ΤΕΛΙΚΩΣ ΡΗΓΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΜΟΣΧΑΣ

Ἱερὸς πόλεμος Φαναρίου – Μόσχας.
Ὁ Κύριλλος δὲν θὰ μνημονεύει Βαρθολομαῖο

Ὁ πατριάρχης πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος παραλλήλισε τὴν σημερινὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κόντρα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 μεταξὺ Μόσχας καὶ Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας πὼς τότε ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία βίωσε τὶς χειρότερες δυνατὲς συνθῆκες.
Τελικὰ ἡ ἐπικείμενη Αὐτοκεφαλία, ποὺ θὰ δώσει τὸ Φανάρι στὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία, ὁδηγεῖ σὲ ἱερὸ πόλεμο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.

.                 Ὅπως ἔγινε γνωστὸ σὲ ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος, διακόπτει τὴν μνημόνευση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, παρόλο αὐτὰ ἡ κοινωνία μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν δὲν διακόπτεται. Ὁ πατριάρχης πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος παραλλήλισε τὴν σημερινὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν κόντρα τῆς δεκαετίας τοῦ 1920 μεταξὺ Μόσχας καὶ Κωνσταντινούπολης, σημειώνοντας πὼς τότε ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία βίωσε τὶς χειρότερες δυνατὲς συνθῆκες. Στὶς 31 Αὐγούστου, ὁ Κύριλλος, εἶχε ἐπικεφθεῖ τὸ Φανάρι καὶ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀλλὰ ἡ συνάντησή τους ὁδηγήθηκε σὲ ναυάγιο, καθὼς ὁ κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ διεμήνυσε ὅτι τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας θὰ προχωρήσει.
.                 Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας, διακόπτεται ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὰ Δίπτυχα, καθὼς καὶ ἡ Κοινωνία μὲ τοὺς Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ ἀποσύρονται ἀπὸ ὅλες τὶς κοινὲς ἐπιτροπὲς οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.
.                 «Σὲ περίπτωση συνέχισης τῆς ἀντικανονικῆς δραστηριότητας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης στὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ σπάσουμε ἐντελῶς τὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινούπολης», ἀναφέρεται στὴν συνοδικὴ ἀνακοίνωση, ποὺ τονίζει ὅτι «Κάθε εὐθύνη γιὰ τὶς τραγικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς διαίρεσης θὰ πέσει προσωπικὰ στὸν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαῖο καὶ στοὺς ἐπισκόπους ποὺ τὸν ὑποστηρίζουν».
.                 Ἡ «Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στὴν ἔκτακτη συνεδρίαση ἀποφάσισε νὰ διακόψει τὴ μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου»- ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίωνας. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ γραμματέας τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου π. Ἀλέξανδρος Βολκόφ, μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι «ἡ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μεταξὺ τῶν δύο ἐκκλησιῶν δὲν διακόπτεται. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν καθιστᾶ ἀδύνατο στοὺς κληρικοὺς τῶν δύο ἐκκλησιῶν νὰ ἔχουν κοινὴ λατρεία».
.                 Ἡ διακοπὴ μνημόνευσης σημαίνει ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κύριλλος θὰ σταματήσει νὰ μνημονεύει τὸ ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.

Φανάρι: Δὲν δεχόμαστε ἀπειλὲς

.                 Ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δὲν ἔχει ὑπάρξει μέχρι στιγμῆς, πάντως ἱεράρχες τοῦ Φανάριου, λένε ὅτι τὸ Φάναρι δὲν ἀπειλεῖ καὶ δὲν ἀπειλεῖται ἀπὸ κανέναν. Μάλιστα θυμίζουν ὅτι καὶ στὴν αὐτονομία τῆς Ἐσθονικῆς Ἐκκλησίας τὸ 1999, ἐπὶ πατριαρχείας Ἀλεξίου, εἶχε διακοπεῖ ἡ μνημόνευση γιὰ κάποιους μῆνες καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐπέστρεψε στὴν κανονικὴ τάξη,

Πόλεμος  γιὰ τὸ αὐτοκέφαλο τῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας

.                 Μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας ποὺ ἀποσχίστηκε ἀπὸ τὴν ρωσική, ἀπὸ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἔντονη ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας τὸ ὁποῖο εἶχε ἀπειλήσει μὲ ἀντίποινα.
.                 Ἡ ρωσικὴ ἐκκλησία εἶχε ἐπιλέξει ἐξ ἀρχῆς τὴν μετωπικὴ σύγκρουση μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καθὼς δὲν ἔχει πρόθεση νὰ δεχτεῖ τὴν αὐτοκεφαλία τῶν Οὐκρανῶν. Ὁ μητροπολίτης Βολοκολάμσκ, ποὺ εἶναι καὶ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ἄσκησε δριμεία κριτικὴ στὸν κ.κ. Βαρθολομαῖο κάνοντας λόγο γιὰ «ὕπουλο καὶ δόλιο σχέδιο» καὶ ἀμφισβήτησε ἀνοιχτὰ τὸ ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ Πρώτου στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ἡ ἐν λόγῳ πράξη ἔγινε κατὰ παράβασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ παραμένει ἀναπάντητη».
.                 Σὲ ἄλλο σημεῖο εἶπε ὅτι «ἐὰν φέρουν εἰς πέρας αὐτὸ τὸ ὕπουλο θὰ ἔλεγα καὶ δολερὸ σχέδιο, ἡ πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Οὐκρανίας δὲν θὰ ἀποδεχθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο αὐτό. Οὔτε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας θὰ δεχθεῖ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση. Ἀναγκαστικὰ θὰ διακόψουμε τὴν κοινωνία μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ τότε ἡ Κωνσταντινούπολη δὲν θὰ ἔχει ἀπολύτως κανένα δικαίωμα πλέον νὰ διεκδικεῖ τὴν ἡγεσία στὸν ὀρθόδοξο κόσμο».
.                 Μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ λήφθηκε στὶς 31 Αὐγούστου, ὁρίστησαν δύο Ἔξαρχοι στὸ Κίεβο στὰ πλαίσια τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν ἀπονομὴ Αὐτοκεφάλου στὴν Οὐκρανία. Ὅπως εἶχε ἀναφερθεῖ στὴν ἀνακοίνωση: «Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς προετοιμασίας τῆς ἀποφασισθείσης ἀπονομῆς αὐτοκεφάλου καθεστῶτος εἰς τὴν ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐξωνόμασεν ὡς Ἐξάρχους αὐτοῦ ἐν Κιέβῳ τὸν Πανιερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς, καὶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Edmonton κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Καναδᾶ, ἀμφοτέρους διακονοῦντας τοὺς ἐν ταῖς χώραις αὐταῖς Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον».

Καθησυχαστικὸ τὸ Κρεμλίνο

.                 Μὲ μία πολὺ προσεκτικὴ δήλωση τὸ Κρεμλίνο πῆρε θέση στὸ ζήτημα ποὺ ἔχει ἀνακύψει γιὰ τὸ αὐτοκέφαλο τῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας, μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. «Ἡ προτιμώμενη λύση εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἑνότητας», δήλωσε χαρακτηριστικὰ ὁ Ντμίτρι Πεσκόφ.
.                 Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα μεταδίδει τὸ πρακτορεῖο Tass, σχολιάζοντας τὸ ζήτημα, o ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου σημείωσε ὅτι ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη νὰ παραμείνει ἑνωμένη ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, τονίζοντας ὅτι τὸ ρωσικὸ κράτος παρακολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ οὐσιαστικὰ νὰ παρέμβει.
.                 «Μᾶς προκαλεῖ ἀνησυχία ἡ πληροφορία γιὰ τὶς πιθανὲς λύσεις σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἀλλὰ τὴν ἴδια ὥρα αὐτὰ τὰ ζητήματα ἅπτονται τοῦ ἐνδοεκκλησιαστικοῦ διαλόγου, εἶναι ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, καὶ βεβαίως τὸ κράτος δὲν μπορεῖ νὰ παρέμβει σὲ αὐτά. Γιὰ τὴν Μόσχα καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο, τὸ μόνο προτιμώμενο σενάριο εἶναι ἀναμφίβολα ἡ διατήρηση τῆς ἑνότητας» δήλωσε ὁ Πεσκόφ.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Διαφημίσεις
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: