«ΕΝ ΨΥΧΡῼ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΑ». ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μαγνησίας 10,
53100 Φλώρινα                                       Φλώρινα: 1-6-2017
Τήλ. – Fax: 2385045200,
E-MAIL: iasyflo@gmail.com
ΦΛΩΡΙΝΑ

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
κ. 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟ»

Ἀξιότιμε κύριε πρόεδρε,

θὰ ἔχει, ἀσφαλῶς, περιέλθει σὲ γνώση σας, διὰ μέσου τοῦ διαδικτύου, ἡ ἄρνηση τῶν συναδέλφων μας, ἀναισθησιολόγων τῆς Σάμου, νὰ χορηγήσουν ἀναισθησία πρὸς τὸ σκοπὸ τῆς “διακοπῆς κυήσεως”, τουτέστιν τῆς διενέργειας ἀμβλώσεων,  ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων ἐκείνων κατὰ τὶς ὁποῖες κινδυνεύει ἡ ζωὴ ἢ ἡ ὑγεία τῆς ἐγκύου. Κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες οἱ ἐν λόγω συνάδελφοι στηρίζουν τὴν ἐπιλογὴ τοὺς αὐτὴ στὸ ἄρθρο 31 τοῦ Νόμου 3418/2005 (κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας), τὸ ὁποῖο ἐπικαλοῦνται καὶ τὸ ὁποῖο διαλαμβάνει ὅτι «ὁ ἰατρὸς μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τοὺς κανόνες καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς ἠθικῆς συνείδησής του καὶ νὰ ἀρνηθεῖ νὰ ἐφαρμόσει ἢ νὰ συμπράξει στὶς διαδικασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ἐγκύου ἢ κίνδυνος σοβαρῆς καὶ διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της».
.               Τὸ συγκεκριμένο ἄρθρο τοῦ νόμου, κρυστάλλινης διαύγειας, κάθε ἄλλο παρὰ καταλείπει περιθώρια παρερμηνειῶν, ἐξυπηρετικῶν ποικίλων σκοπιμοτήτων, ἀλλὰ διασφαλίζει καὶ διατρανώνει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν ἰατρῶν νὰ ὑπακούσουν στὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς τους. Κατόπιν τούτου οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς ἐξαναγκάσει στὴ διενέργεια μίας πράξεως ποὺ προσκρούει στὶς ἐπιταγὲς τῆς ἠθικῆς τους συνειδήσεως.
.               Ἀντιδρώντας στὴ συγκεκριμένη ἐπιλογὴ τῶν προαναφερθέντων συναδέλφων μας ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΠΙΣ κ. Δημήτριος Βαρνάβας προέβη σὲ σχετικὲς δηλώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες κατὰ τρόπο ἀήθη, ἀντισυναδελφικὸ καὶ ἀντιδεοντολογικό τοὺς μέμφεται καὶ τοὺς ἐγκαλεῖ γιὰ αὐτήν τους τὴν ἐνέργεια. (http://www.iatropedia.gr/eidiseis/d-varnavas-ti-kryvetai-piso-apo-tin-arnisi-ton-anaisthisiologon-tis-samou-na-symmetechoun-se-amvloseis/81196/ ). Ἡ παρέμβαση τοῦ κ. Βαρνάβα προκάλεσε τὴν κατὰ πάντα δικαιολογημένη ἀντίδραση τοῦ τοπικοῦ ἰατρικοῦ συλλόγου τῆς Σάμου ποὺ σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωσή του χαρακτηρίζει τὴ στάση του στὸ συγκεκριμένο ζήτημα «ἀνάρμοστη, ἀντιδεοντολογικὴ καὶ ἀντιθεσμική, διότι ἐπικαλεῖται τὴν ἰδιότητά του καὶ χωρὶς νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἰατρικὸ Σύλλογο Σάμου ὡς ὄφειλε, ἀναπαράγει εἰδήσεις τῶν ΜΜΕ ἐξυπηρετώντας ἐξωθεσμικὲς σκοπιμότητες».
.               Πέραν, ὅμως, τῆς δεοντολογίας, κύριε πρόεδρε, ὑπάρχει καὶ τὸ ἠθικὸ μέρος τῆς ὑπόθεσης, ποὺ εἶναι καὶ τὸ σπουδαιότερο. Καὶ αὐτὸ συνίσταται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀναισθησιολόγοι τῆς Σάμου ἔλαβαν τὴν ἡρωικὴ καὶ ἐπαινετέα ἀπόφαση νὰ μὴν γίνουν συνεργοί, διὰ τῆς χορηγήσεως τῆς ἀναισθησίας, στὴν ΕΝ ΨΥΧΡῼ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΑ. Γιατί περὶ φόνου ἐκ προμελέτης  ἀθώων καὶ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ (αὐτὸ ποῦ τὸ πᾶμε;)  ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων  πρόκειται ἔστω καὶ ἂν “ἐξωραϊσμένα”, παραπλανητικὰ καὶ ὑποκριτικὰ χαρακτηρίζεται σὰν “διακοπὴ κυήσεως”!
.               Οἱ συνάδελφοί μας, ὅπως καὶ ὅλοι μας, ἔχουμε δώσει τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη ποὺ ἐπιτάσσει ὅπως «ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω». Καὶ ἡ συγκεκριμένη τους ἐπιλογὴ στοιχεῖ μὲ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ ἐν λόγῳ ὅρκου σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐπίορκους συναδέλφους τους, ποὺ τὸν καταπατοῦν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ προβάλλοντας διάφορες σοφιστεῖες.
.               Ὁρκιστήκαμε νὰ προστατεύουμε τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ὄχι νὰ πράττουμε τὸ ἀντίθετο. Δὲν ἔχουμε κανένα ἠθικὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιροῦμε τὴ ζωὴ τῶν ἐμβρύων. Ἀποτελοῦν ζωντανὲς ὑπάρξεις καὶ ἡ δόλια καὶ βίαιη ἀφαίρεση τῆς ζωῆς τους συνιστᾶ ἔγκλημα  ἰδιαζόντως εἰδεχθὲς καὶ ἀνεξίτηλο στίγμα γιὰ τὸν πολιτισμὸ μας  ποὺ διαπράττεται, μάλιστα, ἐν ὀνόματι καὶ μὲ πρόσχημα τὴν πρόοδο καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα! Τὰ φληναφήματα ποὺ ἐκπορεύονται, λανσάρονται καὶ προωθοῦνται ἀπὸ κάποιους  γνωστοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέους δῆθεν “προοδευτικοὺς”  κύκλους περὶ “αὐτοδιάθεσης τῆς ἐγκύου γυναίκας” κ.τ.ο.  πρὸς δικαιολόγηση τοῦ ἀποτρόπαιου καὶ φρικαλέου αὐτοῦ ἐγκλήματος ἀποτελοῦν ἀξεπέραστο δεῖγμα φαρισαϊσμοῦ, ὑποκρισίας καὶ ἠθικῆς ἐξαχρείωσης, ἀφοῦ δὲν ὑφίσταται δικαίωμα στὴ δολοφονία ἀθώων καὶ ἀνυπεράσπιστων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων.
.               Μὲ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ κ. Βαρνάβα δημιουργεῖται μεῖζον θέμα γιὰ τὸν ΠΙΣ δεδομένου ὅτι ὁ τελευταῖος κατέχει τὴ θεσμικὴ θέση τοῦ γενικοῦ γραμματέα του. Κατόπιν τούτου θεωροῦμε ὅτι ὁ ΠΙΣ ἐπιβάλλεται νὰ τοποθετηθεῖ ἄμεσα καὶ ἄνευ χρονοτριβῆς ἐπὶ τοῦ θέματος.

Μὲ ἐκτίμηση

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ:

Α. ΙΑΤΡΙΚΟI ΣΥΛΛΟΓΟI
Β. M.M.E  

Advertisements

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Ι.Ν.Κ. στὶς 2 Ἰουνίου 2017 - 7:11 μ.μ.

    Τά συγχαρητήριά μου εἰς τόν Ἰατρικόν Σύλλογον Φλωρίνης! Ὁ Θεός νά εἶναι πάντοτε μαζί σας!
    Ι.Ν.Κ.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: