιχεῖα τῶν τριῶν προκατόχων τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου Ἀρχιεπισκόπων, Ἰακώβου, Σπυρίδωνος καὶ Δημητρίου, εἶναι οἱ ἀγῶνες τους ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ εἰδικότερα ὑπὲρ τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ὁ ἐξαναγκασμός τους σὲ παραίτηση. Γιὰ τὸν καθένα τὸ Φανάρι πρόβαλε διάφορες αἰτιάσεις, ὅμως ἡ οὐσία εἶναι ἡ ἴδια.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: