ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καὶ ΕΛΛΑΔΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Μακεδονία καί Ἑλλάδα

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.                Λένε, ὅτι δέν εἶναι ρεαλιστικός ὁ σκοπός τοῦ συλλαλητηρίου! Καί ὅτι «δέν βγαίνει τίποτε» μέ τίς φωνές τοῦ λαοῦ (τοῦ ἔθνους, θά τό λέγαμε ἐμεῖς). Ρεαλιστικό εἶναι ὅ,τι εἶναι ἀληθινό! Ὄχι ἑκατομμύρια λαοῦ, ἀλλά καί ἕνας μόνο ν’ ἀπομείνη σ’ αὐτόν τόν τόπο πού νά ἐπιμένη ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική, ἡ μαρτυρία αὐτοῦ τοῦ ἑνός θά εἶναι ὁ ρεαλισμός!

  • Τά ὅσα γράψαμε περί τῆς ἀνάγκης πανελλαδικῆς ἐκδηλώσεως, δέν σημαίνουν, ὅτι παραθεωροῦμε τά ὅσα σοβαρά διατύπωσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Ἱ. Σύνοδος, μεμονωμένοι Μητροπολίτες, ἐπιστήμονες, πολιτικοί, ιστορικοί καί ἄλλοι. Ἐνδεικτικά παρουσιάζουμε:

  • Περικοπή ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου πρός τόν πρωθυπουργό κ. Τσίπρα: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρίς νά ἐπιθυμεῖ τήν ὁποιαδήποτε ἀνάμειξή της στίς ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, χωρίς ταυτόχρονα νά ἀπεμπολεῖ τή διαχρονική μαρτυρία λόγου καί αἵματος τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ της ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία τῆς ἀπαγορεύει νά ἀποδεχθεῖ τή χρήση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον, ἀποφάσισε στή συνεδρία της τῆς 9ης Ἰαν., τ.ἔ., νά ἐπισημάνει τόν κίνδυνο τῆς πιθανότητας μετακυλίσεως τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ κράτους, ἀπό τό πολιτικό στό ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο καί τήν ἐπιβίωση ἑνός ἰδιότυπου ἀλυτρωτισμοῦ στή γείτονα χώρα μέσῳ τοῦ τίτλου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Ἐν ὅψει αὐτοῦ, θερμῶς παρακαλοῦμε νά ληφθοῦν ὑπ’ ὅψη τά ἀνωτέρω, ὥστε στά πλαίσια τῆς συμφωνίας περί τοῦ ὀνόματος τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, νά ὑπάρξει μέριμνα καί γιά τήν ἀντίστοιχη ὀνομασία τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τόν τίτλο τῆς ὁποίας πρέπει νά ἀπαλειφθεῖ ὁ ὅρος «Μακεδονία» καί τά παράγωγά του».

  • Ἀντιγράφουμε ἐπίσης περικοπή ἀπό ἄρθρο (9/1/18) τοῦ θαρραλέου καί πιστοῦ χριστιανοῦ πολιτικοῦ κ. Στ. Παπαθεμελῆ. Ξεκινᾶ τήν ἀνοικτή ἐπιστολή του μέ τή φράσι τοῦ ἀειμνήστου ἀρχαιολόγου (τῆς Βεργίνας) Μανώλη Ἀνδρόνικου: «Ἀντιμετωπίσαμε τό θέμα τῶν Σκοπίων μέ δειλία καί ὡσάν νά εἴμεθα ἐμεῖς οἱ ἔνοχοι καί οἱ πλαστογράφοι τῆς Ἱστορίας»!

.                Καί ὑπογραμμίζει ὁ κ. Παπαθεμελῆς: «Ὁποιαδήποτε σύνθετη ὀνομασία μέ συνθετικό τό «Μακεδονία» θά εἶναι στιγμιαίας χρήσεως. Πρίν προλάβει νά στεγνώσει ἡ μελάνη τῆς ὑπογραφῆς θά μεταπέσει αὐτομάτως καί νομοτελειακά στό σκέτο Μακεδονία. Ὁπότε ἡ ἐσχάτη πλάνη θά εἶναι χείρων τῆς πρώτης. Ἄρα πρέπει νά ἀναζητήσουμε τρόπους ἀπαγκίστρωσης ἀπό τήν παγίδα τῆς σύνθετης. Ἡ παραχώρηση, μέ δική μας ὑπογραφή, τοῦ κατάφορτου ἀπό ἑλληνικήν ἱστορία ὀνόματος Μακεδονία ὑφ’ οἱανδήποτε μορφή, ἐγγράφει δουλεῖες καί ὑποθῆκες εἰς βάρος τῶν μελλοντικῶν μας γενεῶν, πού θά ὑπονομεύουν στό διηνεκές τήν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τήν σταθερότητα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς… Ἄν πᾶμε σέ σύνθετη ὀνομασία, τότε θά ἔχουμε ἐκπέσει ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή στό σκέτο Μακεδονία, δηλαδή τή μεγαλύτερη ἀπάτη τῆς ἱστορίας, ἐναντίον τῆς ἱστορίας καί στή διαιώνιση τοῦ Σκοπιανοῦ ἀλυτρωτισμοῦ καί τῶν παρακολουθημάτων του».

  • Ἀξιόλογα καί τά κείμενα πλήθους Μητροπολιτῶν καί Συνόδων (ὅπως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης). Καί ὅταν μιλᾶνε οἱ ἐπίσκοποι γιά ἐθνικά θέματα, δέν ἐμφανίζονται ὡς πολιτικοί. Ἱερό καθῆκον ἐπιτελοῦν «ὑπέρ τῆς ἀλήθειας, ὑπέρ τῆς ἑνότητος καί τῆς εἰρήνης στά Βαλκάνια. Καί εἶναι κακότατοι ὅσοι τόν πόνο τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἑλληνικού λαοῦ τόν ταυτίζουν μέ τή «Χρυσή Αὐγή»! Τί θέλουν νά μᾶς ποῦν; Ἄν οἱ ὀπαδοί μιᾶς ὁμάδας μιλᾶνε καί γιά τή Μακεδονία, δέν θά μιλᾶνε γιά τή Μακεδονία οἱ χριστιανοί τῆς Ἑλλάδος;

  • Κανείς δέν ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ ἀποδοχή ὀνομάτων γιά τά Σκόπια, πού περιέχουν ὡς συνθετικό καί τή λέξι Μακεδονία, συνιστᾶ προδοσία. Καί οἱ γνήσιοι Μακεδόνες, προδότες δέν γίνονται! Καί ὅλοι οἱ γνήσιοι Ἕλληνες, ἀρνησιπάτριδες δέν γίνονται!

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: