ΑΤΟΠΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀτόπημα σὲ βάρος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὰ ὅσα εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κατὰ τὴν πρόσφατη ὁμιλία του στὸν Μυστρὰ προκάλεσαν εἰρωνικὸ σχόλιο σὲ ΜΜΕ. Ὁ κ. Παυλόπουλος εἶπε τὰ αὐτονόητα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων πὼς τὸ Βυζάντιο συντήρησε τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας καὶ τῆς ἀρχαίας Ρώμης καὶ ὅτι μέσῳ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ παράδοσης ἐμπλουτίστηκε μὲ θεμελιώδεις ἀρχὲς καὶ ἀξίες, οἱ ὁποῖες σήμερα συνιστοῦν πραγματικὲς ἀντηρίδες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τὰ λόγια του αὐτὰ προκάλεσαν τὸ σχόλιο ὅτι ὁ Πρόεδρος «ἅρπαξε τὸν Gibbon ἀπὸ τὴν κοτσίδα καὶ τοῦ ἔκανε τὴ μούρη κρέας» (sic). Στὸ ἴδιο σχόλιο προστίθεται ἡ ἀπαξιωτικὴ γιὰ τὸν Πρόεδρο καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀπορία: «Ποῦ ἔμαθε ἱστορία ὁ Πρόεδρος, στὸ κατηχητικό;». Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε τὸ ἀτόπημα σὲ βάρος τοῦ Προέδρου. Δὲν ἔχει σημασία τὸ ποιὸς ἔγραψε τὸ συγκεκριμένο σχόλιο. Σημασία ἔχει τὸ ἄδικο καὶ ἐσφαλμένο περιεχόμενό του, προϊὸν μίας συγκεκριμένης ἀντίληψης περὶ ζωῆς καὶ ἱστορίας.
.           Στὸ σχόλιο γίνεται ἐπίκληση τοῦ Gibbon γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου, ἑνὸς συγγραφέα τοῦ 18ου αἰώνα! Ὁ Edward Gibbon (1737 – 1794) γεννήθηκε στὴν Ἀγγλία καὶ ἔζησε χρόνια στὴν γαλλόφωνη Ἑλβετία. Δέχθηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸν Βολταῖρο καὶ τὸν καλβινισμό. Στὸ ἔργο του γιὰ τὸ Βυζάντιο ἐκφράζεται μὲ ἀστήρικτες ὑπερβολὲς καὶ μὲ ἀνεύθυνα ὑποτιμητικὰ σχόλια. Ἑλληνικὰ δὲν ἤξερε καὶ ὅμως ἀσχολήθηκε μὲ τὸ Βυζάντιο…
.           Τὰ ὅσα ἀνέφερε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶναι αὐτά, ποὺ ἔχει ἀναδείξει ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Εἶναι ὅσα ἀναφέρονται ἀπὸ τοὺς διάσημους Βυζαντινολόγους τοῦ 20ού αἰώνα Πὸλ Λεμέρλ, Τσαρλς Ντίλ, Κύριλλο Μάνγκο, Στίβεν Ράνσιμαν, Γεώργιο Ὀστρογκόρσκι, Ἀλέξανδρο Καζντὰν καὶ τὴν Τζούντιθ Χέριν. Ἐπίσης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες σημαντικοὺς Βυζαντινολόγους Διον. Ζακυθηνό, Φαίδωνα Κουκουλέ, Νίκ. Σβορῶνο, Σπ. Βρυώνη, Μαν. Χατζηδάκη καὶ τὶς κυρίες Σοφία Ἀντωνιάδη, Ἑλένη Γλύκατζη – Ἀρβελὲρ καὶ Ἀγγελικὴ Λαΐου.
.           Εἶναι παρατηρημένο ὅτι ὅσοι ἐχθρεύονται τὸ Βυζάντιο ἐπικαλοῦνται τὸν Γίββωνα. Οἱ λόγοι δὲν εἶναι ὅτι ἔχει σήμερα ἐπιστημονικὴ ἀξία τὸ ἔργο του «Ἡ Παρακμὴ καὶ ἡ πτώση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας». Ἁπλῶς ἔτσι δικαιολογοῦν τὰ ἀντιχριστιανικὰ ἰδεολογήματά τους καὶ τὴν ἀπέχθειά τους σὲ ὅ,τι προβάλλει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸν Πολιτισμό, ποὺ αὐτὴ συνέβαλε νὰ ἀνθήσει στὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.
.           Ὁ μέγας Βυζαντινολόγος Ἀλεξάντερ Βασίλιεφ σημειώνει πὼς ὁ Γίββων δὲν ἐπιτυγχάνει καὶ τόσο στὴν συγγραφὴ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς ἢ Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐν μέρει διότι δὲν εἶχε ἐπαφὴ μὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πρωτότυπες πηγὲς καὶ ἐν μέρει διότι δέχθηκε δυνατὴ ἐπίδραση ἀπὸ τὶς ἰδέες τῆς ἐποχῆς του, ποὺ ἤσαν δυσμενέστατες γιὰ τὴ Βυζαντινὴ Ἱστορία.
.           Ὁ ἰδιοφυὴς ἱστοριοδίφης Σπυρίδων Ζαμπέλιος γράφει πὼς ἡ συγγραφὴ τοῦ Γίββωνος, τοῦ «ὑπέρτατου δικαστοῦ 22 αἰώνων ἐθνικῆς ὑπάρξεως τῶν Ἑλλήνων, ἐκ τοῦ ὁποίου ἡ Εὐρώπη ἀντλοῦσε (Σημ. Κάποιοι ἀντλοῦν ἀκόμη…) τὶς περὶ Βυζαντινοῦ Μεσαίωνος γνώσεις καὶ κρίσεις της, ὄζει γαιῶδες τι καὶ νεκριμαῖον ἐπιτύμβιον, ἀναμιμνῆσκον τὴν πένθιμον Μούσαν τοῦ Τακίτου». Τὸ ἐπιτύμβιο ἀφορᾶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Γίββωνα.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: