Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Α΄

.         Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸ ἐπίπεδο τῆς ἡγεσίας της, ἀντιμετωπίζει πολλὰ καὶ σοβαρὰ προβλήματα. Σὲ συνέχειες θὰ καταγραφεῖ ἡ κατάσταση τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018 γι’ Αὐτήν.
.         Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως βρίσκεται ὑπὸ τὸ καθεστὼς Ἐρντογὰν καὶ σὲ δυσχερέστατες συνθῆκες. Γίνονται ἐκ μέρους του φιλότιμες προσπάθειες νὰ ἐπιβιώσει, νὰ διατηρεῖ ζωντανὲς τὶς μνῆμες καὶ νὰ βελτιώσει τὴν παρουσία του στὴ χώρα. Ὅμως ὅλες οἱ κινήσεις του εἶναι ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Ὅσα αὐτὸ ἐπιτρέπει ἔχουν σκοπιμότητα. Ἀφοῦ ἔχει ἐξοντώσει τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ ἡ Τουρκία, ἔχει τὴν ἄνεση νὰ ἐμφανίζεται ὡς «δημοκρατικὴ» χώρα… Ἐπιτρέπει ἱστορικοὶ Ὀρθόδοξοι ναοὶ νὰ λειτουργοῦνται μία φορὰ τὸ χρόνο, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἐκεῖ ποίμνιο καὶ δίδονται ἀπὸ Ἕλληνες χρήματα στὴν γείτονα, γιὰ τὶς ἐπισκευές τους καὶ γιὰ τὶς σ’ αὐτοὺς ἐπισκέψεις τους… Βεβαίως ὅταν τὸ τουρκικὸ κράτος βλέπει πὼς ἡ ἄδεια τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔστω μία φορὰ τὸ χρόνο, προκαλεῖ κύμα προσκυνήματος, ποὺ ἀνανεώνει ἱστορία πολλῶν αἰώνων, τότε αἴρει τὴν ἄδεια γιὰ ἀορίστου χρόνου ἐπισκευές… Ὅπως στὴν Ποντιακῆς Γῆς Παναγία Σουμελᾶ.
.         Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ἡ παρουσία Ρώσων μεταναστῶν αὐξάνεται συνεχῶς, ὅπως ἐπίσης ἡ ἐξ Ἀντιοχείας καὶ Συρίας ἔλευση στὴν Κωνσταντινούπολη Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ αὔξηση τῶν Ὀρθοδόξων ἐνισχύει τὸν ἀριθμὸ τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἀλλὰ προκαλεῖ ἀνησυχία γιὰ τὸ μέλλον, ὅταν ἤδη οἱ κατοικοῦντες στὴν Τουρκία Ἕλληνες ἀποτελοῦν μικρὴ μειοψηφία ἔναντι τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων.
.         Στὸ ἐξωτερικὸ τῆς Τουρκίας τὸ Φανάρι ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ παράγοντα, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα στὴ σχέση του μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, μὲ τὶς περισσότερες σλαβικὲς Ἐκκλησίες καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀντίθετα θεωροῦνται καλὲς οἱ σχέσεις του μὲ τοὺς Ἕλληνες Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ μὲ τοὺς ἐπίσης Ἕλληνες Ἀρχιεπισκόπους Κύπρου καὶ Ἀλβανίας.
.         Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας εἶναι μία ἰδιάζουσα κατάσταση. Αὐτὸ βρίσκεται σὲ ὀξεία ἀντίθεση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας λόγῶ τῆς Βεσσαραβίας (Μολδαυίας). Στὶς 24 Μαΐου 2018 ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἐξέλεξε νέον ἐκεῖ Μητροπολίτη, ἐνῶ ὑπάρχει καὶ ὁ ὑπὸ τὸν Μόσχας Μητροπολίτης… Ὡς πρὸς τὸ Φανάρι διατηρεῖ μίαν οὐδέτερη πρὸς θετικὴ ἀλλὰ καὶ κριτικὴ στάση. Παράδειγμα εἶναι ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη. Σὲ αὐτὴν συμμετέσχε ἐνεργὰ ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2016, ἀναφέρει πολλὰ θετικὰ σημεῖα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου, ἀλλὰ σημειώνει ὅτι «ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη θὰ κριθεῖ ἀπὸ προσεχῆ Σύνοδο». Καὶ προσθέτει: «Τὰ κείμενα μποροῦν νὰ ἐπεξηγηθοῦν, τροποποιηθοῦν ἢ βελτιωθοῦν ἀπὸ μία προσεχῆ Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ, ἂν δὲν ὑπάρξει πανορθόδοξη ὁμοφωνία».
.         Μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ Φανάρι εἶναι σὲ «ἐμπόλεμη κατάσταση». Τὸ ὅτι ὑπάρχει ἐκ μέρους τῶν δύο Προκαθημένων προσφυγὴ στὴν κοσμικὴ δικαιοσύνη τῆς Ἑλλάδος τὰ λέγει ὅλα… Προκλητικὴ ἦταν ἡ πρωτοβουλία τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ διοργανώσει φέτος στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ γενικότερα στὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνέδριο γιὰ τὸ περιβάλλον, κατὰ παράβαση θεμελιωδῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων, ποὺ προβλέπουν αὐστηρὲς ποινὲς σὲ εἰσπήδηση Ἐπισκόπου στὴ δικαιοδοσία ἄλλου Ἐπισκόπου. Προκλητικὲς ἦσαν καὶ οἱ πραγματοποιηθεῖσες δαπάνες γιὰ τὸ Συνέδριο. Ὑποτίθεται ὅτι ἦταν γιὰ τὸν Σαρωνικὸ καὶ τὴν σωτηρία του, ἀλλὰ γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μίλησαν οἱ περισσότεροι εἰσηγητὲς πλὴν τοῦ Σαρωνικοῦ… «Σύνεδροι» ἦσαν ἀκόμη καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ὁ διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ ὁ φωτογράφος του… Οἱ σύνεδροι πέρασαν ἕνα δωρεὰν εὐχάριστο τριήμερο σὲ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα καὶ σὲ κρουαζιέρα… Ὅποιοι καὶ ἂν ἔδωσαν τὰ χρήματα, εἴτε ἀμερικανοὶ ἐπιχειρηματίες, εἴτε ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου, εἴτε κάποιος ἄλλος, εἶναι πρόκληση πρῶτον ἡ ἴδια ἡ δαπάνη, δεύτερον ὅτι ἡ διοργάνωσή του ἔδειξε πρόθεση νὰ μειωθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁ Προκαθήμενός της καὶ τρίτον ὅτι δόθηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρήματα «στὸν βρόντο»: Τὸ συμπόσιο δὲν εἶχε ὁποιοδήποτε πρακτικὸ ἀποτέλεσμα καὶ δὲν ἀσχολήθηκε κανεὶς μὲ αὐτό… Ὅπως καὶ μὲ ὅλα τὰ προηγούμενα…
.         Τὸ πρόσφατο συνέδριο στὴν Ἀθήνα καὶ στὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ φέρνει στὴ μνήμη τὰ τεραστίων δαπανῶν «οἰκολογικὰ» ἐν πλῷ καὶ σὲ πολυτελῆ κρουαζιερόπλοια συμπόσια: Τὸ 1995 στὸ Αἰγαῖο, τὸ 1997 στὴ Μαύρη θάλασσα, τὸ 1999 στὸν Δούναβη, στὴν Ἀδριατικὴ τὸ 2002, τὸ 2003 στὴν Βαλτική, τὸ 2006 στὸν Ἀμαζόνιο (!!!) καὶ τὸ 2007 στὸν Ἀρκτικὸ ὠκεανό… Γιὰ τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση ὅλων αὐτῶν τῶν συνεδρίων ἔχει ξεκινήσει δικαστικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία βρίσκεται κάπου ξεχασμένη…
.       Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐξακολουθεῖ τὸ 2018 νὰ δηλώνει τὴν παρουσία του στὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν» καὶ μὲ τὰ διάφορα ὀφίκια, τὶς φιλοξενίες ποὺ προσφέρει καὶ τὶς τιμὲς ποὺ ἀποδίδει, νὰ διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ πολιτικούς, δικαστικοὺς καὶ ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι λ.χ. γνωστὴ ἡ καλὴ σχέση ποὺ διατηρεῖ μὲ τὸν πρώην ὑπουργὸ κ. Νίκο Φίλη, ἀντίθετα μὲ τὴ σχέση ποὺ ἔχει ὁ τελευταῖος μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο.
.         Μὲ τὶς Σλαβικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ μὲ τὸ ἐμπερίστατο Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας οἱ σχέσεις τοῦ Φαναρίου εἶναι «ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς». Οὐδεὶς μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν ἐξέλιξή τους σὲ περίπτωση μονομερῶν ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου ἐνεργειῶν στὴν Οὐκρανία καὶ στὰ Σκόπια. Ἤδη τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας διέπραξε ἀρνητικὲς γιὰ τὸ Φανάρι ἐνέργειες τόσο στὰ Σκόπια, ὅσο καὶ μέσα στὴν ἕδρα του, τὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ τὴν συμπαράσταση μάλιστα τῶν κυβερνήσεων Βουλγαρίας καὶ Τουρκίας. Ἡ καλὴ συνεργασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ γενικότερα μὲ τὴ Δύση, σὲ κρατικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο (Βατικανὸ – Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν) οὐδὲν κέρδος τοῦ ἔχει ἀποφέρει σὲ ζωτικά του ζητήματα, ὅπως εἶναι τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Ὅμως ἐπιμένει στὴ σχέση αὐτή, γιατί, διὰ τῆς λογικῆς, θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ ἀντίβαρο στὴν κοσμικὴ ἰσχὺ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
.         Γιὰ τὸ Μακεδονικὸ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διατηρεῖ μίαν ἰσορροπία μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Σκοπίων. Στὸν Τύπο δημοσιεύθηκε ἡ ἀκόλουθη δήλωσή του, στὶς 2 Φεβρουαρίου 2018: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς, ἐξ ἀφορμῆς τῶν συζητήσεων γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς FYROM κάνει ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους γιὰ νηφαλιότητα καὶ αὐτοσυγκράτηση, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθῆ τὸ κρίσιμο καὶ λεπτὸ αὐτὸ θέμα εἰρηνικὰ καὶ μὲ σύνεση». Πλήρης ἐξίσωση δηλαδὴ τοῦ ἀδικοπραγοῦντος μὲ τὸ θύμα.
.         Στὸ πνεῦμα του καὶ μὲ τὴ συνεργασία τῶν κυβερνήσεων Ἑλλάδος, Σκοπίων καὶ τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπιδιώκει νὰ πάρει εὔσημα, ὅπως ὁ κ. Τσίπρας, ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες τῆς Δύσης, ἀναγνωρίζοντας μονομερῶς τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς γειτονικῆς Ἐκκλησίας καὶ δίνοντας σὲ αὐτὴν ὄνομα ἀνάλογο ἐκείνου ποὺ συμφωνήθηκε στὴν Πρέσπα…
.         Πρόβλημα γιὰ τὸ Φανάρι εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική. Καὶ κατὰ τὸ 2018 ἔχομε δραματικὲς ἐξελίξεις, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει φανεῖ ἡ κατάληξή τους. Ἡ κάτω ἀπὸ τὴ ζώνη πολεμικὴ σὲ βάρος τοῦ σεβάσμιου, ἔντιμου καὶ μὲ πλούσιο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργο Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καθὼς καὶ τὰ προβλήματα ποὺ προέκυψαν στὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἔχουν προκαλέσει πολὺ βαρὺ κλίμα. Αὐτὸ φάνηκε κατὰ τὴν 44η Κληρικο-Λαϊκὴ Συνέλευση, ποὺ πραγματοποιήθηκε 1-5 Ἰουλίου 2018 στὴ Βοστώνη. Κατ’ αὐτὴν καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων σχολιάστηκε τὸ ἔλλειμμα ἐκ 410.190 $, ποὺ ἄφησε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἡ διοργάνωση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη!… Συνολικὰ ἡ Σύνοδος στοίχισε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς 987.605 $!…
.         Στὴ διοίκηση τοῦ Πατριαρχείου πάντα ἰσχύει ἡ παπικὴ ἀντίληψη τοῦ παντοδύναμου Πατριάρχου. Ὅλες οἱ εἰλημμένες ἀποφάσεις του περνᾶνε πάντα ὁμοφώνως ἀπὸ τὴν Σύνοδο. Οὐδεμία ἀμφισβήτηση χωρεῖ, οὐδεὶς σχολιασμός. Ἡ τυχὸν διατύπωση διαφορετικῆς ἄποψης πατάσσεται διὰ ροπάλου. Ὑπάρχει ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ περὶ αὐτόν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί… Καὶ βεβαίως οἱ σύμβουλοι καὶ οἱ μυστικοσύμβουλοι… Συνεχίζονται καὶ οἱ αὐθαίρετες καρατομήσεις Ἱεραρχῶν. Πρόσφατη αὐτὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἐλβετίας κ. Ἱερεμίου, ποὺ ἔχει βοηθήσει σημαντικὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Πατριαρχείου καὶ προσωπικὰ τοῦ Πατριάρχου ὅσο ἦταν στὴ Μητρόπολη Ἑλβετίας καὶ παλαιότερα, ποὺ ἦταν Μητροπολίτης Γαλλίας. Τὰ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα, ὅτι ὀνομάστηκε Μητροπολίτης Ἀγκύρας γιὰ πρώτη φορά, δὲν αἴρει τὴν ταπεινωτικὴ ἐνέργεια σὲ βάρος τοῦ κ. Ἱερεμίου. Πρόκειται γιὰ Μητρόπολη χωρὶς ἕναν Ἕλληνα Ὀρθόδοξο, πλὴν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας… Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναμνησθεῖ ἀνάλογη συμπεριφορὰ στοὺς Ἀρχιεπισκόπους Ἀμερικῆς Ἰάκωβο καὶ Σπυρίδωνα καὶ Θυατείρων Μεθόδιο.
.         Ἡ πρώτη σοβαρὴ ρήξη τοῦ Φαναρίου ἦταν μὲ τὶς τέσσερις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας), λόγῶ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Τώρα, μὲ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ τὸ Μακεδονικό, εἶναι ὁρατὸς ὁ κίνδυνος γιὰ δεύτερη πολὺ σοβαρότερη ρήξη, μὲ περισσότερες Ἐκκλησίες καὶ μὲ ἄμεσο κίνδυνο μόνιμου διχασμοῦ μὲ αὐτές… Τὰ προβλήματα αὐτὰ δὲν φαίνεται νὰ ἐπιλύονται οὔτε μὲ τὴν ἀποχώρησή του κ. Βαρθολομαίου ἀπὸ τὸν θρόνο. Ὡς διάδοχός του προαλείφεται ὁ Πριγκηποννήσων Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνάστημα τοῦ ἀειμνήστου μετριοπαθοῦς καὶ σώφρονος Πατριάρχου Δημητρίου, ἀλλὰ ἐπὶ χρόνια ἦταν καὶ εἶναι στενὸς συνεργάτης τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου καὶ συνέγραψε μελέτη γιὰ τὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν», μὲ τὴν ὁποία ἐπιχείρησε νὰ δικαιολογήσει ὅσα σήμερα τὸ Φανάρι βρίσκει μπροστά του, στὴν Οὐκρανία.-

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΑ´:  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Θ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Θ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος
Μέρος Ι´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- I´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΒ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IB´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: