«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ» (Οἰκουμεν. Πατριάρχης)

Οἰκουμεν. Πατριάρχης Βαρθολομαος:
Θ
συνεχίσουμε μέχρι τέλους
τ
διεκδίκηση τν πατρώων θησαυρν

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

.               «Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ συνεχίσουμε, μέχρι τέλους, τήν, μὲ κάθε νόμιμο καὶ ἠθικὸ μέσο, διεκδίκηση τῶν πατρώων θησαυρῶν μας», ὑπογράμμισε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σὲ ἐκδήλωση παρουσίασης ἔκδοσης, ἀφιερωμένης στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ λεηλασία σπανίων ἱστορικῶν κειμηλίων ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Εἰκοσιφοίνισσας τοῦ Παγγαίου, ἀπὸ Βουλγάρους ἐπιδρομεῖς, κατὰ τὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰ.
.         Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπηύθυνε, ἐπίσης, ἔκκληση πρὸς τὶς ἑλληνικὲς κρατικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχὲς νὰ ἐντάξουν τὸ αἴτημα «τῆς ἀπροφασίστου ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν, ὑπὸ τῶν Βουλγάρων, ἁρπαγέντων θησαυρῶν, τῶν μονῶν τῆς Μακεδονίας» στὶς διμερεῖς ἐπαφές, ἀλλὰ καὶ στὸ νομικὸ πλαίσιο τῆς ΕΕ.
.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε ὅτι σπάνιας ἱστορικῆς ἀξίας κειμήλια, ἀρχαῖα χειρόγραφα, ἀφιερώματα, εἰκόνες, κ.α. «θησαυροὶ πνευματικοὶ καὶ πολιτιστικοὶ τῶν Ἑλλήνων» οἱ ὁποῖοι «ἡρπάγησαν, χωρὶς φόβο Θεοῦ» ἀπὸ μοναστήρια τῆς Μακεδονίας, ἐκείνη τὴν ἐποχή, «ἐφυγαδεύθησαν» στὴ γειτονικὴ χώρα καὶ εἴτε κρύπτονται σὲ μυστικὲς συλλογές, εἴτε ἐκτίθενται σὲ μουσεῖα «ὡς δείγματα ἑνὸς δῆθεν Βουλγαροβυζαντικοῦ πολιτισμοῦ», ἢ καὶ πουλήθηκαν παράνομα σὲ μουσεῖα καὶ βιβλιοθῆκες τρίτων χωρῶν. Ἐξῆρε, μάλιστα, τὴ στάση τῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγο, ἡ ὁποία πρὸ διετίας ἐπέστρεψε μία Καινὴ Διαθήκη τοῦ 9ου αἵ., κειμήλιο τῆς μονῆς τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοίνισσας (Κῶδιξ 1424), ποὺ εἶχε ἀποκτήσει σὲ δημοπρασία καὶ προσέθεσε: «Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κατακρατοῦνται ἀκόμη παρὰ πᾶσαν ἔννοια δικαίου, πάντα νόμον ἠθικῆς καὶ παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐκκλήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὴν ἀνωτάτην πολιτικὴν καὶ πολιτειακὴν ἡγεσίαν τῆς Βουλγαρίας καὶ πρὸς τὸ πατριαρχεῖον τῆς Σόφιας. Πρόκειται γιὰ μία μεγάλη πληγὴ στὸ σῶμα τῆς Ρωμιοσύνης, ἡ ὁποία παραμένει ἀνοιχτὴ καὶ χάσκουσα, ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρον αἰῶνα».
.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος συνέχισε, λέγοντας ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ μητρόπολη τῆς Δράμας καὶ ἄλλες πληγεῖσες μητροπόλεις, δὲν θὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὸν στόχο τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν κλεμμένων κειμηλίων καὶ συνέχισε: «Ὀφειλετικῶς, κρατοῦμε τὸ θέμα ἀνοιχτὸ καὶ δὲν θὰ παύσουμε νὰ ἀγωνιζόμεθα μέχρι τῆς πλήρους καὶ τελείας διευθετήσεώς του, δηλαδή, μέχρι νὰ μᾶς ἐπιστραφῆ καὶ τὸ τελευταῖο ἐκ τῶν διαρπαγέντων ἱερῶν καὶ ὁσίων».
.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, τοποθετήθηκε γιὰ τὸ θέμα, σὲ ὁμιλία του, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου, μὲ τίτλο : «Ἡ λεηλασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Εἰκοσιφοινίσσης» – 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κλοπὴ (1917-2017), σὲ κοινὴ ἐκδήλωση τῶν μητροπόλεων Δράμας καὶ Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, στὴ μονὴ Λαζαριστῶν.
.         Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στὸν «ὑπὸ τῶν ὁμοδόξων Βουλγάρων ἀπηνῆ διωγμὸ καθ᾽ ἡμῶν, παλαιότερον, ἕνεκα τυφλοῦ ἐθνοφυλετικοῦ μίσους», συνέπεια τοῦ ὁποίου, ὅπως εἶπε, ἦταν ἡ φυσικὴ ἐξόντωση πολλῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ «ἡ ἀνόσιος καὶ ἱερόσυλος καταλήστευσις, ἐπὶ τῇ βάσει ἐπιμελῶς κατηρτισμένου καὶ συστηματικῶς ἐφαρμοσθέντος σχεδίου, ἀνεκτιμήτων πνευματικῶν καὶ πολιτιστικῶν θησαυρῶν ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τὶς μονές μας, ἐδῶ, στὴν πολύπαθη Μακεδονία».
.         Κατονόμασε, μάλιστα, μονές, ποὺ ὑπέστησαν λεηλασίες πολιτιστικῶν ἀγαθῶν τὴν περίοδο 1919-7 ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, ὅπως, τὴν μονὴ Τιμίου Προδρόμου τῶν Σερρῶν, τῆς Παναγίας Ἀρχαγγελιώτισσας τῆς Ξάνθης καὶ τῆς Παναγίας τῆς Εἰκοσιφοίνισσας τοῦ Παγγαίου Δράμας. Ἀναφερόμενος, δέ, στὸν ἐπετειακὸ τόμο προσέθεσε ὅτι «παρουσιάζεται μὲ ἀδιάσειστα τεκμήρια, τὸ κατὰ τῆς Εἰκοσιφοινίσσης, ἀνήκουστο ἔγκλημα». Ἐπεσήμανε, τέλος, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι «ἡ Βουλγαρία εἶναι, ἀπὸ ἐτῶν, μέλος τῆς Ε.Ε.» καὶ ὅτι ἡ «τέως σχισματικὴ» ἐκκλησία της ἔχει πιὰ ἀποκατασταθεῖ «διὰ τῆς μεγαλοτίμου συγχωρήσεως» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «οὐδεμία ἐνέργεια ἢ χειρονομία ἔχει γίνει πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἠθικῆς τάξεως καὶ ἀποδόσεως τῶν ἀνοσίως συληθέντων». «Καὶ δὲν πρόκειται, γιὰ ἕνα οὕτως εἰπεῖν τυπικὸ μνημόσυνο τῶν ἀπολεσθέντων, ἀλλὰ γιὰ μία, μετ᾽ ἐπιστήμης, μεγαλόφωνη καταγγελία τοῦ ἐγκλήματος ἐνώπιον ὅλου τοῦ πολιτισμένου κόσμου καὶ μία ἐπίσημη δήλωση», εἶπε ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ συνέχισε: «Ὅτι οὐδόλως ἔχουμε παραιτηθεῖ τῶν δικαίων μας καὶ δὲν προτιθέμεθα ποτὲ νὰ παραιτηθοῦμε, ἀλλὰ ἀντιθέτως εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ συνεχίσουμε μέχρι τέλους, τὴν μὲ κάθε νόμιμο καὶ ἠθικὸ μέσο, τὴ διεκδίκηση τῶν πατρώων θησαυρῶν μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντοτε ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ψυχῆς μας». «Ἐκφράζουμε, θερμὴ εὐχὴ καὶ παράκληση: Οἱ ἁρμόδιες κρατικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχὲς τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐντάξουν ἐπιμελῶς τὸ αἴτημα τῆς ἀπροφασίστου ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν, ὑπὸ τῶν Βουλγάρων, ἁρπαγέντων θησαυρῶν, τῶν μονῶν τῆς Μακεδονίας, στὸ πλαίσιο τῶν διακομματικῶν ἐπαφῶν καὶ διακρατικῶν σχέσεων, ἀκόμη καὶ στὰ νομικὰ πλαίσια τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης» προσέθεσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

.         Στὴν ἐκδήλωση μίλησαν ἐπίσης οἱ μητροπολίτες Δράμας Παῦλος καὶ Νεαπόλεως -Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, ὁ ἁγιορείτης γέρων Νικόδημος Ἁγιοπαυλίτης, συγγραφέας τοῦ βιβλίου καθηγητὴς τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Γιῶργος Παπάζογλου, ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς ἀρχιτεκτονικῆς του Πανεπιστημίου Πατρών, Σταῦρος Μαμαλοῦκος.

 

 

Διαφημίσεις

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: