«TA ΔΩΔEKA BHMATA ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ» ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ΖΩΗΣ!

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΡΦΥΡΑ
Ἁγίου Ὄρους 34 & Καστοριᾶς 40
Τ.Κ. 10447
Ἀθήνα

Ἐν Βούλᾳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2017

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

.           Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! Μὲ ἔκπληξη ἐλάβαμε στὸ ἠλεκτρονικό μας ταχυδρομεῖο ἐνημέρωση περὶ νεο-ἐκδοθέντος βιβλίου σας ὑπὸ τὸν τίτλο «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ – Ἀκολουθώντας τὰ 12 στάδια ἀπεξάρτησης τῶν Ἀνώνυμων Ἀλκοολικῶν». Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι πρὸ δέκα περίπου ἐτῶν εἴχαμε ἐκπονήσει σχετικὴ ἀντιαιρετικὴ μελέτη, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἀνηρτημένη στὴν ἰστοσελίδα μας στὴ διεύθυνση: ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ἢ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ; imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=5E8B421C-53E1-4ED1-B717-D46C736A9266
.         Προφανῶς δὲν γνωρίζατε ὅτι τὸ πρόγραμμα τῶν Δώδεκα Βημάτων, ὅπως ἐφαρμόζεται στοὺς «Ἀλκοολικοὺς Ἀνώνυμους», ἀλλὰ καὶ στὶς ποικίλες ὁμάδες τῶν «Ἀνωνύμων», κινεῖται ἐκτὸς ὁρίων Ὀρθόδοξου πίστεως καὶ ζωῆς, διότι ἡ ἴδια ἡ γένεσή του προῆλθε ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ἡ δὲ ἐφαρμογή του συνιστᾶ ἀποδοχὴ ἀντορθοδόξων ἐννοιῶν καὶ πρακτικῶν, ὅπως ἀναλύονται στὴν προαναφερθεῖσα μελέτη καὶ ὅπως διακρίνονται καὶ μέσα στὸ ἴδιο τὸ νεο-ἐκδοθὲν βιβλίο.
.         Ἐνδεικτικὰ μόνον παραθέτουμε κάποια ἀπὸ τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ διαπιστώσαμε στὸ βιβλίο:
– Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου ἐπιχειρεῖ νὰ συγκρίνει ἀνόμοια πράγματα, ὅπως: τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησία μὲ τὰ Βήματα (σελ. 227), τὰ Δώδεκα Βήματα μὲ τὴν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (σελ. 145-146), τὸν πνευματικὸ πατέρα μὲ τὸν καθοδηγητὴ τῶν ΑΑ (σελ. 154).
– «Ἡ καθοδήγηση κάποιου ἱερέα δὲν εἶναι οὐσιώδους σημασίας» (σελ.152), ἀλλὰ τοῦ ὑποστηρικτῆ τῶν βημάτων εἶναι, πάντα κατὰ τὰ γραφόμενα.
– Κανεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐνστερνιστεῖ τὸ Τρίτο Βῆμα ποὺ ἀναφέρεται στὸν Θεὸ «ὅπως Τὸν αἰσθανόμαστε», καὶ οὔτε καὶ τὴ βλάσφημη θέση ὅτι «Γιὰ νὰ εἶναι ἐπιτυχημένη, ἡ θεραπεία πρέπει νὰ βασίζεται σὲ πνευματικότητα… στὴν ὁποία ὁ Θεὸς παραμένει ἀνώνυμος»! ( σελ. 31-32).
– Ἀπαράδεκτη ὀρθοδόξως εἶναι καὶ ἡ διδασκαλία «στὸ Τρίτο Βῆμα παραδίδει τὸ ἐγώ του… σ᾽ ἐκείνη τὴν ἀνώνυμη δύναμη, ντυμένη μὲ ὅ,τι ὁ ἴδιος πιστεύει ὅτι ταιριάζει, μὲ ὁποιουσδήποτε ὅρους, εἴτε θεολογικῶς ἀκριβῆ εἴτε ἐντελῶς αἱρετική»! (σελ.196).
.          Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα τοῦ βιβλίου, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν σοβαρὰ προβλήματα[1]. Ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ὅτι εἶχε πρόβλημα ἀλκοολισμοῦ ἀκόμα καὶ κάποια ἔτη μετὰ τὴ χειροτονία του[2]. Ὁ πνευματικός του ἔχει καθαιρεθεῖ λόγῳ ὁμοφυλοφιλίας[3]. Ὑπάρχουν σοβαρὲς καταγγελίες ἐναντίον τοῦ συγγραφέως περὶ ἀντορθοδόξων διδασκαλιῶν[4], καὶ γιὰ μία σειρὰ ἄλλα παραπτώματα. Παραθέτουμε ἀπὸ ἐπώνυμη καταγγελία γιὰ τὸν συγγραφέα, ὅταν ἦταν ἡγούμενος στὴ μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ San Fransisco. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ὁ πατὴρ Μελέτιος ἀποκάλυπτε τὶς ἁμαρτίες τῶν ἐξομολογούμενων μοναχῶν, χρησιμοποιοῦσε ὑπνοθεραπεία, μέσῳ τῆς ὁποίας ὑπαγόρευε στοὺς μοναχοὺς νὰ κάνουν πράξεις ὁμοφυλοφιλίας, τὶς ὁποῖες ἔδινε καὶ ὡς ὑπακοὴ στοὺς μοναχούς. Ἐπίσης, ὁ προαναφερθεὶς δήλωσε ὅτι «συχνὰ δυσκολεύεται νὰ προσευχηθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ καὶ ἀντὶ νὰ ἀγωνισθεῖ νὰ προσευχηθεῖ, ἁπλὰ μένει σὲ κατάσταση ἐπίγνωσης καὶ διαλογισμοῦ»[5]. Ὁ καταγγέλλων καταθέτει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ὁ πατὴρ Μελέτιος τὸν ἀπέτρεψε ἀπὸ τὸ νὰ διαβάζει τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, διότι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν Ἀντι-Σημίτης (sic) κ.τ.λ. καὶ ὅτι ἔκανε ρασοφόρο στὸ μοναστήρι μία γυναίκα, ἡ ὁποία εἶχε ὑποστεῖ ἀλλαγὴ φύλου[6]. Ἕξι μοναχοὶ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ἐνῶ ὁ ἡγούμενος π. Μελέτιος παραιτήθη καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἀμερική.
.          Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου ἐκτίθεσθε ἀνεπανόρθωτα στὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Πατρικά σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἀναλάβετε τὴν εὐθύνη σας ἀπέναντι στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ προχωρήσετε σὲ ἄμεση ἀνάκληση τῶν κυκλοφορησάντων βιβλίων, πρὸς ἀποφυγὴ συγχύσεως καὶ βλάβης στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. youtube.com/watch?v=jwpXnqXr9dg

[2]. youtube.com/watch?v=Th8rXD3nHAU

[3].pokrov.org/persons/archimandrite-michael-rymer/ και  pokrov.org/Documents/Articles/1145/Decision.pdf

[4]. pokrov.org/update-monastery-of-saint-john/

[5]. monomakhos.com/the-fires-of-manton/

[6]. monomakhos.com/the-fires-of-manton/

 

 

ΠΗΓΗ: axrhstou.blogspot.gr

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: