Η ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑ τῶν ΗΠΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Φαναριώτικη πολιτικὴ στὴν Ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, ὁ ἀπὸ Προύσης Ἐλπιδοφόρος, ἐν ὄψει τῆς ἐνθρονίσεώς του ἔδωσε συνέντευξη στὴν ἀγγλόφωνη τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet Daily News[1]. Σὲ αὐτὴν ἀποκαλύπτεται ὅτι ἐπελέγη ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο γιὰ τὴν πιστότητά του καὶ γιὰ νὰ ἐφαρμόσει στὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ τὴν πολιτικὴ τοῦ Φαναρίου. [2]
.             Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα σημειώνει ὅτι ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος δήλωσε σὲ προηγούμενη  συνέντευξή του στὴν ἡμερήσια ἔκδοση (στὰ τουρκικά)  τῆς ἴδιας ἐφημερίδας: «Εναι πρώτη φορ στν στορία πο Τορκος πολίτης κλέγεται στν ρχιεπισκοπ τν ΗΠΑ[3]» καὶ ὅτι, προσέθεσε,: «Αὐτὸ ἔχει σημαντικὴ σημασία γιὰ τὴν Τουρκία, ἐπειδὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ΗΠΑ εἶναι ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Ἱδρυμάτων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει ἐπίσης καὶ πολιτικὸ ἀντίκτυπο ἡ ἐκλογή του. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ (ἡ ἐκλογὴ) εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία γιὰ τὴν Τουρκία, ἐπειδὴ κάποιος ποὺ γνωρίζει τὴν Τουρκία, ποὺ καταλαβαίνει τὴν Τουρκία καὶ ποὺ μιλάει τουρκικὰ ἀναλαμβάνει τὴν ἡγεσία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκκλησιάσματος στὶς ΗΠΑ. Ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ γεγονότος εἶναι προφανής».
.             Καὶ ἐξήγησε ὁ «Λαμπρινιάδης» (ἔτσι ἀποκαλεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα) τὸ γιατί ἀπὸ τὴ θέση του θὰ μποροῦσε νὰ ὑπηρετήσει ἐπίσης τὴ βελτίωση τῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Τουρκίας, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Ἑλλάδος: «Ἡ ἀρχιεπισκοπὴ στὶς ΗΠΑ ἔχει σταθερὰ ἀνοικτὴ γραμμὴ μὲ τὸν Λευκὸ Οἶκο. Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ ἔχει πολλὲς φορὲς ἐκφράσει τὰ προβλήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Φαναρίου[4] σὲ ἀναφορές της γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ κλειστὸ Σεμινάριο Χάλκης στὴν Χεϊμπελιάδα[5], δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βρεθεῖ λύση σὲ αὐτὰ τὰ προβλήματα στὴν Ἄγκυρα ἢ στὴν Ἀθήνα. Ἐν τούτοις, ὑπάρχει μία πολὺ μεγαλύτερη δυνατότητα νὰ βρεθεῖ λύση σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ προβλήματα μὲ τὸ νὰ καθίσουμε γύρω ἀπὸ τὸ ἴδιο τραπέζι στὴν Οὐάσινγκτον. Εἰδικὰ τὸ ξανὰ ἄνοιγμα τοῦ Σεμιναρίου τῆς Χάλκης στὴν Χεϊμπελιάδα θὰ εἶχε ἕνα πολὺ θετικὸ ἀντίκτυπο στὶς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας[6]».
.             Πέραν τῶν «ἐξυπηρετήσεων», τὶς ὁποῖες δηλώνει ὅτι μπορεῖ νὰ προσφέρει στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴ νέα του θέση ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος γιὰ νὰ δείξει τὴν συναισθηματικὴ πρόσδεσή του μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ γενικὰ μὲ τὴν γειτονικὴ χώρα περιέγραψε πολὺ θετικὰ τὴν ἐκεῖ παιδική του ἡλικία: «Πέρασα πολὺ ὄμορφα τὰ παιδικά μου χρόνια στὴν Ἰσταμπούλ[7]. Παίζαμε ὅλα μαζὶ τὰ παιδιά, Τοῦρκοι, Ἕλληνες καὶ Ἀρμένιοι. Εἶχα θαυμάσιες φιλίες καὶ εἴχαμε πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς γείτονες. Οἱ διπλανοί μας ἦσαν Μουσουλμάνοι καὶ μοιράζονταν μαζί μας τὸ κρέας τῆς Ἑορτῆς τῆς Θυσίας (Ἐΐντ ἂλ – Ἀντὰ) καὶ ἐμεῖς μοιραζόμασταν μαζί τους τὸ Χριστογεννιάτικο γεῦμα…».
.          Ἀντίθετα περιγράφει μὲ τὰ μελανὰ χρώματα τὰ χρόνια ποὺ ἔζησε στὴν Ἑλλάδα, ὅταν, μετὰ τὰ γεγονότα τῆς Κύπρου, τὴ δεκαετία τοῦ 1970,  «ἡ οἰκογένειά του ὑποχρεώθηκε ἀπὸ τὸ τουρκικὸ καθεστὼς καὶ ἀπὸ τὶς αὐξανόμενες ἀντιδράσεις πρὸς τοὺς Ἕλληνες νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Τουρκία. Τότε ὁ ἴδιος ἦταν δέκα χρονῶν…». Εἶπε σχετικά: «Ἦταν πολὺ σκληρὸ γιὰ μᾶς νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ φύγουμε. Οἱ Ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα μᾶς κορόιδευαν, ἐπειδὴ εἴχαμε μία διαφορετικὴ ἐκφορὰ τῆς γλώσσας καὶ τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο μᾶς ξεφώνιζαν καὶ μᾶς περιφρονοῦσαν, φωνάζοντάς μας “Εἶσθε Τοῦρκοι”».  Στὴ συνέχεια ἐξήγησε πὼς τὰ πρὸς τοὺς Ἕλληνες ἀρνητικὰ συναισθήματα τοῦ πατέρα του εἶχαν ἀντίκτυπο στὸν ἴδιο: «Πιστεύω ὅτι ὁ πατέρας μου ἐπέδρασε βαθιὰ μέσα μου γιὰ τὴν Ἰσταμπούλ. Ἐπειδὴ οὐδέποτε ἤθελε νὰ πάει στὴν Ἑλλάδα, οὐδέποτε τοῦ ἄρεσε νὰ εἶναι ἐκεῖ καὶ πάντοτε ἤθελε νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἰσταμπούλ. Στὰ 2004 εἶχε μίαν προσβολὴ καὶ εἶπε “δὲν θέλω νὰ πεθάνω στὴν Ἀθήνα, πάρε με μαζί σου στὴν Ἰσταμπούλ”. Δὲν θὰ τὸ πιστέψετε, ἀλλὰ ὁ παράλυτος πατέρας μου ἄρχισε νὰ περπατάει πάλι μία ἑβδομάδα ἀπὸ τότε ποὺ ἐπέστρεψε στὴν Ἰσταμπούλ. “Καλά!! Φέρε μου μία τούρκικη ἐφημερίδα καὶ ἕνα φλυτζάνι τσάϊ, νὰ λύσω τὸ σταυρόλεξό” μου, εἶπε, ἐπειδὴ μποροῦσε νὰ λύνει τὰ σταυρόλεξα μόνο στὰ τουρκικά!».
.              Μετὰ τὴ συνέντευξη αὐτὴ στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα διερωτᾶται κανεὶς ἂν ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἑλλήνων στὶς ΗΠΑ μπορεῖ νὰ μιλήσει γιὰ τὸ Κυπριακό, ἢ νὰ ὑποστηρίξει τὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδος, ἔναντι τῆς «πατρίδας» του Τουρκίας. Σημειώνεται ὅτι καὶ οἱ τρεῖς προηγούμενοί του Ἀρχιεπίσκοποι ὑποστήριξαν μὲ θέρμη τὰ ἐθνικὰ θέματα στὶς ΗΠΑ. Ἐξέφραζαν στὸν Λευκὸ Οἶκο τὶς ἑλληνικὲς ἀπόψεις καὶ φυσικὰ δὲν εἶχαν μεσολαβητικὸ ρόλο μεταξὺ Τουρκίας καὶ ΗΠΑ, οὔτε ἔθεταν ὡς μοναδικὸ θέμα στὶς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, χωρὶς καθόλου νὰ ἀναφερθοῦν στὸ Αἰγαῖο, στὴν ἀπειλὴ κατὰ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ τῆς Θράκης καὶ στὴν κατοχὴ σημαντικοῦ μέρους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὅπως καὶ στὴν παραβίαση τῆς ΑΟΖ της… Καὶ οἱ τρεῖς προηγούμενοι Ἀρχιεπίσκοποι ἀγωνίστηκαν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ οἱ τρεῖς ὁδηγήθηκαν ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο σὲ παραίτηση… Τυχαῖο; Σύμπτωση; Θὰ φανεῖ ἀπὸ τὸ πῶς θὰ πολιτευθεῖ ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Ἂν θὰ ἐξακολουθήσει τὴ μέριμνα ἐκείνων γιὰ τὴν πατρίδα, τὴ δική τους καὶ τῶν ὁμογενῶν, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα, ἢ θὰ  συμπεριφέρεται ὅπως οἱ στὸ Φανάρι εὑρισκόμενοι κληρικοί, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο Μητροπολίτες, στὴν Κρήτη, στὰ Δωδεκάνησα, στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ὅπου ἀλλοῦ τῆς Γῆς[8].-

 

[1] Δημοσιεύθηκε  τὴν 14η Ἰουνίου 2019

[2] Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπιλέγει Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς λόγω τῆς πιστότητάς του πρὸς τὸ Φανάρι. Προηγήθηκε ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων. Ἐκεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέτυχε στὴν ἐπιλογή του.

[3] Ἔκανε λάθος ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος, ἢ ἐπίτηδες «λησμόνησε» τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰάκωβο; Εἶχε γεννηθεῖ στὴν Ἴμβρο, ὅπως ὁ σημερινὸς Πατριάρχης, ἀλλὰ τοῦ ἀφαιρέθηκε ἡ τουρκικὴ ὑπηκοότητα λόγῳ τῆς δράσης του ὑπὲρ τῆς Κύπρου μετὰ τὸν «Ἀττίλα».

[4] Ἐλπίζεται νὰ εἶναι ἡ παράφραση τῆς ἐφημερίδας καὶ ὄχι τὰ λόγια τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου. Ἡ φράση του πάντως εἶναι ἐντὸς τῶν εἰσαγωγικῶν.

[5] Τὸ τουρκικὸ ὄνομα τῆς Χάλκης. Ἰσχύουν τὰ τῆς 4ης σημειώσεως

[6] Σημειώνεται ὅτι στὴν περίπτωση δὲν ἀναφέρεται ἡ Ἑλλάδα…

[7] Ἀναφέρεται ἔτσι στὸ ἐντὸς τῶν εἰσαγωγικῶν κείμενο

[8] Πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν θὰ ἀκολουθήσει κείμενο μὲ τὶς ἐθνικὲς θέσεις ποὺ ἔλαβαν οἱ τρεῖς προηγούμενοι τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: