Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Γ΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας

.           Τὸ τρίτο στὰ πρεσβεῖα τιμῆς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Εἶναι ἡ περισσότερο δοκιμαζόμενη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ 2011 ἕως καὶ σήμερα. Ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἡ Δαμασκός, πρωτεύουσα τῆς Συρίας. Πλὴν τῆς Συρίας ἡ δικαιοδοσία του ἐκτείνεται στὸν Λίβανο, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Ἀραβικὴ χερσόνησο. Λόγῳ τῆς μετανάστευσης τοῦ ποιμνίου του ἔχει ἐπίσης ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία του Μητροπόλεις στὴν Εὐρώπη, στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Αὐστραλία.
.           Στὴ Συρία ἀπὸ τὸ 2011 διεξάγεται ἕνας τριπλὸς αἱματηρὸς πόλεμος. Εἶναι πόλεμος ἐσωτερικός, μεταξὺ τῶν σουνιτῶν ἰσλαμιστῶν καὶ τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἀλαουίτη (κλάδου τῶν Σιιτῶν) προέδρου Ἄσαντ. Εἶναι πόλεμος γενικότερος Μουσουλμάνων, σουνιτῶν ἀπὸ τὴ μία (Τουρκία, Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Κατὰρ κυρίως) καὶ σιιτῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη (Χεζμπολά, Ἰράν, Ἀλαουίτες). Εἶναι τέλος ἕνας ἰδιότυπος παγκόσμιος πόλεμος ἐλέγχου τῆς Συρίας μεταξὺ τῶν ΗΠΑ μαζὶ μὲ Ἀγγλία, Γαλλία καὶ ἄλλους συμμάχους της κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας
.           Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ πολέμου οἱ Χριστιανοὶ τῆς Συρίας ἐτάχθησαν ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ. Τὸ αὐταρχικὸ καθεστώς του εἶναι ἀνεκτικὸ πρὸς τὴ ζωὴ καὶ τὴν δράση τῶν Χριστιανῶν τῆς χώρας του. Αὐτοὶ ἀποτελοῦσαν τὸ 10% τῶν 18,2 ἑκατομμυρίων τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Ἐξ αὐτῶν τὸ 60% ἦσαν Ἑλληνορθόδοξοι, περίπου ἕνα ἑκατομμύριο. Εἶχαν καὶ ἔχουν τὰ σχολεῖα τους, τὶς Ἐκκλησίες τους, τὰ Ἱδρύματά τους, τὰ Μοναστήρια τους. Ἀντίθετα ὅπου ἐπικράτησαν οἱ ἰσλαμιστὲς ἐπιτέθηκαν μὲ λύσσα κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Ἔκαψαν ναούς, γκρέμισαν μοναστήρια σκότωσαν καὶ ἀπήγαγαν κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἕνα ἀπὸ τὰ θύματά τους εἶναι ὁ Μητροπολίτης Χαλεπίου καὶ ἀδελφὸς ἐξ αἵματος τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ 10ου. Ἀπήχθη στὶς 22 Ἀπριλίου τοῦ 2013 καὶ ἕως τώρα εἶναι ἄγνωστο ἂν ζεῖ ἢ εἶναι νεκρός.
.           Ὅπου ἐπικρατοῦσαν οἱ σουνίτες ἀντάρτες οἱ Χριστιανοὶ βρίσκονταν μπρὸς στὸ δίλημμα, ἢ γίνονταν μουσουλμάνοι, ἢ τοὺς περίμενε ὁ θάνατος, καί, ὑπὸ ὁρισμένες συνθῆκες, ἡ ἐξορία. Χιλιάδες εἶναι οἱ Χριστιανοὶ μάρτυρες στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Ἡ ὑποστήριξη τῶν Χριστιανῶν τῆς Συρίας πρὸς τὸ καθεστὼς Ἄσαντ μοιάζει μὲ αὐτὴν τῶν Χριστιανῶν τῆς Αἰγύπτου πρὸς τὸν στρατηγὸ Σίσι.
.           Κατὰ τὴν Ὑπάτη Ἁρμοστεία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τοὺς Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ), στὴ Συρία ἀπὸ τὸ 2011 7-10 ἑκατομμύρια κάτοικοί της ἐγκατέλειψαν τὰ σπίτια τους καὶ πέντε ἑκατομμύρια ἐγκατέλειψαν τὴ χώρα τους. Ἀπὸ αὐτοὺς οἱ περισσότεροι κατέφυγαν στὸν Λίβανο, στὴν Ἰορδανία καὶ στὴν Τουρκία. Κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς ΥΑΗΕΠ ἀπὸ τὸ ἕνα περίπου ἑκατομμύριο Συρίων ποὺ κατέφυγαν στὸν Λίβανο οἱ Χριστιανοὶ ἤσαν οἱ 260.000. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι στὸ Χαλέπι ἀπὸ τοὺς 160.000 χριστιανοὺς ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ, σήμερα εἶναι λιγότεροι ἀπὸ 25.000.
.           Ὁ μονοφυσίτης ἐπίσκοπος τοῦ Λιβάνου Ζὸρζ Σαλίμπα, σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε στὶς 17 Ἀπριλίου 2018 στὴν γαλλόφωνη ἐφημερίδα τοῦ Λιβάνου “L’ Orient – Le jour”, ἐξέφρασε τὴν ἀπαισιοδοξία του γιὰ τὴν παρουσία τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή. Κατὰ τὸν ὑπολογισμό του τὸ 70% τῶν χριστιανῶν τῆς Συρίας ἔχουν ἐγκαταλείψει τὴ χώρα τους καὶ σὲ δώδεκα χρόνια δὲν θὰ ἔχουν μείνει παρὰ ἐλάχιστοι. Πιστεύει πὼς ἀκόμη καὶ στὸν Λίβανο, ὅπου τὸ 40% τῶν 2 ἑκατομμυρίων κατοίκων του εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἔχει ἐνισχυθεῖ αὐτὸ τὸ ποσοστὸ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς φυγάδες ἀπὸ τὴ Συρία ἡ σημερινὴ ἰσορροπία εἶναι εὔθραυστη καὶ μπορεῖ νὰ ἐπεκταθοῦν καὶ ἐκεῖ οἱ διωγμοὶ σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας πάντως κάνει ἡρωικὲς προσπάθειες, γιὰ νὰ διατηρήσει τὸ ποίμνιό του, τὰ σχολεῖα του καὶ τὰ ἱδρύματά του.
.           Διορθοδόξως τὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων συνέβαλαν στὸ νὰ βρίσκεται τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀπέναντί τους. Ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης θεωρεῖται φιλέλληνας. Ἔκαμε τὸ διδακτορικό του στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ γιὰ χρόνια εἶχε γέροντά του τὸν π. Πολύκαρπο Ματζάρογλου. Ὅμως ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018 εὐχήθηκε ἐπιτυχία στὰ τουρκικὰ στρατεύματα, ποὺ εἰσέβαλαν στὴ Συρία! Ἐπίσης στὴ διαφορὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων πῆρε τὴ θέση τοῦ δεύτερου. Κατὰ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων «εἰσπήδησε» στὴν περιοχή του, ἱδρύοντας Μητρόπολη στὸ ἰσλαμικὸ Κατάρ. Ἔκτοτε δὲν ὑπάρχει κοινωνία μεταξύ τους.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ζήτησε ἀναβολὴ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρξε ὁμοφωνία στὴ σύγκλησή της καὶ στὰ πρὸς συζήτηση κείμενα. Δὲν εἰσακούσθηκε καὶ ἀπέσχε τῆς Συνόδου, μαζὶ μὲ τὰ Πατριαρχεῖα Μόσχας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018 διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν διὰ πυραύλων ἐπίθεση τῶν ΗΠΑ, Γαλλίας καὶ Ἀγγλίας κατὰ στόχων στὴ Συρία, ἀναιτίως κατὰ τὴ γνώμη του. Οὐδεὶς ἐκ τῶν Προκαθημένων ὑποστήριξε τὴ διαμαρτυρία του. Ὅμως στὸ πλευρὸ τῆς Συρίας τοῦ Ἄσαντ ἔχει ταχθεῖ ἡ Ρωσικὴ κυβέρνηση καὶ στὸ πλευρὸ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, τὸ ὁποῖο ἐνισχύει μὲ κάθε τρόπο τὸ ἔργο του καὶ συμφώνησε δεκάδες φοιτητῶν καὶ ὑποψηφίων κληρικῶν του νὰ μετεκπαιδεύονται στὴ Μόσχα, μὲ δαπάνη του.
.           Στὸ Οὐκρανικό, φυσικά, εἶναι ὑπὲρ τῶν θέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ κατὰ τυχὸν ἐνεργειῶν τοῦ Φαναρίου σὲ βάρος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Σὲ μία διάσπαση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ εἶναι μὲ τὸ πλευρὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: