ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ (Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ) [Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος]

Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ὀφείλει νὰ παραιτηθεῖ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραὶμ ὀφείλει ἄμεσα νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Προέδρου τῆς Τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία διαλέγεται μὲ τὴν ἀντίστοιχη Ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Αὐτὸ μετὰ τὴν ἀντίθετη πρὸς τὴν δική του ἐνημέρωση – πρόταση, ἀπόφαση τῆς συνέλευσης τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017.
.           Ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι τὸ θέμα τοῦ προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν ἔκλεισε καὶ ἑπομένως δὲν τὸ ἔκανε δεκτό. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀποφάσισε ἡ τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπὴ νὰ συνεχίσει τὸν διάλογο «διὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ ὑλικοῦ τῶν νέων βιβλίων πρὶν αὐτὰ τυπωθοῦν». Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας στὴν εἰσήγησή του ἀποδέχεται τὸ προτεινόμενο πρόγραμμα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ χρησιμοποιώντας τὴ συνήθη λογικὴ τῶν ὀρθολογιστῶν. Ὑποστηρίζει ὅτι «ὁ ἐμπνευσμένος διδάσκων θὰ κάνει ὥστε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ γίνει ἐξαιρετικὰ σπουδαῖο μάθημα, ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει ἀπαντήσεις ἀπέναντι σὲ κρίσιμα ὑπαρξιακὰ ζητήματα…καὶ νὰ καταδείξει τὴν τεράστια συμβολὴ τῆς θρησκείας στὸ πνεῦμα στὴν τέχνη καὶ στὸν πολιτισμό». Δηλαδὴ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης τῆς ἐπιτυχίας ἢ ὄχι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν τὸ ἔχει τὸ ἴδιο τὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ οἱ διδάσκοντες, ποὺ ὀφείλουν νὰ εἶναι «ἐμπνευσμένοι»…
.               Ἐπίσης ἀπὸ τὴν ὅλη εἰσήγησή του λείπει παντελῶς ἡ λέξη «Ὀρθοδοξία», λείπει παντελῶς ἡ βοήθεια τῆς Παράδοσής μας ὡς ἀπάντησης στὰ κρίσιμα ὀντολογικὰ ζητήματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Μητρ. Ὕδρας ὑποστηρίζει ἀκόμη ὅτι μὲ τὸ νέου τύπου μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «καλλιεργεῖται στοὺς μαθητὲς μία κουλτούρα διαλόγου», ἀγνοώντας ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ οἱ Ἀπολογητὲς καλλιέργησαν τὸν θεολογικὰ καὶ τὸν θρησκευτικὸ διάλογο. Πῶς λοιπὸν μετὰ τὰ ὅσα εἶπε στὴν Ἱεραρχία ὑπὲρ τοῦ νέου προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν θὰ μπορέσει νὰ ὑποστηρίξει στὴν ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τὰ ὅσα ἀποφάσισε ἡ Ἱεραρχία; Δὲν θὰ ἔχει πρόβλημα συνειδήσεως;
.              Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰσηγήσεώς του ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐλεεινολογεῖ τὴν θεολογικὴ κατάσταση στὴν Ἱεραρχία. Διερωτώμενος γιατί τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ 1980 εἶναι ὑπὸ διαρκῆ ἀμφισβήτηση σχολιάζει: «Μήπως τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὡς Ἐκκλησία καὶ Ἱεραρχία, ἐδῶ καὶ τόσες δεκαετίες δὲν ἔχουμε θεολογικὸ λόγο; Ἡ θεολογία ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ποιμαντική μας, τὰ κηρύγματά μας, τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας». Στὴ συνέχεια διατυπώνει, χωρὶς κάπου νὰ θεμελιώνει, τὴ διαπίστωση ὅτι «ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, στὴ συντριπτική της πλειοψηφία δὲν δέχεται τὴν πνευματικὴ ἀξία τοῦ μαθήματος, δηλαδὴ τὸ λόγο ὕπαρξης τοῦ μαθήματος στὰ προγράμματα Σπουδῶν τοῦ Σχολείου…καὶ ἐπὶ πλέον ἡ κρίση ἀντανακλᾶ μία βαθύτερη κρίση ποὺ ἀφορᾶ τὴ θέση καὶ τὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέσα στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία».
.                 Ὁ Σεβ. Ὕδρας ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ὅτι μίλησε στὴν Ἱεραρχία ὡς ἐκπρόσωπος τῶν «ἐκσυγχρονιστῶν» τῆς κοινωνίας. Ὅσα εἶπε εἶναι αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζουν. Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ κ. Ἐφραὶμ εἶναι ἐντός της Ἐκκλησίας καὶ ἑπομένως εἶναι μέρος αὐτῶν ποὺ παρουσίασε ὡς προβλήματά Της, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι πραγματικά. Τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας καὶ ὁ πιστὸς λαὸς θὰ ἤθελε νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὸν Μητρ. Ὕδρας πῶς ἐκεῖνος λ.χ. ἔχει λύσει τὸ πρόβλημα τῆς προσέγγισης τῆς νεολαίας, ἢ τῆς ἀποτελεσματικότερης προσέγγισης τῆς ἰντελιγκέντσιας καὶ ὄχι μόνο νὰ ἐξαπολύει κεραυνοὺς ποὺ ἐντυπωσιάζουν, ἀλλὰ δὲν ὁδηγοῦν σὲ ἀποτέλεσμα. Φυσικὰ δὲν εἶναι λύση ὁ συσχηματισμὸς καὶ ἡ ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ ὑλιστικὸ φρόνημα τῆς ἐποχῆς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους του.

.              Τέλος ὁ Μητρ. Ὕδρας κάλεσε τοὺς Ἀρχιερεῖς – καὶ τὸν ἑαυτό του – νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ δημοσιογραφικὰ κείμενα, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά, «ὑποκινούμενα ὑπὸ ἀμφιβόλου ποιότητος ἐλατήρια συντεχνιακῶν καὶ κομματικῶν συμφερόντων, στερουμένων ἐπιστημονικῆς ἐπάρκειας». Τὸ κάλεσμα εἶναι προσβλητικὸ γιὰ τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, πού, κατὰ τὴν ἄποψή του, δὲν ἔχει ἐπάρκεια γνώσης καὶ νοῦ, ὥστε νὰ ἀντιληφθεῖ ποὺ σταματᾶ τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ ποῦ ἀρχίζουν τὰ συντεχνιακὰ καὶ κομματικὰ συμφέροντα.-

Advertisements

,

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Λυκούργος Νάνης στὶς 28 Ἰουνίου 2017 - 9:42 μ.μ.

    Το αμαρτωλό ΙΕΠ, δηαλδή οι νεο-γεννίτσαροι της πάλαι ποτέ Εθνικής μας Παιδείας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άφρονα και προδοτική απόφαση της Ιεραρχίας. Τώρα μπορεί να πάει ο άγιος Ύδρας “ευτυχισμένος” και “αναπαυμένος συνειδησιακά” για ουζάκια με τον ανατροπέα και ολετήρα υπουργό…

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: