«ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΩΣ ΦΥΛΑ»!

Γράφτηκε καὶ δημοσιεύθηκε στὰ “κοινωνικά μέσα”:

«Μπορεῖ νὰ κάνω λάθος, ἀλλὰ ἂν πασχίζεις νὰ εἶσαι χριστιανός, δηλαδὴ ἂν παλεύεις μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἁμαρτία, δηλαδὴ τὴν ἀστοχία σου νὰ ἀγαπήσεις τὸν ἄλλον ὁλοκληρωτικά, γιατί αὐτὴ ἡ ἀστοχία ὀνομάζεται ἁμαρτία, δὲν προσεγγίζεις τοὺς ἄλλους ὡς φύλα ἀλλὰ ὡς πρόσωπα.
Καὶ δὲν σὲ ἀπασχολοῦν οἱ προσωπικές, σεξουαλικὲς ἐπιλογές τους, ἀλλὰ ὁ πόνος καὶ τὸ δράμα τους, ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη τους.
Διαφορετικά, καθὼς οἱ διαβαθμίσεις τῆς ἀπόρριψης εἶναι μηδαμινές, κινδυνεύεις νὰ μοιάσεις στὰ θηρία, στὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη ποὺ ἐπιτίθενται στοὺς ἀλλοδαποὺς ἐργάτες γῆς, στὸ ἐνσαρκωμένο δράμα τοῦ ἀνέστιου καὶ πλάνητα, ἐπειδὴ ἀπορρίπτουν συγκεκριμένες χρωματικὲς διαβαθμίσεις τοῦ δέρματος».

.           Στὶς ἀνωτέρω γραμμὲς -ἴσως ἄθελα- κρύβεται πράγματι ἕνα ἐπικίνδυνο λάθος, θεολογικό:
Ἆραγε ὑπάρχει ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὸ (ἀρσενικό) φύλο του; Ὁ Χριστὸς ἆραγε εἶναι σκέτο «πρόσωπο»; Ἄφυλο, ἄ-“σαρκο”; Ἰδεατό; Συνεπῶς τί θὰ πεῖ ὅτι «δὲν προσεγγίζεις τοὺς ἄλλους ὡς φύλα ἀλλὰ ὡς πρόσωπα»;
Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἡ Παναγία ἆραγε εἶναι Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἢ «σκέτο» πρόσωπο; Πῶς προσεύχεται ὁ πιστὸς στὴν Παναγία; Πῶς Τῆς προσφέρει τοὺς Χαιρετισμούς ἢ σέ ποιὰν ἀπευθύνει τὶς Παρακλήσεις του; Στὴν πανάμωμο καὶ φιλόστοργο ΜΑΡΙΑ, τὴν Ἀειπάρθενο Κόρη καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἢ σὲ «πρόσωπο χωρίς φύλο»;
.           Κι ὕστερα τὸ θέμα δὲν εἶναι ἂν ἐμένα μὲ ἀπασχολοῦν οἱ σεξουαλικές προτιμήσεις τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ ἂν «ἀπασχολοῦν» τὸν ἐν Τριάδι Θεό -ὁ Ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπο (καὶ ὄχι τὸ «πρόσωπο») ἔμφυλο, ἄρσεν καὶ θῆλυ- καὶ τὴν σωτηριολογία. Αὐτὸς εἶδε τὸ πλάσμα Του νὰ ἀποτυγχάνει (δηλ. νὰ ἁμαρτάνει) νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν θεϊκὴ πρόσκληση γιὰ ὁμοίωση μαζί Του, ἐπειδὴ ἄκουσε τὴν διαβολὴ τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως. Καὶ μὴ «ἀντέχοντας» ἡ θεϊκὴ ἀγάπη αὐτὴ τὴν Ἁμαρτία καὶ τὴν Πτώση «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, [καὶ ὄχι «ἐκ προσώπου»!] … ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». (Γαλ. δ´ 4-5).
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγάπη: Νὰ βλέπεις τὸν ἄνθρωπο στὴν προοπτικὴ τῆς σωτηρίας καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ νὰ μὴ θὲς νὰ καταστρέψεις τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο, εἴτε ἄνδρα εἴτε γυναίκα, μὲ ἀντιπατερικὰ καὶ χοντροκομμένα ἰδεολογήματα. Νὰ μὴ ἀφήνεις τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ νὰ καθηλώνεται στὴν πτώση (=«σεξουαλικές ἐπιλογές»! [ἄλλωστε καὶ ἡ μίξη ἀνθρώπου μὲ ζῶο εἶναι σεξουαλική ἐπιλογή]!), ἀλλὰ νὰ τὸ βοηθᾶς νὰ ἀνορθωθεῖ καὶ νὰ ὑψωθεῖ στὴν ἀκεραιότητα τῆς «καινῆς ἐν Χριστῷ κτίσεως» καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐν Χάριτι ἄσκηση (Μοναχισμός καὶ Γάμος) νὰ προχωρᾶ στὴν πνευματικὴ ὑπέρβαση τῆς διακρίσεως τῶν φύλων. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μεγαλύτερη φιλανθρωπία.
Ἀντιθέτως εἶναι μισανθρωπία νὰ χαϊδεύεις τὶς ἀρρωστημένες «ἐπιλογές» καὶ νὰ ἐγκλωβίζεις τὸν «ἄλλο», τὸ …«πρόσωπο» στὴν παθολογία του μέσῳ μετανεωτερικῶν ἰδεολογικῶν ὑποπροϊόντων!

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: