Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης καὶ ἡ Ἐκκλησία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἦταν παράδειγμα statesman πολιτικοῦ. Συνδύαζε πατριωτικὴ συνείδηση, δημοκρατικὸ ἦθος, ψυχικές, πολιτικὲς καὶ πνευματικὲς ἱκανότητες καὶ βαθιὰ γνώση τῆς Ἱστορίας. Ἦταν προφανὴς ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀφοσίωσή του στὴν οἰκογένειά του, στὴν ἰδιαίτερη Πατρίδα του, τὴν Κρήτη καὶ γενικότερα στὸν Ἑλληνισμό.
.           Οἱ γνώσεις του στὴν Ἱστορία δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ παρασύρεται ἀπὸ συναισθηματισμούς, ἰδεολογήματα καὶ ἀληθοφανῆ ἐπιχειρήματα. Παράδειγμα ἡ ἱστορικὴ παρέμβασή του στὴν κρίση Φαναρίου – Ἀθήνας. Ὅταν τὸ Φανάρι προκάλεσε τὴν κρίση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ σκοπὸ νὰ Τὴν ποδηγετήσει, ἐναντίον Της ἦσαν ἡ κυβέρνηση Σημίτη καὶ σχεδὸν ὅλα τὰ ΜΜΕ. Τὸ ἰδεολογικὸ μίσος πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ ἐπιχείρηση ἐξουθένωσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἔκαμαν τὴν τότε κυβερνητικὴ ἐξουσία νὰ ἀγνοεῖ τοὺς προφανεῖς ἐθνικοὺς κινδύνους, ποὺ ἐμπεριεῖχαν οἱ ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου.
.           Τότε, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2000, ὁ Κων. Μητσοτάκης, μὲ βαρυσήμαντη δήλωσή του, ἐπισήμανε αὐτοὺς τοὺς κινδύνους καὶ ἔθεσε τὴν κυβέρνηση Σημίτη πρὸ τῶν εὐθυνῶν της: «Τὸ πρόβλημα ποὺ ἔχει τεθεῖ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν πολιτικὸ καὶ ἐθνικό. Ἡ κυβέρνηση ἔχει χρέος νὰ λάβει ἀμέσως θέση καὶ τὸ ἴδιο χρέος ἔχουν καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα. Ἡ πληγὴ ποὺ ἄνοιξε πρέπει νὰ κλείσει ἀποφασιστικὰ καὶ γρήγορα. Ἀλλιῶς μᾶς περιμένουν δεινά». Καὶ πρόσθεσε: «Καμιὰ Ἑλληνικὴ Βουλὴ δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ νὰ γυρίσουμε πιὸ πίσω ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σταθήκαμε πρὸ 70 ἐτῶν, νὰ μοιράσουμε τὴν Ἑλλάδα στὰ δύο, νὰ δώσουμε διοικητικὲς ἁρμοδιότητες στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καί, πρὸ παντός, δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων».
.           Τὸ Φανάρι καὶ ἡ Κυβέρνηση ἀντέδρασαν ἔντονα στὶς δηλώσεις του. Τὸ Φανάρι, σὲ ἀνακοίνωσή του, ἀρνήθηκε τὶς ἐθνικὲς παραμέτρους τοῦ θέματος, ποὺ εἶχε προκαλέσει, καὶ διερωτήθηκε ἂν ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος εἶχε διαπιστώσει κάτι τέτοιο στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του τὴν Κρήτη, ποὺ ὑπάγεται σ’ Αὐτό. Ἀπάντηση δὲν ὑπῆρξε ἀπὸ πλευρᾶς Κων. Μητσοτάκη. Ἡ δήλωσή του καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Φαναρίου καταγράφηκαν στὴν Ἱστορία καὶ αὐτὸ τοῦ ἄρκεσε.
.           Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου κλιμάκωση καὶ συνέχιση τῆς κρίσης ἕως καὶ σήμερα, οἱ συνεχεῖς δηλώσεις Κρητῶν Ἱεραρχῶν σὲ βάρος τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐκδηλούμενη ποικιλοτρόπως ἀντιπαλότητα πρὸς αὐτήν, ἡ θεωρία Κρητὸς Ἱεράρχου περὶ «Ἑλληνοφώνων Κρητῶν», ἡ ἀποφυγὴ ἀπὸ Κρῆτες Μητροπολίτες κάθε ἀναφορᾶς στὰ ὅσα ὑπέστησαν οἱ πρόγονοί τους ὑπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό, οἱ ἀποκλειστικὲς ἀναφορὲς στὸν χαρακτήρα τῶν Κρητῶν καὶ στὴν ἱστορία τους, ὡς κάτι διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό, καὶ ἡ ἐκ μέρους Κρητῶν Μητροπολιτῶν ἀπόκτηση τῆς τουρκικῆς ὑπηκοότητας δικαιώνουν τὸν Κων. Μητσοτάκη.
.           Ἡ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κρίση ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δήλωση τοῦ ἀείμνηστου Προέδρου ἦταν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πολιτικὴ ἐνέργεια ὑπεύθυνου πολιτικοῦ ἀνδρός, ποὺ γνωρίζει τὴν Ἱστορία καὶ φροντίζει τὰ συμφέροντα τῆς χώρας του. Ἡ δήλωση τοῦ Κων. Μητσοτάκη ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη ἱστορικὴ σημασία, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τότε ἐκκλησιαστικὴ ἀντιπολίτευση, συνέπλεε μὲ τὸ Φανάρι, τὴν κυβέρνηση Σημίτη καὶ τὰ ΜΜΕ κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!
.           Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ δήλωση Μητσοτάκη καὶ συγκεκριμένα στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2000, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μετέβη στὴ Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας, ὅπου ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας καὶ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος τοῦ παρέθεσε δεῖπνο. Κατ’ αὐτὸ καὶ μὲ βάση «φημολογία» ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε ὅτι «ἀκούγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θέλει νὰ γίνει Πατριαρχεῖο» καὶ φυσικὰ ἔτσι εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ξιφουλκήσει ἐναντίον Της.
.           Στὸ ἴδιο δεῖπνο ὁ οἰκοδεσπότης Μητροπολίτης Θηβῶν εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ἡ Παρουσία Σας Παναγιώτατε καὶ ἡ συχνότερη ἐπικοινωνία μαζί Σας εἶναι ἀναγκαῖες περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας, ποὺ βλέπουμε νὰ ἑδραιώνεται μία ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη περὶ Ἐκκλησίας, ποὺ συρρικνώνει καὶ ἐγκλωβίζει τὸ ρόλο Της σὲ στενὰ κρατικά, φυλετικὰ καὶ ἀτομικὰ ὅρια».
.           Ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν εἶπε ὅτι «ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔλυσε προβλήματα, ἀλλά, ἀντίθετα, ἀπὸ τὸ 1833 δημιουργήθηκαν πολλὰ ζητήματα». Χαρακτήρισε ἐπίσης «βίαιη μεταρρύθμιση τὴν ἀποκοπὴ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Φανάρι», ἡ ὁποία –ὅπως εἶπε– «ὑπῆρξε ἀκατανόητος, ἄστοχος καὶ ἀτυχὴς καὶ προξένησε θλίψη, γιατί δὲν ἦταν ἐπιθυμία τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ὀλίγων ἀρχιερέων καὶ κατασκευάστηκε ἔντεχνα σὲ ὑπόγεια ξένων πρεσβειῶν, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς σκοπούς τους…». (Σημ. Ὑπογρ. Τὰ γραφόμενα εἶναι ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὸ ρεπορτὰζ τοῦ δημοσιογράφου Γρ. Καλοκαιρινοῦ, ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τὴν Τετάρτη, 25η Ὀκτωβρίου 2000, στὴ σελίδα 3). Οἱ φιλικὲς πρὸς τὸ Φανάρι ἐνέργειες τοῦ τότε Μητροπολίτη Θηβῶν συνεχίστηκαν καὶ στὰ ἑπόμενα χρόνια κρεσέντο, ἕως καὶ τὴν ἀπειλὴ δημιουργίας σχίσματος στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος…
.           Σήμερα ὁ κ. Ἱερώνυμος, ἐκ τῶν ἐνεργειῶν του, φαίνεται ὅτι ἔχει ἀλλάξει. Φαίνεται ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἄποψη τοῦ ἀείμνηστου Κων. Μητσοτάκη καὶ τὴν ἔναντι τοῦ Φαναρίου στάση ὅλων τῶν μακαριστῶν προκατόχων του, τῶν Ἀρχιεπισκόπων Σεραφεὶμ καὶ Χριστοδούλου συμπεριλαμβανομένων, καὶ φαίνεται ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι ἐνοχλημένος μὲ τὰ ὅσα τεκταίνονται σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, σὲ συνεργασία μὲ στελέχη τοῦ Φαναρίου.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ Φανάρι θεωρεῖ ὅτι εὐλόγως εἶναι ἐξοργισμένο ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσης τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἰδιωτικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ἡ συνάντησή του μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὴν Τρίτη, 6η τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου. Πάντως φάκελος, γι τν ποο κ. ερώνυμος μίλησε στν εραρχία, μ στοιχεα εἰς βάρος το Φαναρίου, παραμένει κλειδωμένος στ συρτάρι μ τ πόρρητα γγραφα τῆς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος…

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: