Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ E΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας

.               Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ρώς, ποὺ τὴν ἵδρυσε πρὶν ἀπὸ 1030 χρόνια ὁ Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος πρίγκιπας Βλαδίμηρος, μὲ τὴν βάπτισή τους στὸν Δνείπερο ποταμό, στὸ Κίεβο, διέρχεται μία ἀπὸ τὶς κρισιμότερες φάσεις τῆς ἱστορίας Της. Μὲ βάση τὶς πολιτικὲς καὶ γεωπολιτικὲς σκοπιμότητες τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Δύσης καὶ τῆς φιλοδυτικῆς κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴ συνδρομὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης προετοιμάζεται ὁ διχασμὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Οὐκρανίας. Βατικανό, Οὐάσινγκτον, Βρυξέλλες, Κωνσταντινούπολη μεθοδεύουν τὴν ἐπέκταση στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο τοῦ πολιτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ ἐμφυλίου, ποὺ εἶναι ἀκόμη σὲ ἐξέλιξη στὴν Οὐκρανία.
.           Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας μέθοδος ἀποτροπῆς τοῦ διχασμοῦ τῶν Ρὼς εἶναι νὰ πεισθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ διαφωνήσουν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου, ποὺ προωθεῖ τὴν Αὐτοκεφαλία (ἀνεξαρτησία) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ρωσίας. Ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων ἐπισκέφθηκε ὅλες τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἐξήγησε τὶς ἀπόψεις του ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος ἔχει συνομιλήσει μὲ ὅλους τοὺς πρωθιεράρχες τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, πλὴν τοῦ Ἀθηνῶν, διότι ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν τὸ θέλησε. Ἡ ὑστάτη κίνησή του, πρὸς ἀποτροπὴ τοῦ ἐνδοορθοδόξου σχίσματος, εἶναι ἡ ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι, στὶς 31 τρέχοντος Αὐγούστου, καὶ ἡ πρόσωπο μὲ πρόσωπο συζήτηση ποὺ θὰ ἔχει μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας παράλληλα ἑτοιμάζει τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς σὲ βάρος του κηρύξεως θρησκευτικοῦ πολέμου ἀπὸ τὸ Φανάρι, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Στρατηγικός του στόχος: τὸ Φανάρι μὲ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
.         Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδει ἡ Μόσχα στὶς σχέσεις της μὲ τὶς τέσσερις ἀπὸ τὶς ἕξι ὑπὸ ἑλληνικὴ ποιμαντικὴ μέριμνα Ἐκκλησίες, ἤτοι τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ τὶς Ἐκκλησίες Κύπρου καὶ Ἀλβανίας. Κύρια ἐπιχειρήματά της εἶναι ὅτι ἡ τυχὸν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θὰ περιπλέξει περισσότερο τὸ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα, θὰ ἀποτελέσει παραβίαση τοῦ κανονικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου καὶ θὰ προκαλέσει διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί, ἑπομένως, ἀποδυνάμωσή Της.
.         Τὸ ἐγχείρημα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας παρουσιάζει δυσκολίες. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μαζί του, ἀλλὰ διὰ λόγους ἐθνικοὺς καὶ συναισθηματικούς, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, δὲν θὰ διαφωνήσει μὲ τὴν ὅποια ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπιδιώκει νὰ διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἔχει ἐγκαταστήσει ναούς, μοναστήρια καὶ ἱδρύματα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ὅμως ὁ κ. Θεόφιλος χρωστᾶ εὐγνωμοσύνη στὸ Φανάρι, πρῶτον γιὰ τὴν ἐκλογή του στὴ θέση τοῦ Πατριάρχου καὶ δεύτερον, γιατί πῆρε τὸ μέρος του στὴν κρίση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, γιὰ τὴν ἵδρυση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων Μητροπόλεως στὸ Κατάρ.
.         Ἐξαιρετικὲς τιμὲς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἀποδίδει στὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, ἐπιδιώκοντας νὰ τὸν ἔχει μὲ τὸ μέρος του. Ἕως τώρα ἐκμαίευσε μίαν ἐκ μέρους του θετικὴ δήλωση γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Τὸν κάλεσε στὴ Μόσχα στοὺς ἑορτασμούς, γιὰ τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὸ βάπτισμα τῶν Ρὼς καὶ στὶς 28 Ἰουλίου 2018 ὁ κ. Θεόδωρος ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πούτιν, ἐκπροσώπων τῶν περισσοτέρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ πλήθους λαοῦ ἀπευθυνόμενος στὸν Πατριάρχη Κύριλλο εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «…Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀγαπᾶμε καὶ ἐλπίζουμε πάντα στὴν Ἁγία Ρωσία» καὶ ἀφοῦ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ προσφέρει στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, προσέθεσε: «Ἐμεῖς Ἁγιώτατε προσευχόμαστε γιὰ ἐσᾶς καὶ πρωτίστως γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν Οὐκρανικὸ λαό. Εἶστε ἕνας λαός, ἀπὸ μία κολυμβήθρα, ποὺ ἦρθε ἡ Ὀρθοδοξία». Φυσικὰ ἡ δήλωσή του δὲν θὰ ἀρέσει καθόλου στὸ Φανάρι. Ὅμως ὁ κ. Θεόδωρος καθόλου δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀλλάξει ἄποψη. Τὸ Φανάρι ἔχει τοὺς τρόπους νὰ τὸν ἔχει μὲ τὸ μέρος του…
.         Ἰδιαίτερη προσωπικὴ σχέση ἐπιδιώκει νὰ ἔχει ὁ κ. Κύριλλος μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο. Ἐπισκέφθηκε προσωπικὰ τὸ Δυρράχιο καὶ εἶχε συζήτηση μὲ τὸν κ. Ἀναστάσιο, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε ἀντιπροσωπεία στὴ Μόσχα γιὰ τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὴν βάπτιση τῶν Ρώς. Στὶς 28 Ἰουλίου 2018 ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας καὶ Φίερι κ. Νικόλαος, ἀπευθυνόμενος στὸν Πατριάρχη Μόσχας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πράγματι πολὺ σημαντικὴ καὶ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ἐπίσης καταβάλλει προσπάθειες γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας». Τὸ Φανάρι ἔχει ἐπίσης τοὺς τρόπους του νὰ ἔχει μὲ τὸ μέρος του τὸν κ. Ἀναστάσιο, ἂν καὶ ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας ἔχει διαφορετικὴ προσωπικότητα ἀπὸ τὸν Ἀλεξανδρείας.
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος συμπεριφέρεται ὡς νὰ παραμένει οὐδέτερος καὶ ἀδρανὴς στὸ Οὐκρανικό. Σὰν νὰ μὴν ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂν καὶ εἶχε ὑποσχεθεῖ στὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης ὅτι θὰ φέρει τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας στὴν προσεχῆ σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, αὐτὸ δὲν συμπεριλήφθηκε στὴν Ἡμερησία Διάταξή Της… Ἔχοντας σοβαρὰ προβλήματα μὲ τὸ Φανάρι δὲν θέλει νὰ τὰ αὐξήσει, ἀλλὰ δὲν θέλει καὶ νὰ Τὸ ὑποστηρίξει σὲ ὁποιοδήποτε ζήτημα, φυσικὰ καὶ στὸ Οὐκρανικό…
.         Ἀπὸ τὶς Σλαβικὲς Ἐκκλησίες μὲ δηλώσεις τους ὑποστηρίζουν ἀνοικτὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας τὰ Πατριαρχεῖα Σερβίας καὶ Βουλγαρίας καὶ οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Τσεχίας – Σλοβακίας καὶ Πολωνίας. Σημειώνεται ὅτι οἱ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες Βουλγαρίας, Πολωνίας, Τσεχίας καὶ Σλοβακίας ἔχουν ἐνταχθεῖ στὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ ἕως σήμερα οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τους δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἀντιρωσικὴ πολιτικὴ γραμμὴ τῶν κρατῶν τους. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας ἔχει πολλοὺς λόγους νὰ εἶναι μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ κατὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης, λόγοι οἱ ὁποῖοι ἤδη ἐκτέθηκαν στὸ σχετικὸ κεφάλαιο. Τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας στὴν περίπτωση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη δὲν ἦταν μὲ τὸ μέρος τοῦ Φαναρίου… Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας ἀποτελεῖ ἰδιάζουσα περίπτωση, ἀφοῦ ἐθνικά, ὡς λατινικῆς καταγωγῆς, δὲν ἀνήκει οὔτε στοὺς Σλάβους, οὔτε στοὺς Ἄραβες, οὔτε στοὺς Ἕλληνες. Ἕως τώρα στὸ Οὐκρανικὸ τηρεῖ ἴσες ἀποστάσεις. Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γίνεται μεγάλη προσπάθεια νὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος του ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν ἔχει ἐκφράσει σαφῶς τὴν ἄποψή του, ἀφοῦ τὰ μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν προβλήματα παραμένουν…
.         Τὸ 2018 ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: Ὑπάρχει ἡ Κανονικὴ Αὐτόνομη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἀναγνωριζόμενη ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ εὑρισκόμενη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὑπάρχει μία σχισματική, τῆς ὁποίας ὁ ἡγέτης Φιλάρετος ἔχει αὐτοανακηρυχθεῖ Πατριάρχης Οὐκρανίας καὶ μία ἄλλη, μικρότερη, ἐπίσης σχισματικὴ ὁμάδα. Καὶ οἱ δύο ἐπιδιώκουν νὰ ἀποτελέσουν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, συνδεδεμένη μὲ τὸ Φανάρι, καὶ ὄχι μὲ τὴν Μόσχα. Εἶναι καὶ οἱ στὸν 16ο αἰώνα ἐφευρεθέντες ἀπὸ τοὺς Ἰησουίτες Οὐνίτες, ποὺ ἀνήκουν στὸν Πάπα.
.         Μὲ τὶς πιέσεις, ποὺ δέχονται, καὶ τοὺς διωγμούς, ποὺ ὑφίστανται ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Κυβέρνηση, οἱ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ φαίνεται ὅτι μειώνονται ὑπὲρ τῶν ἀντιρωσικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ τελευταία ἐκτίμηση γιὰ τὴν θρησκευτικὴ κατάσταση τῆς Οὐκρανίας εἶναι τοῦ 2006. Μὲ βάση αὐτὴν τὶς ὑπὲρ τοῦ Αὐτοκεφάλου σχισματικὲς Ἐκκλησίες ἀκολουθεῖ τὸ 14,9% τῶν Οὐκρανῶν, τὸ 10,9% ἀκολουθεῖ τὴν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας κανονικὴ Ἐκκλησία, τὸ 5,3% τοὺς Οὐνίτες, ἄλλες Ὁμολογίες ἀκολουθεῖ τὸ 6%, ἐνῶ τὸ 62,5% δήλωσαν ἄθεοι… Ἡ ἐξήγηση τοῦ Κέντρου Ραζοῦμκοφ, ποὺ διενήργησε τὴν δημοσκόπηση, γιὰ τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν ἀθέων εἶναι ὅτι οἱ πολλοὶ Οὐκρανοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶς ἐκκλησιολογικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ προτιμᾶνε νὰ μένουν στὸ ζήτημα οὐδέτεροι, δηλώνοντας ἄθεοι, μὴ θέλοντας ἐπίσης νὰ ἐμπλακοῦν σὲ πολιτικο-ἐκκλησιαστικὲς διενέξεις, μεταξὺ τῶν Ρώσων καὶ τῶν Οὐκρανῶν τῆς χώρας…
.         Ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῆς Οὐκρανίας τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἔχει ὁρισμένα μειονεκτήματα, ποὺ ἀξιοποιοῦν οἱ ἀντίπαλοί του. Πρῶτον συμπλέει καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ τὴν Οὐκρανία. Εἶναι ἑπομένως δυσχερέστατη ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντιρωσικοῦ φανατισμοῦ. Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας στὸ ταξίδι του στὸ Κίεβο καὶ γενικότερα προβάλλει μίαν κοσμικοῦ τύπου ἰσχύ, ποὺ προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Δὲν χρειάζονται οἱ προκλητικὲς ἐμφανίσεις του μὲ λιμουζίνες καὶ πολυπληθῆ φρουρά, οὔτε ἡ ἕως τὸν βαθμὸ τῆς δουλοπρέπειας ἔναντί του συμπεριφορὰ τῶν συνεπισκόπων του καὶ τῶν ἄλλων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἁπλότητα δὲν σημαίνουν ἀπόρριψη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος. Μία ἄλλη, πιὸ πνευματική, προσέγγιση τοῦ ποιμνίου του –ἐννοεῖται καὶ τοῦ οὐκρανικοῦ– θὰ βοηθοῦσε νὰ ξεπεραστοῦν οἱ πολιτικὲς διχαστικὲς ἐπιπτώσεις καὶ νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητά του.-

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διαφήμιση

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: