EΚΚΛΗΣΙΑ καὶ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

κκλησία κα δημόσιος λόγος.

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης.
Δημοσιεύθηκε στὴν «Ἑστία», 31 Ὀκτωβρίου 2017.

.             Μία ψευδὴς εἴδηση (fake news) ἀναχαιτίζεται ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἀποκατάσταση τῆς ἀληθοῦς εἴδησης. Ἕνας μηχανισμὸς παραγωγῆς στερεοτύπων ὅμως εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο νὰ ἀναχαιτιστεῖ. Ἡ ἐπανάληψη μίας θέσης, χωρὶς ἀντίλογο ἢ στοιχειώδη ἀπάντηση, ὅσο λαθεμένη κι ἂν εἶναι, καθίσταται πανίσχυρος παράγοντας διαμόρφωσης τῆς κοινῆς γνώμης μόνο ἀπὸ ἐθισμό.
.             Ὅποτε συντρέχει κάποιο ζήτημα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἱεράρχης ἢ κληρικὸς ἐκφράζει δημοσίως τὴν ἄποψή του, πατιέται ἕνα ἀόρατο πλῆκτρο καὶ ξεκινάει ἡ συναυλία: «ἀπαράδεκτο νὰ παρεμβαίνει ἡ Ἐκκλησία στὰ πολιτικὰ πράγματα», «δὲν πρέπει νὰ νομοθετεῖ ἡ Ἐκκλησία», «ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», «Ἰρὰν γίναμε» (μνημειώδης φράση). Στὴν καλύτερη δὲ περίπτωση: «Ὀρθόδοξοι εἴμαστε ὅλοι / τὴν ἀγαπᾶμε τὴν Ἐκκλησία μέν, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἐκφράζει γνώμη». Τὰ ὄργανα τῆς ὀρχήστρας αὐτῆς μὲ θράσος αὐτο-χαρακτηρίζονται συχνὰ «δημοκρατικοὶ» ἢ «προοδευτικοί». Φεῦ!
.             Ἂς ξεκαθαριστεῖ: στὴ Δημο-κρατία νομοθετοῦν οἱ πολίτες. Δι’ ἀντιπροσώπων μέν, ἀλλὰ οἱ πολίτες. Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸν λαό. Νοθεία τοῦ πολιτεύματος δὲν συμβαίνει ὅταν ἁπλοί, δηλαδὴ μὴ ἐκλεγμένοι, πολίτες ἐκφράζουν δημόσια τὴν ἄποψή τους γιὰ ἕνα ζήτημα. Νοθεία συμβαίνει, ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πολιτῶν ἀποκόπτονται ἀπὸ τὴν κοινωνία, κλείνονται σὲ μία κλειστὴ αἴθουσα καὶ ἐκφράζουν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὸν ἑαυτό τους, καὶ τὰ ἀτομικά τους συμφέροντα, οἰκονομικὰ ἢ ἰδεολογικά, χωρὶς ἔλεγχο.
.             Ἡ πολιτικὴ διαδικασία βρίσκεται σὲ συνεχῆ ὄσμωση μὲ τὴν κοινωνία, δὲν εἶναι ἀποστειρωμένη ἀπὸ αὐτήν. Εἶναι ἡ ἀντανάκλασή της καὶ βρίσκεται σὲ διαρκῆ ἀναφορὰ σὲ αὐτήν. Αὐτομάτως, ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν δὲν ἔχουν ἁπλῶς δικαίωμα νὰ καταθέτουν τὶς ἀπόψεις τους καὶ νὰ ἐπιχειροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς νομοθέτες, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔχουν ὑποχρέωση νὰ τὸ κάνουν. Τὸ ἐλάχιστο προαπαιτούμενο τῆς Δημοκρατίας εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἰδιωτείας τῶν πολιτῶν. Αὐτὸ εἶναι σύγχρονη Δημοκρατία, ὄχι ἡ ἀναίρεσή της, ὅπως παιδαριωδῶς παρουσιάζεται.
.             Ἐπιτυχία ἑνὸς ὑπουργοῦ θεωρεῖται ἡ ἀπάλειψη τριβῶν μὲ τὶς κοινωνικὲς ὁμάδες τοῦ τομέα εὐθύνης του. Ἀποτυχία του εἶναι, ὅταν δὲν καταφέρνει νὰ ἀνταπεξέλθει σὲ αὐτὸν τὸν στόχο καὶ προκαλεῖ κοινωνικὴ ἀναστάτωση. Εἶναι παράλογο τὸ φαινόμενο κατὰ τὸ ὁποῖο μία κοινωνικὴ ὁμάδα ἐν συνόλῳ νὰ θέτει ἕνα αἴτημα μὲ ἀπεργίες, πορεῖες, παρεμπόδιση κοινωνικῆς λειτουργίας καὶ αὐτὸ θεωρεῖται φυσιολογικὸ καὶ εὐπρόσδεκτο, ἐνῶ ἡ ἁπλὴ παράθεση τῆς γνώμης ἑνὸς ἱερέα ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ, ἀπευθυνόμενος στὸ ἐκκλησίασμα, θεωρεῖται θανάσιμο πολιτικὸ ἁμάρτημα.
.             Δεδομένου ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωριστοῦν οἱ ταυτόχρονες ταυτότητες ἑνὸς ἀνθρώπου ὡς πολίτη καὶ Χριστιανοῦ, ἡ ἀπαξίωση ἐπεκτείνεται συχνὰ καὶ στοὺς λαϊκούς, ὅταν ἡ ψευδο-«προοδευτικὴ» τάξη νιώσει ὅτι ἡ ἄποψη ἑνὸς πολίτη ἑδράζεται στὴν πίστη του. Θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ ὅτι ἡ ἀπόπειρα ἀποκλεισμοῦ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι ἐμπεριέχει καὶ χαρακτηριστικὰ κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ.
.             Δὲν μπορεῖ αὐτὸς ὁ βιασμὸς τῆς λογικῆς νὰ ἀναπαράγεται σὲ καθημερινὴ βάση. Οἱ πιστοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς ἀτομικά, καὶ ἡ Ἐκκλησία συλλογικὰ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται γνώμης γιὰ ὅποιο ζήτημα ἐπιθυμοῦν ὅπως τὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ σύνολο, εἰδικὰ γιὰ ὅσα ἅπτονται τῆς κοινῆς τους κοσμοθεωρίας. Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο μάλιστα οἱ 26 Ἐπίσκοποι τῶν πρεσβύτερων ἐπισκοπῶν, κατέχουν αὐτοδικαίως ἀντίστοιχες ἕδρες στὴ Βουλὴ τῶν Λόρδων: πλήρης θεσμοθέτηση τοῦ νομοθετικοῦ ἐλέγχου. Μήπως δὲν πέρασαν Διαφωτισμό;

 

 

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: