«H MAKEΔONIA EINAI MIA KAI ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΣ» (Μητρ. Καστορίας Σεραφείμ)

 «Βοηθεῖστε τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Τοῦ Μητροπολ. Καστορίας Σεραφεὶμ

1. Τὸ ὄνομα «Μακεδονία» στὶς κρίσιμες αὐτὲς ὧρες ποὺ διέρχεται ἡ πατρίδα μας θὰ πρέπει νὰ παραμείνει ἀδιαπραγμάτευτο. Ὑπάρχουν τόσα ἄλλα ὀνόματα ποὺ μποροῦν οἱ γείτονές μας, μὲ τὶς ἀλυτρωτικὲς διαθέσεις ποὺ τοὺς διακατέχουν, νὰ δεχθοῦν.
2. Δὲν εἶναι θέμα μόνο πολιτικό, ἀλλὰ κυρίαρχα ἐθνικό. Γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα ἡ ἑκάστοτε πολιτικὴ ἐξουσία δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχει ἰδεολογικὴ ἄποψη καὶ θέση ποὺ νὰ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν θέληση τοῦ λαοῦ ἰδιαίτερα σὲ θέματα ποὺ κρίνονται τελεσίδικα!
3. Ἡ ὀνομασία τῆς γείτονος χώρας ἀποτελεῖ καὶ ἐκκλησιαστικὸ θέμα, διότι συμπαρασύρει καὶ τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τοῦ κράτους αὐτοῦ. Συντάσσομαι λοιπὸν πλήρως μὲ τὸ κείμενο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου. Γιὰ ὅσους ἔχουν ἐπιλεκτικὴ μνήμη, ἡ βίαιη καὶ ἔνοπλη βουλγαρικὴ διείσδυση κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος τὸν προηγούμενο αἰώνα, δὲν θὰ εἶχε καμία δυναμικὴ καὶ προοπτική, ἐὰν δὲν συνδέονταν μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ θέμα τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας. Ἡ ἴδια ἱστορία πρόκειται νὰ ἐπαναληφθεῖ, ἐὰν τὴν ἀφήσουμε νὰ ἐξελιχθεῖ καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἐκκλησιαστικὴ “προσέγγιση” Βουλγαρίας καὶ Σκοπίων.
4. Ὁ γεωγραφικὸς χῶρος τῶν Σκοπίων ὄντως ἀνήκει στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μακεδονίας. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Μακεδονίας εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. Ἡ βασικότερη ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων ἔγκειται στὴν ἀξίωση τῶν Σκοπιανῶν, νὰ παρουσιάζονται ὡς ἀπόγονοι ἐκείνων, ἐγείροντας μάλιστα καὶ θέματα ἀλυτρωτισμοῦ τῶν ὑποτιθέμενων “ὑπόδουλων μακεδόνων” στὴν Ἑλλάδα! Μόνο Ἕλληνες μποροῦν νὰ εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῶν Μακεδόνων, ἐφ᾽ ὅσον καὶ οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες ἦταν Ἕλληνες. Οἱ ἱστορικὲς ἀποδείξεις τῆς ἑλληνικότητας τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων εἶναι πολυπληθεῖς, ἀδιαμφισβήτητες καὶ γνωστὲς ἰδιαίτερα στὸν ἀκαδημαϊκὸ καὶ ἐπιστημονικὸ κόσμο.
5. Αὐτὸ τὸ ὄνομα ἀνήκει μόνον στὸ συγκεκριμμένο γεωγραφικὸ χῶρο καὶ σ᾽ αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν σ᾽ αὐτόν, δὲν προσδιορίζει ὅμως ἐθνικότητα. Ὅπως οἱ κάτοικοι τῆς Θεσσαλίας, ποὺ ὀνομάζονται Θεσσαλοί, εἶναι ὅμως Ἕλληνες, οἱ κάτοικοι τῆς Ἠπείρου, ὀνομάζονται Ἠπειρῶτες καὶ εἶναι Ἕλληνες, ἔτσι καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Μακεδονίας, ὀνομάζονται Μακεδόνες καὶ εἶναι Ἕλληνες. Οἱ Σλάβοι Μακεδόνες εἶναι κάτοικοι τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων.
6. Ἐὰν αὐτὴ τὴν ὥρα ἡ Ἐκκλησία σιωπήσει, τότε θὰ μιλήσουν οἱ πέτρες καὶ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ ἥρωες ποὺ πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸν τόπο αὐτόν.
7. Ὡς Μητροπολίτης Καστορίας καὶ εὐτελὴς διάδοχος τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καὶ τοῦ ἥρωος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος Παύλου Μελᾶ, ἐπαναλαμβάνω τὰ λόγια τοῦ Ἴωνος Δραγούμη: Βοηθεῖστε τὴ Μακεδονία τὴν ὥρα αὐτὴ ὅλοι οἱ Πανέλληνες ὅπου καὶ ἂν βρίσκεσθε, καὶ ἡ Μακεδονία θὰ σᾶς βοηθήσει.
.               Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας γράφτηκε μὲ τὸ αἷμα ἡρώων Ἑλλήνων καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀνήκει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στοὺς Ἕλληνες ἀπογόνους τους.
.             Ὁ κατακτητὴς καὶ ὁ ἔποικος μίας ἔνδοξης χώρας, ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ κατακτήσει τὴν ἱστορία τῆς χώρας αὐτῆς ἀλλὰ ἀντιθέτως πάντοτε θὰ στοιχειώνεται ἀπὸ αὐτήν. Ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας εἶναι πολὺ βαριά, γιὰ νὰ τὴν διεκδικεῖ ὁ καθένας!
.            Ἂς μὴν ξεχνοῦν οἱ ἀγαπητοί μας γείτονες, ὅτι ἐνῶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἱστορικὰ δικαιώματα πουθενὰ στὴν περιοχή, ἐμεῖς ἔχουμε παντοῦ!
.              Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι ΕΛΛΑΣ!

 

ΠΗΓΗ: imkastorias.gr

 

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: