ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΣΤΑ ΒΑΛΚAΝΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡIΑ, ΣΕΡΒIΑ καὶ ΑΛΒΑΝIΑ

πιπτώσεις τς «Συμφωνίας τν Πρεσπν»
στ
Βαλκάνια: Βουλγαρία, Σερβία κα λβανία

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης.

Ἐφημ. «Ἑστία»,
26 Ἰουνίου 2018

.             Ἡ Βουλγαρία ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἀναγνώρισε τὴν «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» δηλώνοντας ρητὰ ὅμως ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει «μακεδονικὸ ἔθνος» ἢ «μακεδονικὴ γλῶσσα». Παρέμεινε ἔκτοτε σταθερὴ σ’ αὐτήν της τὴν ἄποψη. Ἀποδίδω τὸ ὅτι στέκεται βουβὴ ἀπὸ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέχρι σήμερα, στὸ ὅτι σέβεται τοὺς διεθνεῖς της ρόλους. Εἶναι προεδρεύουσα τῆς ΕΕ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2018, διάστημα στὸ ὁποῖο ξεκαθάρισε ὅτι θὰ χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο πΓΔΜ τῆς διεθνοῦς ἀναγνώρισης τῆς ΕΕ καὶ ὄχι τὸ ὄνομα τῆς δικῆς της ἀναγνώρισης. Σὲ λίγες ἡμέρες λήγει ἡ θητεία της καὶ θὰ δοῦμε τί σκέπτεται. Γιὰ τὴν Βουλγαρία ὑπάρχουν ὁρισμένα θετικά, γιὰ παράδειγμα δὲν ἔχει ἀντίρρηση μὲ τὸ «Βόρεια Μακεδονία», ἀκριβῶς διότι σπάει τὴν Μακεδονία σὲ κομμάτια μὲ ἑλληνικὴ ὑπογραφή, καὶ μπαίνει καὶ ἡ Βουλγαρία στὸ μοίρασμα. Ταυτόχρονα ὅμως ἔχει καὶ πολὺ μεγάλα ἀρνητικά, παρόμοια μὲ τὰ δικά μας, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους: ἐθνότητα, γλῶσσα, ἀλλὰ καὶ διεθνῆ σήματα ΜΚ καὶ MKD, παραπέμπουν στὴν Μακεδονία ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ὄχι ἁπλὰ σὲ ἕνα μέρος της.
.             Ἡ συμφωνία δὲν ἀφήνει ἀδιάφορη τὴν Σερβία. Ἐφ᾽ ὅσον ἡ πΓΔΜ ὀνομαστεῖ «Βόρεια Μακεδονία», ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἀκόμα καὶ ἡ «εὐρεία Μακεδονία» μὲ βάση ὅποιον ὁρισμὸ θέλουν οἱ ψευδο-μακεδόνες δὲν περιλαμβάνει τὶς ἐκτάσεις τῆς βόρειας πΓΔΜ (ἀλήθεια, πῶς θὰ ὀνομάζονται αὐτές; «βόρεια Βόρεια Μακεδονία»;), οἱ Σέρβοι δὲν εἶναι εὐχαριστημένοι μὲ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ συνόλου τῆς ἔκτασης τῶν Σκοπίων / πΓΔΜ ὡς «Βόρεια Μακεδονία», διότι αὐτομάτως συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐκτάσεις ποὺ παραδοσιακὰ ἀνῆκαν στὴν Σερβία ἢ ποὺ τέλος πάντων δὲν εἶχαν ποτὲ καμία σχέση μὲ τὴν Μακεδονία. Ὄχι ὅτι ἔχουν ἐπιθετικὲς βλέψεις, ἀλλὰ παραγράφεται ἡ δική τους Ἱστορία ἐντασσόμενη στὴν Ἱστορία μίας δῆθεν «εὐρείας Μακεδονίας» μέχρι ἐκεῖ.
.             Οὔτε ἡ Ἀλβανία εἶναι ἀδιάφορη γιὰ τὴν ὑπόθεση. Ὑπάρχουν 4 Ἀλβανικὰ κόμματα στὰ Σκόπια, δύο ἐκ τῶν ὁποίων στὴν κυβέρνηση Ζάεφ μὲ Ἀλβανὸ ἀντιπρόεδρο, ἐνῶ ἐντός τοῦ 2018 ἡ ἀλβανικὴ κατέστη ἐπίσημη γλῶσσα. Ἂν συγκριθεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση μὲ τὸ 1991, ὅταν οἱ Ἀλβανοὶ πολιτικὰ ἦταν ἀνύπαρκτοι, εὔκολα προβλέπει κανεὶς ὅτι ἀκύρωση τῆς συμφωνίας θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀναζήτηση οὐδετεροεθνοῦς ὀνόματος μὲ δύο διακριτὲς ἐθνικὲς συνιστῶσες: «Σλαβομακεδόνων» καὶ «Ἀλβανῶν». Ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Ἀλβανοί, ὅσο δὲν θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους Σλάβους, ἄλλο τόσο δὲν τὸν θεωροῦν «Μακεδόνες». Δὲν θὰ τοὺς ἀρέσει λοιπὸν στὰ διαβατήριά τους νὰ ἀποκτήσουν ἐθνικότητα «Μακεδονικὴ / κάτοικοι τῆς Βορείου Μακεδονίας». Θὰ προτιμοῦσαν νὰ εἶναι «Ἀλβανοὶ / κάτοικοι …» μίας χώρας μὲ ὄνομα ποὺ δὲν θὰ παράγεται οὔτε ἀπὸ τοὺς «Σλαβομακεδόνες», οὔτε ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς.
.             Συμπέρασμα: Ἡ Ἑλλάδα χάνει τὰ πάντα ἀναγνωρίζοντας ἐθνότητα «Μακεδόνων», ἡ Βουλγαρία ἐπίσης δυσαρεστημένη μὲ ἐθνικότητα/γλῶσσα/σήματα, ἡ Σερβία δυσαρεστημένη γιὰ τὶς βόρειες περιοχὲς τῶν Σκοπίων, ἡ Ἀλβανία δυσαρεστημένη ποὺ ὑποχρεώνονται οἱ Ἀλβανοὶ νὰ ὀνομάζονοται ἐθνικὰ Μακεδόνες. Ἕνας μόνο ὠφελημένος. Ὁ ἐθνικισμὸς τῶν Σκοπίων.
.             Ἔτσι, καταρρίπτεται καὶ ἕνας ἀκόμη μύθος, ὅτι δῆθεν οἱ Ἀμερικάνοι πίεζαν γιὰ τὴν συγκεκριμένη λύση. Μέγα λάθος. Οἱ Ἀμερικάνοι ἴσως πίεζαν γιὰ λύση. Γιὰ μία λύση. Ὄχι κατ’ ἀνάγκην γιὰ τὴν συγκεκριμένη, ἡ ὁποία ἦρθε λόγῳ δικῆς μας ὑποχωρητικότητας ἢ ἐπίμονης ἄρνησης ὅτι οἱ ἐθνικὲς ταυτότητες παίζουν ρόλο. Οἱ Ἀμερικάνοι δὲν θὰ ἐπέβαλλαν μία λύση ποὺ ἀφήνει τέσσερις γείτονες δυσαρεστημένους καὶ μόνο ἕναν εὐνοημένο.

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: