ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ «ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ»

Ὅλα ἕτοιμα

Παλλαϊκὸ κάλεσμα γιὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς
γιὰ τὴ Μακεδονία

Παναγιώτης Σαββίδης,
03.02.2018, 08:04

ΠΗΓΗ: protothema.gr

.           Περισσότερα ἀπὸ 2.500 λεωφορεῖα θὰ φτάσουν στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν ἠπειρωτικὴ χώρα ἀλλὰ καὶ τὰ νησιὰ – Τὸν λόγο θὰ πάρουν ὁ κορυφαῖος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης καὶ ὁ γνωστὸς συνταγματολόγος Γιῶργος Κασιμάτης – Χαιρετισμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θὰ διαβάσει ὁ Μητροπολίτης Σύρου
.             Μέρες τοῦ 1992 φιλοδοξοῦν νὰ θυμίζει αὔριο ἡ Ἀθήνα, οἱ διοργανωτὲς τοῦ κορυφαίου συλλαλητηρίου στὴν πλατεία Συντάγματος, κατὰ τῆς χρήσης τοῦ ὅρου “Μακεδονία” ἀπὸ τὰ Σκόπια. Σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς τὸ πλῆθος εἶχε ξεπεράσει τὸ ἕνα ἑκατομμύριο πολίτες, ποὺ εἶχαν φτάσει στὴν Ἀθήνα ἀπ᾽ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς χώρας.
.             Ἕως τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ ἔκανε λόγο γιὰ περισσότερα ἀπὸ 2.500 λεωφορεῖα ποὺ θὰ φτάσουν στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν ἠπειρωτικὴ χώρα ἀλλὰ καὶ τὰ νησιά. Ἂν συνυπολογιστεῖ καὶ ὁ κόσμος ποὺ θὰ συρρεύσει στὴν πλατεία Συντάγματος ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἀττική, τότε θὰ πρόκειται ἀναμφισβήτητα «γι τ μεγαλύτερο σ γκο κα πάθος συλλαλητήριο το… αώνα», ὅπως λένε χαρακτηριστικὰ ἄνθρωποι τῆς διοργάνωσης.
.             Παρὰ τὸ κλίμα ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ δημιουργήσουν τὸ προηγούμενο διάστημα κυβερνητικὰ στελέχη, φιλοκυβερνητικὰ ΜΜΕ ἀκόμη καὶ μέλη τοῦ «Ρουβίκωνα», ποὺ προειδοποίησε πὼς «στὶς 4 Φεβρουαρίου θὰ χυθεῖ αἷμα»,  οἱ διοργανωτές του ξεκαθαρίζουν ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἔχει κανένα λόγο νὰ φοβᾶται.
.             Δύο θὰ εἶναι οἱ βασικοὶ ὁμιλητές τοῦ συλλαλητηρίου, μὲ στόχο νὰ μὴν ὑπάρξει κόπωση στὸ πλῆθος. Τὸν λόγο θὰ πάρουν ὁ κορυφαῖος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης καὶ ὁ γνωστὸς συνταγματολόγος Γιῶργος Κασιμάτης,  ἐνῶ ὁ μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, θὰ διαβάσει σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς ΔΙΣ γιὰ τὸ θέμα τῶν Σκοπίων, περιστοιχιζόμενος ἀπὸ τοὺς μητροπολίτες Δράμας, Παῦλο καὶ Χίου, Μάρκο. Σύντομους χαιρετισμοὺς θὰ ἀπευθύνουν  ἐκπρόσωποι Ὁμοσπονδιῶν Ποντίων, Βλάχων, Σαρακατσάνων, Θρακιωτῶν κ.α. ἐνῶ ἔντονη θὰ εἶναι καὶ ἡ παρουσία Κρητῶν. Βέβαιη θεωρεῖται -γιὰ συμβολικοὺς λόγους- καὶ ἡ παρουσία ἀπογόνων Μακεδονομάχων στὴν κεντρικὴ ἐξέδρα. Ἐκ μέρους τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς, χαιρετισμὸ θὰ ἀπευθύνει ἡ Συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου Νίνα Γκατζούλη.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: «Τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν χῶρες ποὺ ἀναγνώρισαν τὰ Σκόπια μὲ τὸ ὄνομα “Μακεδονία” παραβλέποντας ὅτι ἔτσι γελοιοποιοῦνται μπροστὰ στὴν Ἱστορία δὲν νομίζω ὅτι μᾶς ἀφορᾶ, ἀφοῦ ἡ δική μας ἀπόφαση καὶ μόνο εἶναι ποὺ θὰ κρίνει τελεσίδικα τὸ θέμα αὐτό. Ἐφόσον ἐμεῖς ἀρνούμαστε, ὅπως εἶπα, νὰ βγάλουμε οἱ ἴδιοι τὰ μάτια μας γιὰ νὰ εἴμαστε ἀρεστοὶ στὶς ΗΠΑ, στὸ ΝΑΤΟ, στὴν Εὐρώπη κ.λπ., μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε ἀπρόσκοπτα τὴ ζωή μας ὅπως κάναμε τόσα χρόνια.
.           Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε κάθε ἄλλη παραχώρηση, ὅπως λ.χ. τὴ συναίνεσή μας νὰ γίνει μέλος τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ΝΑΤΟ. Εἶναι δυνατὸν νὰ συνυπάρχουμε εἰρηνικὰ γνωρίζοντας ὅτι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὑπάρχει ἕνα βαθὺ κράτος ποὺ συνωμοτεῖ μὲ ἄλλες διεθνεῖς δυνάμεις ἐναντίον τῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας μας. Καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε αὐταπάτες, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ παίρνουμε ὅλα τὰ μέτρα ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἄμυνα τῆς χώρας μας. Χρειαζόμαστε μία δυνατὴ κυβέρνηση, ποὺ νὰ ἐκφράζει τὴν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κι αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ γίνει ὅσο τὸ δυνατὸν συντομότερα, γιατί δὲν εἶναι μόνο ἀπαράδεκτο ἀλλὰ καὶ ἀνόητο νὰ μᾶς κυβερνᾶ ὁ οἱοσδήποτε κύριος Τσίπρας σὲ μία ἱστορικὴ περίοδο ποὺ ἡ θάλασσα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τείνει νὰ γίνει θύελλα ποὺ θὰ δοκιμάσει τὶς ἀντοχὲς τοῦ σκάφους “Ἑλλάς” σὲ βαθμὸ ἐξοντωτικό».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: «Εἶναι λαϊκὸ δικαίωμα νὰ ἀμυνθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαός,  σὲ κάθε ἀλυτρωτικὴ βλέψη τῶν ἀκραίων ἐθνικιστικῶν κύκλων τῆς FYROM, ποὺ σκοπίμως ὑποκινοῦνται σὲ λύση ὑπὸ τὴν πίεση τοῦ ΝΑΤΟ. Δὲν εἶναι ἁπλὰ γεωγραφικὴ ὑπόθεση , εἶναι θέμα ταυτότητας, ἱστορίας καὶ στὴ τελικὴ ὄχι περαιτέρω ταπείνωση τῶν Ἑλλήνων. Μὲ ψεύτικο ὄνομα , λύση δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ γεωπολιτικὴ ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: «Στόχος τῆς διοργάνωσης εἶναι ἡ ἐμφάνιση τοῦ κυρίαρχου λὰ ὓ στὸ προσκήνιο καὶ ἡ ξεκάθαρη ἐντολή του πρὸς τὸ πολιτικὸ προσωπικό της χώρας, προκειμένου νὰ ἀνατραπεῖ ἡ ὑφιστάμενη πολιτικὴ πλεύση ποὺ ἀποδέχεται σύνθετη ὀνομασία, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει τὸν ὄρο Μακεδονία. Ὁ ὅρος Μακεδονία δὲν θὰ πρέπει σὲ καμία περίπτωση νὰ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ὁποιαδήποτε διαπραγμάτευση ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἀποτελεῖ ἀλλοίωση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ βρίσκει ἀπέναντι τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι παγκοσμίως ἀναγνωρισμένη γιὰ τὰ χρηματοοικονομικὰ πλούτη της, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἄυλες ἀξίες τῆς φιλοσοφίας, τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ δώρισε στὴν ἀνθρωπότητα. Αὐτὲς τὶς ἀξίες, οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες δείχνουν πὼς εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὶς ὑπερασπισθοῦν, στὶς σύγχρονες Θερμοπύλες».

 

 

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: