ΤΟ ΧΑΡΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΥ «Στὴν Ἑλλάδα οἱ ἀρρωστημένες πολιτικὲς ἰδεοληψίες καὶ ὁ χαμηλὸς πολιτικὸς βαθμὸς ἀντίληψης τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ καθὼς καὶ ἡ φιλαυτία του ἀποτελοῦν τὸ ὄχημα τῆς ἐπιβολῆς τοῦ φασιστικοῦ ἀφηγήματος τῶν οἰκονομικῶν ἐλὶτ στοὺς Ἕλληνες».

Ο ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ἀπὸ τὸν
Ἀλκιβιάδη Κ. Κεφαλᾶ
Διδ. Φυσικῆς Πανεπ. Manchester, UK,
δ/ντὴ Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 10.07.2018

Τὰ κέρδη τῶν ἐλὶτ ἀπὸ τὴν ἀπαξίωση τῆς ἐργασίας μὲ τὸ τέλος τῆς ἀστικῆς τάξης καὶ τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας

.           Πρόσφατα, ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν της Ἰταλίας Ματέο Σαλβίνι ἀπαγόρευσε στὰ πλοῖα τῶν ΜΚΟ ποὺ μεταφέρουν ἑκατομμύρια μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη νὰ προσεγγίζουν τὰ ἰταλικὰ λιμάνια, δηλώνοντας ὅτι «ἡ Μαφία καὶ οἱ ΜΚΟ ἀποτελοῦν τὰ ἴδια περιττώματα». Ἐκτὸς τῆς ἀναφορᾶς στὴ γνωστὴ πλέον συνεργασία μεταξὺ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος καὶ τῶν ΜΚΟ ποὺ τεκμηριώνει καὶ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς πολιτικῆς στὸ σύστημα διακίνησης τῶν μεταναστῶν, ἡ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τῶν λεχθέντων τοῦ Σαλβίνι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνιχνεύσει τὴ «σκοτεινὴ πλευρὰ τοῦ φεγγαριοῦ» τῶν ΜΚΟ.
.           Πράγματι, οἱ δηλώσεις Σαλβίνι δημιουργοῦν εὔλογα ἐρωτήματα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ διάσταση τοῦ φαινομένου τῶν ΜΚΟ. Ἔτσι, δν μπορε ν ρμηνευτε λογικ τ γεγονς τι ο ΜΚΟ εναι σ θέση ν κατέχουν μεγάλα πλοα, καθς κα τεχνογνωσία πιχειρησιακς κανότητας μεταφορς μεταναστν στν Ερώπη, χωρς ν χουν πολιτικ στήριξη. Ἡ ἄλλη εὔλογη ἀπορία ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς πηγὲς χρηματοδότησής τους, ἐπειδὴ τὰ πλοῖα κοστίζουν ἀρκετὰ ἑκατομμύρια εὐρώ. Προβληματισμὸ ἐπίσης προκαλεῖ καὶ ὁ βαθμὸς ἱκανότητας βιοπορισμοῦ τῶν δεκάδων χιλιάδων ἐθελοντῶν ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συντηροῦνται καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ οἰκογένειές τους.
.           Τὰ ἀνωτέρω ἐρωτήματα μπορεῖ νὰ ἀπαντηθοῦν εὔκολα ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι μέσα στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς κατάργησης τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων καὶ συνόρων οἱ εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες πρὸς τὰ κράτη-μέλη περὶ θεσμοθέτησης τοῦ νομικοῦ πλαισίου τῶν ΜΚΟ ὑπῆρξαν μία συνειδητὴ πολιτικὴ πράξη, ποὺ εἶχε ὡς στόχο τὴ μαζικὴ μεταφορὰ πληθυσμῶν στὴν Εὐρώπη ἀπὸ ἄλλες ἠπείρους μὲ σκοπὸ τὴν ἄνευ ὁρίων οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευση μίας νέας, ἀταυτοποίητης καὶ ψυχολογικὰ χαμένης παγκόσμιας κοινωνικῆς καὶ φυλετικῆς μάζας.
.           Μὲ τὸ σχέδιο τοῦ ἐλέγχου τῆς ἀνθρώπινης ἐργασίας, τῶν ὁμαδικῶν συμπεριφορῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν ταυτοτήτων, οἱ παγκόσμιες οἰκονομικὲς ἐλίτ, μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν κερδοσκόπο Τζὸρτζ Σόρος, προσέδωσαν τς διότητες τς φιλανθρωπίας, το ντιρατσισμο κα τς δικαιοσύνης στ ργουελικ γχείρημα, θέλοντας ν γευθον τ πόλυτο οκονομικ κέρδος π τν παξίωση τς ργασίας, πετυχαίνοντας τν ξουδετέρωση τν κοινωνικν ντιδράσεων μ τν νεργοποίηση το θετικο κοινωνικο θυμικο μέσ τς ψευδος πίκλησης τς φιλανθρωπίας κα το δικαίου. Ἡ πρώτη μαζικὴ ἐκμετάλλευση τῆς ἐργασίας στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία πραγματοποιήθηκε τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀρχικὰ ἐλεύθεροι τροφοσυλλέκτες-κυνηγοὶ μετασχηματίστηκαν σὲ δούλους-καλλιεργητὲς γιὰ νὰ ἀποθησαυρίζει μία ὀλιγάριθμη ὁμάδα τὸ προϊόν του μόχθου τους. Σήμερα βίαιη μείξη τν λαν ποὺ ὑλοποιοῦν οἱ ὀλιγάριθμες οἰκονομικὲς ἐλὶτ ἀποτελεῖ τὴ δεύτερη μαζική, πάγια καὶ δυστυχῶς μὴ ἀναστρέψιμη κοινωνικὴ κατάσταση μαζικῆς ἐκμετάλλευσης τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ ἐλάχιστους ὀλιγάρχες.
.           Ὅπως ἡ ἀποθήκευση, ἡ καταγραφὴ καὶ ἡ φύλαξη τῶν προϊόντων στὶς πρῶτες ὀργανωμένες ἀνθρώπινες κοινωνίες δημιούργησαν τὴν ἐνδιάμεση τάξη τῶν γραφειοκρατῶν, τοποθετούμενη μεταξὺ τῶν ἐκμεταλλευτῶν καὶ τῶν ἐκμεταλλευομένων, ἔτσι καὶ σήμερα ἡ μεταπρατικὴ τάξη τῶν πολιτικῶν ἀποτελεῖ τὴν ἐξέλιξή της, ἔνθα, ἀντὶ ἑνὸς καλοῦ μισθοῦ, ἡ πολιτικὴ τάξη ἔχει ἀναλάβει νὰ ὑλοποιήσει τν παξίωση τς ργασίας ξυπηρετώντας ποκλειστικ τ συμφέροντα τν οκονομικν λτ μαζ μ τ δικά της. Γι ν τ πετύχει, δρομολογε τν υοθέτηση νέων κοινωνικν προτύπων, τν καταστροφ τς στικς τάξης, καθς κα τν παλοιφ τν θνικν ταυτοτήτων κα τν θνικν χαρακτηριστικν. Ὁ σκοπὸς τῶν ἐλὶτ καὶ τῆς πολιτικῆς τάξης μέσῳ τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι ν πατάξουν τν προσωπικ λευθερία, ν λέγξουν τν τομικ συνείδηση, ν καταρρακώσουν τν προσωπικότητα μ τν καθημεριν ξευτελισμό, ν δραιώσουν τν φόβο μέσω τς κατάσχεσης τς περιουσίας, λλ κυρίως ν νθαρρύνουν τν πώλεια τς συλλογικς κα τς τομικς ατοπεποίθησης μέσπαχθν πράξεων, ὅπως αὐτὴ τῆς χορήγησης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στὰ Σκόπια, κατ’ ἀπαίτηση τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Ἀμερικανῶν.
.           Στὸν 21ο αἰώνα οκονομικ λιγαρχία χρειάζεται μία νέα δεολογικ κάλυψη, ἕνα νέο εἶδος κοινωνικοῦ ἰδεολογικοῦ συμβολαίου μὲ τὶς ἐξαθλιωμένες μάζες, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ νομιμοποιήσει τὶς πράξεις της. Συνεπῶς ἔχει ἀντικαταστήσει τὶς ὁλοκληρωτικὲς φασιστικὲς ἰδεολογίες τοῦ παρελθόντος μὲ μία νέα καταναγκαστικ δεολογία, ριοθετούμενη ντς τν πλαισίων το ντιρατσισμο κα τς παγκοσμιοποίησης.
.           Ὅμως, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ Εὐρώπη ἀρχίζει νὰ ξυπνᾶ ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη της, εἶναι δυστύχημα τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Ἑλλάδα οἱ ἀρρωστημένες πολιτικὲς ἰδεοληψίες καὶ ὁ χαμηλὸς πολιτικὸς βαθμὸς ἀντίληψης τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ καθὼς καὶ ἡ φιλαυτία του ἀποτελοῦν τὸ ὄχημα τῆς ἐπιβολῆς τοῦ φασιστικοῦ ἀφηγήματος τῶν οἰκονομικῶν ἐλὶτ στοὺς Ἕλληνες, μὲ ἀντάλλαγμα βεβαίως ἕνα καλὸ πολιτικὸ μεροκάματο.

 

 

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: