ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΡΗΞΗ: ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΟΥ “ΓΚΑΝΕΣΑ” ΣΕ Ρ/ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΝΑΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ: νδουιστικ θεότητα μ μορφ λέφαντα
γίνεται δεκτ
«μ σεβασμ» σ ρ/καθολικ να

 .           Στὰ πλαίσια τῆς δημιουργίας τῆς πανθρησκείας, δηλαδὴ μίας παγκόσμιας συγκρητιστικῆς θρησκείας, (βασικοῦ στόχου τῆς νέας τάξης), λαμβάνουν χώρα διαθρησκειακὲς συνάξεις καὶ λειτουργίες διαφόρων μορφῶν, ὅπου οἱ πιστοί (τῆς χριστιανικῆς θρησκείας κατὰ κύριο – ἂν ὄχι ἀποκλειστικὸ – λόγο), χειραγωγοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ προσευχὲς καὶ τελετὲς ἄλλων θρησκειῶν καὶ νὰ δέχονται τοὺς ψευτοθεούς τους στὶς ἐκκλησίες τους, ὡς δεῖγμα «προόδου», «ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητας» καὶ «εἰρηνικῆς συνύπαρξης».
.           Ἕνα πρόσφατο ἀκραῖο παράδειγμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς παρουσιάστηκε στὸν Ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀφρικῆς στὴ Θέουτα, μία πόλη τῆς Ἱσπανίας στὴ βόρεια ἀκτὴ τῆς Ἀφρικῆς, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Γιβραλτάρ, ἡ ὁποία εἶναι ἔδαφος τῆς Ἱσπανίας. Γιὰ ὄγδοη συνεχῆ χρονιά, οἱ Ἰνδουιστὲς τῆς Θέουτα τελείωσαν τὴν τριήμερη γιορτὴ τοῦ παγανιστικοῦ θεοῦ Ganesh (Γκανὲς ἢ Γκανέσα) μεταφέροντας τὸ ἄγαλμα ἀπὸ τὸν ἰνδουιστικὸ ναὸ στὸ καθολικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Ἀφρικῆς, προστάτιδας τῆς πόλης.
.           Ἡ διαθρησκειακὴ ἐκδήλωση φέτος βιντεοσκοπήθηκε καὶ δημοσιεύτηκε στὸ Διαδίκτυο, κάνοντας τὸν ὑπόλοιπο κόσμο νὰ ἐξοικειώνεται μὲ τὴ βλασφημία καὶ προκαλώντας ἀντιδράσεις γιὰ τὴν στάση τῆς τοπικῆς καθολικῆς μητρόπολης. Βέβαια διαμαρτυρίες ἀπὸ τοὺς πιστούς της Θέουτα δὲν ὑπῆρχαν, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι δὲν εἶχαν πρόβλημα νὰ ὑποδεχτοῦν μὲ τιμὲς τὴν παγανιστικὴ θεότητα στὸ ναό τους ὡς μέρος προώθησης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
.               Οἱ κοινότητες τῶν ἰνδουιστῶν στὶς ἱσπανικὲς περιοχὲς τῆς Θέουτα καὶ τῆς Μιλίλα, ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ Μαρόκο, ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν ναό τους κουβαλώντας ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ganesh στὶς 27 Αὐγούστου 2017. Ἦταν ἡ τελευταία μέρα τοῦ τριήμερου φεστιβὰλ Ganesh Chaturthi ποὺ ἀποδίδει λατρεία στὴν ἰνδουιστικὴ θεότητα μὲ μορφὴ ἐλέφαντα, ποὺ εἶναι καὶ ἄνδρας καὶ γυναίκα, μία ἀπὸ τὶς πολλὲς θεότητες στὸ ἰνδουιστικὸ πάνθεον.
.               Στοὺς δρόμους οἱ Ἰνδουιστὲς φωνάζουν καὶ κουνιοῦνται, ἐνῶ γυναῖκες ἐκτελοῦν αἰσθησιακοὺς χοροὺς ὑπὸ τὸ ρυθμὸ τῶν τυμπάνων. Ἕνας δημοσιογράφος μὲ ἐνθουσιασμὸ σχολιάζει τὸ “θρησκευτικὸ θάρρος – καὶ ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην μόνο τῶν Ἰνδουιστῶν”. “Ὁ Ganesh εἶναι ἀνάμεσά μας!”, φωνάζουν.
.         Ἡ πομπὴ συνεχίζεται μέχρι τὸ κατώφλι τοῦ καθολικοῦ ναοῦ καὶ καλωσορίζεται καὶ καλεῖται μέσα ἀπὸ τὴ μεγάλη ὁμάδα ἐνθουσιωδῶν καθολικῶν ποὺ περιμένουν ἐκεῖ μὲ τὰ κινητά τους τηλέφωνα γιὰ νὰ ἀποθανατίσουν τὸ γεγονός.
.           Στὸ μπροστινὸ μέρος, αὐτὸς ποὺ στέκεται στὸ ἄμβωνα κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τῆς Παναγίας τῆς Θέουτα, εἶναι ὁ γενικὸς βικάριος π. Juan Jose Mateos Castro μὲ τὸ γαλάζιο πουκάμισο καὶ τὸ κολάρο. Με σταυρωμένα τὰ χέρια, ὡς ἔνδειξη εὐλάβειας, περιμένει νὰ καλωσορίσει τὸν ψεύτικο θεὸ καὶ νὰ προσευχηθεῖ μὲ τοὺς παγανιστὲς ἰνδουιστές.
.               Μία μικρὴ χορωδία ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ganesh, τραγουδάει ἕναν δημοφιλῆ ρωμαιοκαθολικὸ ὕμνο γιὰ τὴν Παναγία, τὸ ‘Salve Maria’ στὴν δαιμονικὴ θεότητα. Ἡ χορωδία φαίνεται νὰ ἀγνοεῖ τὴν παρουσία τῆς Παναγίας πάνω ἀπὸ τὸ βωμό, ἐπικεντρώνοντας τὸ βλέμμα της στὸ Ganesh.
.               Ἕνας ἐκπρόσωπος τῶν ἰνδουιστῶν, μὲ ἕνα χαβανέζικο πουκάμισο, ἀπευθύνεται στὴν ἐκκλησία, εὐχαριστώντας τους γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ μοιραστοῦν τὴ γιορτή τους πρὸς τιμὴν τοῦ Γκανές. “Εἶναι μία ἔκφραση τοῦ πῶς δύο διαφορετικοὶ πολιτισμοὶ μποροῦν νὰ ζήσουν μαζὶ στὸν κόσμο”, λέει συγκινημένος. Στὴ συνέχεια, δίνει μία ζεστὴ μεγάλη ἀγκαλιὰ στὸν π. Ματέο Κάστρο.
.                   Τέλος, γίνεται ἡ προσφορὰ λουλουδιῶν στὴν Παναγία, καθὼς μία ἀντιπροσωπεία τῶν Ἰνδουιστῶν ἑνώνεται μὲ τὸν χαμογελαστὸ καθολικὸ ἱερέα στὸ βωμὸ σὲ μία πλατφόρμα ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ θλιβερὸ βλέμμα τῆς Παναγίας. Ἕνα κορίτσι μὲ ἕνα t-shirt τοῦ Ganesh ἐνώνει τὰ χέρια της γιὰ νὰ προσευχηθεῖ στὴν δαιμονικὴ θεότητα, τῆς ὁποίας τὸ ἄγαλμα βλέπει στὸν βωμό. Ἀφοῦ Καθολικοὶ καὶ Ἰνδουιστὲς προσευχηθοῦν μαζί, ὁ ψεύτικος θεὸς κάνει μεταβολὴ καὶ ἐγκαταλείπει τὸ ναό, μέσα σὲ χειροκροτήματα τῶν πιστῶν.
.             Ἀλλὰ ἡ βλασφημία δὲν τελειώνει ἐκεῖ. Στοὺς δρόμους τῆς Θέουτα εἶναι βρίσκεται ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ἐσταυρωμένου, πίσω ἀπὸ τὸ γυαλὶ καὶ ἕνα φραγμένο πλέγμα. Ἡ πομπὴ περνώντας πρὸς τὸ ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ σταματάει μπροστά του. Μία ἰνδουίστρια πιέζει τὸ χέρι της σταθερὰ πάνω στὸ γυαλὶ γιὰ νὰ “λάβει τὴν εὐλογία” τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔπειτα γυρίζει γιὰ νὰ τὴν στείλει μὲ ἕνα φιλὶ στὴν ἰνδουιστικὴ θεότητα. Ἀφοῦ παίρνει τὴν «εὐλογία» ἀπὸ τὸν Γκανὲς γυρίζει νὰ τὴν μεταφέρει στὸν Χριστό. Ἡ σκηνὴ περισσότερο μοιάζει μὲ χλευασμὸ παρὰ ἀπόδοση τιμῶν πρὸς τὸν Χριστό.
.               Ἂν καὶ ἡ βλάσφημη εἴσοδος τοῦ Ganesh σὲ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει γίνει στόχος κριτικῆς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, παρόλα αὐτὰ ἡ τελετὴ ἐκτελεῖται συνεχῶς γιὰ ὀκτὼ χρόνια. Φέτος, πάντως ὁ ἐπίσκοπος Rafael Zornoza Boy ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει μία φτωχὴ συγγνώμη πρὸς τοὺς καθολικοὺς πιστούς, χαρακτηρίζοντας τὸ γεγονὸς “λυπηρὸ” καὶ ὅτι πιθανῶς προκαλεῖ “πόνο, σύγχυση ἢ σκάνδαλο στὴ χριστιανικὴ κοινότητα”.
.               Ὁ καθολικὸς ἱερέας Mateo πάντως δὲν τιμωρήθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειές του, ἐκτὸς ἀπὸ μία «προτροπὴ» γιὰ τὸ «λάθος του νὰ ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο αὐτῶν τῶν εἰκόνων». Ὡστόσο, ὁ Ἐπίσκοπος τὸν κάλυψε, γιατί «…ἡ πρόθεσή του ἦταν μόνο νὰ καλωσορίσει τὴν κοινότητα τῶν ἰνδουιστῶν».
.           Καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ;
.           Ἡ τακτικὴ “δύο βήματα μπροστά, ἕνα βῆμα πίσω” φαίνεται νὰ ἀποδίδει. Ἡ σκανδαλώδης τελετὴ γίνεται γιὰ ὀκτὼ χρόνια χωρὶς καμία ἀντίρρηση ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους τῆς ἐκκλησίας, (δύο βήματα μπροστά), καὶ ὅταν ὁ ἐπίσκοπος πιέζεται ἀπὸ τὸν λαὸ νὰ ἀντιδράσει ἐκδίδει μία λακωνικὴ ἀπολογία συνοδευόμενη ἀπὸ λόγια διαβεβαίωσης ὅτι ἡ ἐπίπληξη δὲν θὰ πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται ὡς ἀποδοκιμασία τῆς «θρησκείας» τῶν ἰνδουιστῶν.
.           Καὶ πῶς ἀντιδροῦν οἱ πιστοί; Ἀντὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸν ἐπίσκοπο, ἀντιδροῦν μὲ ἀγανάκτηση ἐναντίον του καὶ ὑποστηρίζουν τὴ διαθρησκευτικὴ πράξη τοῦ ἱερέα.
.           Ἕνας δημοσιογράφος στὸ δρόμο πῆρε συνέντευξη ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς πόλης. Κανεὶς δὲν ἐξέφρασε κριτικὴ γιὰ τὴ βλάσφημη διαθρησκευτικὴ πράξη. Μία ἡλικιωμένη γυναίκα ἀπάντησε μὲ ἀγανάκτηση: “Ἐντάξει, εἰσῆλθε, ἀλλὰ ποῦ εἶναι τὸ λάθος μὲ αὐτό; Τὸ κάνουμε ἐδῶ καὶ ὀκτὼ χρόνια. Ὑπάρχουν καλὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὶς θρησκεῖες καὶ ἂν θέλετε νὰ μπεῖτε σὲ μία συναγωγή, μπορεῖτε νὰ πᾶτε. Θέλετε νὰ πᾶτε σὲ ἕνα τζαμί, μπορεῖτε νὰ πᾶτε. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ εἰσέλθει σὲ μία ἐκκλησία – δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀρνηθεῖτε σὲ κανέναν».
.               Μία νεαρὴ γυναίκα μὲ κόκκινα μαλλιὰ καί ντυμένη στὰ μαῦρα εἶπε: “Ζοῦμε σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία καὶ οἱ Ἰνδουιστὲς εἶχαν τὴν καλὴ πρόθεση νὰ προσφέρουν μία προσφορά. Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἐπίσκοπος εἶναι θανατηφόρο πλῆγμα στὴν κουλτούρα τῆς πόλης μας”.
.               Ἕνας ἡλικιωμένος ἄντρας εἶπε: “Δὲν ὑπάρχει τίποτα κακὸ μὲ αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἱερέας. Ἡ ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους”. Ἡ σύζυγός του, πιὸ ἐνεργητική, διέκοψε νὰ πεῖ κατηγορηματικά: “Μιλᾶμε ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τὸν οἰκουμενισμό, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνουμε κάθε θρησκεία στὴ θρησκεία μας, πρέπει νὰ εἴμαστε ἀνεκτικοὶ σὲ αὐτὸν τὸν 21ο αἰώνα καὶ νὰ σεβόμαστε ὅλες τὶς θρησκεῖες”.

Κ.Ο.: «Δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξετε θρησκεία. Ἁπλά, κάθε θρησκεία θὰ πρέπει νὰ ἀφομοιώσει τὸ πνεῦμα τῶν ἄλλων θρησκειῶν», εἶχε πεῖ ὁ Ἰνδὸς Γκουροὺ Βιβεκανάντα στὴν ὁμιλία του στὸ «Α´ Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου» (Σικάγο 1893) καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα – παγίδες τῆς Νέας Ἐποχῆς.

 

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

 

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: