Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ στὸ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Οὐκρανικὴ κρίση ἐπεκτείνεται
στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ κρίση ποὺ διέρχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, λόγῳ τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, ἐπεκτείνεται καὶ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ συγκεκριμένα στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων στὶς 5 Ἰουνίου ἐπισκέφθηκε τὴν ἕδρα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν, στὴ Γενεύη, καὶ συνομίλησε γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΠΣΕ Νορβηγὸ Λουθηρανὸ Πάστορα Ὄλαφ Φίκσε Τβέϊτ.
.         Κατὰ τὴ συνάντηση ὁ κ. Ἱλαρίων πρῶτα διαβεβαίωσε τὸν πάστορα Τβέϊτ ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖ σημαντικὸ τὸ ΠΣΕ καὶ πὼς παραμένει σὲ αὐτό. Ὁ κ. Τβέϊτ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του καὶ τοῦ ἀπάντησε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας «ἀποτελεῖ μέρος τοῦ ἔργου τοῦ ΠΣΕ γιὰ ἑνότητα καὶ εἰρήνη». Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ ἀναφέρθηκε στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα καὶ ζήτησε τὴ συμπαράσταση τοῦ ΠΣΕ ὑπὲρ τῆς ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ὁ λουθηρανὸς πάστορας τοῦ ἀπάντησε, σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο Τύπου τοῦ ΠΣΕ, ὅτι «δὲν ἀναμιγνύεται μὲν στὰ ἐνδοορθόδοξα ζητήματα, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὸ τί συμβαίνει στὴν Ὀρθόδοξη οἰκογένεια».
.         Ἡ δήλωση τοῦ ΓΓ τοῦ ΠΣΕ ἐξελήφθη ὡς ὑποστήριξη τῶν θέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὰ προσκείμενα σὲ Αὐτό. Ἡ ἱστοσελίδα τῆς Ἕνωσης τῶν Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων στὶς 6 Ἰουνίου ἔγραψε ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΠΣΕ «ἐξέφρασε τὴ θλίψη του γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία» καὶ ὅτι «ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ στάση του στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα».
.         Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, 7 Ἰουνίου, τὸ ΠΣΕ ἐπανέρχεται μὲ νέο Δελτίο Τύπου καὶ μὲ τίτλο «Τὸ ΠΣΕ ἁπαντᾶ στὰ παραπλανητικὰ ρεπορτὰζ τῶν ΜΜΕ ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ» ἀνασκευάζει τὴν εἴδηση. Συγκεκριμένα σημειώνει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι ὁ ΓΓ Τβέϊτ χαιρέτησε τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου νὰ παραμείνει ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία στὸ ΠΣΕ καὶ διευκρινίζει ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ:
« 1. Τὸ ΠΣΕ – μὲ βάση τὸ Οἰκουμενικὸ Πρωτόκολλο – δὲν ἐπεμβαίνει καὶ δὲν σχολιάζει τὶς ἐσωτερικὲς συζητήσεις στὴν Ὀρθόδοξη οἰκογένεια περὶ τοῦ Κανονικοῦ στάτους.
Ὁ ΓΓ τοῦ ΠΣΕ οὐδὲν νέο ἀνέφερε ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς Οὐκρανίας. Καὶ
Τὸ ΠΣΕ ἔχει μία Ἐκκλησία μέλος μὲ παρουσία στὴν Οὐκρανία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
.         Τὸ τελευταῖο σημεῖο τοῦ Δελτίου Τύπου, ὅτι δηλαδὴ τὸ ΠΣΕ ἀναγνωρίζει, ὡς μέλος του, ΜΙΑ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, ποὺ ὑπάγεται ἐκκλησιαστικὰ στὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία, δικαιολογεῖ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ΜΜΕ, ποὺ εἶναι ἀντίθετα στὴν ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ ἀνακηρύξει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία.
.         Μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολάμσκι, νὰ δηλώσει ὅτι παραμένει στὸ ΠΣΕ καὶ νὰ πάρει τὴ διαβεβαίωση ὅτι γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία τὸ ΠΣΕ ἀναγνωρίζει αὐτὴν ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας θέλησε νὰ προλάβει τὸ αἴτημα τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» νὰ καταστεῖ μέλος τοῦ ΠΣΕ, αἴτημα ποὺ ὑποστηρίζει τὸ Φανάρι. Προφανῶς τὸ θέμα θὰ ἔχει συνέχεια. Τὸ Φανάρι θὰ ἐπιδιώξει νὰ καταστεῖ μέλος τοῦ ΠΣΕ ἡ ὑπ’ αὐτὸ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ὁπότε τὸ πεδίο τῆς ὀξείας ἀντιπαράθεσης τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν περνᾶ καὶ στὴ Γενεύη… Σημειώνεται ὅτι τὸ ΠΣΕ ἀκολουθεῖ φιλοδυτικὴ πολιτικὴ καὶ γενικὰ εἶναι εὐνοϊκὸ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ στὸ Οὐκρανικὸ ὑπολογίζει καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Προφανῶς εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία οἱ δύο Ἐκκλησίες νὰ ἐκτίθενται τόσο ἀρνητικὰ στὸ ΠΣΕ, ποὺ ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ προτεσταντικὲς ὁμολογίες.
.         Παράλληλα ἐντείνεται ἡ ἀντιπαράθεση μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἕλληνας Ἐπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος, ποὺ χειροτονήθηκε ἀπὸ τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία», προκαλεῖ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό Της, διότι θεωρεῖται ὅτι θὰ περιθωριοποιήσει τοὺς σλάβους Ἱεράρχες Της. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπεκτείνεται. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος μετέβη στὸ Στρασβοῦργο, γιὰ νὰ παραστεῖ στὴ συναυλία τῆς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο ἐκκλησιαστικῆς χορωδίας τοῦ Κιέβου καὶ εὐχαρίστησε τὸν ἐκεῖ Ρωμαιοκαθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Λιοὺκ Ραβὲλ γιὰ τὴν ὑποστήριξή του στὴν κατασκευὴ Ρωσικοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ στὴν πόλη, μία ἀπὸ τὶς ἕδρες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ ἕδρα τοῦ Δικαστηρίων Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου μέλος εἶναι ἡ Ρωσία. Ἐπίσης ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία προχωρεῖ στὴν ἀνέγερση Ναοῦ στὴν Κύπρο καὶ συγκεκριμένα στὴ Λεμεσό.
.         Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ΙΝΤΕΡΦΑΞ στὶς 3 Ἰουνίου μετέδωσε δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅτι τὸ ὑπὸ τὸν Φιλάρετο «Πατριαρχεῖο Κιέβου» δὲν ὑπάρχει καὶ οὐδέποτε ὑπῆρξε. Ἡ δήλωση προέρχεται ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ στὸ Facebook τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Συνδικάτου Δημοσιογράφων τῆς Οὐκρανίας Σεργκέϊ Τομιλένκο. Στὴν ἴδια δήλωση ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπανέλαβε τὴν ὑποστήριξή του πρὸς τὴν «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἡ ἀνακήρυξη τῆς ὁποίας, ὅπως εἶπε, «δὲν ἔχει καθόλου νὰ κάνει μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ γεωπολιτική», ἀλλὰ μὲ τὸ ὅτι ἡ «Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχει δεῖ πὼς γιὰ δεκαετίες, ἂν ὄχι γιὰ αἰῶνες, ἡ Οὐκρανία δὲν εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ἀπολαύσει πλήρη ἐλευθερία ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἐπιρροὲς καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Ρωσικὸ κράτος». Ἡ συγκεκριμένη φράση ἀποδυναμώνει τὸ λόγο του, ὅτι ἡ ἐνέργειά του δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν γεωπολιτική… Δὲν εἶναι καὶ ἀκριβής. Ἡ Οὐκρανία ἀποτελοῦσε πάντα μέρος τῆς Ρωσίας. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι οὐκρανικὴ ἐθνικιστικὴ προπαγάνδα, βολικὴ στὴ γεωπολιτική τῆς Δύσης.
.         Γιὰ τὸν Φιλάρετο, ποὺ αὐτοχαρακτηριζόταν ὡς «Πατριάρχης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας», ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶπε ὅτι τὸν ἀποκατέστησε στὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα ὡς πρώην Μητροπολίτη Κιέβου, κάτι ποὺ ὁ ἴδιος δὲν δέχεται καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ φορεῖ τὰ διακριτικά του Πατριάρχου… Τέλος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης σημείωσε ὅτι μετὰ τὴν ἀπονομὴ τῆς αὐτοκεφαλίας ὁ Προκαθήμενος τῆς συγκεκριμένης Ἐκκλησίας Ἐπιφάνιος ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ ἐνδυναμώσει τὴν ἑνότητά της… Αὐτὴ πάντως εἶναι ἀκόμη μακριά. Ἡ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία παραμένει ἰσχυρότατη καὶ ὁ νέος Πρόεδρος Ζελένσκι, ἑβραῖος στὸ θρήσκευμα, δὲν ἔχει τὶς ἐθνικιστικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐμμονές, ὠφελιμιστικὲς κατ᾽ οὐσίαν, τοῦ προκατόχου τοῦ Ποροσένκο.-

Διαφημίσεις

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: