Ο “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ” ΜΕ ΤΑ ΑΡΑΒΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ;

Διακριτοὶ ρόλοι, ἀλλὰ ποιοὶ ρόλοι;

Τοῦ Μητροπολ. Ν. Ἰωνίας Γαβριήλ
Ἐφημ. «Καθημερινή», 11.11.18

.             Πολλοὶ χαρακτήρισαν τὴν πρόσφατη κοινὴ τοποθέτηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα ὡς μία «ἱστορικὴ συμφωνία». Ἄλλοι πάλι μίλησαν γιὰ τὸ τέλος μίας ἐποχῆς, ἀναφερόμενοι σὲ χωρισμοὺς καὶ διαζύγια, σύμφωνα συμβίωσης καὶ ἄλλα βαρύγδουπα.
.             Προσωπικὰ θὰ συνιστοῦσα νὰ σταθοῦμε στὴν οὐσία καὶ νὰ ἀποφύγουμε τὶς ὅποιες καὶ δίχως ἐπαρκὲς ἀντίκρισμα λεκτικὲς ἀκροβασίες.
.             Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἕνας διαφορετικὸς χαρακτηρισμὸς γιὰ τὰ πεπραγμένα, ὁ ὁποῖος πιθανῶς νὰ ἀπογοητεύσει τοὺς θιασῶτες τῶν ριζικῶν ἀνατροπῶν ποὺ ἀνακοινώνονται, ἀλλὰ στὸ τέλος ποτὲ δὲν ὑλοποιοῦνται σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.
.             Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔθεσαν ἕνα σημαντικὸ πλαίσιο, ἔβαλαν τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι γιὰ τὴν ἀπαρχὴ μίας συζήτησης. Δὲν ζωγράφισαν τὸν πίνακα ποὺ θὰ ἀποτυπώνει μὲ ἐνάργεια τὴν σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία. Ἔστησαν τὸν καμβὰ καὶ κουβάλησαν τὶς μπογιὲς καὶ τὰ πινέλα. Ἔκαναν ἕνα προσχέδιο μὲ διάφορα ὑλικὰ καὶ φυσικὰ ἀρκετὲς παραδοχές.
.             Σταχυολογῶ τὶς πιὸ σπουδαῖες: Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς ἀναγνώρισε τὴν οὐσιαστικὴ καὶ πρακτικὴ συνεισφορὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σύστασης τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, δίνοντας τέλος σὲ ὅσους ἰσοπεδωτικὰ μηδένιζαν τὴ συμβολή Της. Ἀναγνώρισε ἀκόμη τὴν ὑποχρέωση τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας νὰ μισθοδοτεῖ τοὺς κληρικούς της, ὄχι ἐν εἴδει ἐπαιτείας καὶ «χαριστικά», θεώρηση ἄλλωστε ποὺ πολλοὶ εἶχαν, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Μία ἀριστερὴ κυβέρνηση ἀναγνώρισε τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ὑποχρέωσή της νὰ καλύπτει τοὺς μισθοὺς τῶν ἱερέων, ἐπειδὴ τῆς στέρησε τοὺς πόρους νὰ τὸ πράττει ἡ ἴδια. Δίδεται ἐπιπλέον ἡ εὐκαιρία στὴν Ἐκκλησία νὰ ἀξιοποιήσει ἐπιτέλους –στηριζόμενη καὶ στὴν πρόταση τῆς προηγούμενης κυβέρνησης– τὴν περιουσία της πρὸς ὄφελος ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τοῦ λαοῦ ποὺ δοκιμάζεται.
.             Βεβαίως, πολλὰ σημεῖα τοῦ προσχεδίου χρήζουν διευκρινίσεων. Ὀφείλω νὰ σταθῶ περισσότερο σὲ ἕνα. Εἶναι ἐπιβεβλημένο νὰ τεθοῦν ὅλες οἱ προϋποθέσεις ποὺ θὰ προστατεύουν καὶ θὰ διασφαλίζουν τὸ μέλλον τῶν κληρικῶν μας. Ὁ ἁπλὸς παπὰς ἀποτελεῖ τὴ ραχοκοκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Χωρὶς αὐτὸν δὲν νοεῖται Ἐκκλησία. Δὲν ὑπάρχουν κληρικοὶ πολλῶν ταχυτήτων καὶ βαθμίδων. Ὅλοι εἴμαστε ἐλάχιστοι καὶ βεβαίως ἴσοι ὑπηρετώντας τὸν κοινὸ σκοπό, ἔχοντας τὸν ἴδιο ρόλο ὡς λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀποκτοῦν πιά, ἔπειτα ἀπὸ αὐτὴ τὴ συνάντηση, ὑλικὸ γιὰ νὰ ἀξιολογήσουν, νὰ διαπραγματευθοῦν καὶ νὰ ἐξελίξουν. Στὶς δύο πλευρὲς δίδεται μία ἱστορικὴ εὐκαιρία: νὰ περιβάλλουν νομικὰ καὶ μὲ κριτήρια ποὺ θὰ ἔχουν ὡς ἀφετηρία τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας στὸ διάβα τοῦ χρόνου γιὰ νὰ σμιλέψουν τὴ σχέση τοῦ αὔριο.
.             Δὲν ἔχει πιὰ σημασία νὰ συζητᾶμε γιὰ τοὺς διακριτοὺς ρόλους ἀνάμεσα σὲ Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία. Σημασία ἔχει νὰ ἀποσαφηνίσουμε αὐτοὺς τοὺς ρόλους. Νὰ τοὺς προσδιορίσουμε ἐπαρκῶς καὶ νὰ ξεκαθαρίσουμε ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος, στὴν εὐρωπαϊκὴ Ἑλλάδα.
.             Δὲν μιλᾶμε πιὰ γιὰ τὸ τέλος μίας σχέσης, ἀλλὰ γιὰ μία νέα ἀρχή! Ἀναφερόμαστε σὲ ἕνα νέο ξεκίνημα, στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ δοῦμε ὅλοι μαζὶ τὶς ἐπιμέρους λεπτομέρειες καὶ ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀξιολογήσει ἐὰν μπορεῖ νὰ προχωρήσει μὲ τὴν πολιτεία σὲ μία δίκαιη συμφωνία ποὺ νὰ ἀναγνωρίζει τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ διασφαλίζει τοὺς κληρικούς μας.
.             Ἦρθε ἡ στιγμὴ νὰ συζητήσουμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ αὔριο, στὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶναι συνοδοιπόρος καὶ δὲν θὰ θεωρεῖται ἀπὸ μέρος τῆς κοινωνίας ἀνασταλτικὸς παράγοντας.
.             Ὁ Ἕλληνας πρέπει νὰ ἀνοίξει τὴν περπατησιά του στὴν πορεία πρὸς τὸ μέλλον, κρατώντας πάντα στὸ δισάκι του καὶ στὴν καρδιά του τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι ἡ ταυτότητά μας.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Σὲ μιὰ τέτοια κοινὴ «ζωγραφιά», ποὺ πρόκειται νὰ ζωγραφηθεῖ, πόσο ἀξιόπιστος εἶναι ἐκεῖνος ὁ Καλλιτέχνης ποὺ ἔχει δείξει ὅτι ἀντὶ γιὰ καλλιτεχνήματα φτιάχνει ἀραβουργήματα ἀφερεγγυότητας καὶ δημαγωγικοῦ ἀμοραλισμοῦ;

 

 

 

Διαφημίσεις

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: