Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ συντηρητισμὸς καὶ ὁ φιλελευθερισμὸς σήμερα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ πιστεύτηκε πὼς ἦρθε τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας. Ἡ πλουραλιστικὴ δημοκρατία ἐπικράτησε καὶ στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες καὶ ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία ἐπεβλήθη ἀκόμη καὶ στὶς ἐναπομένουσες κομμουνιστικὲς χῶρες. Ὁ κομμουνισμὸς πέθανε στὴν Εὐρώπη. Ἡ Ἀριστερὰ ἀναζητεῖ ἰδεολογία ποὺ νὰ συντηρεῖ καὶ νὰ δημιουργεῖ πολιτισμὸ καὶ δὲν βρίσκει. Σήμερα στὴν Εὐρώπη καὶ γενικὰ στὶς δυτικῆς ἀντίληψης δημοκρατίες ἀριστερὴ ἢ νεοαριστερὴ κυβέρνηση δὲν ὑπάρχει, πλὴν τῆς Ἑλλάδος.
.             Στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα στὴν Εὐρώπη προκλήθηκαν γιὰ διαφόρους λόγους ἠθικές, κοινωνικές, οἰκονομικὲς καὶ ἰδεολογικὲς ἀνακατατάξεις. Ἡ ἐπικράτηση τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων ἐπὶ τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν, ἡ διάδοση τῆς παγκοσμιοποίησης, ἡ χωρὶς πρόγραμμα διαχείριση τῆς ἀθρόας μετανάστευσης πληθυσμῶν καὶ ἡ ἐπιβολὴ στὶς κυβερνήσεις ἀπαιτήσεων ἰσχυρῶν λόμπις κοινωνικῶν μειοψηφιῶν προκαλοῦν ἰσχυροὺς κραδασμοὺς στὸ δημοκρατικὸ οἰκοδόμημα τῆς Εὐρώπης. Στὴν κατάσταση αὐτὴ ἐπωάσθηκαν πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ σχήματα, ποὺ ὡς ὅπλο παρεμβάσεων στὴν πολιτικὴ ζωὴ ἔχουν τὸν λαϊκισμό. Τὰ σχήματα αὐτὰ ἁπλώνονται σὲ ὅλους τοὺς χώρους, κυρίως ὅμως στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ στὴν ἀριστερὰ σὲ ὅλες τὶς μορφές της. Ἡ σοσιαλδημοκρατία στὴν Εὐρώπη συρρικνώνεται ὡς πρὸς τὴν ἐκλογική της δύναμη. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν λαθῶν της, ὅταν κυβερνοῦσε καὶ τῆς ἐλλείψεως οὐσιαστικῆς πρότασης, ποὺ νὰ τὴν ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις.
.             Τὰ συντηρητικὰ καὶ φιλελεύθερα Κόμματα πανευρωπαϊκὰ εἶναι τὰ πολυπληθέστερα. Ὁ φιλελεύθερος συντηρητισμός, ἂν δὲν μένει στὸ φολκλὸρ καὶ δὲν ἔχει κόμπλεξ ἔναντι τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῶν νεοφιλελεύθερων ἀκροτήτων, εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ μόνη ἰδεολογία, ποὺ μπορεῖ νὰ διατηρήσει τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Ὁ Ὀλιβιὲ Ντάρ, καθηγητὴς τῆς Σύγχρονης Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόνης καὶ ἐξειδικευμένος στὴν Πολιτικὴ Ἱστορία τοῦ 20ού αἰώνα, δίνει τὸν ὁρισμὸ τοῦ συντηρητισμοῦ: «Διατηρεῖ αὐτὸ ποὺ ἀξίζει καὶ μεταρρυθμίζει αὐτὸ ποὺ πρέπει».
.             Καὶ προσθέτει ὁ Γάλλος καθηγητής: «Ὁ συντηρητισμὸς εἶναι συνυφασμένος μὲ τὴν πολιτικὴ ἱστορία ὁρισμένων χωρῶν, ὅπως εἶναι ἡ Γερμανία, ἡ Μεγάλη Βρετανία, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ σὲ μία χώρα ὅπως ἡ Γαλλία, ἐνῶ ὑπάρχουν συντηρητικὲς πολιτικές, ποτὲ δὲν ὀνομάστηκε ἕνα Κόμμα συντηρητικό. Πρόκειται γιὰ ἕναν ὅρο στὴ Γαλλία, ποὺ ἠχεῖ ἄσχημα». Ἡ Γαλλία δογματίζει ὅτι εἶναι ἡ χώρα τοῦ ἄθεου κράτους, τοῦ προοδευτισμοῦ, τοῦ ριζοσπαστισμοῦ, ἔστω καὶ ἂν ἡ δεύτερη πολιτικὴ δύναμη εἶναι τὸ ἀκροδεξιὸ Κόμμα τῆς Λεπὲν καὶ ὑπάρχουν δυσεπίλυτα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα στὴ χώρα μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη πολιτικὴ τοῦ Προέδρου Μακρόν.
.             Ἡ ἑλληνικὴ ἀριστερὴ ἰντελιγκέντσια καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ τὴν ἐκφράζει, ἐπιζητοῦν νὰ μεταφέρουν τὴν γαλλικὴ πολιτικὴ κουλτούρα στὴν Ἑλλάδα, ἕνεκα συμπλέγματος κατωτερότητας, μιμητισμοῦ καὶ ἀρχοντοχωριατισμοῦ. Θυμίζει τὸ γραφὲν ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη: «Ὁ Γάλλος δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης, ἢ ἀναρχικός, ἡ ἄθεος, ἡ ὀ,τιδήποτε… Ἀλλὰ Γραικύλος τῆς σήμερον ὅστις θέλει νὰ κάμη δημοσία τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην ὁμοιάζει μὲ νάνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάση εἰς τὸ ὕψος καὶ νὰ φανῆ καὶ αὐτὸς γίγας…».-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: