ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΖΑΕΦ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΤΑΙΕΙ

Ἀπὸ τὸν
Σάββα Καλεντερίδη
ἐφημ. «Δημοκρατία», 07.12.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. «ΒΙΒΛ.» Ὅπως θὰ δεῖτε διαβάζοντας τὸ ἄρθρο αὐτό «Οἱ νήθικοι, μείλικτοι κα ναιδέστατοι Ἐφιάλτες», δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶναι ποὺ συνομολογοῦν ἱστορικὲς «συμφωνίες» μὲ τὴν Ἐκκλησία!

.               Τελικά, αὐτὴ ἡ χώρα δὲν ἔχει σωτηρία! Ἐδῶ καὶ μῆνες, καὶ προτοῦ ὑπογραφεῖ ἡ κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, λέγαμε καὶ γράφαμε ὅτι θὰ εἶναι καταστροφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ὕπαρξη «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας, καὶ ὅτι κάτι τέτοιο, ὑπὸ προϋποθέσεις, θὰ μποροῦσε νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν ἐθνικὴ ἑνότητά μας, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας μας.
.               Κι αὐτό, γιατί μὲ τὴν ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας γιὰ τοὺς κατοίκους τῶν Σκοπίων δὲν μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀρνηθεῖ στοὺς Ἕλληνες πολίτες, ποὺ μιλοῦν ἕνα ἀντίστοιχο γλωσσικὸ ἰδίωμα, ὅτι αὐτὸ εἶναι «μακεδονικὴ» γλῶσσα, οὔτε νὰ τοὺς ἀρνηθεῖ ὅτι εἶναι «ἐθνικὰ Μακεδόνες», ὅπως δεκαετίες τώρα παλεύουν νὰ ἀναγνωριστοῦν, χωρὶς ἐπιτυχία.
.               Τώρα, λοιπόν, μὲ τὴν κατάπτυστη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀνοίγει διάπλατα ὁ δρόμος γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴ Φλώρινα, στὴν Πέλλα, στὴν Κοζάνη, στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς Σέρρες, στὴν Ἠμαθία καὶ τὴ Δράμα, σὲ πρώτη φάση, σὲ «φροντιστήρια». Σὲ δεύτερη φάση, ὅταν θὰ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς «μακεδονικὴ μειονότητα» μέσα στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἀπαιτήσουν τὴ διδασκαλία τῆς μητρικῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας στὴ δημόσια ἐκπαίδευση. Αὐτὰ ἦταν προφανῆ πολὺ προτοῦ ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐκφράσαμε ἐπανειλημμένα καὶ μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο τὶς ἀντιρρήσεις καὶ τὶς ἐνστάσεις μας στὴν ὑπογραφή της. Τὸ τί μᾶς ἔσυραν καὶ μὲ ποιοὺς χαρακτηρισμοὺς μᾶς ἔλουσαν οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς συμφωνίας δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ.
.               Ὅμως, γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ ὑπηρετεῖς τὴν πατρίδα καὶ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ συμφέροντα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα. Γιατί ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων τὰ συμφέροντα ἀντιστρατεύεσαι εἶναι νήθικοι, μείλικτοι κα ναιδέστατοι. Πᾶμε τώρα στὶς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Ζάεφ, ἀπαντώντας σὲ βουλευτὲς τοῦ ἀντιπολιτευόμενου VMRO, ποὺ ρωτοῦσαν τί θὰ γίνει μὲ τὴν ὑποτιθέμενη «μακεδονικὴ» μειονότητα σὲ Βουλγαρία καὶ Ἑλλάδα. Ὁ… μετριοπαθὴς Ζόραν Ζάεφ τοὺς ἀράδιασε μὲ ὑπερηφάνεια τὰ ἑξῆς γιὰ τὸ τί ἀλλάζει μὲ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιὰ τοὺς «Μακεδόνες» στὴν Ἑλλάδα: «Μιλᾶτε γιὰ τοὺς Μακεδόνες στὴν Ἑλλάδα μὲ τόσο πάθος – καὶ αὐτὸ εἶναι θαυμάσιο. Ἂς ἀναρωτηθοῦμε τί κάνουμε γιὰ αὐτοὺς ἐδῶ καὶ 27 χρόνια. Ἂς εἴμαστε εἰλικρινεῖς: κάναμε κάτι γι’ αὐτούς; Ἡ ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, ποὺ εἴχαμε γιὰ 27 χρόνια, αὐτὸ ἦταν ἕνα βάρος στοὺς ὤμους μας».
.               Συνεχίζοντας ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς εἶπε: «Τώρα ἔχουμε καλύτερες πιθανότητες, τώρα ἔχουμε εὐκαιρίες γιὰ τὰ παιδιὰ στὴν Ἑλλάδα νὰ μάθουν τὴ μακεδονικὴ γλῶσσα – μέχρι τώρα αὐτὸ ἀπαγορευόταν, ἦταν ἕνα θέμα ταμπού. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἤδη διδάσκεται στὴ Μακεδονία. Ἔχουμε μία εὐκαιρία νὰ τοὺς βοηθήσουμε ἀληθινά, νὰ ἀπομακρύνουμε τὰ σύνορα». Μετὰ τὶς δηλώσεις αὐτές, ξέσπασε σάλος στὴν Ἑλλάδα, λὲς καὶ ὁ Ζάεφ εἶπε κάτι ποὺ δὲν ἦταν γνωστό. Μά, αὐτὸ ἀκριβῶς λέγαμε τόσον καιρό, ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ἡ ἀναγνώριση «μακεδονικῆς» γλώσσας καὶ ἐθνικῆς ταυτότητας θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι σλαβοφώνους ποὺ ἐπιδιώκουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν ἀναγνώριση γλώσσας καὶ ταυτότητας.
.               Μάλιστα, σὲ ἄρθρο μας ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν ἡμέρα ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας, γράφαμε τὰ ἑξῆς: «Δυστυχῶς, στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ ὑπογράφει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ ἀναγνώστης αὐτὲς τὶς γραμμές, ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν πῆρε τίποτα, ἀλλὰ ἔδωσε τὰ πάντα. Τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλῶσσα καὶ ταυτότητα, μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ συμφωνία τὰ ἀναγνωρίζουμε, ἀποδυναμώνοντας τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη καὶ δημιουργώντας προϋποθέσεις ἀκόμα καὶ διαμελισμοῦ τῆς πατρίδας μας. Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.
.               Κατ᾽ ἀρχήν, ἡ Ἑλλάδα, προτοῦ ὑπογράψει ὁποιαδήποτε συμφωνία, ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα: γιατί οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους ἐπιμένουν σὲ κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκει; Γιατί ἐπιμένουν στὸ ὄνομα “Μακεδονία”, στὴ μακεδονικὴ γλῶσσα καὶ ταυτότητα, τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἡ περιοχή τους δὲν εἶναι Μακεδονία, ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι ἡ βουλγαρικὴ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι Σλαβοβούλγαροι;
.               Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: γιατί θέλουν νὰ διεκδικήσουν τὶς περιοχὲς ποὺ διεκδικοῦσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, στὶς ὁποῖες κατοικοῦσαν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα μαζί τους. Πρόκειται γιὰ περιοχὲς τῶν νομῶν Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, Ἠμαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρῶν καὶ Δράμας, ὅπου ὑπάρχουν χωριά, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι μιλοῦν τὴ γλῶσσα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, ἀναγνωρίζει ὡς “μακεδονική”…»
.               Αὐτὰ λέγαμε, τὴν ἡμέρα ποὺ ὑπογραφόταν ἡ κατάπτυστη συμφωνία. Καὶ «πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι», δηλαδὴ πρὶν κὰν κυρωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ συμφωνία αὐτή, ἔχουν ἀρχίσει ἤδη οἱ πρωτοβουλίες καὶ οἱ κινήσεις σὲ Φλώρινα καὶ Πέλλα γιὰ τὴ δημιουργία φροντιστηρίων «μακεδονικῆς» γλώσσας, ἐνῶ οἱ φωνὲς τῶν ψευτομακεδόνων νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς «ἐθνικὰ Μακεδόνες» ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἠχοῦν πιὸ γλυκὰ στὰ αὐτιὰ ὅσων μέχρι χθὲς οὔτε ἤθελαν νὰ ἀκούσουν κάτι τέτοιο.
.               Συνοψίζοντας, κρούουμε ἄλλη μία φορὰ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὴν κυβέρνηση καὶ στὰ κόμματα, καὶ τοὺς καλοῦμε νὰ ἀναλογιστοῦν τὸ μέγεθος τῆς προδοσίας ποὺ θὰ διαπράξουν, ἂν τελικὰ φέρουν πρὸς ψήφιση καὶ κύρωση αὐτὴ τὴν κατάπτυστη συμφωνία. Ἡ λύση δὲν εἶναι ὁ Νίμιτς, στὸν ὁποῖο κατέφυγε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, γιὰ νὰ συνετίσει τὸν Ζάεφ. Ὅταν κυρωθεῖ ἡ συμφωνία αὐτὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τέτοια προβλήματα θὰ ἀντιμετωπίζουμε σὲ καθημερινὴ βάση ἐπὶ δεκαετίες καὶ αἰῶνες, ἀφοῦ δίνουμε τὴ σφραγίδα τῆς Μακεδονίας σὲ ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ διεκδικεῖ τὴ μακεδονικὴ ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό.
.               Ὅταν θὰ ἔχει γίνει μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε., τότε δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον κανένας τρόπος νὰ σταματήσουμε τὴν καταστροφή. Ὅ,τι εἶναι νὰ γίνει πρέπει νὰ γίνει τώρα, καὶ ἡ λύση τοῦ προβλήματος πρέπει νὰ ἐπιδιωχθεῖ στὴν ἑξῆς βάση: δὲν ὑπάρχουν γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλῶσσα καὶ ἐθνότητα. Ὁποιαδήποτε ἄλλη λύση θὰ προκαλέσει τεράστια προβλήματα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Ἑλληνισμὸ γενικότερα, ἐνῶ θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀλλαγὴ τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας, ἀφοῦ οἱ Σκοπιανοί, ὡς κράτος μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία» ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ «Μακεδόνες» οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν τὴ «μακεδονικὴ» γλώσσα, βῆμα βῆμα θὰ διεκδικήσουν τὴν «πατρότητα» τῆς μακεδονικῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.
.               Ἂς ἀναλογιστοῦν οἱ πολιτικοὶ ἄν, μὲ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τὴν ψῆφο τους, θέλουν νὰ πάρουν μία θέση στὶς δέλτους τῆς Ἱστορίας ὡς Λεωνίδες ἢ ὡς Ἐφιάλτες.

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: