ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ! Μπορεῖ νὰ μιλήσει στὴν καρδιὰ ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τέτοιους θέλουμε!

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ!

Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 23.06.2018

Ἐντυπωσιακά στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Ἀντ. Κουνάδη γιὰ τὴ γλῶσσα μας

.         Ἡ χρονικὴ συγκυρία ποὺ ἐπέλεξε τὸ Ἵδρυμα «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» νὰ διοργανώσει εἰδικὸ συνέδριο γιὰ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καλύτερη. Ἡ Μακεδονία «βράζει» αὐτὴ τὴν ἐποχή, μετὰ τὴν ἀναγνώριση μακεδονικοῦ ἔθνους ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Βράζει», διότι ἡ συμφωνία ὑπεγράφη στοὺς Ψαράδες, ἐκεῖ ὅπου τὸ 1949 ὁ Νίκος Ζαχαριάδης κήρυξε τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν «αὐτόνομη Μακεδονία».
.         Δὲν θὰ μποροῦσε, ἐπίσης, νὰ εἶναι καλύτερη ἡ συγκυρία, δεδομένου ὅτι βρισκόμαστε στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας Ἑλλάδας – Ἀλβανίας, ποὺ περιλαμβάνει ὁριοθέτηση θαλάσσιων ζωνῶν, ρυθμίσεις γιὰ τὰ περιουσιακά της ἑλληνικῆς μειονότητας στὴν Ἀλβανία, ἄρση τοῦ ἐμπολέμου κ.λπ. Δὲν θὰ μποροῦσε, τέλος, νὰ εἶναι περισσότερο ἰδανική, διότι ὁλοκληρώνεται ἡ ὀκταετὴς περιπέτεια τῶν Μνημονίων, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων διαμορφώθηκε ἐκ νέου ἡ ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Γνωριστήκαμε ξανὰ μεταξύ μας. Παρακολούθησα ἕως ἕνα σημεῖο τὸ ἐνδιαφέρον συνέδριο (ἀποχώρησα λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων), ὡστόσο ὀφείλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἐντυπωσιάστηκα. Ἐντυπωσιάστηκα κυρίως ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Ἀντώνη Κουνάδη, καθὼς εἶναι ὁ πρῶτος ἡγέτης τοῦ ἀνώτατου ἱδρύματος ποὺ μίλησε κατευθείαν στὴν καρδιά μου καὶ φρονῶ ὅτι μπορεῖ νὰ μιλήσει στὴν καρδιὰ ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τέτοιους θέλουμε! Ὁ κ. Κουνάδης μίλησε γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ παρουσίασε ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ διαχρονικότητα, τὴν ἀκτινοβολία καὶ τὴ διείσδυσή της σὲ ἄλλες γλῶσσες τοῦ κόσμου.
.         Ὅπως τόνισε ὁ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὶς 6.000 λέξεις τοῦ λεξιλογίου τοῦ Ὁμήρου χρησιμοποιοῦνται σήμερα στὴν καθομιλουμένη 1.600! Νὰ γιατί εἴμαστε παλαιὸς λαός, ἰδοὺ γιατί πρέπει νὰ φυλᾶμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τοὺς ἱστορικοὺς τίτλους μας καὶ τὰ ὀνόματα, ἰδοὺ γιατί δὲν πρέπει νὰ ἀναγνωρίζουμε «μακεδονικὲς γλῶσσες». Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὸν κ. Κουνάδη, ἀπὸ τὶς 4.900 ἑλληνικὲς λέξεις τοῦ Εὐαγγελίου χρησιμοποιοῦνται περίπου οἱ 2.400! Τὸ 65% τῶν λέξεων τῆς γαλλικῆς γλώσσας καὶ τὸ 85% τῶν λέξεων τῆς πορτογαλικῆς γλώσσας ἔχουν ἑλληνικὴ ρίζα, ἐνῶ 150.000 λέξεις τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας εἶναι «ἑλληνικῆς καταγωγῆς»! Ὁ Λούθηρος προχώρησε στὴ συγγραφὴ τοῦ συντακτικοῦ της γερμανικῆς γλώσσας βασιζόμενος στὸ συντακτικό της ἀρχαίας ἑλληνικῆς. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν σημείωσε ἐπίσης ὅτι στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Αὐστραλία τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ ὑποχρεωτικὴ δεύτερη ξένη γλῶσσα, καθὼς οἱ ἐκεῖ κυβερνήσεις ἔκριναν ὅτι ἡ ἐκμάθησή της ἀνεβάζει τὸ ἐπίπεδο ἀντίληψης τῶν μαθητῶν.
.         «Χωρὶς γλῶσσα δὲν ὑπάρχει σκέψη – μὲ τὶς λέξεις σκεφτόμαστε», ἐπεσήμανε ὀρθότατα ὁ κ. Κουνάδης, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν ρωμαλέο λόγο του «κέρδισε» τὸ ἀπαιτητικὸ ἀκροατήριο τῶν μελῶν τοῦ Ἱδρύματος «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» καὶ τῆς Παναθηναϊκῆς Ὀργάνωσης Γυναικῶν. Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Κουνάδη, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπὸ στήθους ὁμιλία τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου, ποὺ ἦταν μία διακήρυξη κατὰ τοῦ ἐλιτισμοῦ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παρουσίαση τῶν νέων εὑρημάτων τῆς ἔρευνας τῆς MRB γιὰ τὴ «Διανέοσις», ἔφτασαν καὶ περίσσεψαν γιὰ νὰ θεωρῶ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ἄκρως ἐπιτυχημένη.
.         Ἔχω, ὅμως, ἀκόμη ἕναν λόγο γιὰ νὰ συγχαρῶ τὴν πρόεδρο τοῦ ἱδρύματος γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία της: Κάλεσε στὸ συνέδριο ὡς ὁμιλητὴ τὸν πρόεδρο μίας μικρῆς κοινότητας ἔξω ἀπὸ τὴ Φλώρινα, τὸν πολύτεκνο κ. Τάσκα, τὸ πέμπτο παιδὶ τοῦ ὁποίου βάφτισε ὡς πρωθυπουργὸς ὁ Κώστας Καραμανλής. Ὁ κ. Τάσκας ἐξήγησε πῶς σώζεις τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα στὰ σύνορα. Καὶ ἀποκάλυψε ὅτι ὁ κόσμος ποὺ πῆγε στὸ Πισοδέρι τὴν Κυριακὴ δὲν ἦταν 4.000, ὅπως εἶπε ἡ ΕΛ.ΑΣ., ἀλλὰ 12.000. Καὶ ὅτι δὲν θὰ τὸ βάλει κάτω. Ἰδού, λοιπόν, τὰ στοιχεῖα τῆς νέας ταυτότητάς μας, κι ἂς ἀκούγονται κλισέ. Ἐρχόμαστε ἀπὸ μακριά, μὰ καὶ πᾶμε μακριά. Νιώθουμε μερικὲς φορὲς ἀξιολύπητοι, ἀλλὰ γρήγορα ξυπνᾶμε καὶ γινόμαστε μεγαλειώδεις. Δὲν εἶναι σπουδαῖο;

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: