Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Η΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας

.            Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας, ἀπὸ τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ἀνεξαρτησίας της ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, εἶναι προσδεδεμένη στὸ Βουλγαρικὸ κράτος καὶ βοηθάει καὶ ἐνισχύει τὴν πολιτικὴ καὶ γεωπολιτική του. Μία ἐξαίρεση ὑπῆρξε μέσα στὸ 2018.
.          Ἡ σχισματικὴ ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀποφάσισε φέτος νὰ ἑορτάσει τὰ 1000 χρόνια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδος καὶ στὶς 15 Μαΐου 2018 κάλεσε νὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας. Ἡ κυβέρνηση προέτρεψε καὶ πίεσε τὸ Πατριαρχεῖο νὰ λάβει μέρος σ’ αὐτούς. Γιὰ τὴ συμμετοχή του ὑπῆρξε ἄμεση καὶ ἀποφασιστικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Βουλγαρίας. Στὴ Σύνοδο, ποὺ ἐξετάσθηκε τὸ ζήτημα τῆς συμμετοχῆς καί, ἑπομένως, τῆς ντὲ φάκτο ἀναγνώρισης ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας τῶν σχισματικῶν Σκοπιανῶν, κατὰ τῆς συμμετοχῆς ἐτάχθησαν ὀκτὼ Μητροπολίτες καὶ ὑπὲρ πέντε. Γιὰ τὴν ἱστορία οἱ ὀκτὼ Μητροπολίτες ποὺ ἐτάχθησαν κατὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς κανονικότητας καὶ ἑνότητας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦσαν οἱ Λόβετς Γαβριήλ, Δοροστόλου Ἀμβρόσιος, Δυτικῆς Εὐρώπης Ἀντώνιος, Ροῦσε Ναούμ, Βάρνας Ἰωάννης, Νευροκοπίου Σεραφείμ, Βράτσης Γρηγόριος καὶ Βιδινίου Δανιήλ. Μεταξὺ τῶν πέντε ποὺ ἀκολούθησαν τὴν κυβερνητικὴ γραμμὴ καὶ ἐτάχθησαν ὑπὲρ τῆς συμμετοχῆς στὸν ἑορτασμὸ τῶν Σκοπιανῶν σχισματικῶν ἦσαν οἱ Μητροπολίτες Φιλιππουπόλεως Νικόλαος, Σλίβεν Ἰωαννίκιος καὶ Στάρα Ζαγόρα Κυπριανός. Ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος δήλωσε ἀσθένεια καὶ δὲν προσῆλθε… Ὅμως ἀργότερα, στὶς 19 Ἰουλίου 2018, δήλωσε: «Προσεύχομαι νὰ λάβει αὐτοκεφαλία ἡ Μακεδονικὴ Ἐκκλησία».
.           Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου τῆς Βουλγαρίας καὶ συγκεκριμένα στὶς 22 Φεβρουαρίου 2018 δύο ἀπὸ τοὺς πέντε Βούλγαρους Μητροπολίτες, ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῶν Σκοπιανῶν σχισματικῶν, οἱ Στάρα Ζαγόρα Κυπριανὸς καὶ Φιλιππουπόλεως Νικόλαος, συνόδευσαν τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλγαρίας Ράντεφ στὰ Σκόπια, χωρὶς νὰ ὑποστοῦν κάποια συνέπεια γιὰ τὴν ἐκτὸς Ἱερῶν Κανόνων πράξη τους. Ἀντίθετα ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος δήλωσε ὅτι «εἶναι καλὸ νέο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου Ράντεφ καὶ τῶν δύο Μητροπολιτῶν στὰ Σκόπια!». Γιὰ τὴν ἐπίσκεψη ὑπῆρξε ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ Μητροπολίτες θεωροῦνται ἀνθέλληνες.
.           Σὰν συνέχεια καὶ συγκεκριμένα στὶς 14 Μαρτίου 2018 ὁ Πρόεδρος Ράντεφ δήλωσε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ὀφείλει νὰ σεβαστεῖ τὴν κοινὴ ἱστορία τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Βουλγαρίας καὶ νὰ βρεῖ τρόπους νὰ ὑποστηρίξει τὴν Μακεδονικὴ Ἐκκλησία στὶς προσπάθειές της γιὰ τὸ Αὐτοκέφαλο». Εἶχε προηγηθεῖ, στὶς 4 Μαΐου 2017, τὸ σύμφωνο φιλίας τῆς Βουλγαρίας μὲ τὰ Σκόπια, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψαν οἱ πρωθυπουργοὶ τῶν δύο χωρῶν Μπορίσοφ καὶ Ζάεφ. Ἐπίσης γιὰ δεύτερη χρονιὰ οἱ δύο πρωθυπουργοί, στὶς 3 Αὐγούστου τοῦ 2018 ἑόρτασαν μαζὶ στὰ Σκόπια τὴν ἐπέτειο τοῦ Ἴλιντεν. Κατὰ τὴν τελετὴ ὁ Βούλγαρος πρωθυπουργὸς εὐχαρίστησε τὸν Ἀλ. Τσίπρα, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Βουλγαρία «ἐπέλυσαν μία ἀντιπαράθεση δεκαετιῶν γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας» καὶ προσέθεσε: «Ἐλπίζουμε πὼς πλέον ἡ ἀντιπαράθεση γιὰ τὸ ὄνομα ἀνήκει στὸ παρελθόν»…
.           Ἡ κυβέρνηση καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας ἐπιδιώκουν μὲ διάφορους τρόπους νὰ πείσουν τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο νὰ δεχθεῖ τὴν αὐτοκεφαλία στὴ σχισματικὴ ἐκκλησία τῶν Σκοπίων. Ἕνας τρόπος ἦταν ὅταν τὸ 2015 (7-10 Νοεμβρίου) καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο στὴν Κρήτη, τὸν κάλεσαν στὴ Σόφια καὶ προγραμμάτισαν νὰ τοῦ προσδώσουν ἰδιαίτερες τιμές. Ὅμως τὰ ὅσα εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸ Πατριαρχικὸ Συλλείτουργο μὲ τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι, στὴ Σόφια, περὶ σχισματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐξαρχίας, τὸ 1872, καὶ τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ προκάλεσαν ἀντιδράσεις στοὺς κόλπους τῆς πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Βουλγαρίας.
.              Ἐπίσης ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν τελετὴ παρασημοφόρησής του ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλγαρίας Πλέβνελιεφ μὲ τὸ μετάλλιο «Στάρα Πλανίνα» ζήτησε νὰ ἐπιστραφοῦν κειμήλια στὶς Μονὲς καὶ στοὺς Ναοὺς ἀπὸ ὅπου ἀφαιρέθηκαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς σὲ ἑλληνικὰ ἐδάφη: «Θὰ ἦταν μία ἐνέργεια ἱστορικὴ τῆς Προεδρίας σας καὶ θὰ ἀνοίξει μία νέα χρυσὴ σελίδα στὶς σχέσεις μεταξύ τῆς Βουλγαρίας καὶ τῶν Ὀρθοδόξων γειτονικῶν χωρῶν καθὼς καὶ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση», εἶπε. Ἡ ἀντίδραση τῆς βουλγαρικῆς κυβέρνησης, τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας καὶ τῶν βουλγαρικῶν ΜΜΕ ἔκαμαν τὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ ματαιώσει τὴν προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸν Βούλγαρο πρωθυπουργὸ Μπορίσοφ νὰ ματαιώσει τὴν ἐπίσης προγραμματισμένη συνάντηση μαζί του.
.            Στὶς ἀντιδράσεις σὲ αὐτὰ ποὺ ἀνέφερε ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἦταν καὶ ἡ δήλωση τοῦ Βόζινταρ Ντιμιτρόφ, διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου τῆς Βουλγαρίας: «Θὰ ἐπιστρέψουμε τὰ κειμήλια, ὅταν μᾶς ἐπιστρέψουν τὰ ἐδάφη, ποὺ χάσαμε μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ». Σημειώνεται ὅτι μὲ τὴ συγκεκριμένη Συνθήκη ἡ Βουλγαρία δὲν ἔχει κανένα κυριαρχικὸ δικαίωμα καὶ καμία διεκδίκηση ἐπὶ τῆς Δυτικῆς Θράκης. Αὐτή, μὲ τὴ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν, ἀπελευθερώθηκε καὶ ἀνήκει ὁριστικὰ στὴν Ἑλλάδα. Πάντως, ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὁ Πατριάρχης Νεόφυτος ἔστειλε μήνυμα συμπαθείας πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, μετὰ τὴν τραγωδία τοῦ Ματιοῦ…
.           Μπορεῖ τώρα τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας νὰ ἔχει ἀνάγκη τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ νὰ θέλει νὰ βελτιώσει τὶς σχέσεις του μὲ αὐτό, ὅμως τὰ πιστεύω του, οἱ δεσμεύσεις του καὶ οἱ προσανατολισμοί του δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέπουν. Πρῶτον εἶναι κοντὰ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Τὴν 1η Μαρτίου 2018 καὶ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν 140ή ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Βουλγαρίας ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ Ρωσοτουρκικοῦ πολέμου (1877-1878) ἐπίσημος προσκεκλημένος του ἦταν ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος. Κατὰ τὴν σχετικὴ ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Εἴμαστε δύο Ὀρθόδοξα Ἔθνη, ἑνωμένα μὲ τὴν Πίστη τους. Ἐμεῖς, οἱ Βούλγαροι ὀφείλουμε τὴν ἐλευθερία μας στὴ Ρωσία». Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀκολούθησε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἐπίσης στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας τόνισε ὅτι στὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα «πρέπει νὰ τηρηθοῦν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες».
.         Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι τὸ Βουλγαρικὸ Πατριαρχεῖο πάντα ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ σοβινιστικὰ καὶ ἐθνοφυλετικὰ σύνδρομα τοῦ παρελθόντος. Μετὰ τὸν ἱερομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄, ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση ὅρισε ὡς διάδοχό του τὸν ἀπὸ Πισιδίας καὶ βουλγαρικῆς καταγωγῆς Εὐγένιο Β΄ (10 Ἀπρ. 1821 – 27 Ἰουλ. 1822). Τὸ 1870 ἀνακηρύχθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία. Ἡ λογικὴ ὅσων Βουλγάρων καλλιεργοῦσαν τὴν ἰδέα τῆς Ἐξαρχίας ἦταν: «Χωρὶς ἀνεξάρτητη θρησκευτικὴ ἀρχή, κολοβὴ θὰ εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία». Τὸ 1871 στὴν Κωνσταντινούπολη συνεδρίασε τὸ βουλγαρικὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐθνικὸ συμβούλιο καὶ ὅρισε τὴν Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία ὡς τὸν ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τοῦ Βουλγαρικοῦ Ἔθνους στὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Τὸ γεγονὸς ἐξανάγκασε τὸν Πατριάρχη Γρηγόριο Ϛ΄ σὲ παραίτηση. Τὸ 1872 ὁ Βούλγαρος Ἔξαρχος Ἄνθιμος Α΄ κήρυξε τὴν αὐτοκεφαλία της. Τὴν ἴδια χρονιὰ συνῆλθε στὴν Κωνσταντινούπολη Μείζων Σύνοδος, ἡ ὁποία καθήρεσε τὸν Ἄνθιμο καὶ καταδίκασε τὸν ἐθνοφυλετισμὸ στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.
.           Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018 ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας μαζὶ μὲ ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἀντιπροσωπεία, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρωθυπουργὸ Μπορίσοφ, μετέβησαν στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ὁ Βούλγαρος Πατριάρχης μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ τέλεσαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς βουλγαρικῆς παροικίας στὴν Πόλη. Παρὼν καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογκάν. Ἀκολούθησε ἐπίσημο γεῦμα στὸ Σισλί, ἕδρα τῆς βουλγαρικῆς παροικίας, στὸ ὁποῖο ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος σημείωσε ὅτι «ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, αἱ ἐντὸς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βουλγαρικαὶ κοινότητες προστατεύονται κανονικῶς καὶ ποιμαντικῶς ὑπὸ τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν κατὰ τόπους Ἀρχιερέων αὐτοῦ». Ἐκ τῶν πράξεων τοῦ Βουλγάρου Πατριάρχου μέσα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἔνταση στὶς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
.          Ἡ προσέγγιση τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων μὲ τὴν Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία προκαλεῖ ἐπίσης ἔνταση στὶς σχέσεις της μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, τὸ ὁποῖο, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, εἶναι ἡ μητέρα Ἐκκλησία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων καὶ βλέπει ὅτι περιφρονεῖται καὶ ἀγνοεῖται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὡς πρὸς τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις ἡ Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία δείχνει ὅτι εἶναι μία ἐσωστρεφὴς Ἐκκλησία, ποὺ δὲν συμμετέχει στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ προβληματίζεται μὲ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Τὰ διαθρησκειακὰ ζητήματα καὶ τοὺς Μουσουλμάνους τῆς Βουλγαρίας (5% ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) χειρίζεται ἡ βουλγαρικὴ κυβέρνηση.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: