ΟΥΔΕΝ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΣΙΠΡΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οὐδὲν φῶς γιὰ τὸ Φανάρι ἀπὸ ἐπίσκεψη Τσίπρα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα στὴν Τουρκία οὐδὲν ἁπτὸ ἀποτέλεσμα εἶχε. Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ εἶπε καὶ ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ταξίδι του: «Δὲν ἔχουμε νὰ ὑπογράψουμε μία συμφωνία σήμερα. Μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν συμφωνίες στὴν ἑπόμενη ἐπίσκεψή μας». Ἐκεῖνο ποὺ φάνηκε ἀπὸ τὰ ὅσα εἶπαν οἱ κ.κ. Τσίπρας καὶ Ἐρντογὰν ἦταν πὼς ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἦταν περισσότερο προετοιμασμένος ἀπὸ τὸν Ἀλ. Τσίπρα γιὰ τὴ συνάντηση. Τὸν αἰφνιδίασε μὲ τὴν ἐπικήρυξη τῶν καταφυγόντων στὴν Ἑλλάδα Τούρκων ἀξιωματικῶν, καὶ μὲ συγκεκριμένο τρόπο τοῦ ἔθεσε ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ ἡ Τουρκία θέλει νὰ προωθήσει, σὲ διμερὲς καὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο. Ἀντίθετα ὁ Ἀλ. Τσίπρας μίλησε μὲ στρογγυλεμένο λόγο, μὲ ἀόριστες εὐχὲς καὶ μὲ παραπομπὴ προγραμματισμῶν στὸ μέλλον…
.           Ὡς πρὸς τὸ ἐκκλησιαστικὸ μέρος τῆς ἐπίσκεψης Τσίπρα στὴν Ἄγκυρα καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ κ. Ἐρντογὰν προσκάλεσε στὴν Ἄγκυρα τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὸ ἐπίσημο δεῖπνο, ποὺ παρέθεσε πρὸς τιμὴν τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ,. Ὅμως, μὲ βάση τὴν πάγια τουρκικὴ πολιτικὴ ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου, τὸν ἔβαλαν νὰ καθίσει σὲ ἄλλο τραπέζι ἀπὸ αὐτὸ τῶν ἐπισήμων, μαζὶ μὲ ἄλλους λαϊκοὺς προσκεκλημένους. Κατὰ τὴν Τουρκία, ποὺ τὸ ὑποδήλωσε γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, παρουσία μάλιστα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, τὸ Πατριαρχεῖο δὲν εἶναι Οἰκουμενικό, δὲν εἶναι τὸ πρωτόθρονο μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ἁπλῶς εἶναι τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο τοῦ Φαναρίου». Τίποτε ἄλλο.
.           Ὁ Ἀλ. Τσίπρας μετὰ τὴν Ἄγκυρα μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐπισκέφθηκε τὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ οἱ Τοῦρκοι τὸν ἔχουν μετατρέψει σὲ Μουσεῖο. Τὸν συνόδευσε ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἰμπραὴμ Καλὶν καὶ ἄλλοι Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι. Ξεναγὸς ἡ ἐντεταλμένη ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση. Τὸν πλησίασε καὶ μία μαύρη γάτα, ποὺ κατοικεῖ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ὅπως τοῦ εἶπαν… Ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς πράξεις φιλοξενίας καὶ ἁβροφροσύνης. Εἶναι ὅμως καὶ μία σημείωση ποιὸς σήμερα κατέχει τὸν σπουδαιότερο ναὸ τῆς Χριστιανοσύνης καὶ πῶς τοῦ συμπεριφέρονται.
.           Στὴ συνέχεια ὁ Ἀλ. Τσίπρας μετέβη στὴ νῆσο Χάλκη καὶ ἐπισκέφθηκε τὴν ἐκεῖ Θεολογικὴ Σχολή, ἡ ὁποία παραμένει κλειστὴ ἀπὸ τὸ 1971. Ὅλοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τουρκικῶν ΜΜΕ, χαιρέτισαν τὴν ἐκεῖ ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ. Ἔγραψαν μάλιστα ὅτι ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσκεψη πρωθυπουργοῦ μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, τὸ 1933. Πρόκειται περὶ ἀνακριβείας. Ὁ Ἐλ. Βενιζέλος ἐπισκέφθηκε τὴν Τουρκία ἀπὸ τὶς 25 ἕως τὶς 31 Ὀκτωβρίου τοῦ 1930. Τότε ἡ Σχολὴ ἦταν σὲ λειτουργία. Ἕλληνας πρωθυπουργός, ὅταν ἔκλεισε, τὸ 1971, δὲν εἶχε λόγο νὰ πάει καὶ ἐπὶ πλέον, σύμφωνα μὲ τὸ ἑκάστοτε πρόγραμμα, ἡ ἐπίσκεψη γινόταν πάντα στὸ Φανάρι. Αὐτὴ τὴ φορὰ ἔτυχε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀλ. Τσίπρα νὰ εἶναι τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καὶ ὁ Πατριάρχης ἦταν ἐκεῖ γιὰ τὸν ἑορτασμό. Θεωρήθηκε καλὸ νὰ τὴν ἐπισκεφθεῖ ὁ Πρωθυπουργός, γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ θέμα τῆς κλειστῆς Σχολῆς. Ἡ ἐπίσκεψη ἔγινε πάλι μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Προέδρου Ἐρντογὰν καὶ προσωπικοῦ του συμβούλου Ἰμπραὴμ Καλίν.
.           Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἦταν προσεκτικός, ὅπως πάντα, στὴν ὁμιλία του ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ ἀνοίγματος τῆς Σχολῆς. Εἶπε ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι διμερὲς μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος, ὅπως παγίως ὑποστηρίζει ἡ Ἑλλάδα. Δὲν εἶπε ὅμως ὅτι εἶναι διεθνές, ὅπως ἐπίσης ὑποστηρίζει ἡ Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀπορρίπτει ἡ Τουρκία. Εἶπε ὅτι «ἐμπίπτει εἰς τὰ πλαίσια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου καὶ δὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εὐρύτερον». Ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἐξέφρασε τὴν αἰσιοδοξία του ὅτι εἶναι κοντὰ ἡ ἡμέρα, ποὺ στὶς αἴθουσες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς «θὰ ὑπάρξουν καὶ πάλι χαρούμενα γέλια φοιτητῶν καὶ μαθητῶν….».
.           Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς δὲν εἶπε ποῦ στηρίζει τὴν αἰσιοδοξία του. Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἦταν σαφέστατος: «Δῶστε μας τοὺς Μουφτῆδες νὰ ἐκλέγονται (Σημ. π τν Τουρκία, μέσῳ το Προξενείου τς Κομοτηνς κα τσι ν εναι τουρκικ πολιτικοθρησκευτικ γεσία τν μουσουλμάνων κα πλέον ν εναι πλησιέστερα ατονόμηση τς περιοχς) καὶ βελτιῶστε (Σημ. κατ τ θέλησή μας) τὶς συνθῆκες τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης καὶ ἐμεῖς θὰ ἀνοίξουμε τὴ Σχολή». Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ κ. Τσίπρα γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης δικαιολογεῖται μόνο ἂν στοὺς μῆνες ποὺ τοῦ ἀπομένουν στὴν ἐξουσία θελήσει νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημα τοῦ κ. Ἐρντογὰν καὶ νὰ λύσει τὸ θέμα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στὴ Θράκη, ὅπως αὐτὸ τῶν Σκοπίων…
.           Ὁ Ἀλ. Τσίπρας στὴ Χάλκη ἦταν παρὼν στὴ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία χοροστάτησε ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Στὸν ρεπόρτερ τῆς ἐφημερίδας Hurriyet Daily News (πρώτη σὲ κυκλοφορία στὴν Τουρκία) ἔκανε ἐντύπωση ἡ στάση τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἔγραψε: «Ἀφοῦ ἄναψε συμβολικὰ τὸ κερὶ του, παρακολούθησε τὴ Λειτουργία πλάϊ στὸν Πατριάρχη, χωρὶς νὰ προσευχηθεῖ». Προφανῶς δὲν τὸν εἶδε νὰ συμμετέχει στὴ Λειτουργία, ἀλλὰ νὰ τὴν παρακολουθεῖ ὡς ἕνα θέαμα, ὅπως καὶ ἐκεῖνος, ὡς μουσουλμάνος.
.           Στὸ δελτίο Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀναφέρεται ὅτι στὴ Χάλκη ὁ Πατριάρχης εἶχε «κατ’ ἰδίαν συνάντηση μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος». Ἡ συνάντηση ἦταν περίπου εἴκοσι λεπτῶν καὶ προφανῶς οὐδὲν τὸ σημαντικὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξετασθεῖ. Ἐξ ἄλλου ὑπῆρξε συνάντηση τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ σύντομη. Ἡ ἀντιπροσωπεία αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα θὰ ἔρθει στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἐκθέσει τὶς ἀπόψεις τοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν. Καὶ στὰ δύο αὐτὰ ζητήματα τὸ Φανάρι εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὶς κυβερνητικὲς ἐπιδιώξεις καὶ μόνο ὁ παραδοσιακὸς τρόπος ὁμιλίας τοῦ Πατριάρχου πρὸς τοὺς ἐπίσημους φιλοξενουμένους του μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἔνθερμη προσφώνησή του.

Διαφημίσεις

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: