ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ, Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ σχίσμα, ἡ Οὐκρανία καὶ ἡ Αὐτοκέφαλη Ἑλλάδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σὲ σχίσμα. Αἰτία, ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου νὰ ἀγνοήσει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, στοῦ ὁποίου ἕως σήμερα τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, καὶ νὰ στείλει ἐξάρχους (ἀντιπροσώπους) του στὸ Κίεβο γιὰ νὰ συνεννοηθοῦν μὲ τὴν ἐκεῖ κυβέρνηση καὶ τοὺς σχισματικοὺς Ὀρθοδόξους τῆς χώρας. Σκοπός του νὰ τοὺς δοθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο, δηλαδὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, παραγνωρίζοντας τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Οὐκρανία, ποὺ εἶναι πιστοὶ στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία.
.               Ἡ ἀντίδραση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἦταν ἄμεση. Ἡ ἀπόφασή της, στὶς 14 Σεπτεμβρίου 2018, ἔχει ὅμοια χαρακτηριστικὰ μὲ τὸ μεγάλο σχίσμα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴ Δυτική, τὸ 1054, πλὴν τοῦ λιβέλου καὶ τοῦ ἀναθέματος ἐκ μέρους τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Μὲ τὴν Παπικὴ Ἐκκλησία οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουν ἀπὸ τότε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, δὲν ἀναγνωρίζουν τὸν Πάπα ὡς κανονικὸ Πρωθιεράρχη καὶ φυσικὰ δὲν μετέχουν σὲ ὁποιαδήποτε δραστηριότητα τοῦ Βατικανοῦ.
.               Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας διακόπτει τὴ μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ποὺ πάει νὰ πεῖ ὅτι πλέον δὲν τὸν ἀναγνωρίζει. Ἐπίσης διακόπτει τὸ συλλείτουργο μὲ τοὺς ἱεράρχες τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ σημαίνει ὅτι παύει κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί τους. Ἀκόμη διακόπτει τὴ συμμετοχὴ τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλες τὶς διορθόδοξες συναντήσεις, τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους καὶ σὲ κάθε διαχριστιανικὸ ὀργανισμό, ποὺ προεδρεύεται ἢ συμπροεδρεύεται ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ Φαναρίου.
.               Ἕως σήμερα ὑπὲρ τῆς ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἔχουν ἐκδηλωθεῖ οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Σερβίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Πολωνίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας. Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀλβανίας ἔχουν ἐπίσης τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
.               Ἐπακόλουθο τῆς ἐνέργειας τοῦ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἄμεση ἐπέκταση τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας σὲ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια. Αὐτὸ διότι κοινὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα στὶς δύο περιπτώσεις. Οἱ Οὐκρανοὶ μὲ τοὺς Ρώσους εἶναι τὸ ἴδιο γένος, ὅπως οἱ Ρωμιοὶ τῆς Πόλης μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες. Κράτος ἀνεξάρτητο ἡ Οὐκρανία, κράτος ἀνεξάρτητο καὶ ἡ Ἑλλάδα. Δὲν μπορεῖ λοιπὸν τὸ Φανάρι νὰ παίρνει ἀπόφαση γιὰ αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ μὴν κάνει τὸ ἴδιο στὴν Ἑλλάδα. Ἠθικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ ὀφείλει νὰ προχωρήσει ἄμεσα στὴν πλήρη ἔνταξη τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς ὅρους καὶ προϋποθέσεις. Ἔτσι θὰ δείξει ὅτι δὲν αὐθαιρετεῖ ἀποφασίζοντας ἀνάλογα μὲ τὰ συμφέροντά του. Ἂν τὰ πολιτικὰ καὶ ἐθνικὰ προβλήματα τῆς Οὐκρανίας μὲ τὴν Ρωσία ἐξωθοῦν τὸν κ. Βαρθολομαῖο στὸ αὐτοκέφαλό της, τότε μείζονα εἶναι τὰ ἀνάλογα ζητήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα μὲ τὴν Τουρκία.-

ΥΓ. Ὅταν τελείωσα τὸ ἄρθρο ἀνέγνωσα τὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅτι στὶς 16 Σεπτεμβρίου ὁ κ. Βαρθολομαῖος «ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς τὸ ἐξωτερικόν, δι’ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν». Τίποτε ἄλλο. Οὔτε ποῦ πάει, οὔτε ποιοὺς θὰ συναντήσει, οὔτε κὰν ἂν πρόκειται γιὰ λόγους ὑγείας. Τὸ δελτίο Τύπου θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνημερώνει καὶ ὄχι νὰ προκαλεῖ κρίσιμα ἐρωτήματα. Ἰδιαίτερα, ὅταν τὸ ταξίδι συμβαίνει μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Φαναρίου περὶ ἀποστολῆς Ἐξάρχων στὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν προώθηση ἐκεῖ τῆς Αὐτοκεφαλίας τῶν σχισματικῶν, καὶ μετὰ τὸ σχίσμα ποὺ προκάλεσε μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: