ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ καὶ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΚΛΙΜΑΤΑ!

Συμφωνία Τσίπρα-ερώνυμου:
Α
σιόδοξος δηλώνει Γαβρόγλου
πιμένει στς «κόκκινες γραμμές» του τ
Φανάρι

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
28.11.2018

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Προθέσεις» συμφωνιῶν, κόκκινες γραμμές, αἰσιόδοξα κλίματα, γόνιμοι διάλογοι, ἀποπομπές ἱεραρχῶν. Μπακαλιάρος σκορδαλιά! Εὖγε στὸ μάγειρα.

Γι «γόνιμη συζήτηση» κανε λόγο πουργς Θρησκευμάτων, ποος νημέρωσε χθς τν εραρχία γι τ συμφωνία – Συνεχίζεται κα σήμερα κρίσιμη συνεδρίαση στ Φανάρι – Παραμένει μέχρι νεωτέρας ρχιεπίσκοπος μερικς Δημήτριος.

.                 Συνεχίζεται καὶ σήμερα ἡ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας στὸ Φανάρι, τὴν ὁποία χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἐνημέρωσε γιὰ τὴ συμφωνία Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος–Πολιτείας καὶ οἱ 12 Ἱεράρχες ἔβαλαν στὸν ὑπουργὸ τὶς «κόκκινες γραμμὲς» γιὰ τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση καὶ γιὰ τὶς προτεινόμενες ἀλλαγὲς στὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης πάντως ἔχει ἐνημερώσει τὸν κ. Τσίπρα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Αὐγούστου τοῦ 2017 ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τάσσεται κατὰ τῆς ὅποιας ἀλλαγῆς στὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος. (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅσο καὶ νὰ τάσσεται κατὰ τῶν ἀλλαγῶν, σημασία ἔχει ποιός κρατάει τὸ μαχαίρι γιὰ νὰ κόψει τὸ πεπόνι!)
.                 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ θέμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημήτριου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης φαίνεται νὰ θέλει νὰ χρησιμοποιήσει τὸ στοιχεῖο τοῦ αἰφνιδιασμοῦ καὶ ἔδωσε παράταση στὴν θητεία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ συζήτηση στὴν ἑπόμενη συνεδρίαση. Ἐπίσης, στὴ Σύνοδο ἀναμένεται νὰ συζητηθεῖ ἡ πιθανὴ ἡμερομηνία ποὺ θὰ διεξαχθεῖ ἡ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας (Sobor) στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας προκειμένου νὰ ἐκλεγεῖ ὁ Προκαθήμενος τῆς νέας Αὐτοκέφαλης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Γιὰ δεύτερη φορὰ χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κ. Γαβρόγλου πῆγε στὸ Φανάρι

.                 Ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου πῆγε στὸ Φανάρι γιὰ νὰ ἐνημερώσει τοὺς ἱεράρχες γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς συμφωνίας μεταξὺ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ Πολιτείας. Στὴ συνάντηση ποὺ εἶχε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, συμμετεῖχαν καὶ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι κάθετα ἀρνητικὸ στὸ περιεχόμενο τῆς συμφωνίας μεταξὺ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ Πολιτείας καὶ ἔχει διαμηνύσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ «ὄχι» σὲ ὅλα. Ἡ ὀλιγόωρη παρουσία τοῦ κ. Γαβρόγλου στὸ Φανάρι εἶχε ὡς στόχο τὴν σηματοδότηση ἔναρξης διαλόγου καὶ προσπάθεια ἀναστροφῆς τοῦ κλίματος, ποὺ σηματοδοτήθηκε καὶ ἀπὸ τὴ συνάντηση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ὅπου «συμφώνησαν ὅτι διαφωνοῦν».
.                 Ἡ κρίσιμη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνεχίζεται καὶ σήμερα, ἐνῶ ἂν χρειαστεῖ θὰ συνεδριάζει ἕως τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης. Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τονίζεται: «Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συναντήσεως ὁ Ὑπουργὸς ἐνημέρωσε τὸν Παναγιώτατο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς πιὸ ἀναλυτικὰ γιὰ τὴ δέσμη προτάσεων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, στὸ πλαίσιο τῆς προωθούμενης Συνταγματικῆς ἀναθεώρησης ἀλλὰ καὶ τοῦ διαλόγου ποὺ ξεκίνησε πρόσφατα γιὰ τὶς σχέσεις Πολιτείας-Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα. Ἰδιαιτέρως ἀναφέρθηκε στὴν πρόταση γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, τὴ μεταρρύθμιση τοῦ μισθολογικοῦ καθεστῶτος τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, ἀλλὰ καὶ στὴ διευθέτηση τοῦ ζητήματος τῶν ἀποσπασμένων κληρικῶν ποὺ διακονοῦν στὶς ἀνὰ τὸν κόσμο ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Πολλοὶ συνοδικοὶ Ἱεράρχες ἀπηύθυναν ἐρωτήσεις στὸν κ.Ὑπουργό, ζητοῦντες περισσότερες πληροφορίες, ὅλοι δὲ μὲ ἐπικεφαλῆς τονΟικουμενικὸ Πατριάρχη ἐξέφρασαν τὸ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου. Στὴ συνάντηση παρέστη καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος, Διευθυντὴς τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὶς προτάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν νεώτερη ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, θὰ τὶς μελετήσει προσεκτικὰ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ θὰ ἐκφράσει τὴν θέση της καταλλήλως».
.                 Σὲ δηλώσεις του ὁ κ. Γαβρόγλου τόνισε ὅτι «γιὰ τὰ μισθολογικά τοῦ κλήρου, ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ διασφαλιστοῦν, εἶναι ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖο θὰ συζητήσουμε μὲ ὅλους τὶς ἑπόμενες ἡμέρες καὶ εἶναι προφανὲς ὅτι ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ πᾶμε πίσω ἀπὸ τὴ σημερινὴ κατάσταση. Ἄρα ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον συζητήσαμε ἦταν νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν εἰλικρίνεια τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ὅτι θὰ λύσει τὸ θέμα καὶ θὰ διασφαλίσει αὐτὰ τὰ δικαιώματα. Τὸ πῶς ἀκριβῶς εἶναι θέμα νομοτεχνικό».

Γαβρόγλου: «Φεύγω πολὺ αἰσιόδοξος, ὑπῆρξε πολὺ γόνιμη συζήτηση»

.                 «Φεύγω πολὺ αἰσιόδοξος, ὑπῆρξε πολὺ γόνιμη συζήτηση» δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας & Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου ἀποχωρώντας χθὲς τὸ μεσημέρι ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὅπου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.
.                 Σύμφωνα μὲ τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο, ὁ κ. Γαβρόγλου δήλωσε τὰ ἑξῆς: «Ἀρχίζουμε νὰ συζητᾶμε πιὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὅπως πάντα, ἔθεσε τὰ ζητήματα ποὺ πρέπει νὰ δοῦμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως εἶναι τὸ θέμα τῶν ἱερέων στὶς μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Εἶναι κάτι ποὺ ξέρουμε ὅτι θὰ τὸ λύσουμε καὶ δεσμευόμαστε ὅτι θὰ τὸ λύσουμε. Ὅπως καὶ ἄλλα. Εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτηση, γιατί τὸ κλίμα ποὺ ὑπῆρξε ἦταν πραγματικά, ὄχι μόνο δημιουργικό, ἀλλὰ ἕνα κλίμα πολὺ αἰσιόδοξο».
.                 Ὁ κ. Γαβρόγλου ἔφτασε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο χθὲς Τρίτη, στὶς ἐννέα τὸ πρωί, χωρὶς νὰ κάνει σὲ δηλώσεις, ἐνῶ στὶς ἐννέα καὶ μισά, καὶ γιὰ σχεδὸν μιάμιση ὥρα ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀναφορικὰ μὲ τὸ καυτὸ θέμα τῆς συμφωνίας μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀκολούθως, ὁ ὑπουργὸς Παιδείας εἶχε κατ’ ἰδίαν συνάντηση μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, κατὰ τὴν ὁποία ἔδωσε στὸν κ. Βαρθολομαῖο ὅλες τὶς ἀπαιτούμενες ἀπαντήσεις ἀναφορικὰ μὲ τὴν προωθούμενη συμφωνία.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς

.                 Παράταση πῆρε -σύμφωνα μὲ πληροφορίες- ἡ παραμονὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημήτριου στὸ θρόνο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἔβαλε τὴν ὑπόθεση ἀποπομπῆς τοῦ Δημήτριου Ἀμερικῆς σὲ ψηφοφορία στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
.                 Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγὲς σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη ἔπαιξε ἡ παρέμβαση στελεχῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ ὁμογενειακῶν κύκλων οἱ ὁποῖοι πιέζουν, ὥστε ὁ ἀντικαταστάτης τοῦ Δημήτριου νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Μάλιστα σύμφωνα μὲ πληροφορίες τὰ στελέχη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐξέφρασαν τὴν ἔντονη ἀντίδρασή τους γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο τὴν θέση τοῦ Δημητρίου νὰ πάρει γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἕως τὴν ἐπιλογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου τοποτηρητὴς – ὁ Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος.
.         Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔχει καλέσει δύο φορὲς ἐν Συνόδῳ τὸν 90χρονο Δημήτριο νὰ ὑποβάλει τὴν παραίτησή του ἀλλὰ καὶ τὶς δύο ὁ Ἀμερικῆς ἀρνήθηκε προβάλλοντας ὡς ἐπιχείρημα ὅτι ἔχει ἀκόμη πολλὰ προσφέρει ἀπὸ τὴν θέση του.

Τί λέει ὁ Πάνος Καμμένος

.                 Σὲ ἀνάρτηση τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων στὰ social media, ὁ κ. Καμμένος δήλωσε ὅτι ἡ συζήτηση γιὰ τὴ συμφωνία Τσίπρα-Ἱερώνυμου πρέπει νὰ γίνει σεβόμενη ἀπολύτως τὴν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τὴν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
«Ἡ πάγια θέση μου ὡς ἀρχηγοῦ τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων εἶναι ὅτι θὰ ἀκούσουμε μὲ προσοχὴ καὶ θὰ συμφωνήσουμε, μόνο ἐὰν συμφωνήσει στὸ σύνολό της ἡ ἱεραρχία. Καὶ ἡ ἱεραρχία συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης. Συζητήσαμε καὶ γιὰ τὸ ἄρθρο 21 ποὺ ἀναφέρεται στὴν οἰκογένεια, ποὺ εἶναι ὁ θεσμὸς καὶ τὸ κύτταρο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πιστεύουμε ὅτι δὲν θὰ πρέπει μὲ κανέναν τρόπο νὰ ἀλλαχθεῖ τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο». Ὁ ὑπουργὸς ἀναφέρθηκε ξεχωριστὰ στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, λέγοντας ὅτι πρέπει «συνταγματικὰ νὰ κατοχυρωθεῖ ἡ μονιμότητα τῶν ἱερέων καὶ ἡ ἐξασφάλιση τοῦ μισθοῦ ἀπὸ τὸ Κράτος». «Αὐτὲς εἶναι δύο προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες θὰ δώσουν τὴ δυνατότητα νὰ γίνει ὁποιαδήποτε συζήτηση γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, γιὰ τὴν ὁποία κανεὶς δὲν ἔχει ἀντίρρηση, ἀφοῦ θὰ ἀποφέρει ἔσοδα καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸ Κράτος», κατέληξε ὁ κ. Καμμένος.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

 

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: