ΠΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πολικὸ ψύχος στοὺς Ὀρθοδόξους Προκαθημένους

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Πολικὸ ψύχος ἐπικρατεῖ στὶς σχέσεις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος βρίσκεται σὲ ὀξεία ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἀπὸ καιρὸ προκλήθηκαν προβλήματα, ποὺ προκάλεσαν τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις τῶν δύο Προκαθημένων. Τέτοια εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων, ἡ, στὴ συνέχεια, χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τοποθέτηση νέου διευθυντοῦ στὸ Γραφεῖο τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ὅσα ἄλλα ἀναφέρονται στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν Οἰκ. Πατριάρχη, ποὺ φυλάσσεται στὸ ἑρμάριο τῶν ἀπορρήτων ἐγγράφων τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Σὲ αὐτὰ προσφάτως προσετέθη ἡ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἀποδοχὴ δωρεᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
.         Ὁ κ. Ἱερώνυμος θεώρησε ὅτι πρόκειται γιὰ «εἰσπήδηση» τοῦ Πατριαρχείου στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία του, ποὺ ἀποτελεῖ βαρὺ ἐκκλησιολογικὸ παράπτωμα καὶ ἀντιδρᾶ ἔντονα, μὲ ἀγωγὴ στὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια σὲ βάρος προσωπικὰ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Σὲ πρὸ μηνῶν ἐκκλησιαστικὴ ἐκδήλωση στὴ Ζάκυνθο, στὴν ὁποία προέστη ὁ Οἰκ. Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέσχε, ἂν καὶ προσεκλήθη. Ἐπίσης δὲν ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ μὲ τὸν Μητροπολίτη – ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα. Στὴ διαθρησκειακὴ συνάντηση, ποὺ διοργάνωσε τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν στὴν Ἀθήνα πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, συμμετέσχε ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν θέλησε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὅσο αὐτὸς βρισκόταν στὴν Ἀθήνα. Ἔτσι ὁ Πατριάρχης συνάντησε τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ἀλλὰ ὄχι τὸν Ἀρχιεπίσκοπο… Ἱστοσελίδα, προσκείμενη στὸ Φανάρι, θέλησε νὰ ὡραιοποιήσει τὴν κατάσταση καὶ ἐξετέθη. Σὲ φωτογραφία ποὺ δημοσιεύει οἱ δύο προκαθήμενοι ἔχουν μεταξύ τους ἀπόσταση ἑνὸς περίπου μέτρου, ἀλλὰ ἡ λεζάντα ποὺ ἔβαλε ἦταν «ἐγκάρδιος ἀσπασμὸς τῶν δύο προκαθημένων»… Ἀσπασμὸς τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε, ἀλλὰ μὲ τὸν πρωτοσύγκελο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀρχιμανδρίτη π. Συμεὼν Βολιώτη… Σημειώνεται ὅτι στὸν κατάλογο τῶν συμμετασχόντων στὴ διεθνῆ διάσκεψη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γράφτηκε ὅτι ἐκπροσωποῦσε τὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τὸν βουλευτὴ τοῦ τουρκικοῦ κοινοβουλίου Δρα Ταλὶπ Κιουκσουκσάν….
.         Κακὲς εἶναι ἐπίσης οἱ σχέσεις τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας μὲ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, μὲ τὸν ὁποῖο δὲν ἔχει ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, καί, κατ᾽ ἐπέκταση, μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Στὴν πρὸ ἑβδομάδος διεθνῆ Διάσκεψη τοῦ ὙπΕξ ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας δὲν προσῆλθε, ἂν καὶ προσεκλήθη. Σ᾽ αὐτὴν προσῆλθαν, πλὴν τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, οἱ Ἕλληνες Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος καὶ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος καὶ οἱ Ἕλληνες Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου Χρυσόστομος καὶ Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Μὲ Μητροπολίτες ἐκπροσωπήθηκαν οἱ Πατριάρχες Ρωσίας, Σερβίας καὶ Γεωργίας. Δὲν παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι, οὔτε ἐκπρόσωποί τους ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας καὶ ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Πολωνίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας. Ἡ παντελὴς ἀπουσία ἀπὸ τὴ Διάσκεψη πέντε Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρέπει νὰ ἀπασχολήσει τὸ ὙπΕξ.
.         Κατὰ τὴ Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν περασμένο Ὀκτώβριο, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, μίλησε γιὰ «ὁμάδα» Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Γιὰ «ἑλληνικὴ ὁμάδα» ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μιλᾶνε ὅσοι δὲν ἀνήκουν σὲ αὐτήν… Μετὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει προβεῖ σὲ ἐνέργεια, ποὺ νὰ ἔχει συντελέσει στὴ γεφύρωση τῶν ὅποιων διαφορῶν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων καὶ κατ’ ἐπέκταση τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων αὐτοὶ ἡγοῦνται. Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἔχει ἤδη γίνει μία ἑνωτικὴ ἐνέργεια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν γενεθλίων τοῦ Πατριάρχου κ. Κυρίλλου, καὶ θὰ γίνει προσεχῶς ἄλλη μία. Θὰ προσκληθοῦν ὅλοι οἱ προκαθήμενοι, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνασύσταση τοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ μάρτυρος Πατριάρχου Τύχωνος. Ἤδη ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων ἐπισκέπτεται Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους καὶ τοὺς ἐπιδίδει τὴ σχετικὴ πρόσκληση.
.         Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ταλαντεύεται ἂν πρέπει νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση καὶ νὰ μεταβεῖ στὴ Μόσχα ἢ ὄχι. Ἂν καὶ θὰ προστεῖ τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι προσκεκλημένος σὲ μία ἐκδήλωση, ποὺ θὰ ἔχει ὡς πρωταγωνιστὴ τὸν Πατριάρχη Μόσχας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Μόσχας, μαζὶ μὲ τοὺς Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας, δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη, μὲ συνέπεια νὰ φανεῖ διασπασμένη ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ προβληματισμὸς λοιπὸν στὸ Φανάρι εἶναι ἂν πρέπει ὁ κ. Βαρθολομαῖος νὰ φανεῖ ὅτι ξεχνᾶ ὅ, τι συνέβη στὴν Κρήτη καὶ ὅτι συμβάλλει στὴν πρωτοβουλία τοῦ Μόσχας νὰ φανεῖ ἡ Ὀρθοδοξία ἑνωμένη, ἢ νὰ ἀνταποδώσει τὰ ἴσα στὸν Μόσχας καὶ νὰ ἀπουσιάσει ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ διοργανώσει.
.         Σημειώνεται ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τῆς ρωσικῆς κυβερνήσεως τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δρᾶ καὶ μέσα στὴν Τουρκία, μέσα δηλαδὴ στὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὴ δράση αὐτὴ δείχνει νὰ ἀποδέχεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2017, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, ἐπισκέφθηκε τὴ ρωσικὴ πρεσβεία στὴν Ἄγκυρα. Ἡ ἐπίσκεψη ἦταν στὸ πλαίσιο τῆς ἵδρυσης ὀρθόδοξης ρωσικῆς ἐνορίας στὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, σὲ ναὸ ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας. Κατὰ τὸ πρακτορεῖο «Parlons d’ Orthοdoxie», ποὺ ἔγραψε τὴν εἴδηση, οἱ Ρῶσοι διαθέτουν ἤδη τρεῖς ναοὺς στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐκ τῶν ὁποίων τὸν πρῶτο, τὸν ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη, ἐγκαινίασαν οἱ Πατριάρχες Βαρθολομαῖος καὶ Κύριλλος τὸ 2010, κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ δευτέρου στὴν Βασιλεύουσα.
.          Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιὴλ ἐπιδιώκει νὰ διατηρεῖ ἕνα ρόλο ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὶς δύο «ὁμάδες» καὶ συμβιβαστικό. Στὴ λογικὴ αὐτὴ καὶ γιὰ τὰ δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογή του στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο προσκάλεσε στὸ Βουκουρέστι Προκαθημένους. Στὴν πρόσκλησή του ὅμως ἀνταποκρίθηκαν μόνο ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀλβανίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας.
.         Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μόσχας στὴ Ρουμανία ἀποτελεῖ σημαντικὸ γεγονὸς στὶς ἐνδοορθόδοξες σχέσεις. Ὁ κ. Κύριλλος μίλησε γιὰ ἐνδυνάμωση τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας καὶ Ρουμανίας. Ὅπως εἶναι γνωστὸ αὐτὲς μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ἦσαν παγωμένες, λόγῳ τῆς ἐντάξεως στὴν ΕΣΣΔ τῆς ρουμανικῆς Βεσσαραβίας (Μολδαβίας) καὶ τῆς δημιουργίας ἐκεῖ ρωσικῆς ἐκκλησίας. Σήμερα καὶ κατόπιν συμφωνίας, ὑπάρχουν στὴν ἀνεξάρτητη αὐτὴ χώρα δύο τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἡ μία ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας καὶ ἡ ἄλλη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἡ μὴ παρουσία ἄλλων Προκαθημένων στὸ Βουκουρέστι ἀποτελεῖ ἕνα γεγονὸς ποὺ δείχνει τὸ ψύχος ποὺ καλύπτει τὶς σχέσεις τους.
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος στὶς 4 Νοεμβρίου συμπλήρωσε τὰ 88 του χρόνια, ἐπιδιώκει νὰ συμβάλει στὴ οὐσιαστικὴ γεφύρωση τῶν χασμάτων ποὺ ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν Προκαθημένων, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο τὸ ἔργο του. Ἡ ψυχρότητα μπορεῖ νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι μεταξὺ ὁρισμένων Προκαθημένων, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, ἐπηρεάζει ὅλους.
.         Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός, ποὺ στὴν ἀντίθεη κοινωνία βιώνει τὴν ἀγάπη, τὴν ὁμολογία, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριο, θλίβεται μὲ τὸ ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική του ἡγεσία συσχηματίζεται μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο καὶ ἐκκοσμικεύεται στὸ φρόνημα καὶ στὶς ἐνέργειές της. Ἂν συνεχιστοῦν οἱ ἐντὸς τῶν τειχῶν διαμάχες καὶ τακτικισμοὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποδυναμωθεῖ τόσο, ποὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ ἐπιτυχία τὶς δηλητηριώδεις ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἔξωθεν. Τότε θὰ ἀναβιώσει ἡ Ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: