ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΥΡΩΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

ρχονται ταυτότητες
μ
ποχρεωτικ δακτυλικ ποτύπωμα σ λη τν Ερώπη

.           Νέες ταυτότητες μὲ ψηφιακὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα σχεδιάζει ἡ Κομισιόν, ἐνῶ οἱ νέες προτάσεις, ποὺ ἔχουν στόχο τὴ δημιουργία ἑνὸς πιὸ ἀσφαλοῦς περιβάλλοντος στὴν Εὐρωπη, θὰ παρουσιαστοῦν αὔριο.
.           Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ δύο χρόνια ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καταθέτει προτάσεις γιὰ τὴ δημιουργία μίας «Ἀσφαλοῦς Ἕνωσης» μὲ στόχο τὸν ἔγκαιρο ἐντοπισμὸ ἐν δυνάμει δραστῶν πολὺ πρὶν πραγματοποιηθοῦν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Οἱ Εὐρωπαῖοι μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πλέον πιὸ ἀσφαλεῖς λόγῳ τῶν αὐξημένων ἁρμοδιοτήτων τῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας, τῆς στενότερης συνεργασίας μεταξὺ ἐθνικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς καλύτερης δικτύωσης τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν ἐντατικῶν ἐλέγχων στὸ διαδίκτυο. Πολλὰ ταμποὺ ἀναφορικὰ μὲ τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν πλέον καταρριφθεῖ. Ἡ Εὐρώπη εἶναι σήμερα πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ ὅσο πρὶν μία διετία, γράφει ἡ ἐφημερίδα Welt.
.           Ἡ Κομισιὸν παρουσιάζει αὔριο στὶς Βρυξέλλες νέα σχέδια, τὰ ὁποῖα οἱ 28 κυβερνήσεις τῶν χωρῶν-μελῶν καλοῦνται νὰ υἱοθετήσουν τὸ συντομότερο. Ὁ εὐρωπαῖος ἐπίτροπος Δημήτρης Ἀβραμόπουλος δήλωσε σχετικὰ στη γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt: «Θὰ πρέπει νὰ αὐξήσουμε τὰ προληπτικὰ μέτρα, ἔτσι ὥστε τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες νὰ μὴν εἶναι πλέον εἰς θέσιν νὰ πραγματοποιήσουν χτυπήματα. Μὲ ἄλλα λόγια, στόχος εἶναι νὰ καταστήσουμε ἀδύνατη τὴν πρόσβαση σὲ πλαστὰ ἔγγραφα, ὅπλα καὶ ἐκρηκτικὰ καὶ ταυτόχρονα νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητοι τὰ σύνορά μας».

«Οἱ τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς»

.           Σύμφωνα μὲ τὸν Ἕλληνα Ἑπίτροπο Μετανάστευσης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ θὰ προτείνει νὰ γίνουν ἀκόμα πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ ταυτότητες τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν, ἔτσι ὥστε ἡ πλαστογράφηση καὶ ἡ ἀγοραπωλησία ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων νὰ γίνει ἀκόμα δυσκολότερη γιὰ τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας, ἡ Κομισιὸν ἐπιθυμεῖ οἱ ταυτότητες σὲ ὅλες τὶς χῶρες-μέλη τῆς ΕΕ νὰ περιέχουν ὑποχρεωτικὰ ἕνα ψηφιοποιημένο δακτυλικ ποτύπωμα, καθὼς καὶ ἐπιπλέον βιομετρικὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων. Στὴ Γερμανία οἱ ταυτότητες περιλαμβάνουν ἤδη ψηφιοποιημένα δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ὡστόσο μόνο ὅταν οἱ πολίτες τὸ ἐπιθυμοῦν. Πρόσφατα ὁ εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν Ἀσφάλεια Τζούλιαν Κὶνγκ τόνιζε ὅτι οἱ «τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ στραφεῖ μελλοντικὰ στὴν πρόληψη τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν μὲ χημικά, βιολογικά, ραδιολογικὰ καὶ πυρηνικὰ ὑλικὰ (Ὅπλα ABC). Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πιθανότητες τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις θεωροῦνται περιορισμένες, οἱ ἐπιπτώσεις τους θὰ ἦταν τεράστιες, ἐκτιμᾶ ἡ Welt.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr (dw.com)

 

 

Διαφημίσεις

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: