Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΟΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἡ δικτατορία τῆς ἰδιαιτερότητας

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀρκεῖ κάποιοι νὰ μὴν εἶναι ὁμαλοί, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀνώμαλοι! Ἀμέσως μπαίνουν ὑπὸ τήν ἰδιαίτερη προστασία τοῦ κράτους, ὅπως κυβερνιέται ἀπό τὴν παροῦσα κυβέρνησι!

 • Ἀρκεῖ αὐτοὶ οἱ κάποιοι νὰ ἀσχημονοῦν δημόσια! Ἀμέσως παίρνουν τὸ πιστοποιητικὸ τοῦ ἀπελευθερωμένου ἀτόμου!

 • Ἀρκεῖ οἱ αἰσχροὶ καὶ διεστραμμένοι νὰ ντύνωνται σὰν μεταμορφωμένοι σατανάδες καὶ νὰ παρελαύνουν καμαρωτά! Θὰ ἔχουν τὴ συμπαράστασι τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀρκετῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν δημάρχων, ὁπωσδήποτε Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν! Καὶ ἀμέσως βραβεύονται μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο τῆς… ἰδιαιτερότητας!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ποσοτικὰ ἐκπροσωπῆται ἀπό μικρὴ μειονοψηφία, ποιοτικὰ δὲ εἶναι βοῦρκος, ἅπαξ καὶ εἶναι ἰδιαιτερότητα, τῆς χορηγεῖται τὸ δικαίωμα νὰ εὐτελίζη κάθε ἔννοια ἀνθρωπισμοῦ, νὰ χυδαιολογῆ καὶ νὰ κυκλοφορῆ γυμνὴ μὲ τερατώδεις περιπτύξεις!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν καταρρακώνη κάθε βιολογικὴ ὀντολογία καὶ κάθε φυσιολογικὴ ἀνθρωπολογία, πρέπει νὰ κάνη ὅ,τι θέλει! Ὅποιος πηγαίνει κόντρα μαζί της, εἶναι – τί ἄλλο; – ρατσιστής! Ἄν δὲ τολμήση νὰ ἐκφρασθῆ δημόσια ὑπὲρ ἠθικῶν ἢ καὶ πατριωτικῶν ἀξιῶν, εἶναι – τί ἄλλο; – φασίστας!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ὀργανώνεται σὲ ἀναρχικὲς καὶ ἀντιεξουσιαστικὲς ὁμάδες, ἀποκτᾶ τὸ δικαίωμα νά… χαϊδεύεται ἀπό το κράτος!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ὡς θεωρία καὶ πρᾶξις ἔχη τὸ ἔγκλημα, ἀπαιτεῖ νὰ κάθεται ὅλο το κράτος καὶ ὅλη ἡ κοινωνία «κλαρῖνο» μπροστά της! Διαφορετικὰ θὰ ἀρχίση τό δικτατορικό της ἔργο ἀπὸ τὸ μικρότερο κακό, τὴν ἀπεργία πείνας, καὶ θὰ φθάση στὸ μεγάλο κακό, νὰ κάψη τὴν… Ἀθήνα!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν κάποτε ζῆ μὲ παραισθησιογόνες οὐσίες καὶ εἶναι «μαστουρωμένη», ἐφ’ ὅσον ἔχει ἰσχυροὺς προστάτες, θὰ ἱκανοποιηθῆ μὲ εἰδικὸ νόμο ὑπὲρ τῆς διακινήσεως τῶν ναρκωτικῶν!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἡ βρώμικη φυσικὰ καὶ ἀνώμαλη ἰδιαιτερότητα, μὲ τὴν κυβέρνησι ἰδίως αὐτή, ἔχει γίνει δικτατορία! Τὰ ἔχει ὅλα ἰσοπεδώσει.

Ὅποιος θὰ τολμήση νὰ ἀντιδράση, αὐτὸς εἶναι ρατσιστής, φασίστας, ἀκροδεξιός, πατριδοκάπηλος, καὶ γίνεται στόχος τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῆς ἰδιαιτερότητας!

 • Ὅταν, βέβαια, πρόκηται γιὰ τὴν φυσικὴ ἰδιαιτερότητα, γιὰ τὸν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα πού ἔχει κάθε ἄνθρωπος, τότε ἀπαιτεῖται σεβασμός, ἀνοχή, κατανόησις καὶ ἀγάπη.

 • Ὅταν, ὅμως, ἀνώμαλοι τύποι, σκληροὶ ἀναρχικοὶ καὶ κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ ἀναίσχυντοι, καλύπτωνται μὲ τὸ μανδύα τῆς ἰδιαιτερότητας, τότε ἔχουμε τὴν πιὸ φρικτὴ δικτατορία. Τότε ὁ σεμνὸς μαθητὴς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πῆ τὴ γνώμη του καὶ τὴ διαφωνία του! Θὰ τὸν πνίξουν καθηγητὲς καὶ μαθητὲς ποτισμένοι μὲ τὸ δηλητήριο τῆς βρώμικης ἰδιαιτερότητας! Τότε ὁ πατριώτης δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπιστῆ τὰ δίκαια τοῦ ἔθνους του, γιατί θὰ χαρακτηριστῆ ἐθνικιστής! Τότε ὁ λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ καυτηριάση ἀπό τὸν ἄμβωνα τὴ δημόσια διακωμώδησι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων ἢ τὴν κτηνώδη συμπεριφορὰ διεστραμμένων, διότι θὰ συρθῆ στὰ δικαστήρια ὡς παραβάτης τοῦ περί… ρατσισμοῦ νόμου!

 • Καμμιὰ δικτατορία δὲν φοβήθηκα – εἶπε σημαῖνον πρόσωπο – ὅσο τὴ δικτατορία τῆς ἄθεης ἀνηθικότητας, πού χρησιμοποιεῖ κάθε μορφὴ βίας γιά νὰ σύρη στὸν ὑπόνομό της κάθε ἀξία, κάθε σωστὸ πρόσωπο, κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο! Ναί, φοβήθηκα τὴ δικτατορία, ποὺ φιμώνει τὸ στόμα ἐκείνου ποὺ θέλει νὰ μιλήση, ἀλλὰ καὶ τὸν λασπώνει μὲ τὴ ρετσινιὰ τοῦ ρατσιστὴ καὶ τοῦ φασίστα!

 • Ἄν, λοιπόν, ὁ Κολοκοτρώνης, ποὺ σιχαινόταν τοὺς ἀνώμαλους, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Κανάρης, ποὺ εἶχε ἀνδρισμὸ καὶ παλληκαριά, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Μακρυγιάννης, ποὺ μίλαγε γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Παῦλος Μελᾶς, ποὺ ἔπεσε γιὰ τὴ Μακεδονία, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ποὺ ἐνέπνεε τούς Μακεδονομάχους ἦταν φασίστας, τότε καὶ ἐγὼ εἶμαι φασίστας!

 • Πάντως, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν, ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἡ βάναυση προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς εἶναι ἀνελευθερία καὶ δικτατορία, ποὺ μαστιγώνει ἀλύπητα τὶς αἰσθήσεις.

Διαφημίσεις

 1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: