Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

λλς δυστυχς δν νήκει στος λληνες

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 26.06.18

ΕΙΣ. ΣΧ. « ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Εἶναι σχεδὸν βέβαιο, τουλάχιστον μὲ τοὺς ἀνθρώπινους ὑπολογισμούς, ὅτι ἡ παραδοχὴ τοῦ κατωτέρου ἄρθρου ἰσχύει. Δυστυχῶς ἰσχύει λόγῳ τῆς ἀφροσύνης, λόγῳ τῆς μωρίας ποὺ ὁδηγεῖ φυσικὰ καὶ σὲ σωρεία λαθῶν.
.          Ὑπάρχει ὅμως ἡ πραγματικὴ Ἑλλάς, δηλαδὴ ὁ «ἑλληνικὸς τρόπος», ποὺ σώζεται καὶ θὰ σώζεται μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων μέσα στὴν Θεολογία καὶ στὴν Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸς ὁ «ἑλληνικὸς τρόπος» εἶναι ἀναφαίρετος θησαυρὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Εἶναι ἡ ἀληθινή τους πατρίδα. Ἆραγε μπόρεσε νὰ τὴν ἀφαιρέσει κανένας ἀπὸ τὸν ἅγιο Δημήτριο ἢ ἀπὸ τὸν ἅγ. Ἰωάννη Δαμασκηνὸ ἢ ἀπὸ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό;

.           Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες» ἀναφώνησε ὁ κύριος πρωθυπουργὸς τὴν Παρασκευὴ τῆς πανηγύρεως μετὰ λαιμοδέτου στὸ Ζάππειο, οὐχὶ περιπατώντας (γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν μέγιστο Ἀττίκ). Θὰ προσπεράσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ συγκεκριμένο σύνθημα διατυπώθηκε πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ κατὰ τὴν ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων («Ἡ Τουρκία ἀνήκει στοὺς Τούρκους»), ἄγνωστο πῶς ἔγινε σύνθημα ἀπὸ τὸν σοσιαλιστὴ Φρανσουὰ Μιτερὰν («Ἡ Γαλλία στοὺς Γάλλους»), ἀπὸ τὸν ὁποῖο τὸ ἀντέγραψε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας.
.           Τὸ βασικὸ ἐρώτημα εἶναι σὲ ποιοὺς Ἕλληνες ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του. Σκέφτομαι νὰ σᾶς τοὺς συστήσω… Ξεκινῶ ἀπὸ ψηλά: Martin Czurnda, Εric Tourett. διευθύνων σύμβουλος καὶ ἀναπληρωτὴς διευθύνων σύμβουλος τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας. Εἶναι οἱ «Ἕλληνες» τοῦ ΤΧΣ: τοῦ ὀργάνου ποὺ ἐλέγχει ἀποφασιστικὰ τὶς «ἑλληνικὲς τράπεζες». Διορίστηκαν ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ. Νὰ σᾶς συστήσω καὶ ἄλλους «Ἕλληνες» στοὺς ὁποίους ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα: Marianne Okland, Claude Pirett, AndrewMclntyre, Eva Cenderbalic. Εἶναι οἱ «Ἕλληνες» μὲ σουηδική, νορβηγικὴ καὶ ἄλλες ρίζες ποὺ μετέχουν στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Ἐθνικῆς μας Τράπεζας. Ηarel De Breck, Alexander Blades, Arre Bergreen, Enrico Tomacco, David Dexter εἶναι οἱ «Ἕλληνες» ποὺ διόρισε τὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας στὴν Τράπεζα Πειραιῶς μὲ βάση τὴ ρύθμιση ποὺ περιεῖχε τὸ τρίτο Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε καὶ ἄλλους «Ἕλληνες» στοὺς ὁποίους ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα; FU Chengging, YE Weilong, FENG Boming, ZHU Jianhui, IP Sing Chi.
.           Πρόκειται γιὰ τὸ νέο κινεζικὸ διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ ΟΛΠ ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ μετὰ τὴν πώληση τοῦ πλειοψηφικοῦ πακέτου. (Οἱ κυβερνήσεις τῆς Ν.Δ. τὸ 2008 εἶχαν ὑπογράψει συμβάσεις παραχώρησης τοῦ λιμένος στὴν Cosco, δὲν πώλησαν πλειοψηφικὸ ποσοστὸ τοῦ ΟΛΠ.) Ἂν δὲν χορτάσατε «Ἕλληνες» στοὺς ὁποίους ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα, νὰ σᾶς γνωρίσω καὶ ἄλλους. Ὅλο τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Frapport Greece, ἐπικεφαλῆς τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ κύριος Στέφαν Σοῦλτε, εἶναι Γερμανοί.
.           Γι’ αὐτὸ στὰ περιφερειακὰ ἀεροδρόμια ὁ freddo κοστίζει πλέον σχεδὸν πέντε εὐρώ. Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίηση ποὺ ὁλοκληρώθηκε ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ. Νὰ μὴν ἀρχίσω, τέλος, κάτι πιὸ ἀνατριχιαστικὸ γιὰ τὰ μέτρα τῆς Ἀριστερᾶς, νὰ παραθέτω ἐπωνυμίες ξένων funds στὰ ὁποῖα μεταβιβάστηκαν τὰ «κόκκινα» δάνεια καὶ ἀνήκουν πλέον οὐσιαστικὰ τὰ σπίτια καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων. Ζήτω, λοιπόν, κύριε Τσίπρα μου! Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες, ἐπειδὴ ἀπὸ μεθαύριο θὰ δανείζεστε ἀπὸ τὶς κάποτε σὲ ἐσᾶς μισητὲς ἀγορὲς ἀντὶ ἀπὸ κράτη.
.           Προτείνω νὰ σοβαρευτοῦμε: Ἡ Ἑλλὰς δυστυχῶς δὲν ἀνήκει πλέον στοὺς Ἕλληνες. Πλὴν ναυτιλίας, τὴν ὁποία «σκύλιασαν» νὰ ἁλώσουν οἱ Γερμανοί, χωρὶς νὰ τὸ καταφέρουν, ἀερομεταφορῶν, ἐνδεχομένως τῆς ἀκτοπλοΐας (καὶ ἐκεῖ ἔχουμε ἀπώλειες) καὶ τοῦ τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν, ἡ πατρίδα μας πωλεῖται κάθε μέρα τὴν τελευταία ὀκταετία. Ἀμερικανοί, Τοῦρκοι, Ἰσραηλινοὶ ἀγοράζουν ξενοδοχεῖα, τὴ βαριὰ βιομηχανία μας. Γάλλοι διεκδικοῦν τὰ νερά μας. Γερμανοὶ καὶ Κινέζοι τὶς ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες, ποὺ θὰ καταστοῦν τρίτος πυλώνας τῆς ἀσφάλισης. Βεβαίως ὅλα αὐτὰ δὲν ξεκίνησαν ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως σὲ καιροὺς παγκοσμιοποίησης γίνονται διεθνεῖς συμπράξεις καὶ συμμαχίες – εἰδικῶς τὸν καιρὸ ποὺ εἶσαι ἰσχυρὸς εἶναι λύση (ὁ ΟΤΕ πουλήθηκε μὲ 26 εὐρὼ τὴ μετοχὴ τὸ 2008 καὶ γλίτωσε ὁ Προϋπολογισμὸς τὰ ἐλλείμματά του).
.           Βεβαίως δὲν φταῖνε οἱ ξένοι τεχνοκράτες ποὺ διορίστηκαν στὰ Δ.Σ. τῶν τραπεζῶν – αὐτοὶ τὴν καριέρα τοὺς κάνουν. Ὑπάρχει ὅμως μία μεγάλη ἀλήθεια! Ἐπὶ Ἀριστερᾶς ἡ ἀποικιοκρατία στὴν πατρίδα μας διευρύνθηκε. Οἱ τραγικοὶ χειρισμοὶ τοῦ δημοψηφίσματος, γιὰ τὸ ὁποῖο σήμερα ὁ Τσίπρας ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας (προχθὲς «εἴχατε δίκιο»), ἔδεσαν τὴ χώρα περισσότερο στὸ ἅρμα τῆς ἐξάρτησης καὶ τὴν ἀνάγκασαν νὰ ὑπογράψει ἕνα τρίτο Μνημόνιο, μὲ τὸ ὁποῖο παραδόθηκαν ὁλόκληροι τομεῖς τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρῶτο τὸν τραπεζικό, στοὺς δανειστές. Πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομία ἀρχίσαμε νὰ παραδίδουμε μὲ συμφωνίες καὶ τὴν ἱστορικὴ κληρονομιά μας, τοὺς ὅρους «Μακεδόνας» καὶ «Μακεδονία». Κατὰ συνέπεια τὸ θέμα μὲ τὸν κύριο πρωθυπουργὸ δὲν εἶναι ἂν ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες. Τὸ ἐρώτημα ὅπου πρέπει νὰ ἀπαντήσει -γιατί αὐτὰ συνέβησαν καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του- εἶναι σὲ ποιὸν ἀνήκει ἡ Ἑλλάς.

 

 

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: