ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ, ΑΓΝΟΙΑ καὶ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Εὐρωεκλογές:
Ἀδιαφορία, ἄγνοια καὶ ἐσωστρέφεια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Σὲ εἴκοσι ἡμέρες διεξάγονται οἱ Εὐρωεκλογὲς μὲ σχεδὸν πλήρη ἀδιαφορία τῆς κοινῆς γνώμης. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι οἱ περισσότεροι καὶ οἱ περισσότερες πολίτες στὴν Ἑλλάδα ἀγνοοῦν τὸν ρόλο καὶ τὸν λόγο ὕπαρξης τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Ἀκριβῶς γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὸ ψυχρὸ προεκλογικὸ κλίμα κυριαρχοῦν τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα καὶ τὰ ποσοστὰ ποὺ θὰ λάβουν τὰ Κόμματα. Στὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα, ποὺ τίθενται, δὲν συζητοῦνται τὰ σημαντικὰ ζητήματα τῆς χώρας, ἀλλὰ δεσπόζουν τὰ ὑπαρκτὰ ἢ τὰ κατασκευασμένα σκάνδαλα. Ὡς πρὸς τὰ ποσοστὰ τῶν Κομμάτων στὶς προσεχεῖς Εὐρωεκλογὲς θεωρεῖται ὅτι θὰ εἶναι ἐνδεικτικὰ τῶν τάσεων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος στὶς προσεχεῖς Βουλευτικὲς ἐκλογές, ἔστω καὶ ἂν ἡ μία ἐκλογὴ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἄλλη.
.             Οἱ Εὐρωεκλογὲς γενικὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη εἶναι ἥσσονος ἐνδιαφέροντος, σὲ σχέση μὲ τὶς ἐκλογὲς γιὰ τὰ Ἐθνικὰ Κοινοβούλια. Ὁ ρόλος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, παρὰ τὸ ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει κάπως ἀναβαθμιστεῖ, ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἥσσονος πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, καὶ γεωστρατηγικῆς σημασίας, σὲ σχέση μὲ τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῆς ΕΕ. Ἀκόμη καὶ σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ προσομοιάζει μὲ ἕνα πολυδάπανο πανευρωπαϊκὸ φόρουμ παρὰ μὲ ὀντότητα ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν.
.             Σαράκι ποὺ κατατρώγει τὴν ἀξιοπιστία τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου εἶναι καὶ τὰ ἑδρεύοντα στὶς Βρυξέλλες πανίσχυρα λόμπις, ποὺ ἐπηρεάζουν πρὸς τὸ συμφέρον τους καὶ σὲ βάρος τῶν συμφερόντων τῶν ἀδύναμων Εὐρωπαίων πολιτῶν τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὶς ψηφοφορίες. Ἀποτέλεσμα τῆς παρακμιακῆς τάσης τῆς ΕΕ εἶναι νὰ ἐνισχύονται στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ὁ ἐθνικισμός, ὁ λαϊκισμὸς καὶ ὁ εὐρωσκεπτικισμός.
.               Ὁ θεσμὸς τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης ἀσθενεῖ καὶ τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν καὶ γίνονται πληγώνουν τὴν ἑνότητά της. Κυρίως τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ τὸ ὅραμα μίας ΕΕ, ποὺ σέβεται τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ κάθε λαοῦ – μέλους της καὶ ποὺ ἀναζητεῖ τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς διὰ μέσου της Παιδείας, τῆς τηρήσεως τῶν θεσμίων της καὶ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν κρατῶν – μελῶν της.
.             Ἀπόδειξη τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν σημερινῶν ἡγετῶν τῆς ΕΕ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῶν ἱδρυτῶν της εἶναι οἱ προτάσεις τῆς Κομισιὸν καὶ τοῦ κ. Γιοῦνκερ γιὰ τοὺς πέντε τομεῖς, στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ δοθεῖ ἔμφαση κατὰ τὴν προσεχῆ πενταετία. Εἶναι ἡ ἀσφάλεια, ἡ ἔρευνα καὶ ἡ καινοτομία, ὁ σεβασμὸς τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων, τὸ περιβάλλον καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορικοῦ ἐκτοπίσματος τῆς Εὐρώπης. Κομισιν δν βλέπει ν εναι πρωτεύουσας σημασίας διατήρηση το πνευματικο πολιτισμο τς Ερώπης, ς καθοριστικο παράγοντα γι τ διατήρηση τς νότητας κα τς παρξής της. Ἀπὸ τὶς προτάσεις τῆς Κομισιὸν γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ ΕΕ ἐξελίσσεται σὲ ζώνη οἰκονομικοπολιτικῶν προδιαγραφῶν, ποὺ ἔχει πολίτες καὶ μετοίκους. Οἱ Εὐρωεκλογὲς μᾶς δίνουν τὴν εὐκαιρία, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, νὰ ἀποτρέψουμε τὴν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς τάσης, ψηφίζοντας εὐρωβουλευτὲς ποὺ νὰ πιστεύουν στὴν Εὐρώπη, κληρονόμο τν ξιν τς ερουσαλήμ, τς θήνας κα τς Ρώμης.-

 

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: