ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ: ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ!

Θεσμικ μέθοδος ξαπάτηση

Τοῦ Χρ. Γιανναρᾶ
ἐφημ. «Καθημερινή», 17.09.17

.             Οἱ ἐντυπώσεις ὑποκαθιστοῦν τὴν πραγματικότητα: Τὸ πρόβλημα εἶναι γενικευμένο, ἀφορᾶ στὸ παγκοσμιοποιημένο «παράδειγμα». Ἀλλὰ στὴν ἑλλαδικὴ κοινωνία μοιάζει νὰ παίρνει χαρακτήρα ἐπιδημικῆς συμφορᾶς. Καταργεῖ ὅ,τι κάποτε ὀνομάζαμε κοινωνικό μας «ἱστό».
.             Οἱ ἄνθρωποι χάνουμε τὴν αἴσθηση-ἐπίγνωση τοῦ πραγματικοῦ καὶ ὑπαρκτοῦ, λογαριάζουμε γιὰ πραγματικότητα τὶς ἐντυπώσεις. Οἱ ἐντυπώσεις ὑποκαθιστοῦν τὴν πραγματικότητα, καὶ αὐτὸ γίνεται προσχεδιασμένα, σκόπιμα, μεθοδικά, σὲ πολὺ μεγάλη κλίμακα. Ὑποβαθμίζεται ἐσκεμμένα (καὶ προοδευτικὰ ἀτονεῖ ἢ καὶ χάνεται) ἡ γνώση ὡς ἐμπειρικὴ ἀμεσότητα καὶ κριτικὴ ἀξιολόγηση. Ο ντυπώσεις ποκαθιστον τ βιωματικ πιστοποίηση κα ποτίμηση, οκοδομον ψευδαισθητικ παλλάγματα το πραγματικο.
.            
Πρόκειται γι νθρωπολογικ λλοίωση, ὄχι κάτι λιγότερο. Ἀφετηρία της καὶ αἰτιώδης ἀρχή της, μᾶλλον ἡ ἐμπορικὴ διαφήμιση καὶ ἡ ἰδεολογικὴ προπαγάνδα. Καὶ οἱ δύο, σήμερα πιά, ἀποτελοῦν καταξιωμένη μεθοδικὴ «ἐπιστήμη»: τὸ μάρκετινγκ – γιὰ πρώτη φορὰ συγκαταλέγεται στὶς ἐπιστῆμες: ὄχι ἕνα θησαύρισμα ἐπισταμένων γνώσεων γιὰ κάποια πτυχὴ τῆς πραγματικότητας, ἀλλὰ ἡ σκόπιμη ὑποκατάσταση τῆς πραγματικότητας ἀπὸ ψευδαισθητικὲς ἐντυπώσεις.
.             Ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς καταναλωτικῶν ἀγαθῶν δὲν ἐπιλέγονται ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς μὲ ἄμεσο ἐμπειρικὸ ἔλεγχο καὶ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῆς ποιότητάς τους, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ τὴν ἐντύπωση ποὺ δημιουργεῖ ἡ συσκευασία, ἡ εὔηχη ὀνομασία, ἡ προβεβλημένη θέση στὰ ράφια τοῦ πολυκαταστήματος – καὶ κυρίως ἡ διαφήμισή τους ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ στοὺς δημόσιους χώρους. Ἀκριβῶς, δέσμιοι στὴν ἴδια αὐτὴ ἀλογία τῶν ἐντυπώσεων, οἱ πολλοὶ ἐπιλέγουν καὶ τὴν ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα ποὺ τοὺς παθιάζει, τὸ κόμμα ποὺ σταθερὰ ψηφίζουν, τὸν κομματικὸ «ἀρχηγὸ» ποὺ τοὺς γυαλίζει.
.             Ἀποτέλεσμα: κλειψη κάθε λογικς στς πιλογς το νθρώπου – ἀπὸ τὰ τρόφιμα καὶ τὰ ροῦχα του ὣς τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ ὢς τὸν πλανητάρχη. Παράγοντες ἀνεξέλεγκτοι καὶ ἀνεύθυνοι φαμπρικάρουν τὶς ἐντυπώσεις, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τυφλὰ τοὺς ψηφοφόρους στὴν προτίμηση τοῦ τάδε καὶ ὄχι τοῦ δείνα. Ο θεσμο τς δημοκρατίας νέπαφοι, λλ μόνο διακοσμητικοί, τ χρμα τν νεξέλεγκτων παραγόντων πιβάλλει, μ καταμάχητη τν ποτελεσματικότητα τς διαφήμισης, τς ντυπώσεις πο θ χαρίσουν τς περεξουσίες το πλανητάρχη, σως, κα σ ναν διανοητικ μετριότατο σ ναν τυπικ τραμποκο. Οἱ κορυφαῖοι τῆς ἐξουσίας ἐκλέγονται κυρίως μὲ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ θὰ προκαλέσουν, οἱ ἐντυπώσεις κατασκευάζονται, τελικὰ τὰ ἀξιώματα ἀγοράζονται.
.             Νὰ γιατί στὸν βωμὸ τῆς κατασκευῆς τῶν ἐντυπώσεων ξοδεύονται πακτωλοί: Ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλίας Μακρὸν ἐνέκρινε, γιὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς θητείας του, ἀμοιβὴ τῆς κυρίας ποὺ τὸν μακιγιάρει 26.000 εὐρὼ (Nouvel Observateur, 24.8.2017). Καὶ ὁ προηγούμενος Γάλλος πρόεδρος, Ὀλάντ, εἶχε, στὰ πέντε χρόνια της θητείας του, προσωπικὸ κουρέα, μὲ μισθὸ 9.895 εὐρὼ τὸν μήνα – ἀπὸ τὴ θητεία του στὴν προεδρία ὁ κουρέας εἰσέπραξε συνολικὰ μισθοὺς ὕψους 593.700 εὐρὼ (Le Monde, 12.7.2017).
.             Φτάσαμε στὸ σημεῖο, ἡ καθολικὴ ψηφοφορία νὰ εἶναι ἡ ἀποτελεσματικότερη μέθοδος γιὰ τὴ φαλκίδευση τοῦ λαϊκοῦ αἰσθήματος, ἑπομένως τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Διότι οἱ «παράγοντες» ποὺ κατευθύνουν τὰ κοινὰ (οἰκονομικοὶ καί, φυσικά, ἀφανεῖς) ἔχουν τεκμηριωμένη τὴ βεβαιότητα ὅτι μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἐκ τοὺς ἀσφαλοῦς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διευρυμένης ψηφοφορίας μὲ διαφημιστικ πλύση γκεφάλου τν μαζν. Γι’ αὐτὸ καὶ «καθιερώθηκε» στὴν πανεύκολα ξιπαζόμενη ἑλλαδικὴ κοινωνία, νὰ ἐκλέγονται οἱ ἀρχηγοὶ τῶν μεγάλων κομμάτων μὲ ἀνοιχτὴ στοὺς πάντες ψηφοφορία – ὥστε οἱ ἡγήτορες νὰ χρίονται σίγουρα ἀπὸ τὴ διαφήμιση, δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς σπόνσορες (διαχειριστὲς) τοῦ πολιτικοῦ μας βίου.
.             Τὸ κουκλοθέατρο πάντως, τὸ ἐπονομαζόμενο «ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς λαϊκῆς βούλησης» συνεχίζεται μεθοδικά, μὲ ἀφτιασίδωτη γελοιότητα: Ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει πιὰ ἐκπαιδευτεῖ νὰ ψηφίζει πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς μὲ τὴ «λογικὴ» (δηλαδὴ τὶς ἐντυπώσεις) ποὺ ψηφίζει τοὺς «survivors». Ἀπόλυτο κριτήριο οἱ ἐντυπώσεις, νικητὲς οἱ κολπαδόροι ἐπιδειξίες τῆς ναρκισσιστικῆς τους ἀδιαντροπιᾶς. Καὶ ἡ ἐπίδειξη, μὲ λεξιλόγιο τριακοσίων (τὸ πολὺ) λέξεων.
.             3 τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ 2017, καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ στὸ Ζάππειο: Ἡ εἰκόνα θὰ μείνει στὴν Ἱστορία, κορύφωμα τοῦ ἀπόλυτου πολιτικοῦ τίποτα, χιλιοστολισμένου μὲ ὀρυμαγδὸ λεκτικοῦ ἀποθεματικοῦ ἐντυπώσεων – ὅλες ἀπὸ ἕνα παρελθὸν ἀγυρτείας. Σὰν κηδεία ντυμένη στὰ νυφιάτικα καὶ τὸ πτῶμα ὀδωδός. Ἦταν ὅλοι (ἢ σχεδὸν) ἐκεῖ, φιγοῦρες καὶ ὀνόματα ταυτισμένα πιὰ στὴ συνείδηση καὶ τῶν πιὸ πεισματικὰ ἐθελότυφλων μὲ τὴ λαμογιά, τὸν πρωτογονισμὸ τῆς ἀπληστίας, τὴν ἀδίστακτη λωποδυσία τοῦ κοινωνικοῦ (ἀπὸ δανεισμὸ) χρήματος. Σὲ ρόλο παντομίμας ἡγέτη, ἡ θλιβερὴ θυγατέρα ἔγκαιρα εἰδωλοποιημένου στελέχους. Στολισμένη σὰν γιὰ γλεντοκόπημα ποὺ ἐκβιάζει συνοικέσιο. Ἀναμηρύκαζε ἀπὸ τὸ βῆμα ὅλα τὰ χιλιοφθαρμένα λεκτικὰ σύμβολα τῆς πασοκικῆς λαϊκάντζας, προσθέτοντας ἐπίθετο ἐξωραϊστικῆς ἐπικαιροποίησης: «Νέα ἀλλαγή», «νέα κεντροαριστερά», «νέα συσπείρωση τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων». Καὶ μνηστῆρες κομιστὲς τοῦ καινούργιου, κάποιοι πασίγνωστοι γιὰ τὸν ἐγκλωβισμό τους στὶς συνταγὲς τῆς ξαναζεσταμένης ἀποτυχίας: Ἕνας λυμφατικός, δραματικὰ ἀνύπαρκτος δήμαρχος. Ἡ ἀπόλυτη πολιτικὴ κενολογία ποὺ ἀναζητάει κοίτη γιὰ νὰ μοιάσει ποτάμι. Καὶ δύο παλιὰ στελέχη τῆς πασοκικῆς ἀγυρτείας, πιθανὸν ἀδιάφθορα, ἀλλὰ χωρὶς ἴχνος ποτὲ θαρραλέας μετάνοιας γιὰ τὸ ρήμαγμα τῆς χώρας ἀπὸ τὸ κόμμα τους.
.          Τὸ πολιτικὸ σύστημα δὲν ἔχει ἄλλα περιθώρια ἐπανατροφοδότησης τῆς ἀνικανότητας καὶ διαφθορᾶς του. Ἂν ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι συνταγή, ἀλλὰ κοινωνικὸ κατόρθωμα, μοναδικὸς θεσμικὸς μοχλὸς ἀνάσχεσης τοῦ ἱστορικοῦ μας τέλους εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: Ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρωπίνου παράγοντος τὸ ἱστορικὸ τέλος δὲν φαίνεται νὰ μπορεῖ νὰ ἀνασχεθεῖ. Κανένας Πρόεδρος πιά. Ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φτάσει πλεόν μόνον ὀ Οὐράνιος Πατέρας μπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσει τὴν κατολίσθηση.
Ἄλλωστε τὶς ὀρθὲς ἐπισημάνσεις τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου χίλιοι θὰ τὶς διαβάσουν, ἀλλὰ μόνον δέκα θὰ τὶς παραδεχθοῦν.

 

 

 

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: