ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ …Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Πατριάρχης Μόσχας ρίχνει κι λλο λάδι στ φωτιά!

Ρεπορτάζ: Ἀντώνης Τριανταφύλλου
ἐφημ. «Δημοκρατία», 31.12.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ ἐθνοφυλετισμός εἶναι καταδικασμένη ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη/ἐκκλησιολογία. Στὴ Μόσχα ἡ Ἐκκλησιολογία ἔχει πέσει ὑπὸ τὸ μηδέν!

Σὲ αἱρετικὸ κατήφορο ἡ Μόσχα • Τί σημαίνει ἐκκλησιολογικὰ ἡ ἀπόφαση τῶν Ρώσων νὰ δημιουργήσουν Πατριαρχικὲς Ἐξαρχίες στὴ δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τὴ νοτιοανατολικὴ Ἀσία

.                 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δρᾶ πλέον μὲ τρόπο ποὺ θέτει σὲ τεράστιο κίνδυνο τὴν κανονικὴ ὑπόστασή της, καθὼς ἡ ἡγεσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας παρερμηνεύει καὶ καταπατᾶ τὸν ἕναν μετὰ τὸν ἄλλον τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ποὺ συνιστοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία. Πλέον οἱ κινήσεις αὐτὲς δὲν μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθοῦν ἁπλῶς ὡς διοικητικὸ σχίσμα, καθὼς διολισθαίνουν πρὸς τὴν αἵρεση.
.                 Ἡ τακτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἕως σήμερα ἡ Μόσχα στὴν κόντρα μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει ἀποδώσει κανένα ἀποτέλεσμα. Ἀπεναντίας, μὲ τὴν ἀπόφασή του νὰ διακόψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὸ Φανάρι, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τὸ μόνο ποὺ ἔχει καταφέρει εἶναι νὰ θέσει ἑαυτὸ ἐκτὸς ὅλων τῶν θεολογικῶν διαλόγων, καθὼς σὲ αὐτοὺς προεδρεύει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἐπιπλέον, ἡ μὴ μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἔχει θέσει τοὺς Ρώσους ἐπισκόπους ἔξω ἀπὸ διορθόδοξα συλλείτουργα. Τώρα ἡ ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διευρύνει ἀκόμα περισσότερο τὸ χάσμα ποὺ τὴ χωρίζει ὄχι μόνο μὲ τὸ ΟἰκουμενικὸΠατριαρχεῖο, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἀποφάσισε στὶς 28 Δεκεμβρίου 2018 νὰ δημιουργήσει Πατριαρχικὲς Ἐξαρχίες στὴ δυτικὴ Εὐρώπη μὲ ἕδρα στὸ Παρίσι καὶ στὴ νοτιοανατολικὴ Ἀσία μὲ ἕδρα στὴ Σιγκαπούρη.
.                 Συγκεκριμένα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας θὰ δημιουργήσει Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία στὴ δυτικὴ Εὐρώπη μὲ ἕδρα στὸ Παρίσι καὶ θὰ ἔχει ὑπὸ τὴν ποιμαντικὴ εὐθύνη της τὴν Ἀνδόρα, τὸ Βέλγιο, τὴ Βρετανία καὶ τὴ Βόρεια Ἰρλανδία, τὴν Ἰρλανδία, τὴν Ἰταλία, τὸ Λίχτενσταϊν, τὸ Λουξεμβοῦργο, τὸ Μονακὸ καὶ τὴν Ὀλλανδία, ἐνῶ θὰ ἱδρυθεῖ καὶ μία νέα «ρωσικὴ» μητρόπολη μὲ περιοχὴ εὐθύνης τὴν Ἱσπανία καὶ τὴν Πορτογαλία. Παράλληλα, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσει ἕδρα καὶ στὴ νοτιοανατολικὴ Ἀσία, ἐπικαλούμενο τὴν αὔξηση τῶν ρωσοφώνων στὶς χῶρες τῆς περιοχῆς.
.                 Ἂν δεῖ κανεὶς στὸν χάρτη τὶς περιοχές, στὶς ὁποῖες ἐπιχειρεῖ νὰ δραστηριοποιηθεῖ ἐκ νέου, ἐκκλησιαστικὰ ἡ Μόσχα, θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ συγκεκριμένη κίνηση συνιστᾶ μία πράξη διείσδυσης τῆς ρωσικῆς διπλωματίας στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξωτικὴ νοτιοανατολικὴ Ἀσία, προφανῶς σὲ ἀγαστὴ συνεννόηση καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τοῦ Κρεμλίνου.
.                 Ἡ κίνηση αὐτὴ ἐκτιμᾶται ὅτι γίνεται σὲ μία προσπάθεια νὰ δείξει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ὅτι μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ατόνομα π τ σμα τς ρθόδοξης κκλησίας. Αὐτό, ὅμως, συνιστᾶ πρόβλημα γιὰ τὴν ἴδια τὴ Ρωσία καὶ ἐκκλησιαστικὰ καὶ διπλωματικά. Ἐκκλησιαστικὰ διότι ἀποτελεῖ ὄχι σχίσμα, ἀλλὰ αἵρεση ἡ διείσδυση σὲ ἕναν χῶρο ποὺ βρίσκεται στὴ δικαιοδοσία ἄλλης Ἐκκλησίας, καθὼς ἡ Εὐρώπη ἀνήκει στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
.                 Πράγματι, στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς ἀναγνωρίζουν τὶς ἐκκλησιαστικὲς δομὲς ποὺ τελοῦν ὑπὸ τὴν κανονικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Γι’ αὐτὸ καὶ συγκροτήθηκαν τὰ τοπικὰ ἐπισκοπικὰ συμβούλια μὲ πρόεδρο πάντοτε τὸν μητροπολίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Συνεπῶς, ἀπὸ νομικῆς καὶ θεσμικῆς ἄποψης ἡ ἔξοδος τῶν Ρώσων ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμβούλια καὶ ἡ ἀπομόνωσή τους τοὺς καθιστᾶ «ἀνύπαρκτους» καὶ «ἀνυπόστατους».

Καὶ δύο ἐπίσκοποι σὲ κάθε πόλη! 

.                 Ἤδη στὶς χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης λειτουργοῦν μία ἢ καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, δύο ρωσικὲς «δικαιοδοσίες», μία του Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ μία της ROCOR (Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκτὸς Ρωσίας). Δηλαδὴ ἀντικανονικὰ ἢ μᾶλλον αἱρετικά, καὶ παραβιάζοντας κάθε ἔννοια ἐκκλησιολογίας καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, οἱ Ρῶσοι ἐπιχειροῦν νὰ ἐγκαταστήσουν περισσότερους ἀπὸ ἕναν ἐπισκόπους σὲ κάθε πόλη.

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

 

 

Διαφημίσεις
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: